Календарно-тематичне планування в 1 класі з інклюзивним навчанням (для дитини з ЗПР)

Про матеріал

Календарно-тематичне планування в 1 класі НУШ з інклюзивним навчанням ( для дитини з затримкою психічного розвитку) . Розроблено за навчально-методичним комплектом К.І.Пономарьової ( Буквар та зошит з розвитку мовлення "Я пишу" , картки-тренажери для читання "Я учусь читати" ) .. Матеріал буде корисним для учителів класів з інклюзивним навчанням, асистентів вчителів та батьків дітей з особливими освітніми потребами .

Перегляд файлу

Календарно-тематичне планування на І семестр 2018-2019 н.р. в 1 класі НУШ  з інклюзивним навчанням  (для дитини з ЗПР)

Календарно-тематичне планування укладено згідно чинних документів:

Програма для спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей із затримкою психічного розвитку з навчанням українською мовою . За ред. Сак Т. В. 2014р. 1-4 класи

Наказ  МОН №693 від 25.06.2018р. Про затвердження типової освітньої програми спеціальних закладів загальної середньої освіти І ступеня для дітей з особливими освітніми потребами

Лист  МОН №1/9-485 від 06.08.2018 “Організаційно-методичні засади освітнього процесу у спеціальних закладах освіти в 2018/2019 навчальному році”

Лист МОН України від 10.01.2017 № 1/9-2 «Про сучасні підходи до навчально-виховного процесу учнів з особливими освітніми потребами»

Лист МОН України від 03.07.2017 № 1/9-362 "Про Перелік навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для використання в загальноосвітніх навчальних закладах для навчання дітей з особливими освітніми потребами (за нозологіями) у 2017/2018 навчальному році"

Державний стандарт початкової освіти

Типова освітня програма для 1-2 класів під редакцією  Р.Б.Шияна

 

 

№ уроку,

сторінка в букварі

Дата прове-

дення

 

 

Тема

 

Очікувані результати

Спрямованість корекційно-розвивальної роботи

Педагогічні технології спрямовані на досягнення мети

1

С. 1-3

3.09

Ознайомлення з букварем. Тема для спілкування: «Правила поведінки на уроці»     Робота з дитячою книжкою. Наші улюблені казки

Сприймає  та доречно реагує на усну інформацію , називає  кілька улюблених казок та їх головних героїв

Збагачення словникового запасу розвиток здатності спілкуватися українською мовою

Ілюстративний матеріал , картки –пазли «Впізнай казку»

Робота в парі

2

С. 4-5

5.09

 

Слова, які відповідають на питання що? Тема для спілкування: «Навчальне приладдя»

Розрізняє слова – назви предметів , самостійно добирає слова, які відповідають на питання що?

Формування пізнавальної діяльності

Створення позитивної мотивації до навчання

 

Робота в парі 

Подача  матеріалу невеликими частинами

3

С. 6-7

6.09

 

Слова, які відповідають на питання хто? Складання речень. Що покласти у шкільний ранець? Жива природа. Істоти та неістоти.

Інтегрований курс «Я досліджую світ»

Розрізняє слова- назви предметів, які відповідають на питання хто?

Активізація пізнавальних процесів

Розвиток знань про слово

Диференційоване навчання

4

С. 8-9

10.09

 

Слова, які відповідають на питання який? яка? яке? які? Тема для спілкування: «Правила дорожнього руху»

 

Розрізняє слова- ознаки предметів , добирає слова –ознаки до заданих слів

Удосконалює власне мовлення за допомогою вчителя

Розвивальна дидактична гра «Порівняй»

5

С. 10-11

12.09

 

Слова, які відповідають на питання що робить? Тема для спілкування: «Режим дня»

Розрізняє та добирає слова- назви дій , використовує їх у власному мовленні

Розвиток уміння використовувати у мовленні слова – назви дій , формулювання своєї думки

Робота в групі

Релаксаційні вправи

6

С. 12-13

13.09

 

Речення. Тема для спілкування: «Відпочинок на природі (пікнік)»  Інтегрований курс «Я досліджую світ»

На прикладах розрізняє речення від групи слів

Формування вмінь складати речення  за малюнком

Диференційоване навчання

Дидактична гра 2Дай відповідь»

7

С. 14-15

17.09

 

Службові слова в реченні. Тема для спілкування: «Природа навколо нас» .                                                          Робота з дитячою книжкою Сюжетно-рольова гра «Переоблік. Робимо замовлення» (спільне створення комфортну й оновлення дизайну в класі: поповнення класної бібліотеки)                                                                

Усвідомлює  роль слів- помічників у реченні

Розширення умінь складати речння, давати відповідь на питання

 

Робота в парі

Роздатковий матеріал

8

С. 16-17

19.09

 

Речення розповідні, питальні й окличні (без уживання термінів). Тема для спілкування: «Дитячі ігри»

Практично  інтонацією виділяє питальне , окличне речення

Відтворює основний зміст та характер речення

Дидактична гра «Актори»

Робота в групі

9

С. 18-19

20.09

 

Поділ слів на склади. Тема для спілкування: «Сімейний обід». Правила гостинності

 Інтегрований курс «Я досліджую світ»

Початкове вміння ділити слова на склади

Розвиток поняття що склад – найменша мовна одиниця

Індивідуальні картки .

Малюнковий диктант

10

С. 20-21

24.09

 

Наголос у словах. Тема для спілкування: «Казки. Ляльковий театр»

 

Практично  за допомогою вчителя визначає наголос у словах

Спостереження та удосконалення власного мовлення

Аудіо казки

Розвивальні дидактичні ігри

11

С. 22-23

26.09

 

Звуки голосні і приголосні.

Розуміє , що звуки вимовляємо і чуємо

Розвиток фонематичного слуху

Робота в парі

Релаксаційні вправи

12

С. 24-25

27.09

 

Тверді і м’які приголосні звуки. Тема для спілкування: «Зоряне небо». Обговорення спільних зацікавлень. Слухання і обговорення вірша Н. Тріщ «Нові сусіди»

 Інтегрований курс «Я досліджую світ»

Практично  розрізняє  на слух тверді і мякі приголосні звуки

Розвиток фонематичного слуху , спостереження за власним мовленням

Індивідуальна робота  за картками

Поступовий перехід від одного виду діяльності до іншого

 

13

С. 26-27

1.10

 

Звукові схеми слів. Тема для спілкування: «Птахи» Робота з дитячою книжкою. Слухання і обговорення творів В. Сухомлинського

За допомогою вчителя    позначає звукову схему слова за допомогою фішок

Спостерігає за мовними одиницями і явищами , відтворення змісту прослуханого тексту

Обладнання – фішки звукового аналізу 

Розвивальна дидактична гра «Склади потяг»

14

С. 28-29

3.10

 

Звуковий аналіз слів. Тема для спілкування: «Звірі. У зоопарку»

 Визначає звукову схему простого слова 

Збагачення словникового запасу, вміння висловлювати думку на задану тему

Розвивальна дидактична гра «Зоопарк»

Робота в парі

 15

С. 30-31

4.10

 

Повторення вивченого в добукварний період.  Слухання дитячої пісеньки «Звуки природи». Гра «Як звучить довкілля? Як говорять люди?»  Слухання твору О.Крижановської «Казка про Зайчика і пори року. Осінь» з метою пригадування ознак осені.    Інтегрований курс «Я досліджую світ»                    

Розрізняє звуки природи і звуки мовлення , вміє слухати аудіотекст

Розвиток уміння слухати та висловлювати власну думку

Диференційоване навчання 

Поступовий перехід від одного виду діяльності до іншого

16

С. 32-33

8.10

 

Звук [а]. Мала буква а. Складання речень за малюнками

Співвідносить звук а і букву а , знаходить її місце в словах

Розвиток фонематичного слуху 

Робота в парі

17

С. 34-35

10.10

 

Велика буква А. Розповідь за малюнками

Має  поняття , що великою А починаються імена людей

Розвиток знань про слова, що починаються з великої букви

Диференційоване навчання

18

С. 36-37

11.10

 

 Звук [о]. Мала буква о. Складання розповіді за малюнками.  Створення «візуального словничка». Добирання відповідних означень до слів «захисник» - який?, «захисниця» - яка? Дослідження чоловічого і жіночого роду іменників, означень/прикметників (без уживання термінів).

 Інтегрований курс «Я досліджую світ»

Вирізняє звук О в словах

Вміє дібрати означення «захисник» або «захисниця» відповідно до ситуації

Розширення словникового запасу

Розвиток фонематичного слуху

Розвивальні дидактичні ігри

 

С. 38-39

Ущільн.

 

Велика буква О. Складання розповіді за малюнками.  Вправа на доповнення незавершених речень.                  Робота з дитячою книжкою .  Перегляд «Казочки про добро/Те, що повертається» або читання оповідання В.Сухомлинського «Конвалія»; «Всі добрі  люди – одна сім’я» тощо. Обговорення побаченого і почутого.

З допомогою вчителя  вміє доповнювати речення

Розвиток зв’язного мовлення

Використання алгоритму поетапного виконання роботи

19

С. 40-41

17.10

 

Звук [у]. Мала буква у. Розповідь за малюнками

 

 

 Відносить звук у до голосних звуків,

Розширення та закріплення набутих знань про голосні звуки

Розвивальні дидактичні ігри

Робота в парі

20

С. 42-43

18.10

 

Велика буква У. Складання речень за малюнками.  «Мозковий штурм»  для скарбнички ідей «Що можемо зробити, щоб стати волонтером вже сьогодні?» Робота з деформованим текстом. Інтегрований курс «Я досліджую світ»

За допомогою вчителя висловлює свою думку , відновлює порядок в реченні

Вживання та використовування  вивчених звуків у мовленні , розвиток мисленнєвиої операції порівняння

Алгоритм планування дій

дидактичні картки

 

21

С. 44-45

22.10

 

Звук [и]. Букви Ии. Встановлення відповідності між малюнками і звуковими схемами слів.

 Позначає звук  и  буквою и  та читає слова з вичавними буквами

Розвиток вміння співвідносити звукову схему та слово

Диференційоване навчання

22

С. 46-47

24.10

 

Звук [і]. Мала буква і. Складання речень за малюнками. 

Вміє розрізняти звук і , позначати його букво. І.

Розвиток вміння читати слова і склади з вивченими буквами

Розвивальні дидактичні ігри

23

С. 48-49

25.10

 

Велика буква І. Складання речень за малюнками.  Перегляд мультфільмів про роботів. Діалог «Чи полегшують роботи побут?» Обмін  враженнями щодо переглянутого відеосюжету. Інтегрований курс «Я досліджую світ»

Під керівництвом вчителя  вміє висловлювати думку під час складання діалогу

Розвиток вміння сприймати медіа тексти та висловлювати думку

Навчальний відеофільм

Поділ завдань на невеликі частини

24

С. 50-51

5.11

 

Звук [е]. Мала буква е. Складання речень за малюнками. Робота з дитячою книжкою.  Книжки про історію створення комп’ютерних ігор.

Розрізняє звук е і  позначає його буквою е

Розвиток фонематичного слуху

Розвивальні дидактичні ігри

Робота в парі

25

С. 52-53

7.11

 

Велика буква Е. Складання речень за малюнками. Спостереження за близькими за значенням словами

Під керівництвом вчителя  вміє  добирати слова, близькі за значенням  за допомогою вчителя

Розширення лексичного запасу , знань про слово

Робота в групі

Дидактична гра  «Добери слово»

26

С. 54-55

8.11

 

 Звуки [л], [л′]. Мала буква л. Читання складів з буквою л.  Обговорення оповідання «Найкращий друг». Відгадування предметів, «чарівної скриньки» для обговорення призначення пристрою.

Інтегрований курс «Я досліджую світ»

Ознайомлення з приголосним звуком, практичне розрізнення мякого та твердого звуків

Розвиток фонематичного слуху , розширення словникового запасу з теми «Техніка»

Алгоритм планування дій

Дидактичні ігри

27

С. 56-57

12.11

 

Велика буква Л. Читання складів, слів, речень з вивченими літерами та діалогу  

 

Вміє читати слова і склади з вивченими буквами

Розвиток пізнавальних умінь , діалогічного мовлення

Робота в парі

28

С. 58-59

14.11

 

Звук [м]. Мала буква м. Читання складів і слів з вивченими літерами.

Вміє самостійно  позначати звук м буквою м

Розвиток вміння читати слова з вивченими буквами

Планування дій

Релаксаційні вправи

29

С. 60-61

15.11

 

Велика буква М. Читання складів, слів, речень з вивченими літерами та діалогу.  Перегляд мультфільму «Рукавичка».  Складання сценарію за серією малюнків та текстом казки «Рукавичка».

 Інтегрований курс «Я досліджую світ»

Виявляє вміння читати слова з вивченими буквами

Розвиток монологічного мовлення 

Планування дій

Картки-підказки

30

С. 62-63

19.11

 

Звуки [с], [с′]. Мала буква с. Читання складів, слів і речень з вивченими літерами.                                                   Робота з дитячою книжкою.   Пригадування казки Шарля Перро «Попелюшка» за мнемо таблицею.

Вміє  розрізняти  звук с та позначати його буквою с, читати слова з вивченими буквами

 

 

Розвиток фонематичного слуху,  запам’ятовування раніше  почутого матеріалу

Мнемо таблиці

Планування дій

31         С. 64-65

21.11

Велика буква С. Читання складів, слів, речень з вивченими літерами та діалогу

Читацькі навички  в межах вивченого матеріалу

Розвиток діалогічного мовлення

Розвивальні дидактичні ігри

Робота в парі

32

С. 66-67

22.11

 

Звуки [н], [н′]. Мала буква н. Читання складів і слів з вивченими літерами.  Бесіда на тему «Здоровий спосіб життя. Що це?». Гра «Що корисно для здоров’я?»

 Інтегрований курс «Я досліджую світ»

Під керівництвом вчителя вміє розрізняти твердий і мякий звук н та читати слова з буквою н

Розвиток вміння висловлювати думку на дану тему

Дидактична гра «Корисно – некорисно»

33

С. 68-69

26.11

 

Велика буква Н. Читання складів, слів, речень з вивченими літерами та діалогу

Читає слова і речення з вивченими буквами

Розвиток діалогічного мовлення

Робота в парі

34

С. 70-71

28.11

 

Звук [к]. Мала буква к. Читання слів і речень з вивченими літерами.  Читання і обговорення оповідання «Найкращий друг». 

Розрізняє твердий і мякий звуки к та читає слова з буквою к

Розвиток вміння визначати головну думку тексту

Картки- підказки

Робота в парі

35

С. 72-73

29.11

 

Велика буква К. Читання слів і речень з вивченими літерами.  Опис води за відповідними ознаками. Гра «Вода буває…» вправа «Берег – море». Інтегрований курс «Я досліджую світ»

Читає  слова зі речення з вивченими літерами

Розвиток зв’язного мовлення  , збагачення словникового запасу

Робота в групі

Картки – підказки

36

С. 74-75

3.12

 

Звук [в]. Мала буква в. Читання складів, слів і речень з вивченими літерами.                                                               Робота з дитячою книжкою.  Слухання казки Марини Яремчук «В очікуванні зими» для пригадування, як тварини готуються до зими.

Читає слова з новою буквою

Розвиток уміння помічати в тексті нові слова . відтворювати вже відому інформацію

Робота в групі

Сповільненість темпу навчання зважаючи на знижену психічну витривалість

37

С. 76-77

5.12

 

Велика буква В. Читання слів, речень і тексту з вивченими літерами. Уявлення про особові займенники він, вона, воно, вони (без уживання термінів)

Практично вміє удосконалювати мовлення за допомогою займенників

Збагачення словникового запасу , уміння осмислювати матеріал

Розвивальні дидактичні ігри

38

С. 78-79

6.12

 

Звук [п]. Мала буква п. Читання слів і тексту з вивченими літерами.  Визначення «кольорів зими». Бесіда «Що змінилося довкола?» Інсценізація – імпровізація «Як зимують тварини» Інтегрований курс «Я досліджую світ»

Читає слова з вивченими буквами

Розвиток мисленнєвих операцій порівняння, узагальнення , образного мислення

Робота в групі

Дидактична гра «Я – актор»

39

С. 80-81

10.12

 

Велика буква П. Читання слів, речень і тексту з вивченими літерами

 Читацькі  вміння в межах вивченого матеріалу 

Розвиток пізнавальних вмінь

Диференційоване навчання

40

С. 82-83

12.12

 

Звуки [р], [р′]. Мала буква р. Читання складів, слів з вивченими літерами та діалогу

Читає слова з букво  р

Розширення словникового запасу

Розвивальні дидактичні ігри

41

С. 84-85

13.12

 

Велика буква Р. Читання слів, речень і тексту з вивченими літерами.  Слухання української народної казки «День і ніч». Читання казки «Де сонечко живе?» Інтегрований курс «Я досліджую світ»

Читає слова і речення з вивченими буквами

Розвиток вміння сприймати текст на слух, образного мислення

Робота в групі

Використання алгоритму  поетапного виконання завдань

42

С. 86-87

17.12

 

Звуки [т], [т′]. Мала буква т. Читання слів, словосполучень і речень з вивченими літерами.    Робота з дитячою книжкою.  Складання фантастичної розповіді на тему «Уявна подорож у часі» за допомогою книг.

Читає слова і речення з вивченими буквами  , складає розповідь про уявні події за допомогою вчителя

Розвиток уяви , фантазії

Розвивальні дидактичні ігри

Мультисенсорний підхід

43

С. 88-89

19.12

 

Велика буква Т. Читання слів, речень і тексту з вивченими літерами

Читає слова з вивченими буквами

Розвиток  навичок свідомого виразного  читання (дотримання логічних пауз, інтонації)

Диференційоване навчання

44

С. 90-91

20.12

 

Звуки [д], [д′]. Мала буква д. Читання складів, слів і тексту з вивченими літерами.  Вправа «Чарівні перетворення» (цифри/букви у малюнках). Дидактична гра «Веселий тиждень». Інтегрований курс «Я досліджую світ»

Читає слова.,речення з вивченими буквами

Розвиток уміння утворювати нові слова , образного мислення

Робота в групі 

45

С. 92-93

24.12

 

Велика буква Д. Читання складів, слів, речень і тексту з вивченими літерами

Читає слова, речення з вивченими буквами

Розвиток вміння знаходити ключові слова в тексті

Диференційоване навчання

46

С. 94-95

26.12

 

Звуки [з], [з′]. Мала буква з. Читання складів, слів і тексту з вивченими літерами. Уявлення про слова, однакові за звучанням і написанням, але різні за значенням. 

Має уявлення про слова . які звучать і пишуться однаково , але мають різне значення

Збагачення словникового запасу

Робота в парі

Розвивальні дидактичні ігри

47

С. 96-97

27.12

 

Велика буква З. Читання слів, діалогу і тексту з вивченими літерами. Закріплення вміння читати.   Розповідь учителя з елементами бесіди  «Де в Україні або в яких країнах ви побували під час зимових свят?»Слухання віршів про зимові забави. Підписування вітальних листівок для родини, друзів.

Інтегрований курс «Я досліджую світ»

Читає слова, речення , тексти з вивченими буквами . Складає розповідь про зимові свята

Розвиток звязного мовлення

Робота в групі 

Релаксаційні вправи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематичне планування уроків української мови (письмо) за навчально-методичним комплектом  К. І. Пономарьової

№ уроку,

сторінка в зошиті, посіб-нику

Дата прове-дення

 

 

Тема

Очікувані результати

Спрямованість корекційно-розвивальної роботи

Педагогічні технології спрямовані на досягнення мети

1

С. 1-2

 

4.09

 

 

Письмове приладдя. Постава під час письма. Орієнтування на сторінці зошита (вгорі, посередині, внизу)

Слідкує за поставою під час письма , знаходить в зошиті  напрямки вниз, вгору , посередині

Розвиток просторової орієнтації

Створення позитивної мотивації до навчання

Диференційоване навчання

 

2

С. 3

5.09

 

Орієнтування на сторінці зошита (праворуч, ліворуч) Складання речень за малюнками. Діалог/ гра «Що варто покласти у ранець і навіщо?»

Визначає в зошиті напрямки праворуч, ліворуч , підтримує діалог з учителем

Удосконалення рухових дій , збагачення словникового запасу

Робота  в парі

Тренажер для письма

3

С. 4

6.09

 

Рядок. Верхня і нижня рядкові лінії. Зображення геометричних фігур (без уживання термінів) у рядку. Гра «Добери словечко» Інтегрований курс «Я досліджую світ»

Знаходить верхню і нижню рядкову лінію , зображує геометричні фігури в рядку

Розвиток дрібної моторики , просторової орієнтації

Диференційоване навчання

Дидактична гра

 

4

С. 5

7.09

 

Рядок. Середина рядка. Поле на сторінці. Письмо прямих ліній до середини рядка

Зображує прямі лінії в рядку,  орієнтується в сітці зошита

Удосконалення всіх рухових дій

Планування дій за алгоритмом

5

С. 6

11.09

 

Міжрядкові лінії (надрядкова, підрядкова). Зображення фігур у сітці зошита з міжрядковими лініями. Вироблення правил співіснування в класі та розподіл обов’язків. Гра «Добери словечко».

Знаходить міжрядкову лінію, розміщує фігури  під керівництвом учителя

Розвиток дрібної моторики пальців рук

Дидактична гра

Тренажер для письма

6

С. 7

12.09

 

Письмо прямих ліній (вертикальної і горизонтальної)

Розрізняє горизонтальні  і вертикальні лінії

Удосконалення  рухових дій та просторової орієнтації

Диференційоване навчання

Сповільнений темп виконання дій

7

С. 8

13.09

 

Письмо похилих ліній (короткої і подовженої). Правила класу. Лінії у довкіллі.

Інтегрований курс «Я досліджую світ»

Пише похилі лінії , орієнтується в сітці зошита

Розвиток дрібної моторики пальців руки

Розвивальні дидактичні вправи

8

С. 9

14.09

 

Письмо короткої похилої лінії із заокругленням унизу і вгорі . Вивчення «мирилки». Вироблення та прийняття правил дружби.                                 Розвиток зв’язного мовлення: опрацювання тематичної групи слів «Навчальне приладдя»

Пише короткі похилі лінії з заокругленням , орієнтується в напрямках внизу, вгорі

Удосконалення всіх рухових дій, розвиток мовлення

Робота в парі 

Тренажер для письма

 

9

С. 10

18.09

 

Письмо подовженої похилої лінії із заокругленням унизу і вгорі

Слідкує за поставою, пише подовжені похилі лінії 

Розвиток дрібної моторики пальців руки

Планування дій за алгоритмом

10

С. 11-12

19.09

 

Письмо подовженої похилої лінії з петлею внизу.

Пише лінії з петлею внизу під керівництвом учителя

Удосконалення рухових дій

Релаксаційні вправи

Поступовий перехід від одного виду діяльності до іншого

 

11

С. 13

20.09

 

Письмо подовженої похилої лінії з петлею вгорі Фіксування вражень від екскурсії за допомогою писаних/друкованих літер, малюнків, символів, піктограм «Яку таємницю ти виявив на шкільному подвір’ї?»

Інтегрований курс «Я досліджую світ»

Розрізняє  і пише елементи верхня і нижня петля  , висловлює власні враження

Розвиток дрібної моторики, зв’язного мовлення

Розвивальні дидактичні вправи

Трафарет

12

С. 14

21.09

 

Написання півовалів (малого і великого)

Пише охайно  у рядку

Розвиток дрібної моторики

Диференційоване навчання

13

С. 15

25.09

 

Письмо овалів (малого і великого)

Слідкує за поставою під час письма, пише овали

Розвиток просторової орієнтації, рухових дій

Релаксаційні вправи

Сповільнений темп навчання

14

 

26.09

 

Письмо овалів (малого і великого) у поєднанні з іншими елементами.

Поєднує вивчені елементи

Удосконалення рухових дій

Індивідуальна робота

15

 

27.09

 

Письмо з’єднувальних ліній (верхнє, середнє і нижнє з’єднання) Заучування  скоромовки. Гра «Допоможіть Зайчикові побачити щедрість Осені». Інтегрований курс «Я досліджую світ»

Пише вивчені елементи та поєднує їх  під керівництвом учителя

Удосконалення рухових дій,  уміння запам’ятовувати  

Планування дій за алгоритмом

Дидактична гра

16

С. 16

28.09

Письмо з’єднувальних ліній (верхнє, середнє і нижнє з’єднання) Заучування  скоромовки. Гра «Допоможіть Зайчикові побачити щедрість Осені».                                                                          Розвиток зв’язного мовлення: опрацювання тематичної групи слів «Іграшки»

Самостійно пише та поєднує вивчені елементи

Розвиток дрібної моторики,  вміння складати висловлювання  на дану тему

Робота в парі

Поділ завдання на невеликі частини

 

17

2.10

Письмо вивчених елементів літер у поєднанні між собою.

Пише вивчені елементи літер

Розвиток дрібної моторики

Диференційоване навчання

18

С. 17-18

3.10

Повторення вивчених елементів букв.

Самостійно пише вивчені елементи

Розвиток  дрібної моторики пальців рук

Розвивальні дидактичні ігри

19

4.10

Повторення вивчених елементів букв. Складання зв’язного висловлювання за поданим початком «Осінній ліс». Інтегрований курс «Я досліджую світ»

Самостійно пише вивчені елементи

Розвиток  дрібної моторики пальців рук

Картки-схеми

Використання алгоритму дій

20

С. 19

5.10

 

Закріплення написання вивчених елементів букв. Орієнтування на сторінці зошита.

Орієнтується на сторінці зошита

Розвиток просторової орієнтації

Трафарети

21

9.10

Написання малої букви а.  

Розпізнає і пише рукописну малу букву а

Розвиток  дрібної моторики

Для оволодіння механізмом письма (друковані таблички.,модель букви  а)

22

С. 20

10.10

 

Написання великої букви А.

Розрізняє і пише велику рукописну букву А

Розвиток графічних навичок

Для оволодіння механізмом письма (друковані таблички.,модель букви А)

23

С. 21

11.10

 

Написання малої букви о . Щоденник вражень: лист родичам в Україні. Письмо  з використанням графічних символів, літер, малюнків, піктограм. Інтегрований курс «Я досліджую світ»

Використовує  з допомогою вчителя графічні символи для передачі інформації

Збагачення словникового запасу  , розширення уявлень про способи передачі інформації

Робота в групі 

Алгоритм поетапного виконання роботи

24

12.10

Закріплення написання вивчених літер а, А, о. Розвиток зв’язного мовлення: опрацювання тематичної групи слів «Овочі і фрукти»

Розпізнає та пише вивчені рукописні букви, виправляє недоліки письма під керівництвом учителя

Розвиток графічних навичок

Для оволодіння механізмом письма (друковані таблички., тренажери)

25

С. 22

16.10

 

Написання великої букви О

 

Пише  і розпізнає велику букву О , знає, що імена пишуться з великої букви

Розвиток графічних умінь 

Диференційоване навчання.

Поступовий перехід від одного виду діяльності до іншого

26

С. 23

17.10

 

Письмо малої букви у та з’єднань її з вивченими буквами.

Правильно пише графічну схему букви у

Удосконалення графічних навичок

Для оволодіння механізмом письма (друковані таблички., тренажери)

27

С. 24

18.10

 

Написання великої букви У. Діалог на тему «Що я вмію зробити самостійно?» Списування друкованих речень. Гра з прищепками «Відтвори слова». Інтегрований курс «Я досліджую світ»

Розпізнає малу і велику рукописні букви  у,У , списує друковані букви . склади

Розвиток навички письма

Диференційоване навчання

28

19.10

Закріплення написання вивчених літер. Малюнковий диктант.

Знає і відтворює графічні схеми вивчених літер

Удосконалення  графічних навичок

Розвивальні дидактичні вправи

29

С. 25-26

23.10

 

Написання букв и И.

 

Пише рукописну букву и , під керівництвом  знаходить і виправляє недоліки

Розвиток дрібної моторики , уміння знаходити недоліки  порівнянням із зразком

Для оволодіння механізмом письма (друковані таблички., тренажери)

30

С. 27

24.10

 

Письмо малої букви і та з’єднань її з вивченими буквами.

Розрізняє і пише рукописну букву і

Розвиток графічних навичок

Диференційоване навчання

31

С. 28

25.10

 

Написання великої букви І та з’єднань її з вивченими буквами.  Слухання і обговорення вірша А.Бортняка «Зламана гілка». Інтегрований курс «Я досліджую світ»

Пише велику І поєднує її з іншими буквами , слухає і приймає участь в обговоренні  тексту

Розвиток зв’язного мовлення

Робота в групі

32

26.10

Закріплення написання вивчених літер. Диктант складів. Списування друкованих слів і складів. Розвиток зв’язного мовлення: спілкування на тему «Сім’я»

Пише під диктовку букви,склади, слова

Розвиток уміння писати  диктанти

Алгоритм планування дій

33

С. 29

6.11

 

Письмо малої букви е та з’єднань її з вивченими буквами

Пише букви правильної форми, під нахилом та поєднує їх

Удосконалення графічних навичок

Поділ завдань на невеликі частини

34

С. 30

7.11

 

Написання великої букви Е та з’єднань її з вивченими буквами.

Правильно  поєднує вивчені букви, виконує роботу охайно

Формування правописних вмінь

Поступове заповнення прогалин в знаннях

35

С. 31

8.11

 

Написання малої букви л і складів з нею.  Бесіда «Чому потрібні правила гри?» Гра «Утвори слово» для визначення ключового слова заняття. Інтегрований курс «Я досліджую світ»

Перевіряє написане, виправляє недоліки з допомогою учителя

Розвиток дрібної моторики, вміння аналізувати  написане з опорою на зразок

Використання алгоритму виконання дій

36

9.11

Закріплення написання вивчених літер. Диктант складів і слів. Списування друкованих слів і складів.

Пише під диктовку слова і склади з вивченими буквами

Формування правописних вмінь

Сповільнений темп навчання

37

С. 32

13.11

 

Написання великої букви Л, складів і слів з нею

Пише та поєднує вивчені букви з буквою л

Розвиток графічних та правописних вмінь

Використання алгоритму поетапного виконання роботи

38

С. 33-34

14.11

 

Написання малої букви м, складів, слів і речень з вивченими буквами.

Самостійно пише слова і склади з вивченими буквами

Удосконалення правописних вмінь

Сповільнений темп навчання

39

С. 35

15.11

 

Написання великої букви М, складів, слів і речень з вивченими буквами. Створення візуального словника – «стіни слів» за темою «Театр». Словниковий  диктант – вікторина з теми «Театр». Інтегрований курс «Я досліджую світ»

Добирає слова за темою, пише під диктовку

Збагачення словникового запасу

Картк и-нагадування

40

16.11

Закріплення написання вивчених літер. Диктант складів. Списування друкованих слів і складів. Розвиток зв’язного мовлення: опрацювання тематичної групи слів «Одяг і взуття»

Правильно пише склади та слова з вивченими буквами

Удосконалення навичок писемного мовлення

Використання алгоритму поетапного виконання дій

41

С. 36

20.11

 

Написання малої букви с. Письмо складів, слів і речень з вивченими буквами

Засвоює графічні схеми написання рукописних літер

Розвиток графічних навичок

Тренажер для письма

42

С. 37

21.11

 

Написання великої букви С. Письмо складів, слів і речень з вивченими буквами.

Перевіряє написане та виправляє недоліки

Удосконалення графічних та правописних навичок

Диференційоване навчання

43

С. 38

22.11

 

Написання малої букви н, складів, слів і речень з вивченими буквами.  Гра «Що корисно для здоров’я?» Складання речень за малюнками. Інтегрований курс «Я досліджую світ»

Складає  невеликі речення за ілюстрацією

Розвиток зв’язного мовлення

Розвивальні дидактичні ігри

44

23.11

Закріплення написання вивчених літер. Диктант складів. Списування друкованих слів і складів.

 

Списує друкований текст рукописними літерами

Розвиток правописних та графічних навичок

Опорні схеми

45

С. 39

27.11

 

Написання великої букви Н. Письмо складів, слів і речень з вивченими буквами

Перевіряє написане за зразком, виправляє недоліки

Розвиток навичок самоконтролю

Картки- зразки

46

С. 40

28.11

 

Написання малої букви к, складів, слів і речень з вивченими буквами. Друкування вивчених букв та слів з ними.

Пише рукописними та друкованими буквами

Розвиток пізнавальних  інтересів  та активності

Розвивальні дидактичні ігри

47

С. 41-42

29.11

 

Написання великої букви К. Письмо складів, слів і речень з вивченими буквами.  Бесіда за малюнками «Хто з них дбає про воду?» Інтегрований курс «Я досліджую світ»

Складає невеличкий текст за ілюстрацією

Збагачення словникового запасу

Використання алгоритму планування дій

48

30.11

Закріплення написання вивчених літер. Словниковий диктант. Списування друкованих слів і складів.                                                             Розвиток зв’язного мовлення: опрацювання тематичної групи слів «Посуд».

Знає  і записує словникові слова

Розвиток зорової та слухової памяті 

Пам’ятки  та карки-підказки

49

С. 43

4.12

 

Написання малої букви в, складів, слів і речень з вивченими буквами

Пише та перевіряє написане

Розвиток графічних навичок

Поділ завдань на невеликі частини

50

С. 44

5.12

 

Написання великої букви В. Письмо складів, слів і речень з вивченими буквами.

Пише слова та склади з вивченими буквами

Розвиток  правописних вмінь

Диференційоване навчання

51

С. 45

6.12

 

Написання малої букви п, складів, слів і речень з вивченими буквами . Обговорення «листа від синички», у якому вона розповідає ластівці про зиму. Бесіда за змістом коміксу «За що любити зиму?»  Інтегрований курс «Я досліджую світ»

Складає текст листа під керівництвом учителя  та відповідає на питання

Розвиток зв’язного мовлення , збагачення словникового запасу

Сповільнений темп виконання дій

52

7.12

Закріплення написання вивчених літер. Словниковий диктант. Списування друкованих слів і складів.

Пише слова і склади під диктовку

Удосконалення правописних вмінь

Релаксаційні вправи

53 С. 46

11.12

Написання великої букви П. Письмо складів, слів і речень з вивченими буквами

Перевіряє написане та виправляє недоліки

Розвиток навичок самоконтролю

Картки - зразки

54

С. 47

12.12

 

Написання малої букви р, складів, слів і речень з вивченими буквами. Друкування вивчених літер, складів і слів з ними.

Пише слова , речення з вивченими буквами

Удосконалення правописних вмінь

Диференційоване навчання

55

С. 48-49

13.12

 

Написання великої букви Р. Письмо складів, слів і речень з вивченими буквами.  Вивчення вірша «Маленька зірочка». Інтегрований курс «Я досліджую світ»

Знає та читає напамять  вірш

Розвиток памяті

Мнемотехніка

56

14.12

Закріплення написання вивчених літер. Словниковий диктант. Списування друкованих слів і складів.                                                           Розвиток зв’язного мовлення: спілкування на тему «Меблі».

Записує вивчені словникові слова під диктовку

Розвиток памяті

Використання алгоритму планування дій

57

С. 50

18.12

 

Написання малої букви т, складів, слів і речень з вивченими буквами

Пише слова з вивченими буквами

Розвиток графічних навичок

Диференційоване навчання

58

С. 51

19.12

 

Написання великої букви Т. Письмо складів, слів і речень з вивченими буквами.

Перевіряє та виправляє недоліки письма

Розвиток навичок самоконтролю

Використання алгоритму планування дій

59

С. 52

20.12

 

Написання малої букви д, складів, слів і речень з вивченими буквами . Вправа «Ялинка друзів» (створення та обговорення плакатів). Складання речень з поданих слів. Інтегрований курс «Я досліджую світ»

Складає речення з запропонованих слів під керівництвом учителя

Збагачення словникового запасу

Картки- інструкції

60

21.12

Закріплення написання вивчених літер. Словниковий диктант. Списування друкованих слів і складів.

Пише слова і речення під диктовку

Розвиток правописних вмінь

Диференційоване навчання

 

С. 53

Ущільн.

Написання великої букви Д. Письмо складів, слів і речень з вивченими буквами

Пише, перевіряє та виправляє недоліки письма

Розвиток графічних та правописних вмінь

Використання алгоритму планування дій

61

С. 54

26.12

 

Написання малої букви з. Письмо складів, слів і речень з вивченими буквами.

Пише слова та речення з вивченими буквами

Розвиток графічних навичок

Диференційоване навчання

62

С. 55

27.12

 

Написання великої букви З, складів, слів і речень з вивченими буквами . Слухання віршів про зимові забави. Підписування вітальних листівок для родини, друзів. Інтегрований курс «Я досліджую світ»

Під керівництвом учителя пише вітальну листівку

Збагачення словникового запасу

Використання алгоритму планування дій

63

28.12

Закріплення написання вивчених літер.           Розвиток зв’язного мовлення: спілкування на тему «Побутова техніка і правила безпеки під час користування нею».  Підсумковий урок за семестр.

Складає невеликий текст  за темою

Розвиток  зв’язного мовлення

Використання алгоритму планування дій

 

 

 

 

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 3
Оцінки та відгуки
 1. Козина Олена Олексіївна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Пинів Галина
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 3. Леськів Галина
  Доброго дня.А на 2 семестр маэте???
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
Пов’язані теми
Навчання грамоти, 1 клас, Планування
Інкл
Додано
20 жовтня 2018
Переглядів
29652
Оцінка розробки
5.0 (3 відгука)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку