5 липня о 18:00Вебінар: «Щоденні-3» та «Щоденні-5»: незамінна частина уроку в Новій українській школі

Календарно-тематичне планування

Про матеріал
Планування складено на 2019-2020 навчальний рік відповідно до нової програми.
Перегляд файлу

УКРАЇНСЬКА  МОВА

7 КЛАС

 

(Відповідно до  навчальної  програми:  Українська  мова.  5 -9 класи. 

Програма  для  загальноосвітніх  навчальних  закладів  з  українською

мовою  навчання.    К.:  Видавничий  дім  «Освіта»,  2013 

(зі  змінами, затвердженими наказом МОН  України  від 07.06.2017 №804)

 

88 год на рік (2,5 год на тиждень)

І семестр – 32 год (2  год)

ІІ семестр – 56 год (3 год)

(можна взяти в І семестрі – 48 год (3 год) і в ІІ семестрі – 38 год (2  год), але програма не вичитається, бо всього годин виходить 86, а не 88, крім того в програмі на вичитку тем вказали 63, проте сумарна кількість годин по темах чомусь 67.

 Отже, уже 4 години в календарному ущільнено)

 

 

Форми контролю

 

І семестр

 

ІІ семестр

Перевірка мовної теми

 

3

3

Письмо:

 переказ

 

1

 

1

 твір

 

1

Правопис:

диктант

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Говоріння:

І семестр

ІІ семестр

діалог – 1

читання вголос – 1

усний переказ – 1

усний твір – 1

 

№ п/п

 

Тема уроку

К-сть год

 

Дата

 

Примітка

                                              Вступ

1

Вступ. Літературна норма української мови

1

 

 

2

Урок мовленнєвого розвитку  1. Відомості про мовлення. Повторення й поглиблення вивченого про текст, його структурні особливості, мовні засоби зв’язку речень у тексті. Мікротема тексту

1

 

 

3

Урок мовленнєвого розвитку  2. Повторення вивченого про стилі мовлення. Поняття про публіцистичний стиль

1

 

 

4

Урок мовленнєвого розвитку  3. Докладний усний переказ тексту публіцистичного стилю з елементами роздуму (за простим планом)

1

 

 

Повторення та узагальнення вивченого

5

Розділові знаки у вивчених синтаксичних конструкціях

1

 

 

6

Урок мовленнєвого розвитку  4. Написання есе («Гармонія людини і природи як велика духовна цінність», «Земле барвінкова, дай мені здоров’я!») в публіцистичному стилі з використанням речень зі звертаннями та вставними словами

1

 

 

7

Вивчені частини мови, їх правопис

1

 

 

8

Урок мовленнєвого розвитку  5. Докладний письмовий переказ тексту-роздуму дискусійного характеру в публіцистичному стилі

1

 

 

9

Урок мовленнєвого розвитку  №6. Аналіз письмового переказу

1

 

 

10

Контрольна робота №1. Вступ. Повторення та узагальнення вивченого

1

 

КР №1

Дієслово

11

Дієслово: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль

1

 

 

12

Форми дієслова

1

 

 

13

Неозначена форма дієслова (інфінітив) та особові форми

1

 

 

14

Доконаний і недоконаний види дієслова

1

 

 

15

Часи дієслів. Теперішній час

1

 

 

16

Урок мовленнєвого розвитку  №7. Контрольний стислий письмовий переказ розповідного тексту  художнього стилю про виконання певних дій

1

 

Контрольн. переказ

17

Урок мовленнєвого розвитку  8. Аналіз письмового переказу

1

 

 

18

Минулий час. Зміна дієслів у минулому часі

1

 

 

19

Майбутній час дієслів

1

 

 

20

Контрольна робота №2. Дієслово

1

 

КР №2

21

Дієслова І і ІІ дієвідмін

1

 

 

22

Букви е, и в особових закінченнях дієслів

І-ІІ дієвідмін

1

 

 

23

Дієвідмінювання дієслів теперішнього і майбутнього часу

1

 

 

24

Контрольний текстовий диктант

1

 

Диктант

25

Способи дієслів (дійсний, умовний, наказовий)

1

 

 

26

Творення дієслів умовного й наказового способів. Знак м’якшення у дієсловах наказового способу

1

 

 

27

Безособові дієслова

1

 

 

28

Способи творення дієслів

1

 

 

29

Не з дієсловами

1

 

 

30

Правопис –ться, -шся в кінці дієслів

1

 

 

31

Контрольна  робота №3.  Дієслово

1

 

КР №3

 

Дієприкметник

32

Дієприкметник як особлива форма дієслова: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль

1

 

Усний переказ

Діалог

33

Урок мовленнєвого розвитку  №9.  Складання й розігрування діалогів відповідно до ситуації, пов’язаної з характеристикою людей, з використанням дієприкметників

1

 

 

34

Дієприкметниковий зворот. Розділові знаки в реченнях з дієприкметниковими зворотами

1

 

 

35

Урок мовленнєвого розвитку  №10.  Складання й розігрування діалогів, що характеризують психічні стани людей, із використанням фразеологізмів, які містять дієприкметники

1

 

 

36

Активні і пасивні дієприкметники. Творення й відмінювання активних і пасивних дієприкметників теперішнього й минулого часу

1

 

 

37

Урок мовленнєвого розвитку  №11.  Особливості будови опису зовнішності людини

1

 

 

38

Урок мовленнєвого розвитку  №12.  Докладний усний переказ розповідного тексту художнього стилю з елементами опису зовнішності людини (за складним планом)

1

 

 

39

Правопис відмінкових закінчень дієприкметників

1

 

 

40

Обмеженість уживання форм активних дієприкметників теперішнього часу в сучасній українській мові, способи їх заміни

1

 

 

41

Урок мовленнєвого розвитку  №13.  Письмовий твір-опис зовнішності людини за картиною українського художника (Т. Шевченка, М. Пимоненка, О. Мурашка та ін.) у художньому стилі з використанням дієприкметників і дієприкметникових зворотів (за складним планом)

1

 

 

42

Урок мовленнєвого розвитку  №14.  Аналіз письмового твору

1

 

 

43

Безособові дієслівні форми на -но, -то

1

 

 

44

Урок мовленнєвого розвитку  №15.  Ділові папери. Складання звіту про виконану роботу (оформлення в школі зимового саду; створення класного блога і т.ін.) в офіційно-діловому стилі з використанням безособових дієслівних форм на -но, -то

1

 

 

45

Правопис суфіксів дієприкметників

1

 

 

46

-Н- у дієприкметниках та –нн- у прикметниках дієприкметникового походження

1

 

 

47

Не з дієприкметниками

1

 

 

48

Контрольна  робота №4. Дієприкметник

1

 

КР №4

Дієприслівник

49

Дієприслівник як особлива форма дієслова: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль

1

 

 

50-51

Дієприслівниковий зворот. Розділові знаки при дієприслівниковому звороті й одиничному дієприслівникові

2

 

 

52

Урок мовленнєвого розвитку  №16. Усний твір розповідного характеру в художньому стилі про виконання певних дій на основі власних спостережень з використанням дієприслівникових зворотів (за складним планом)

1

 

 

53

Вид і час дієприслівників. Дієприслівники  недоконаного й доконаного виду, творення їх

1

 

 

54

Урок мовленнєвого розвитку  №17. Контрольний письмовий твір розповідного характеру про  виконання автором улюбленої справи в художньому стилі ( «Душу я у вишивку вкладаю»,  «Як я створюю прикраси з бісеру», «У гуртку оригамі», «Збирання моделей човнів – улюблене заняття чоловіків нашої родини», «Як наш клас готує контент для заповнення блога»)

1

 

Контрольн. твір

55

Урок мовленнєвого розвитку  №18. Аналіз письмового твору

1

 

 

 

56

Не з дієприслівниками

1

 

 

57

Контрольна робота №5. Дієприслівник

1

 

КР №5

 

Прислівник

 

 

 

58

Прислівник: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль

1

 

 

59

Розряди прислівників

1

 

 

60

Ступені порівняння прислівників

1

 

 

61

Урок мовленнєвого розвитку  №19. Складання анотації на книжку з використанням  прислівників

1

 

 

62

Творення й правопис прислівників

1

 

 

63

Букви -н- та -нн- у прислівниках

1

 

 

64

Не і ні з прислівниками

1

 

 

65

Урок мовленнєвого розвитку  №20. Контрольний переказ

1

 

Контрольн. переказ

66

Урок мовленнєвого розвитку  №21. Аналіз письмового переказу

1

 

 

67

И та і в кінці прислівників

1

 

 

68

Правопис прислівників на -о, -е, утворених від прикметників і дієприкметників

1

 

 

69

Урок мовленнєвого розвитку  №22. Портретний нарис у публіцистичному стилі

1

 

 

70

Написання прислівників окремо, разом, через дефіс

1

 

 

71

Написання прислівникових словосполучень типу: раз у раз, з дня на день

1

 

 

72

Контрольна робота №6. Прислівник

1

 

КР №6

 

Прийменник

 

 

 

73

Прийменник як службова частина мови. Прийменник як засіб звязку слів у словосполученні й реченні

1

 

 

74

Зв’язок прийменника  з непрямими відмінками іменника. Види прийменників за будовою. Непохідні й похідні прийменники. Написання похідних прийменників разом, окремо та через дефіс

1

 

 

75

Синонімічні й антонімічні  прийменники.

Прийменниково-іменникові конструкції в ролі членів речення

1

 

 

 

Сполучник

 

 

 

76

Сполучник як службова частина мови. Види сполучників за будовою, походженням

1

 

 

77

Використання сполучників у простому й складному реченнях: сполучники сурядності й підрядності. Сполучники й сполучні слова

1

 

 

78

Написання сполучників разом та окремо. Розрізнення сполучників і однозвучних слів. Синонімічні й антонімічні  сполучники

1

 

 

79

Контрольний текстовий диктант

1

 

Диктант

 

Частка

 

 

 

80

Частка як службова частина мови

1

 

 

81

Частки формотворчі та словотворчі. Частки, що надають слову або реченню  додаткових відтінків

1

 

 

82

Правопис часток не і ні з різними частинами мови

1

 

 

83

Написання часток -бо, -но, -то, -от, - таки

1

 

 

 

Вигук

 

 

 

84

Вигук як особлива частина мови. Групи вигуків за значенням

1

 

 

85

Дефіс у вигуках.  Кома і знак оклику при вигуках

1

 

 

86

Контрольна робота №7. Прийменник. Сполучник.  Частка. Вигук

1

 

КР №7

 

Узагальнення й систематизація

 

 

 

87-88

Узагальнення і систематизація вивченого про частини мови, їх правопис і використання в мовленні

2

 

Читання вголос

Усний твір

 

doc
Додано
23 серпня 2019
Переглядів
1415
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку