24 березня о 18:00Вебінар: Розвиток критичного мислення та медіаграмотності на уроках англійської мови

Календарно-тематичне планування для 9-го класу складено відпКалендарно-тематичне планування для 9-го класу складено відповідно до Програми для загальноосвітніх навчальних закладів.

Про матеріал


Календарно-тематичне планування для 9-го класу складено відповідно до Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Українська література: 5–9 класи / К.В.Таранік-Ткачук, М.П. Бондар, О.М. Івасюк, С.А. Кочерга, Л.І. Кавун, О.І.Неживий, Н.В. Михайлова, Р.В. Мовчан (керівник групи). – К., 2013 (зі змінами, затвердженими наказом МОН України № 804 від 07.06.2017 р.).


Перегляд файлу

              9 к л а с

Українська література

(70 год, 2 год на тиждень)

 

Календарно-тематичне планування для 9-го класу складено відповідно до Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Українська література: 5–9 класи / К.В.Таранік-Ткачук, М.П. Бондар, О.М. Івасюк, С.А. Кочерга, Л.І. Кавун, О.І.Неживий, Н.В. Михайлова, Р.В. Мовчан (керівник групи). – К., 2013 (зі змінами, затвердженими наказом МОН України № 804 від 07.06.2017 р.).

 

Обов’язкова кількість видів контролю

 

 

І семестр

ІІ семестр

Контрольні роботи у формі:

3

3

контрольного класного твору;

1

1

інших завдань (тестів, відповідей на

2

2

запитання тощо)

 

 

Уроки мовленнєвого розвитку

2 (у+п)

2 (у+п)

Уроки позакласного читання

2

2

Уроки літератури рідного краю

1

1

Уроки виразного читання

1

1

Перевірка зошитів

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІ  с е м е с т р

 

 

 

 

 

 

33

 

Література українського романтизму (оглядово). Ідейно- художні особливості романтизму. Зв’язок з ідеями Просвітництва, з національним рухом. Осередки романтичного руху на Слобожанщині, Чернігівщині й Полтавщині, у Західній Україні («Руська трійця»). Поети- романтики (Л. Боровиковський, П. Гулак-Артемовський, Є. Гребінка, М. Костомаров, А. Метлинський, В. Забіла, М. Петренко, О. Афанасьєв-Чужбинський, М. Шашкевич). Значення романтизму для нового етапу розвитку слов’янських літератур.

ТЛ: романтизм.

 

 

34

 

Петро Гулак-Артемовський. Коротко про письменника.

Балада «Рибалка». Вічна тема кохання. Засоби романтичного зображення. Фольклорна основа твору.

 

 

 

35

 

Євген Гребінка. Основні відомості про поета. Вірш

«Човен». Образ небезпечної морської плавби як уособлення життєвого шляху людини. Пісенна (романсова) лірика поета українською та російською мовами («Ні, мамо, не можна нелюба любить», «Чёрные очи» та ін.).

ТЛ: романс.

 

 

 

36

 

Микола Гоголь. Творчість М. Гоголя, уродженця України, місце його творчості на порубіжжі культур двох народів. Вираження глибини національного духу у творах прозаїка та драматурга, українська історія та фольклор як джерело їх.

 


 

37

 

Повість «Тарас Бульба» (переклад М. Садовського і М. Рильського, за ред. І. Малковича). Сюжет твору. Внутрішній епічний розмах твору.

 

38

 

Піднесено-героїчний образ головного героя.

 

 

39

 

Колізія морального й національно-культурного вибору в образах синів Тараса Бульби. Вплив творчості М. Гоголя на розвиток українського письменства.

 

40

 

Контрольна робота. Творчість поетів-романтиків, М. Гоголя (розгорнуті відповіді на запитання).

 

41

 

Тарас Шевченко. Геніальний поет, мислитель, пророк національного відродження в Україні.

 

42

 

Перші поетичні твори баладного та елегійного жанрів

(«Причинна», «Думи мої…»).

 

 

43

 

Оглядове вивчення історичної теми у творчості Кобзаря («Іван Підкова», «Тарасова ніч», «Гайдамаки»). Вісь неперервності історичного часу («До Основ’яненка»).

ТЛ: послання.

 

 

 

44

 

Національна проблематика періоду «Трьох літ». Поема («комедія») «Сон» і тогочасна суспільно-політична дійсність. Композиційний прийом «сну», його роль для розширення можливостей поетичного зображення.

ТЛ: гротеск, контраст, умовність.

Вивчити напам’ять фрагмент (на вибір).

 

45

 

Протистояння імперського режиму і вільнодумної, національно свідомої особистості. Сатиричний характер поеми.

 

 

46

 

«Кавказ» – пристрасний відгук на тогочасну загарбницьку імперську політику. Продовження теми національно- визвольної боротьби.

 

47

 

Узагальнена ідея поеми – неприйняття насильства, поневолення людей, осуд загарбницьких воєн.

 

 

48

 

«І мертвим, і живим, і ненарожденним…» Продовження теми «землячків» у посланні. Викриття конформізму значної частини української еліти.

Вивчити напам’ять фрагмент (на вибір).

 

 

49

 

Засудження комплексу меншовартості, національного безпам’ятства та байдужості до рідної мови. Критичний перегляд національної історії задля перспективи її кращого майбутнього. Настроєві інтонації твору (суперечка, пересторога, погроза, заклик тощо).

 

50

 

«Вічна» тема матері й сина. Романтичний тип утілення теми жіночої долі («Катерина»).

 

51

 

Еволюція жіночого образу. Реалістично-побутовий тип утілення теми жіночої долі («Наймичка»).

 

52

 

Урок мовленнєвого розвитку. Усний твір-характеристика персонажа поем «Катерина» і «Наймичка».

 


 

53

 

Трагедія жінки-матері, боротьба за своє материнство, жорстокість народної моралі («У нашім раї на землі…»). Наскрізний ліризм творів Т. Шевченка про жіночу долю.

 

 

54

 

Лірика Т. Шевченка періоду арешту й заслання і після повернення з нього. Риси автобіографізму в образі ліричного героя («Доля»).

ТЛ: ліричний герой (поглиблено), лірична медитація.

 

Вивчити напам’ять.

 

 

 

 

55–

56

 

Ностальгія за ідилією родинного життя, висока філософія життя людини на землі («Росли укупочці, зросли…»).

Біблія в житті Т. Шевченка. Світле пророцтво поета («Ісаїя. Глава 35»). Художня інтерпретація творів із Книги псалмів, риси її національної своєрідності у Т. Шевченка. Глибока смута пророка занепадом моральності, неправедними діяннями «сильних світу», пригнічення люду новими, внутрішніми «ворогами». Біблійні реалії в текстах творів.

ТЛ: псалом.

 

 

 

Або

Біблійні мотиви в поезіях Т. Шевченка періоду після заслання. Молитва як жанр у творчості поета. Ідея єдності й згоди в поезії «Злоначинающих спини…», пробудження сили в тих, хто прагне добра, правди, чистоти, щирої дружби. Потреба єднання і взаєморозуміння на ґрунті загальнолюдських цінностей.

ТЛ: молитва.

 

 

 

57

 

Підсумковий урок: Світова велич українського поета. Визначні діячі світової культури про Шевченка. Його вплив на літератури інших народів. Шевченко та історико- культурний поступ України. Ушанування пам’яті поета в Україні й за кордоном.

 

58

 

Урок позакласного читання. Тарас Шевченко. «Назар Стодоля».

 

59

 

Контрольна робота. Творчість Т. Шевченка (тестування).

 

 

 

 

60

 

П. Куліш – відомий письменник, перший український професійний літературний критик, перекладач, автор підручників для школи, українського правопису. Вплив на П. Куліша ідей європейського просвітництва: «Українець у Європі, європеєць в Україні». Романтична основа світогляду. Ентузіазм і жертовність П. Куліша у громадській та культурницькій роботі на шляху духовного відродження і культурного збагачення нації.

 

 

 

61

 

«Чорна рада» – перший україномовний історичний роман- хроніка. Походження його назви. Історична основа й авторська уява, романтичність стилю. Динамічний інтригуючий сюжет. Символи роману.

ТЛ: роман, роман-хроніка, історичний роман.

 


 

62

 

Непросте життя та романтичні пригоди головних героїв. Загальнолюдські риси ініціативності, працьовитості, лицарства, благородства, вірності почуттю та обов’язку.

 

63

 

Порівняльна характеристика образів Якима Сомка та Іванця Брюховецького. Оцінка роману Т. Шевченком.

 

64

 

Урок виразного читання. Виразне читання уривка з повісті

«Чорна рада».

 

 

65

 

Марко Вовчок. Життя і творча діяльність. Повість

«Інститутка». «Народні оповідання»; продовження теми народного життя в повісті «Інститутка».

ТЛ: реалізм.

 

 

66

 

Антилюдяна суть кріпосництва та солдатчини. Образи персонажів – людей із народу та панночки. Авторська позиція у творі.

 

67

 

Урок мовленнєвого розвитку. Написання листа авторові улюбленої книжки.

 

 

68

 

Контрольна робота. Письмовий твір на одну з тем: «Ідея соборності та незалежності України (за романом П. Куліша “Чорна рада”)», «Антикріпосницька спрямованість повісті Марка Вовчка “Інститутка”».

 

69

 

Урок літератури рідного краю. Ознайомлення з творчістю письменників-земляків (поезія).

 

70

 

Підсумковий урок.

 


 

 

docx
Додано
13 січня 2018
Переглядів
964
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку