26 вересня о 18:00Вебінар: Особливості статевого виховання у школах України

Календарно – тематичне планування для 4 класу 2018-2019 н.р. за підручником Богданович М.В.

Про матеріал
Орієнтовне календарно – тематичне планування для 4 класу 2019/2020 н.р. за підручником Богданович М.В., Лишенко Г.П.,2015р.складено згідно Оновленим Програмам 2016 року. Під час складання планування враховано розподіл навчального навантаження на учнів.
Перегляд файлу

ІІ семестр

08.01

60

Задачі на визначення відстані за швидкістю і ча­сом.

Повторення: Нумерація трицифрових чисел.

 

(№500– 509)

10.01

61

Задачі на визначення часу за відстанню і швид­кістю. Дії з іменованими числами.     

Повторення: Знаходження значень буквених виразів.

(№510 –519)

13.01

62

Прості і складені задачі на визначення часу і відстані. Геометричні тіла та їх назви.         

Повторення: Складання вира­зів.

(№520– 530)

14.01

63

Повторення вивченого матеріалу

(№1-6)

15.01

64

Узагальнення і систематизація вивченого матеріалу.

 

Письмове множення і ділення багатоцифрового числа на одноцифрове

17.01

65

Письмове множення багатоцифрових чисел на одноцифрове. Розв’язування задач.

Повторення: Задачі на зведення до одиниці.

(№531 – 540)

20.01

66

Письмове множення багатоцифрових чисел на одноцифрові. Розв′язування задач.  

Повторення: Множення і ділен­ня з числами 1 і 0.

(№541 – 549)

21.01

67

Письмове множення чисел, які містять нуль у середині запису. Розв’язування задач на встановлення залежності між швидкістю, часом і шляхом при рівномірному прямолінійному русі.

Повторення: Задачі на знаходження суми двох добутків.   

( 550 – 557)

22.01

68

Множення чисел, що закінчуються нулями. Розв’язування задач різними способами.    

Повторення: Письмове множення на одноцифрове число.

(№558 – 566)

24.01

69

Письмове множення чисел, які містять нуль. Розв′язування задач на спільну роботу.   

Повторення: Ви­рази на сумісні дії.

(№567 – 575)

27.01

70

Узагальненя  та систематизація знань за темою.

Повторення: Розв'язування задач.      

 

28.01

71

Контрольна робота №5

 

29.01

Тема 5

72

Аналіз контрольної роботи. Повторення вивченого матеріалу.

 

Площа фігури. Одиниці вимірювання площі

31.01

73

Ознайомлення з поняттям «площа фігури». Квадратний сантиметр. Знаходження значень виразів на сумісні дії. Задачі на спільну роботу.  

Повторення: Ділення з остачею.

(№576 – 582)

03.02

74

Обчислення площі прямокутника. Розв′зування задач

Повторення: Письмове ділення на одноцифрове число.

(№583 – 592)

04.02

75

Знаходження площі і периметра прямокутника. Обчислення виразів на сумісні дії. Розв′язування задач на спільну роботу. 

Повторення: Знаходження частини числа.

(№593 – 601)

05.02

76

Одиниці вимірювання площі. Прості і складені задачі, які включають дії над величинами, вмраженими одиницями площі

Повторення:. Письмове ділення на одноцифрове число.

(№ 602 – 608)

07.02

77

Обчислення площі прямокутної ділянки. Прості і складені задачі на знаходження площі прямокутника.  

Повторення: Знаходження числа за його частиною.

(№609 – 616)

10.02

78

Знаходження однієї із сторін прямокутника за його площею і відомою другою стороною. Задачі, аналогічні задачам на спільну роботу. Ділення іменованих чисел.  

Повторення: Множення й ділення на розрядні одиниці 10, 100.

(№617 – 624)

11.02

79

Обчислення площі фігури за допомогою палетки. Задачі, пов′язані з площею прямокутника. Знаходження значень виразів на сумісні дії.  

Повторення: Розв'язування рівнянь

  (№625 – 633)

 

Ділення на одноцифрове число

 

12.02

80

Дія ділення. Ділення на одноцифрове число. Властивості частки.

Повторення: Письмове множення на двоцифрове число.

(№ 634 – 644)

14.02

81

Ділення багатоцифрових чисел на одноцифрове (загальний  випадок).  Розв′язування задач.   

Повторення: Письмові прийоми ділення на кругле число.

(№ 645 – 654)

17.02

82

Ділення багатоцифрових  на одноцифрові. Ускладнені задачі на зведення до одиниці.    

Повторення: Розв'язування рівнянь

(№655 – 662)

18.02

83

Ділення багатоцифрових  на одноцифрові. Перевірка ділення множенням. Ускладнені задачі на зведення до одиниці.  

Повторення: Письмове    ділення    на    двоцифрове    число.

(№663 – 671)

19.02

84

Ділення багатоцифрових  чисел на одноцифрові у випадку, коли частка містить в середені нуль. Ускладнені задачі на зведення до одиниці.   

Повторення: Розв'язування рівнянь

(№672 – 680)

21.02

85

Ділення багатоцифрових  чисел на одноцифрові у випадку, коли частка містить в середені нуль. Ускладнені задачі на зведення до одиниці.

Повторення:   Розв'язування задач.

(№681 – 687)

24.02

86

Ділення багатоцифрових  чисел, що закінчуються нулями.

Ускладнені задачі на зведення до одиниці.

Повторення:   Розв'язування задач.

(№688 – 696)

25.02

 

87

Контрольна робота №6 

 

 

26.02 Тема

88

Аналіз контрольної роботи. Ділення іменованих чисел. Ускладнені задачі на зведення до одиниці.  

Повторення: Письмове    ділення    на    двоцифрове    число. 

(№697 – 705)

28.02

89

Ділення іменованих чисел на іменоване. Знаходження значень виразів на сумісні дії. Задачі на вивчений матеріал. 

Повторення: Письмове множення на двоцифрове число.

(№706 – 714)

02.03

90

Вправи на сумісні дії. Задачі на зустрічний рух.   

Повторення: Задачі на різницеве порівняння.

(№715 – 722)

03.03

91

Знаходження значень виразів на всі арифметичні дії. Задачі на зустрічний  рух.   

Повторення: Утворення другої тисячі.

( №723 – 731)

04.03

 

92

Ділення багатоцифрових чисел на одноцифрові. Вирази на порядок дій. Задачі на зустічний рух.  

Повторення: Кут. 

(№732 – 740)

06.03

 

93

Ділення багатоцифрових чисел на одноцифрові. Ділення на 10, 100, 1000 з остачею. Задачі на спільну роботу.   

Повторення: Задачі на спільну роботу

(№741 – 750)

10.03

94

Узагальнення та систематизація знань за темою.

 

Дроби

11.03

 

95

Частини. Порівняння частин. Задачі на знаходження частини числа і числа за його частиною. Складені задачі, які включають знаходження частин.

Повторення:  Радіус.    

(№ 751 – 759)

13.03

 

96

Дроби. Порівняння дробів. Складені задачі, які включають знаходження частини числа.

Повторення: Розв'язування рівнянь

(№760 – 769)

16.03

 

97

Запис дробів. Знаходження дробу від числа. Розв′язування задач.

Повторення: Обернені задачі.   

(№770  -  776)

17.03

 

98

Дроби . Складені задачі, які включають знаходження дробу від числа.

Повторення: Збільшення (зменшення) числа в 10, 100, 1000 разів.

(№777 – 787)

18.03

99

Контрольна робота №7

 

20.03

100

Аналіз контрольної роботи. Знаходження числа за значенням його дробу. Розв′язування задач.

Повторення: Збільшення (зменшення) числа в 10, 100, 1000 разів.

(№788 – 796)

30.03

101

Складені задачі, що включають знаходження дробу від числа. Повторення правил множення числа на добуток. Подання дробу як частки двох чисел.   

Повторення: Одиниці вимірювання довжини.

(№797 – 805)

31.03 Тема 7

102

Повторення вивченого матеріалу. Узагальнення та систематизація знань за темою.

 

 

Множення на розрядні числа

01.04

103

Множення на розрядні числа. Повторення переставного та сполучного закону множення. Зображення круглого числа у вигляді добутку двох чисел, один із множників якого є число 10, 100, 1000. Розв′зування задач, що включають знаходження числа за його дробом.

Повторення: Десяткова система числення.

(№806 – 813)

03.04

104

Усне множення двоцифрових і круглих багатоцифрових чисел на розрядні числа. Складені задачі, розв′язування яких вимагає знаходження дробу від числа.   

Повторення: Розв'язування рів­нянь.

(№814 – 822)

06.04

105

Письмове множення багатоцифрових чисел на круглі числа. Підготовка до розв′язування задач на пропорційне ділення. Задачі на знаходження дробу від числа

Повторення: Утворення одиниць вимірювання  довжини.

( №823 – 830)

07.04

 

106

Множення багатоцифрових чисел на круглі та розрядні числа. Задачі на пропорційне ділення. Повторення ділення трицифрових чисел на одноцифрові та двоцифрові числа   

Повторення: Одиниці вимірювання маси.

(№831 – 838)

08.04

 

107

 

Знаходження добутку виду 2400 ∙ 30 усним і письмовим способом. Розв′язування задач з буквеними даними. Задачі на пропорційне ділення    

Повторення: Заміна одних оди­ниць вимірювання маси іншими

(№839 – 848)

10.04

108

Задачі на пропорційне ділення    

Повторення: Заміна одних одиниць вимірювання довжини і маси іншими.

(№849 – 857)

 

13.04

   109

Правило ділення числа на добуток. Усне ділення круглих багатоцифрових чисел на розрядні числа. Задачі на пропорційне ділення. Повторення ділення з остачею на одноцифрове число

Повторення: Одиниці вимірювання часу

(№858 – 866)

14.04.

 

110

Ділення з остачею на двоцифрове число. Усне ділення круглих чисел на розрядні числа. Задачі на пропорційне ділення 

Повторення: Розв'язування задач на обчислення тривалості події.  

(№867 – 875)

15.04

111

Письмове ділення трицифрових чисел на круглі двоцифрові числа з остачею  

 Повторення: Одиниці вимірювання часу.

(№876 – 884)

17.04

112

Порівняння задач на пропорційне ділення. Письмове ділення з остачею на круглі числа

 Повторення: Задачі з буквеними даними. 

(№885 – 892)

21.04

113

Ділення виду 45780 : 60 і 299600 : 700. Задачі на рух

 Повторення: Задачі, які розв'язуються відніманням.  

(№ 893 – 901)

22.04

114

Контрольна робота №8 з перевірки сформованості навичок усних обчислень

 

24.04

115

Ділення багатоцифрових чисел на двоцифрові круглі  у випадку, коли в частці є нулі. Задачі з буквеними даними.

Повторення: Перевірка додавання відніманням.

(№902 – 910)

27.04 Тема 8

116

 

Аналіз контрольної роботи. Ділення чисел, що закінчуються нулями. Дії з іменованими числами. Розв′язування задач.

Повторення: Розв’язування рівнянь .

(№911 – 920)

 

Письмове множення і ділення багатоцифрового числа на двоцифрове

28.04

 

117

Письмове множення двоцифрових чисел. Задачі на знаходження числа за двома різницями. (№ 921 – 927)

Повторення: Додавання декількох доданків.

(№911 – 920)

29.04

118

Множення трицифрових чисел на двоцифрові. Задачі на знаходження числа за двома різницями. Задачі на знаходження дробу від числа і числа за його дробом.

Повторення: Задачі на знаходження периметра трикутника.  

(№928 – 934)

04.05

119

Множення багатоцифрових чисел на двоцифрові (загальний випадок). Задачі на знаходження числа за двома різницями.

Повторення: Круглі числа.

( №935 – 941)

05.05

120

Множення іменованих чисел на двоцифрові числа. Порівняння задач на знаходження числа за двома різницями. Запис периметра і площі квадрата у загальному вигляді. Розв′язування задач на знаходження числа за його дробом. 

Повторення: Круглі числа.

( № 942 – 949)

06.05

121

Знаходження значень виразів на сумісні дії. Розв′язування задач на знаходження числа за двома різницями.

Повторення: Периметр прямокутної ділянки.

( №950 – 958)

08.05

122

Ділення трицифрових чисел на двоцифрові з остачею.

Ділення трицифрових чисел на двоцифрові. Розв′язування рівнянь.

Повторення: Задачі з буквеними даними.      

( №987 – 995, №996 – 1003)

12.05

123

Ділення трицифрових чисел на двоцифрові. Розв′язування рівнянь.

Повторення: Задачі з буквеними даними.      

( №996 – 1003)

13.05

124

Підсумкова контрольна робота.  Державна підсумкова атестація.

 

15.05

 

125

Ділення багатоцифрових чисел на двоцифрові ( загальний випадок). Розв′язування задач.

Повторення: Прості задачі на обчислення тривалості події, дати її початку, дати закінчення події.    

( № 1004 – 1012)

18.05

 

126

Ділення багатоцифрових чисел на двоцифрові. Перевірка ділення множенням.

Повторення: Прості задачі на обчислення тривалості події, дати її початку, дати закінчення події.  

( № 1013 – 1019)

19.05

127

Ділення багатоцифрових чисел на числа другого десятка. Ділення на двоцифрове число у випадку, коли частка містить нулі. Розв′язування задач на зведення до одиниці.

Повторення: Розв'язування рівнянь.    

( № 1020 – 1027, № 1028 – 1035)

20.05

128

Ділення на двоцифрове число у випадку, коли в кінці частки є нуль. Задачі з буквеними даними.

Повторення: Розв'язування рівнянь.    

( № 1036 – 1042)

22.05

129

Ділення з остачею на двоцифрове число у випадку, коли частка закінчується нулями. Задачі на спільну роботу.

Повторення: Розв'язування рівнянь.    

( № 1043 – 1050)

25.05

130

Ділення іменованих чисел на двоцифрові числа. Розв′язування задач.

Повторення: Застосування способу округлення при додаван­ні й відніманні.

( № 1051 – 1058)

26.05

131

Дії з іменованими числами. Знаходження значень виразів на сумісні дії з багатоцифровими числами. Задачі на спільну роботу.

Повторення: Застосування способу округлення при додаван­ні й відніманні.

( № 1059 – 1066)

27.05

Тема 9

132

Аналіз контрольної роботи. Знаходження значень виразів на сумісні дії з багатоцифровими числами. Розширені задачі на зведення до одиниці. Складання і розв′язування нерівностей.

Повторення: Розв'язування задач на знаходження різниці.    

(№ 1067 – 1075)

29.05

133

Сумісні дії з багатоцифровими числами. Розширені задачі на знаходження суми двох добутків. Складання та розв′язування рівнянь. Ділення іменованих чисел.

Повторення: Задачі на знаходження швидкості руху.

(№ 1076 – 1084)

 

 

 

1

 

docx
Пов’язані теми
Математика, 4 клас, Планування
Додано
20 серпня
Переглядів
625
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку