КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧН ПЛАН УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА 9 КЛАС

Про матеріал

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧН ПЛАН

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА. Нова програма

9 КЛАС

[1] Скорочення:

ВНМ – вивчення нового матеріалу;

ПЧ – позакласне читання;

ОЗ – облік знань (контрольна робота);

ПУ – повторення й узагальнення;

РМ – розвиток мовлення;

ВЧ – виразне читання.

Перегляд файлу

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧН ПЛАН

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

9 КЛАС

 

№ з/п

К-сть годин

Дата

Тема уроку

Тип уроку

І семестр

 

1

 

1

 

Вступ

Роль і місце літератури в житті нації. Творча індивідуальність митця

 

ВНМ[i]

 

2

 

1

 

Усна народна творчість

Культ романтизованих почуттів у родинно-побутових піснях “Місяць на небі, зіроньки сяють”, “Цвіте терен, цвіте терен”

 

ВНМ

3

1

 

Традиційна символіка в родинно-побутових піснях “Сонце низенько”, “Ой під вишнею, під черешнею”. Види родинно-побутових пісень

ТЛ: народна пісня

ВНМ

4

1

 

Українська народна балада “Ой летіла стріла”, її сюжетні й стильові особливості

ВНМ

5

1

 

Образи народної балади “Ой на горі вогонь горить”. Класифікація балад. Особливості декламування народних балад (виразне читання балад напам’ять)

ТЛ: балада

ВНМ

6

1

 

КР № 1. “Усна народна творчість (родинно-побутові пісні, українські народні балади)” (тест)

ОЗ

 

 

7

 

 

1

 

Давня література

Українська середньовічна література ХІ-ХV ст.

Найдавніші рукописні книги Київської Русі (Остромирове Євангеліє, Ізборник Святослава)

 

 

ВНМ

8

1

 

Перекладна література. Біблія як святе письмо й художній текст (Вавилонська вежа, Легенда про Мойсея)

ВНМ

9

1

 

Християнська мораль у Притчі про блудного сина

ТЛ: притча

ВНМ

 

10

 

1

 

Пам’ятки оригінальної літератури княжої Русі-України

Літописи як історико-художні твори. Зміст “Повісті минулих літ” (загальний огляд)

 

ВНМ

11

1

 

Моральні цінності “Поученія Володимира Мономаха”. Особливості Києво-Печерського патерика (загальний огляд)

ТЛ: літописи

ВНМ

12

1

 

“Слово про похід Ігорів” – перлина українського ліро-епосу. Історична основа твору, переклади й переспіви, питання авторства

ТЛ: ліро-епіка

ВНМ

13

1

 

Особливості композиції “Слова про похід Ігорів”. Образи руських князів та Ярославни. Ідея патріотизму

ВНМ

 

14

 

1

 

Українська література доби Ренесансу й бароко

Розвиток книгодрукування. Іван Вишенський, Іван Величковський, Семен Климовський – видатні діячі української культури (оглядово) 

ТЛ: Ренесанс, бароко

 

ВНМ

15

1

 

Загальні відомості про козацькі літописи Самовидця, Г. Граб’янки,         С. Величка та “Історію русів”. Вертеп як вид лялькового театрального дійства (оглядово)

ВНМ

16

1

 

Життя і творчість Григорія Сковороди, його християнські морально-етичні ідеали

ВНМ

17

1

 

Ідея “сродної” праці в байці “Бджола та Шершень”. Повчальний характер і художні особливості збірки “Байки Харківські”

ВНМ

18

1

 

Викриття суспільних вад у пісні “Всякому місту – звичай і права”. Свобода як найвища цінність у вірші “De libertate”

ВНМ

19

1

 

Ритмомелодика творів Г. Сковороди (виразне читання напам’ять пісні “Всякому місту – звичай і права”)

ВЧ

20

1

 

Контрольний твір на одну з тем (давня література): “Образ руської землі в «Слові про похід Ігорів»”; “Чи актуальні християнські цінності в сучасному світі інформаційних технологій?” (на прикладах з Біблії); “Доведіть, що світ «ловив» Сковороду, та не «спіймав»” та ін.

РМ, ОЗ

 

21

 

1

 

Нова українська література

Літературний процес наприкінці ХVІІІ – у першій половині ХІХ ст. Основні художні напрями (класицизм, романтизм, початкові форми реалізму тощо) Творчість Івана Котляревського – новий етап у розвитку національного самоусвідомлення. І. Котляревський як драматург і театральний діяч

 

ВНМ

22

1

 

Історія появи “Енеїди”. Національний колорит, зображення життя всіх верств суспільства в поемі. Жанрові особливості

ТЛ: алюзія, бурлеск, пародія, травестія

ВНМ

23

1

 

Герої поеми “Енеїда”. Бурлескний гумор, народна українська мова

ВНМ

24

1

 

Соціально-побутова драма “Наталка Полтавка” – перший твір нової української драматургії. Композиція, сюжет. Сценічне життя твору.

ВНМ

25

1

 

Колоритні образи драми “Наталка Полтавка”. Образ Наталки як уособлення найкращих рис української жінки

ВНМ

26

1

 

Григорій Квітка-Основ’яненко – батько української прози. Життя і творчість письменника

ВНМ

27

1

 

“Маруся” – перша українськомовна повість нової української літератури, взірець сентименталізму. Гуманізм та християнські ідеали, етнографічне тло твору

ТЛ: сентименталізм

ВНМ

28

1

 

Художнє розкриття письменником традиційних народних моральних уявлень у повісті “Маруся”. Втілення морального й естетичного ідеалів в образі Марусі

ВНМ

29

1

 

Література українського романтизму

Ідейно-художні особливості романтизму. Поети-романтики (загальний огляд) Вічна тема кохання в баладі Петра Гулака-Артемовського “Рибалка”. Засоби романтичного зображення

ТЛ: романтизм

ВНМ

30

1

 

Образи вірша Євгена Гребінки “Човен”. Пісенна лірика поета

ТЛ: романс

ВНМ

31

1

 

КР № 2. “Нова українська література (творчість І. Котляревського,      Г. Квітки-Основ’яненка, поетів-романтиків)” (тест)

ОЗ

32

1

 

Література рідного краю

ВНМ

 

35

1

 

Урок позакласного читання (тема – на розсуд учителя)

ПЧ

36

1

 

Життя і творчість Миколи Гоголя

ВНМ

37

1

 

Сюжет повісті М. Гоголя “Тарас Бульба”. Внутрішній епічний розмах твору

ВНМ

38

1

 

Піднесено-героїчний образ головного героя повісті “Тарас Бульба”. Колізія морального й національно-культурного вибору в образах синів Тараса Бульби

ВНМ

39

1

 

Контрольний твір на одну з тем: “Втілення козацьких чеснот в образі Тараса Бульби”; “Характеристика братів Остапа й Андрія”; “Обов’язок перед рідним краєм чи пристрасне кохання?”

РМ, ОЗ

40

1

 

Урок позакласного читання (тема – на розсуд учителя)

ПЧ

41

1

 

Життя і творчість Тараса Шевченка – геніального поета, мислителя, пророка національного відродження в Україні

ВНМ

42

1

 

Рання творчість Т. Шевченка. Твори баладного та елегійного жанрів “Причинна”, “Думи мої...”

ВНМ

43

1

 

“Іван Підкова”, “Тарасова ніч”, “Гайдамаки” – твори історичної тематики (оглядово). Вісь неперервності історичного часу в посланні “До Основ’яненка”

ТЛ: послання

ВНМ

44

1

 

Національна проблематика періоду “Трьох літ”. Поема (“комедія”) “Сон” і тогочасна суспільно-політична дійсність. Композиційний прийом “сну” у творі

ВНМ

45

1

 

Протистояння імперського режиму і вільнодумної, національно свідомої особистості в поемі Т. Шевченка “Сон”. Сатиричний характер поеми

ТЛ: гротеск, контраст, умовність

ВНМ

46

1

 

Ритмомелодика поеми Т. Шевченка “Сон” (“У всякого своя доля..”) (виразне читання напам’ять уривка з поеми “Сон”)

ВЧ

47

1

 

Пристрасний відгук на загарбницьку імперську політику в поемі         Т. Шевченка “Кавказ”. Тема національно-визвольної боротьби

ВНМ

48

1

 

Неприйняття насильства, поневолення людей, осуд загарбницьких воєн – узагальнена ідея поеми “Кавказ”

ВНМ

49

1

 

Викриття конформізму значної частини української еліти в посланні  Т. Шевченка “І мертвим, і живим, і ненарожденним...” Тема “землячків” у посланні

ВНМ

50

1

 

Настроєві інтонації (суперечка, пересторога, погроза, заклик) послання “І мертвим, і живим, і ненарожденним...” (виразне читання напам’ять уривка)

ВЧ

51

1

 

Вічна тема матері й сина у творах Т. Шевченка “Катерина”, “Наймичка”, “У нашім раї на землі...”

ВНМ

52

1

 

Різні типи втілення теми жіночої долі: романтичний (“Катерина”), реалістично-побутовий (“Наймичка”)

ВНМ

53

1

 

Трагедія жінки-матері, боротьба за своє материнство, жорстокість народної моралі в поезії “У нашім раї на землі...” Наскрізний ліризм творів              Т. Шевченка про жіночу долю

ВНМ

54

1

 

Лірика Т. Шевченка періоду арешту, заслання і після повернення з нього. Мотиви поезії “Доля” (1958)

ТЛ: ліричний герой, лірична медитація

ВНМ

55

1

 

Риси автобіографізму в образі ліричного героя поезії “Росли укупочці, зросли...” Ностальгія за ідилією родинного життя

ВНМ

56

1

 

Інтонаційні особливості поезій Т. Шевченка (виразне читання напам’ять вірша “Доля”)

ВЧ

57

1

 

Біблія в житті Т. Шевченка. Світле пророцтво поета в переспіві “Ісаія. Глава 35”

ТЛ: псалом

ВНМ

58

1

 

Світова велич Т. Шевченка. Вплив поета на літератури інших народів

ВНМ

59

1

 

КР № 3. Творчість Т. Шевченка (тест)

ОЗ

60

1

 

Урок позакласного читання (тема – на розсуд учителя)

ПЧ

61

1

 

Життя і творчість Пантелеймона Куліша – відомого письменника, першого українського професійного літературного критика, перекладача

ВНМ

62

1

 

“Чорна рада” П. Куліша – перший українськомовний історичний роман-хроніка. Походження його назви. Історична основа твору й авторська уява в ньому

ТЛ: роман, роман-хроніка, історичний роман

ВНМ

63

1

 

Динамічний інтригуючий сюжет роману “Чорна рада”. Непросте життя та романтичні пригоди головних героїв

ВНМ

64

1

 

Загальнолюдські риси ініціативності, працьовитості, лицарства, благородства, вірності почуттю та обов’язку в романі “Чорна рада”

ВНМ

65

1

 

Життя і творча діяльність Марка Вовчка. Тема народного життя в повісті “Інститутка”

ВНМ

66

1

 

Антилюдяна суть кріпосництва та солдатчини в повісті “Інститутка”. Образи персонажів – людей із народу та панночки

ТЛ: реалізм

ВНМ

67

1

 

КР № 4. Творчість П. Куліша й Марка Вовчка (тест)

ОЗ

68

1

 

Література рідного краю

ВНМ

69

1

 

Урок позакласного читання (тема – на розсуд учителя)

ПЧ

70

1

 

Бесіда про вивчені протягом року твори, що викликали найбільшу зацікавленість

ПУ, РМ

 


[i] Скорочення:

ВНМ – вивчення нового матеріалу;

ПЧ – позакласне читання;

ОЗ – облік знань (контрольна робота);

ПУ – повторення й узагальнення;

РМ – розвиток мовлення;

ВЧ – виразне читання.

 

doc
Додано
30 червня 2018
Переглядів
1657
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку