10 березня о 18:00Вебінар: Шкільне діловодство. Документація заступника директора з навчальної роботи

Календарно-тематичне планування на 2 семестр для 7 класу (3 год)

Про матеріал
Каледарно-тематичне платування для 7 класу, 3 години на тиждень зі змістовими лініями та очікуваними результатами
Перегляд файлу

Календарно-тематичне планування з англійської мови для 7 –Б  класу (за підручником О.Карпюк “English”)

на ІІ семестр 2019-2020 н.р.

 

 

 

Дата

Тематика спілкування

 

 

 

 

 

 

 

На кінець теми учні повинні вміти

Мовний інвентар

Комунікативні уміння

Інтегровані змістові лінії

Примітка

Лексика

Граматика

 

Зорове сприймання (читання)

Сприймання на слух (аудіювання)

Усна взаємодія (діалог) Усне продукування (монолог)

Писемне продукування (письмо)

Екологічна безпека та сталий розвиток

Громадянська відповідальність

Здоров’я і безпека

Підприємливість та фінансова грамотність

 

Тема 5.Спорт ( 10 годин)

48

14.01

Види спорту

•характеризувати поведінку та розповідати про вчинки людей; • розпитувати з метою роз'яснення й уточнення інформації та надавати необ-хідні відповіді; • реагувати на пропозиції та уточнювати відповіді; • просити й надавати допомогу;

• висловлювати свої враження, почуття та емоції;

Kinds of sport

Речення у Present Simple

ex.1 p.93

 

ex.1,2  p.92-93

ex.3  p.93

 

 

 

 

Визначати власні спортивні уподобання та потреби.

Дає поради щодо техніки безпеки під час спортивних занять.

Висловлює повагу до спортсменів з обмеженими можливостями.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

49

 

15.01

Історія

Олімпійських ігор

 

p.97

Vocabulary box

Речення у Past Simple

ex.2, 3

p.93-96

 

ex.1 p.93

summary

 

50

16.01

Олімпійські ігри

p.97

Vocabulary box

Типи питальних речень

ex.4 p.97

 

ex.5, 6 p.97

 

 

 

51

 

21.01

Спортивні змагання

Revision

Розділові питання

p.211

ex.1 p.98

ex.3 p.99

Ridles

ex.4 p.99

ex.2 p.99

 

 

52

22.01

 

Cпортивні споруди

 

 

 

 

 

 

 

 

Kinds of sport

a pitch

a pool

a track

a court

 

Розділові

питання

p.211

p.101

Questions

Tags

ex.1p.100

ex.5a)p.100

ex.5b)p.100

 

53

23.01

Спортивні клуби

p.101 Vocabulary box

Розділові питання

p.211

ex.4p.102

ex. 2 p.101

ex.3

 p.101

 

 

 

ex.3

 p.101

 

 

54

28.01

Спортивні секції

p.101 Vocabulary box

Розділові питання

p.211

Remember

p.103

ex. 5 p.102

ex.4

 p.102

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55

29.01

Спортивні змагання

 

 

p.101 Vocabulary box

Модальні дієслова must, have to

 

ex.6 p.103

ex.6 p.103

ex.7

 p.104-105

 

 

56

13.02

Відомі спортсмени

ЛО теми

Типи питальних речень

ex.2 p.105

 

ex.1 p.105

ex.3 p.106

ex.3 p.106

 

57

18.02

Спорт та спортивні змагання

 

ЛО теми

Повторити

Типи питальних речень

“Interesting facts about sport”

 

ex.1 p.107

ex.2 p.107

ex.1 p.107

 

 

 

Тема 6. Oхорона здоров’я ( 10  годин)

58

19.02

Піклуємось про здоров'я

На кінець теми учні повинні вміти:

• надавати оцінку подіям, ситуаціям, вчинкам, діям; • розповідати про свої захоплення; • обмінюватись думками з приводу подій, ситуацій тощо

розпитувати з метою роз'яснення й уточнення інформації та надавати необ-хідні відповіді; • реагувати на пропозиції та уточнювати відповіді;

tummy ache

headache

earache

medicine

toothache

Речення у Present Simple

ex.2 p.108

ex.1 p.108

Ex.3, 4 p.109-110

 

 

 

 

 

 

 

 

Дискутує довкола питань екології життя та здоровя

 

Дає поради щодо правил поведінки під час епідемії

 

Обговорює шляхи профілактики захворювань

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

59

20.02

У лікаря

To break leg

to ask for help

to catch a cold

Речення у Past Simple

ex.1b p.111

 

ex.6, p.110

Ex.5,p,110

 

60

25.02

Охорона здоров'я

p. 113

Vocabulary box

 

ex.2 p.112-113

Parts of the body

ex.3, 4 p.113

 

 

 

61

26.02

Візит до лікаря

ЛО попередніх уроків

Вживання

Past Simple, Past Perfect

ex.6 p.114

Revision

ex.7 p.114

ex.8 p.115

ex.5 p.114

 

62

27.02

Піклуємось про здоров'я

ЛО попередніх уроків

Вживання

 Past Perfect

p.205

ex.3 p.117

Card Work

ex.1 p.115

ex.2 p.117

ex.4 p.118

 

63

03.03

У лікарні

To give first aid

to prescribed

 Past Perfect

p.205

ex.5 p.118

ex.4 p.118

“At the hospital”

ex.6 p.118

ex.7 p.119

 

64

04.03

Візит до лікаря

 

ЛО попередніх уроків

ЛО теми повторити та закріпити

 Past Perfect

Вживання

Past Simple, Past Perfect

ex.5 p.120

Proverbs about health

ex.1p.119

 

ex. 4 p.120

ex.1 p.121

 

ex.3 p.122

 

65

05.03

Бережіть здоров’я

 

 

 

пропонувати, приймати, відхиляти пропозицію; • висловлювати свої враження, почуття аргументувати свій вибір, точку зору

ЛО попередніх уроків

ЛО теми повторити та закріпити

 Past Perfect

Вживання

Past Simple, Past Perfect

ex.2 p.121

 

 

ex. 2 p.119

 

ex.4 p.122

ex.5 p.122

ex.3 p.122

 

66

10.03

Здоровий спосіб життя

ЛО теми

Вживання

Past Simple, Past Perfect

p.124

 Do you know?

Ex.4,p.122

ex.6,7,8 p.123

 

 

67

11.03

Піклуємось про здоров'я

 

ЛО теми

p.127 Vocabulary box

Модальне дієслово should(not)

 

ex.4 p.126

Quiz p.128

ex.1 p.125

ex.2 p.125

ex.3,p.126           

 

Ex.1,2p.124

 

 

Тема 7. Кіно і театр (  13 годин)

 

 

68

12.03

Жанри фільмів

В кінці теми учні повинні вміти:

•характеризувати поведінку та розповідати про вчинки людей; • розпитувати з метою роз'яснення й уточнення інформації та надавати необ-хідні відповіді;

 

 

• реагувати на пропозиції та уточнювати відповіді; • просити й надавати допомогу;

 

• висловлювати свої враження, почуття та емоції;

p.139 Vocabulary box

Вживання прикметників у реченні

ex.2 p.139

ex.6 p.139

ex.1 p.138

ex.3, 5, 7 p.139

 

 

 

Пояснює правила поведінки у закладах культури

 

Обговорює можливості замовлення квитків онлайн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

69

17.03

Світ кіно

p. 142 Vocabulary box

Вживання прикметників у реченні

ex.4 p.141

ex.3, 4 p. 141

ex.1, p.140

ex.2 p.140

 

70

18.03

Похід до кіно

театру

P142 Vocabulary box

Future Simple

ex.1 p.142-144

 

ex.6 p.142

ex.7 p.142

 

 

71

19.03

Популярні фільми

p. 145 Vocabulary box

Питальні слова Which, Where, Who

ex.1 p.142-144

 

 

ex.1 p.142

ex.3 p.144

 

 

72

31.03

Вільний час

ЛО попередніх уроків

Reflexive pronouns

ex.1 p.146

 

 

Group Work ex.4 p.145

ex.2 p.147

 

73

01.04

Похід до театру

p.149 Vocabulary box

Типи питальних речень

ex.1 p.148

ex.1 p.148

ex.1 p.149

ex.3 p.149

ex.2 p.149

 

 

74

 

02.04

 

Кіно чи театр?

Plot cast

action

special effects

Remember ,p.150-151

 

ex.4

p. 150

 

 

ex.5, 6, 7 p.151

ex. 6,  p.151

 

75

07.04

Все про фільми

ЛО теми

Речення у Present Simple, Past Simple

ex.1 p.152

Уривки з фільмів

Discussion

ex. 7 p.151

Short Review

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

76

08.04

Улюблені фільми

 

ЛО теми

Речення у Present Simple, Past Simple

Ex.5a)b)

p.174

Діалоги за темою

My favourite film

 

 

77

09.04

Сучасний кінематограф

 

ЛО теми

 

ex.5a p.174

summary

ex.3 p.173

ex. 6 p.175

 

 

ex.3 p.173

 

 

78

14.04

Світ кіно

 

Лексика тексту

Типи питальних речень

Ex.10,

p.176

 

Ex.9p.176

ex.7 p.175

 

79

15.04

Куточок

читача

Лексика тексту

 

Ex.2.p.180

Ex.2p.180

Ex.4-5 p.182

Ex.6 p.

182

 

80

16.04

Улюблена книга

 

ЛО теми

Речення у Present Simple, Past Simple

 

 

Монологічні висловлювання

 

 

 

 

 

Тема 8. Велика Британія. Україна (13 годин)

81

21.04

Подорожуй із задоволенням

В кінці теми учні повинні вміти:

пропонувати, приймати, відхиляти пропозицію; • висловлювати свої враження, почуття та емоції; • аргументувати свій вибір, точку зору

p. 153

Структура питальних та стверджувальних речень

ex.1 p.153

ex.2 p.154

 

ex.4 p.154

ex.3 p.154

 

 

 

Порівнює Київ з іншими європейськими столицями

 

Пропонує заходи щодо покращення екологічної ситуації в Києві.

 

 

Складає перелік місць для екотуризму

 

Визначає орієнтовну вартість перебування в країні виучуваної мови

 

Демонструє розуміння цінності культурного розмаїття та потреби жити разом у мирі.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

82

22.04

Лондон- столиця Британії

p.156

Vocabulary box

Вживання артикля з власними назвами

 

ex.1 p.155-157

ex.1 p.155-157

ex.2. p.157

 

 

83

23.04

Київ — столиця України

A cave

to be buried

a patron saint

saint

a slav

Вживання артикля з власними назвами

ex.3 p.158-160

Video

 “Top 10 of Kyiv”

Ex3a)p.158

ex.5 p.161

 

84

28.04

Визначні місця Лондона

ЛО попередніх уроків

Позначення майбутньої дії за допомогою

to be going to

p.164

Do you know?

Ex1-3  p.163

 

ex.4 p.161

 

85

29.04

Столиці світу

 

• надавати оцінку подіям, ситуаціям, вчинкам, діям; • розповідати про свої захоплення; • обмінюватись думками з приводу подій, ситуацій тощо

розпитувати з метою роз'яснення й уточнення інформації та надавати необ-хідні відповіді; • реагувати на пропозиції та уточнювати відповіді;

Назви країн

Past Tenses

ex.71-2p.165-166

ex.4 p.164

Міні  діалоги  за темою

ex.4 p.166

 

86

30.04

Лондон туристичний

p.167

Vocabulary Box

 

ex.2a p.167

video

“Top 10 attractions of London

ex.1 p.167

ex.3 p.167

ex.3a p.167

 

87

05.05

Мости світу

Tower Bridge

Paton Bridge

Brooklyn Bridge

Golden Gate

Past Simple. Past ContinuousPast Perfect

ex.4a p.168

 

ex.4b p.169

ex.5, 6 p.169

Dialogues

 

88

06.05

Визначні місця Київа

ЛО теми повторити

Вживання артикля з власними назвами

ex.1 p.171

ex.2 p.172

 

ex.2 p.171

Ex1-2 p.171

 

89

07.05

Все про Лондон

ЛО теми повторити

 

ex.3 p.173

 

ex.3 p. 173

ex.4a p.173

Ex.1

p.172

 

 

90

12.05

Україна.

Визначні місця

ЛО теми

Revision

с

 

ex.12 p.178

 

 

 

91

13.05

Моя Україна

 

ЛО теми

 

We are Ukrainians

p.183-184

Ex. 1,2,3,4

Topic

 

92

14.05

Моє рідне місто

ЛО теми

 

We are Ukrainians

 

 

Написання листа другові

 

93

19.05

Визначні місця Ізмаїлу

ЛО теми

 

 

Групова робота

 

 

 

94

20.05

 

 

 

 

Контроль  аудіювання

 

 

 

95

21.05

 

 

 

Контроль читання

 

 

 

 

96

26.05

 

 

 

 

 

 

Контроль письма

 

97

27.05

 

 

 

 

 

Контроль говоріння

 

 

98

28.05

Мої подорожі.

Узагальнення та систематизація вивченого матеріалу

 

 

 

 

Карпюк О.Д.  Англійська мова. 7 клас.  Тернопіль 2013

«Навчальні програми з іноземних мов для загальноосвітніх навчальних закладів і спеціалізованих шкіл із поглибленим  вивченням іноземних мов 5-9 класи» ,2017

 

 

Зведена таблиця розподілу навчального часу в 7-Б класі 

Семестр

Загальна кількість навчальних годин

Кількість годин на тиждень

Кількість контрольних робіт (контролю навичок аудіювання, читання, письма, говоріння)

Кількість тем

І

47

3

4

4

ІІ

57-6

3

4

4

Усього

104-6

 

8

8

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Kosovan Uliana
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
doc
До підручника
Англійська мова (7-й рік навчання) 7 клас (Карпюк О.Д.)
Додано
4 січня
Переглядів
3088
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку