Конкурс розробок «Вчительська десятка»
Розробки додавай – подарунки вигравай!

Календарно-тематичне планування з української літератури для 9 класу 2017-2018н.р.

Про матеріал

Календарно-тематичне планування з української літератури в 9 класі на 2017-2018 навчальний рік ( зі змінами, затвердженими наказом МОН України від 07.06.2017 №804)

Перегляд файлу

п/п

Дата

Зміст навчального матеріалу

Теорія літератури

Повторення

1

2

3

4

5

І семестр

Вступ. УНТ. Давня література – 8 год + 1год РЗМ

1

 

ВСТУП. Роль і місце літератури в житті нації. Розвиток літератури. Творча індивідуальність митця.

 аналіз худ. тво ру, контекст,

 естетика.

 

Література

 

2

 

Процес виникнення фольклору. Його багатство і розмаїття. Види родинно-побутових пісень (про кохання, про сімейне життя, жартівливі). Культ романтизованих почуттів, традиційна символіка. “Місяць на небі, зіроньки сяють ”

Поглиблення поняття народна пісня

 

Види УНТ, жанри

 

3

 

 “Цвіте терен, цвіте терен ”, «Ой під вишнею, під черешнею…». Виразне читання й аналіз родинно-побутових пісень.

напам’ять

1 баладу або

пісню (на

вибір).

Соціально-побутові пісні

 

4

 

Українські народні балади. “Ой летіла стріла ”, “Ой на горі вогонь горить». Тематичні та стильові особливості, сюжет, герої українських балад. Класифікація балад (легендарні, історичні, сімейні, любовні …)

Балада.

Стрілецькі пісні

5

 

РЗМ № 1 Усний твір на одну з тем:

«Моральні норми і щирі почуття, відображені в родинно-побутових піснях українців», «Українські балади –перлини усної народної творчості».

 

Пісні літ. походження

6

 

Українська середньовічна література ХІ—ХV ст. Розвиток писемності після хрещення Русі-України (988 р.). Найдавніші рукописні книги (Остромирове Євангеліє, Ізборники Святослава). (оглядово).

 

Козацькі пісні

7

 

Перекладна література. Біблія (фрагменти). Легенди: про Вавилонську вежу, про Мойсея. Біблія як Святе Письмо й художній текст. Українські переклади Біблії (П. Куліш, І. Пулюй, І. Нечуй-Левицький,   

 І. Огiєнко, І. Хоменко).

 

Жартівливі пісні

8

 

Притча про блудного сина. Використання біблійних тем, сюжетів, мотивів, образів у світовій та українській літературах.

Поглиблення поняття про притчу.

Календарно- обрядові пісні

9

 

Контрольна робота № 1 «Вступ. УНТ. Давня українська література (тести І-ІVрівнів)

 

 

1

2

3

4

5

Давня література. Г.Сковорода – 9 год + 1год П.ч.

10

 

Оригінальна література княжої Руси-України. Літописи як історико-художні твори. «Повість минулих літ». «Поученіє Володимира Мономаха», Києво-Печерський патерик (оглядово).

Літописи

Чумацькі пісні

11

 

«Слово о полку Ігоревім» — давньоруська пам’ятка, перлина українського ліро-епосу. Історична основа твору. Питання авторства. Особливості композиції та стилістичних засобів. Роль пейзажу в розгортанні сюжету.

Ліро-епіка

Рекрутські пісні

12

 

Образи руських князів у творі. Наскрізна ідея патріотизму. Переклади й переспіви «Слова…» у ХІХ–ХХ ст.

 

Аналіз худ. твору

13

 

Поетичність образу Ярославни. Образ Русь-кої (української) землі. Фольклорні мотиви в поемі. Стилістичні засоби. Символічно-міфологічні образи та значення їх.

 

Контекст

14

 

Українська література Ренесансу і Бароко

Розвиток книгодрукування. Перші друковані книги в Україні. Іван Вишенський, Іван Величковський, Семен Климовський – видатні діячі української культури

(оглядово). Історико-мемуарна проза. Загальні відомості про козацькі літописи (Самовидця, Г. Грабʼянки, С. Величка) та «Історію русів». Вертеп як вид лялькового театрального дійства (оглядово).

Ренесанс, барок

Естетика

15

 

Урок позакласного читання №1

І ВЕЛИЧКОВСЬКИЙ. «Зегар цілий і полузегарок

 

 

16

 

Григорій Сковорода. Життя і творчість філософа, просвітителя, поета, його християнські морально-етичні ідеали. «Всякому місту – звичай і права…», «De libertate» (зі збірки «Сад Божественних пісень»)

 

Види родинно-побутових пісень

17

 

Проповідь житейської невибагливості, пошуку гармонії з собою і світом Г.Сковороди. Урок виразного читання напам’ять «Всякому місту – звичай і права…»

 

Поетика нар. пісень

18

 

Біблійна основа творчості Г.Сковороди та його вчення про самопізнання і «сродний труд». “Бджола та Шершень”, Повчальний характер і художні особливості збірки «Байки Харківські»

 

Балада

1

2

3

4

5

19

 

Контрольна робота № 2. «Оригінальна література. Література  Ренесансу і Бароко»

Контрольний письмовий твір

 

 

Нова українська література -  10 год + 1год РЗМ, 1год П.ч., 1год ЛРК

20

 

Нова українська література.  Суспільно-історичні, культурні обставини. Літературний процес кінця ХVIII ст. – першої половини ХІХ ст. Розвиток фольклористики, етнографії. Основні художні напрями (бароко, класицизм, романтизм, реалізм тощо). Визначні українські письменники.

Травестія, бурлеск,

Укр. Середньов. літ-ра ХІ-ХV ст.

 

21

 

Іван Котляревський. Життя і творчість. “Енеїда” Історія створення . Національний колорит, зображення життя всіх верств суспільства, алюзії на українську історію в поемі.

Пародія, алюзія.

Перекладна літ-ра

22

 

Бурлескний гумор, народна українська мова. Ствердження народної моралі (картини пекла).РЗМ № 2  Письм. переказ епізоду поеми

Оригінальна літ-ра .Літописи

23

 

Характеристика героїв поеми, образ Енея. Провідні проблеми і мотиви твору.

Літописи

24

 

Соціально-побутова драма «Наталка Полтавка» – перший твір нової української драматургії. Її довготривале сценічне життя Роль і функції пісень у драмі. 

 

«Повість минулих літ»

25

 

Наталка як уособлення кращих рис української жінки. Порівняльна характеристика Миколи і Петра, возного і виборного. 

 

«Слово про похід Ігорів»

26

 

Григорій Квітка-Основ’яненко – батько української прози. Гуманістичний пафос, християнські ідеали, етнографічне

тло творів. П. Куліш про Г. Квітку.

 

Літ-ра доби ренесансу і Бароко

27

 

«Маруся» – перша україномовна повість новоїукраїнської літератури, взірець сентименталізму. Художнє розкриття письменником традиційних народних моральних уявлень.

Сентименталізм

Г.Сковорода, його ідеали і вчення

28

 

Утілення морального й естетичного ідеалів в образі головної героїні твору. Інші персонажі твору.

 

Поетична творчість Г.Сковороди

29

 

Контрольна робота № 3 «Нова українська література. І.Котляревський, Г.Квітка- Основ’яненко.(тестиІ-ІVрівнів)

 

 

1

2

3

4

5

30

 

Урок позакласного читання №2

Г. Квітка-Основ’яненко. «Салдацький патрет»або «Конотопська відьма»

 

Байки Г.Сковороди

31

 

Література рідного краю №1 Ознайомлення з творчістю

письменників-земляків (проза).

 

 

32

 

Повторення та узагальнення вивченого.

 

 

ІІ семестр

Поети-романтики, М.Гоголь – 8 год

33

 

 

Література українського романтизму
Ідейно-художні особливості романтизму.

Зв’язок із ідеями Просвітництва, з нац.рухом Осередки романтичного руху на Слобожанщині, Чернігівщині й Полтавщині, у Західній Україні («Руська трійця»). Поети-романтики (Л. Боровиковський, П. Гулак-Артемовський, Є. Гребінка, М. Костомаров, А. Метлинський, В. Забіла, М. Петренко,

О. Афанасьєв-Чужбинський,  М. Шашкевич.

Значення романтизму для нового етапу розвитку слов’янських літератур.

Романтизм.

Вертеп

34

 

П.Гулак-Артемовський “Рибалка”. Вічна тема кохання. Засоби романтичного зображення. Фольклорна основа твору.

 

Літописи

35

 

Є. Гребінка «Човен». Образ небезпечної морської плавби як уособлення життєвого шляху людини. Пісенна (романсова) лірика поета укр. та рос. мовами («Ні, мамо, не можна нелюба любить», «Чёрные очи» та ін.).

Романс

Лірика Ренесансу

36

 

Микола Гоголь. Творчість М. Гоголя, уродженця України, місце його творчості на порубіжжі культур двох народів.

Вираження глибини національного духу у творах прозаїка та драматурга, українська історія та фольклор як їх джерело.

 

Літ. процес  п.пол. ХІХ ст.

37

 

Повість «Тарас Бульба» (переклад

М. Садовського і М. Рильського, за ред.

І. Малковича). Сюжет твору. Внутрішній епічний розмах твору.

 

І,Котляревсь-кого

38

 

Піднесено-героїчний образ головного героя.

 

Іст. створення «Енеїди»

39

 

Колізія морального й національно-культурного вибору в образах синів Тараса Бульби. Вплив творчості М. Гоголя на розвиток українського письменства.

 

Сюжет «Енеїди»

1

2

3

4

5

40

 

Контрольна робота № 4 « Поети-романтики, М.Гоголь» (тести І-ІVрівнів)

 

 

Тарас Шевченко – 17 год + 1год РЗМ, 1год П.ч.

41

 

Т. Шевченко. Геніальний поет, мислитель, пророк національного відродження в Україні.

 

Бурлеск і травестія

42

 

Рання творчість. Перші поетичні твори баладного та елегійного жанрів («Причинна», «Думи мої…»).

 

Проблематика і мотиви «Енеїди»

43

 

Оглядове вивчення історичної теми у творчості Кобзаря («Іван Підкова», «Тарасова ніч», «Гайдамаки»). Вісь неперервності історичного часу  («До Основ’яненка»).

Послання

Сюжет «Наталки Полтавки»

44

 

Національна проблематика періоду «Трьох  літ». Поема («комедія») «Сон» («У всякого своя доля…») і тогочасна суспільно-політична дійсність. Композиційний прийом «сну», його роль для розширення можливостей поетичного зображення.

Гротеск, контраст, умовність.

Образи «Наталки Полтавки»

45

 

Протистояння імперського режиму і вільнодумної, національно свідомої особистості. Сатиричний характер поеми. Виразне читання  напам’ять уривку(на вибір).

 

Сентимента-лізм

46

 

«Кавказ» – пристрасний відгук на тогочасну загарбницьку імперську політику. Продовження теми національно-

визвольної боротьби.

 

Батько прози

47

 

Узагальнена ідея поеми – неприйняття насильства,

поневолення людей, осуд загарбницьких воєн.

 

Сюжет «Марусі»

48

 

«І мертвим, і живим, і ненарожденним…» Продовження теми «землячків» у посланні. Викриття конформізму значної частини української еліти.

 

Образи «Марусі»

49

 

Засудження комплексу меншовартості, національного безпам’ятства та байдужості до рідної мови. Критичний перегляд національної історії задля перспективи її кращого майбутнього. Настроєві інтонації твору (суперечка, пересторога, погроза, заклик тощо). Виразне читання  напам’ять уривку поеми

 

Романтизм

50

 

«Вічна» тема матері й сина. Романтичний тип утілення теми жіночої долі («Катерина»).

 

Поети-романтики

51

 

Еволюція жіночого образу. Реалістично-побутовий тип утілення теми жіночої долі («Наймичка»).

 

 Гулак- Артемовський

1

2

3

4

5

52

 

РЗМ № 3  Письмовий твір. Лист до

персонажа поем «Катерина» і «Наймичка».

 

Гребінка

53

 

Трагедія жінки-матері, боротьба за своє материнство, жорстокість народної моралі («У нашім раї на землі…»). Наскрізний ліризм творів Т. Шевченка про жіночу долю.

 

Творчість М.Гоголя

54

 

Лірика Т. Шевченка періоду арешту й заслання і після повернення з нього. Риси автобіографізму в образі ліричного героя «Доля» (напам.)

Поглибл. поняття про лір. героя

Образи повісті «Тарас Бульба»

55

 

Ностальгія за ідилією родинного життя, висока філософія життя людини на землі. “Росли укупочці, зросли

Лірична медитація

Рання творчість Шевченка

56

 

Біблійні мотиви в поезіях Т. Шевченка періоду після заслання. Молитва як жанр у творчості поета. Ідея єдності й згоди в поезії «Злоначинающих спини…», пробудження

сили в тих, хто прагне добра, правди, чистоти, щирої дружби. Потреба єднання і взаєморозуміння на ґрунті загальнолюдських цінностей.

 

Пезія періоду «трьох літ»

57

 

Світова велич Т.Шевченка. Визначні діячі про Т.Шевченка. Його вплив на літератури інших народів. Шевченко та історико-культурний поступ України. Ушанування пам’яті поета в Україні й за кордоном. 

 

Проблематика поеми «Сон»

58

 

Урок позакласного читання №3

Тарас Шевченко «Художник»

 

Поема «Кавказ»

59

 

Контрольна робота № 5 «Т.Шевченко»

(тести І-ІVрівнів)

 

 

П.Куліш, Марко Вовчок – 7 год + 1год РЗМ, 1год П.ч., 1год ЛРК

60

 

П. Куліш – відомий письменник, перший український професійний літературний критик, перекладач, автор підручників для школи, українського правопису. Вплив на

П. Куліша ідей європейського просвітництва. Романтична основа світогляду. Ентузіазм і жертовність П. Куліша.

 

«І мертвим, і живим»

61

 

«Чорна рада» – перший україномовний історичний роман-хроніка. Походження його назви. Історична основа й авторська уява, романтичність стилю. Динамічний інтригуючий сюжет. Символи роману.

Роман, роман-хроніка, історичний роман.

Твори про жіночу долю

62

 

Непросте життя та романтичні пригоди головних героїв. Загальнолюдські риси ініціативності працьовитості, лицарства, благородства, вірності почуттю та обов’язку.

 

«Катерина» і «Наймичка»

63

 

РЗМ № 4 Усний твір- характеристика (порівняльна) образів Якима Сомка та Іванця Брюховецького. Оцінка роману Т. Шевченком.

 

 Період

 арешту   

1

2

3

4

5

64

 

Урок виразного читання. Виразне читання напам’ять уривка з повісті «Чорна рада».

 

   Період заслання

65

 

Марко Вовчок. Життя і творча діяльність. Повість«Інститутка». «Народні оповідання»; продовження теми народного життя в повісті

 

Реалізм

Біблійні мотиви у Шевченка

66

 

Антилюдяна суть кріпосництва та солдатчини. Образи персонажів – людей із народу та панночки. Авторська

позиція у творі.

 

Шевченко-художник

67

 

Контрольна робота № 6

«М.Куліш, Марко Вовчок»

Контрольний письмовий твір :«Ідея

соборності та незалежності України (за романом П. Куліша “Чорна рада”)», «Антикріпосницька спрямованість повісті

Марка Вовчка “Інститутка”».

 

Сюжет і образи «Чорної ради»

68

 

Урок позакласного читання № 4 Марко Вовчок. «Народні оповідання» (на вибір)

 

Проблематику «Чорної ради»

69

 

Література рідного краю №2

 Ознайомлення з творчістю

письменників-земляків (поезія).

 

 

70

 

УРОК-ПІДСУМОК
Проведення бесіди або диспуту про твори,

що вивчалися упродовж року й найбільше запам’яталися

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Українська література – 9 класи

 

Всього – 70 год

На тиждень – 2 год

 

Програма:

Українська література: 5–9 класи / К.В.Таранік-Ткачук, М.П. Бондар, О.М. Івасюк, С.А. Кочерга, Л.І. Кавун, О.І.Неживий, Н.В. Михайлова, Р.В. Мовчан (керівник групи). – К., 2013 (зі змінами, затвердженими наказом МОН України № 804 від 07.06.2017 р.).

 

Підручник:

Українська література: Підруч. для 9-го класу загальноосвітніх навчальних закладів./ Олександр Авраменко. - К.: Грамота, 2017. – 336 с.

 

 

      Кількість навчальних годин, що відводяться на вивчення курсу української      

                                   літератури в загальноосвітній школі

 

 

 

Семестр

 

   КР

 

 

РЗМ

 

 Контрольні                   твори

 

 

 

П.ч.

 

 

Літ - ра  рідного краю

Усно

Письм

 

І

 

3

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

 

 

2

 

 

1

 

ІІ

 

 

3

 

1

 

 

 

1

 

1

 

 

 

2

 

 

 

1

Всього

6

2

2

2

4

2

 

 

doc
Додано
15 січня 2018
Переглядів
1750
Оцінка розробки
5.0 (52 відгука)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку