31 березня о 15:00Вебінар: Викладання хімії в умовах дистанційного навчання

Календарно - тематичне планування з екології 11 клас

Про матеріал

Календарно - тематичне планування з екології для 11 класу профільний рівень на ІІ семестр. Складено за програмою: збірник програм для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів: рівень стандарту, академічний рівень, профільний рівень. - Тернопіль: Мандрівець, 2011.

Перегляд файлу

Екологія 11 клас (48 год.)

№ п/п

Тема уроку

Дата проведення

Примітка

 

Тема 21. Проблема збалансованого природокористування (2 год.)

 

 

33

Категорія «збалансований розвиток», її еволюція

 

 

34

Збалансованість між біологічною продуктивністю та її споживанням

 

 

 

Тема 22. Проблема збереження біотичного і ландшафтного різноманіття (3 год.)

 

 

35

Категорія «біорізноманіття». Генетичне видове й екосистемне біорізноманіття

 

 

36

Причини й наслідки деградації біорізноманіття. Природо заповідання як одна з ефективних форм збереження біорізноманіття. П/р. «Аналіз особливостей розвитку заповідної мережі України»

 

 

37

Основні категорії заповідних об’єктів. Уявлення про екомережі. Міжнародні й національні програми збереження біорізноманіття. П/р. «Нанесення на контурну карту України основних елементів перспективної екомережі »

 

 

 

Тема 23. Проблема оптимальної ландшафтно – екологічної організації території (3 год.)

 

 

38

Категорія «оптимізація». Критерії та пріоритети ландшафтно – екологічної оптимізації території.

П/р. «Аналіз співвідношень природних і антропогенних угідь своєї області й порівняння їх з оптимальними показниками»

 

 

39

Оптимізація «природного каркасу» території. П/р. «Модель ландшафтно – екологічної оптимізації земельних угідь своєї місцевості»

 

 

40

Урок – узагальнення з теми: «Проблеми природокористування»

 

 

 

Розділ 4. Екологічні аспекти здоров’я

Тема 1. Екологічна безпека (2 год.)

 

 

41

Загальне поняття екобезпеки. Критерії екобезпеки.

П/р. «Оцінювання ступеня напруженості екологічного стану території»

 

 

42

Екологічна безпека людини. П/р. «Аналіз стану екобезпеки індустріалізованих територій України»

 

 

 

Тема 25. Екологічно допустимий ризик (2 год.)

 

 

43

Категорія «екологічно допустимий ризик». Стандарти якості навколишнього середовища. П/р. «Визначення параметрів допустимого ризику урбанізованого середовища для людини»

 

 

44

Методи визначення екологічного ризику. Оцінювання впливу на навколишнє середовище. П/р. «Аналіз схеми процедур аналізу ризику й управління ризиком»

 

 

 

Тема 2. Екологія і здоров’я (3 год.)

 

 

45

Категорія «здоров’я» і його основні критерії. Основні абіотичні фактори і їх вплив на здоров’я людини

 

 

46

Основні біотичні фактори. П/р. «Складання і аналіз схеми впливу факторів середовища на організм людини»

 

 

47

Основні антропогенні фактори. Вплив антропогенних факторів. П/р. «Доведіть справедливість твердження, що на 50 % захворюваність визначається способом життя»

 

 

 

Тема 3. Урбанізоване середовище і здоров’я (3 год.)

 

 

48

Категорія «урбосередовище». Переваги та привабливість міського життя

 

 

49

Негативні впливи міського середовища на населення.

 П/р. «З’ясування передумов виникнення деяких видів захворювань у міських жителів»

 

 

50

Екологічні проблеми міст України. Урбосередовище і здоров’я населення. П/р. «Аналіз гостроти екологічних проблем індустріальних міст України»

 

 

 

Тема 4. Просторовий «психологічний» комфорт (2 год.)

 

 

51

Поняття просторового комфорту. Комфортність природних умов середовища. П/р. «Розрахунок і аналіз забезпечення просторовими ресурсами жителів адміністративних районів своєї області»

 

 

52

Оцінювання ступеня комфортності природних умов життєдіяльності. Узагальнення з теми: «Екологічні аспекти здоров’я»

 

 

 

Розділ 5. Екологічні стратегії. Напрямки виходу з екокриз

Тема 1. Екоосвіта ХХІ століття (2 год.)

 

 

53

Стратегія освіти для екорозвитку. Концепція екологічної освіти України

 

 

54

Формування у суспільстві світоглядних засад дбайливого ставлення до природи, відповідальності за збереження життя на Землі. П/р. «Результативність екологічної освіти й виховання в нашій школі»

 

 

 

Тема 2. Екологічне просвітництво (2 год.)

 

 

55

Екологічне просвітництво як важливий компонент неформальної екологічної освіти. П/р. «Традиції природокористування корінних етносів України »

 

 

56

Традиції природокористування – максимально ефективне пристосування етносів до природи. П/р. «Якими були традиції природокористування наших предків?»

 

 

 

Тема 3. Екологічна обумовленість економіки (3 год.)

 

 

57

Зміна парадигми економіки: екологізація. Еколого -економічні системи. П/р. «Еколого – економічні системи як прообраз збалансованого природокористування в регіоні »

 

 

58

Екологічна регламентація господарської діяльності

 

 

59

Економічне стимулювання функцій захисту середовища. Риси постіндустріальної екоцивілізації

 

 

 

Тема 4. Управління екорозвитком (2 год.)

 

 

60

Пріоритети й умови екорозвитку. Актуальні проблеми організації управління екорозвитком

 

 

61

Екологічний менеджмент і аудит в управлінні природокористуванням. П/р. «Екоситуація у вашому населеному пункті, складання екологічного паспорта населеного пункту з розробкою екологічної картосхеми території»

 

 

 

Тема 5. Правове забезпечення  екорозвитку (3 год.)

 

 

62

Екологічне законодавство. Міжнародні природоохоронні Конвенції та участь України в їх реалізації.

П/р. «Міжнародні природоохоронні домовленості України та їх реалізація»

 

 

63

Структура екологічного законодавства України. Конституційні основи й загальна засади екологічного законодавства і права України

 

 

64

Закон України «Про охорону навколишнього середовища», «Про загальнодержавну програму формування національної екологічної мережі України на період 2000 – 2015 років»

 

 

 

Тема 6. Світова екологічна політика (2 год.)

 

 

65

Всесвітня стратегія сталого розвитку. «Порядок денний на ХХІ століття». Концепція переходу України до сталого розвитку

 

 

66

Індикатори й показники екорозвитку. Основні напрями й механізми забезпечення збалансованого розвитку України та її регіонів

 

 

 

Тема 7. Міжнародні еколого – економічні програми

 (4 год.)

 

 

67

Основні форми і напрямки міжнародного співробітництва

 

 

68

Міжнародні програми «Людини й біосфера», глобальна система моніторингу навколишнього середовища

 

 

69

Всеєвропейська стратегія збереження біологічного й ландшафтного різноманіття, формування всеєвропейської екомережі. П/р. «Аналіз головних завдань Всеєвропейської стратегії збереження біологічного й ландшафтного різноманіття»

 

 

70

Всесвітня кліматична програма, всесвітня програма дослідження клімату. Міжнародна геосферо – біосферна програма. Узагальнення з теми: «Екологічні стратегії та напрямки виходу з екокриз»

 

 

 

 

 

docx
Пов’язані теми
Екологія, 11 клас, Планування
Додано
12 січня 2019
Переглядів
489
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку