23 липня о 18:00Вебінар: STEM-освіта без гендерних стереотипів – запорука успішного майбутнього школярів

Календарно-тематичне планування на 2018-2019 навчальний рік з хімії для 10 класу (рівень стандарту) за підручником Л. П. Величко

Про матеріал

Календарно-тематичне планування на 2018-2019 навчальний рік з хімії для 10 класу (рівень стандарту) за підручником Л. П. Величко. Відповідає новій програмі 2017 року.

Перегляд файлу

Календарно-тематичне планування з хімії у 10 класі на 2018-2019 навчальний рік (рівень стандарту) відповідно до підручника Л. П. Величко

52 год, 1,5 год на тиждень

№ за/п

Дата

проведення

Зміст навчального матеріалу

Демонстрації, навчальні проекти

Домашнє завдання

І семестр

Повторення початкових понять про органічні речовини (2 год.)

1

 

Склад, властивості, застосування окремих представників вуглеводнів (метан, етан, етен, етин).

 

Виконати завдання 17 (§1).

Навчальні проекти 1-3.

2

 

Склад, властивості, застосування окремих представників оксигеновмісних (метанол, етанол, гліцерол, етанова кислота) і нітрогеновмісних (аміноетанова кислота) органічних речовин.

 

Опрацювати §1.

Тема 1. Теорія будови органічних сполук (5 год.)

 

3

 

 

Теорія будови органічних сполук. Залежність властивостей речовин від складу і хімічної будови молекул.

 

Демонстрації

1. Моделі молекул органічних сполук (у тому числі 3D-проектування).

Опрацювати §2, виконати завдання 6.

 

4

 

 

Поняття про явище ізомерії та ізомери.

 

Демонстрації

2. Моделі молекул ізомерів (у тому числі 3D-проектування).

Навчальні проекти

1. Ізомери у природі.

2. Історія створення та розвитку теорії будови органічних сполук.

3. 3D-моделі молекул органічних сполук.

Опрацювати §3, виконати завдання 4 («Додаткові завдання» на с. 14 підручника).

 

5

 

 

Ковалентні карбон-карбонові зв’язки у молекулах органічних сполук: простий, подвійний, потрійний.

 

 

Опрацювати §4, виконати «Додаткове завдання»  на с. 19 підручника.

6

 

Розв’язування розрахункових задач. Виведення молекулярної формули речовини за масовими частками елементів.

 

Опрацювати §5, с. 19, розв’язати задачі.

7

 

Класифікація органічних сполук.

 

Опрацювати §6.

 

Тематична

 

Тема 2. Вуглеводні (13 год.)

 

8

 

Класифікація вуглеводнів.

Алкани. Загальна формула алканів, структурна ізомерія, систематична номенклатура. Методи одержання алканів, етену, етину, бензену. Застосування вуглеводнів.

 

Опрацювати §7, виконати вправи 2, 7 («Додаткові завдання», с.31). Навчальні проекти 4-10.

 

9

 

Хімічні властивості алканів.

Методи одержання алканів, етену, етину, бензену.

Демонстрації

3. Відношення насичених вуглеводнів до лугів, кислот.

Опрацювати §7, виконати вправи  4, 5 («Додаткові завдання», с.31).

 

10

 

Алкени. Загальна та молекулярні формули алкенів, структурна ізомерія, систематична номенклатура.

 

Опрацювати §8, виконати завдання 2 (с. 36).

11

 

Хімічні властивості етену. Методи одержання етену.

 

Опрацювати §8, виконати завдання 4, 6 («Додаткові завдання», с. 36).

12

 

Алкіни. Загальна та молекулярні формули алкінів, структурна ізомерія, систематична номенклатура.

 

Опрацювати §9, виконати завдання 3 (с. 41), завдання 2 («Додаткові завдання», с. 41).

13

 

Хімічні властивості етину. Методи одержання  етину.

 

Опрацювати §9, виконати завдання 5, 6 («Додаткові завдання», с. 42).

 

Тематична

 

14

 

Арени. Бензен: молекулярна і структурна формули, фізичні властивості. Хімічні властивості бензену. Методи одержання бензену.

 

Опрацювати §10, виконати завдання 5,  («Додаткові завдання», с. 45),

 

15

 

Розв’язування розрахункових задач. Виведення молекулярної формули речовини за загальною формулою гомологічного ряду та густиною або відносною густиною.

 

Опрацювати §5, с. 20, розв’язати задачі.

 

 

16

 

Розв’язування розрахункових задач. Виведення молекулярної формули речовини за масою, об’ємом або кількістю речовини реагентів або продуктів реакції.

 

Опрацювати §5, с. 21, розв’язати задачі.

 

 

 

17

 

 

Застосування вуглеводнів.

Навчальні проекти

4. Октанове число та якість бензину.

5.  Цетанове число дизельного палива.

6. Ароматичні сполуки навколо нас.

7. Смог як хімічне явище.

8. Коксування вугілля: продукти та їх використання.

9. Біогаз.

10. Вплив на довкілля вуглеводнів та їхніх похідних.

Опрацювати §§ 7-10 (застосування вуглеводнів), виконати завдання 5( с. 36), 4 (с. 42).

18

 

Взаємозв’язки між гомологічними рядами вуглеводнів.

 

Опрацювати §11, повторити §§ 7-10.

19

 

Виконання тренувальних вправ та розв’язання розрахункових задач.

 

Повторити §§ 7-11.

20

 

Контрольна робота з теми «Вуглеводні».

 

Повторити §§ 7-11.

 

Тематична

 

Тема 3. Оксигеновмісні органічні сполуки (18 год.)

21

 

Спирти. Поняття про характеристичну (функціональну) групу. Гідроксильна характеристична (функціональна) група. Насичені одноатомні спирти: загальна та структурні формули, ізомерія (пропанолів і бутанолів), систематична номенклатура. Водневий зв’язок, його вплив на фізичні властивості спиртів.

 

Опрацювати §12, виконати завдання 7 (с. 56), 1 («Додаткові завдання», с. 56). Навчальні проекти 11-18.

22

 

Хімічні властивості насичених одноатомних спиртів. Одержання  етанолу.

Демонстрації

4. Окиснення етанолу до етаналю.

Опрацювати §12, виконати завдання 10 (с. 56), 7 («Додаткові завдання», с. 56).

23

 

Поняття про багатоатомні спирти на прикладі гліцеролу, його хімічні властивості.

 

Опрацювати §13, виконати завдання  2 («Додаткові завдання», с. 59).

24

 

Фенол: склад і будова молекули, фізичні та хімічні властивості.

 

 

Опрацювати §14

№ за/п

Дата

проведення

Зміст навчального матеріалу

Демонстрації, навчальні проекти

Домашнє завдання

ІІ семестр

Тема 3. Оксигеновмісні органічні сполуки (18 год.) (продовження)

25

 

Розв’язування розрахункових задач. Обчислення за хімічними рівняннями кількості речовини, маси або об’єму за кількістю речовини, масою або об’ємом реагенту, що містить певну частку домішок.

 

Опрацювати конспект (алгоритм розв’язку), розв’язати задачу.

26

 

Альдегіди. Склад, будова молекул альдегідів. Альдегідна характеристична (функціональна) група. Загальна та структурні формули, систематична номенклатура і фізичні властивості альдегідів.

 

Опрацювати §15.

 

27

 

 

Хімічні властивості етаналю, його одержання.

 

Демонстрації

5. Окиснення метаналю (етаналю) амоніачним розчином арґентум(І) оксиду (віртуально).

6. Окиснення метаналю (етаналю) свіжоодержаним купрум(ІІ) гідроксидом (віртуально).

Опрацювати §15.

28

 

Карбонові кислоти, їх поширення в природі та класифікація. Карбоксильна характеристична (функціональна) група. Склад, будова молекул насичених одноосновних карбонових кислот, їхня загальна та структурні формули, ізомерія, систематична номенклатура і фізичні властивості.

 

Опрацювати §16.

29

 

Хімічні властивості насичених одноосновних карбонових кислот. Реакція естерифікації. Одержання етанової кислоти. Лабораторний дослід 1. Виявлення органічних кислот у харчових продуктах.

 

Опрацювати §16.

 

Тематична

 

30

 

Естери, загальна та структурні формули, систематична номенклатура, фізичні властивості. Гідроліз естерів.

Демонстрації

7. Ознайомлення зі зразками естерів.

Опрацювати §17.

 

31

 

 

Жири як представники естерів. Класифікація жирів, їхні хімічні властивості.

 

Демонстрації

8. Відношення жирів до води та органічних розчинників.

9.Доведення ненасиченого характеру рідких жирів (віртуально).

Опрацювати §17.

 

32

 

 

Вуглеводи. Класифікація вуглеводів. Глюкоза: молекулярна формула та її відкрита форма. Хімічні властивості глюкози. Способи одержання глюкози, її утворення та поширення в природі.

Демонстрації

10. Окиснення глюкози амоніачним розчином арґентум(І) оксиду (за відсутності реагентів – віртуально).

 Лабораторні досліди

2. Окиснення глюкози свіжоодержаним купрум(ІІ) гідроксидом.

 

Опрацювати §18.

33

 

Сахароза: молекулярна формула, гідроліз. Способи одержання  сахарози, її утворення та поширення в природі.

 

Опрацювати §19.

34

 

Крохмаль і целюлоза: молекулярні формули, гідроліз. Способи одержання  крохмалю і целюлози, їх утворення й поширення у природі.

 

Опрацювати §§20-21.

35

 

Практична робота 1.  Розв’язування експериментальних задач.

 

Повторити §§12-21, виконати вправи.

36

 

Генетичні зв’язки між оксигеновмісними органічними сполуками.  Виконання тренувальних вправ та розв’язання розрахункових задач.

 

Повторити §§12-21, виконати вправи, розв’язати задачу.

37

 

Значення та застосування  оксигеновмісних органічних речовин і їхній вплив на довкілля. Представлення результатів навчального(их) проекту(ів).

Навчальні проекти

11. Екологічна безпечність застосування і одержання фенолу.

12. Виявлення фенолу в екстракті зеленого чаю або гуаші.

13. Вуглеводи у харчових продуктах: виявлення і біологічне значення.

14. Âèðîáíèöòâî öóêðó.

15. Натуральні волокна рослинного походження: їхні властивості, дія на організм людини, застосування.

16. Штучні волокна: їхнє застосування у побуті та промисловості.

17. Етери та естери в косметиці.

18. Біодизельне пальне.

Навчальні проекти

11-18.

 

Опрацювати §§12-21 (значення оксигеновмісних органічних сполук), повторити  §§12-21 (підготуватись до контрольної роботи). 

38

 

Контрольна робота з теми                        «Оксигеновмісні органічні сполуки»

 

 

 

Тематична

 

Тема 4. Нітрогеновмісні органічні сполуки (5 год.)

 

39

 

Насичені аміни: склад і будова молекули, назва найпростішої за складом сполуки. Будова аміногрупи.  Аміни як органічні основи. Хімічні властивості метан аміну.

 

 

Опрацювати §22.

40

 

Ароматичні аміни: склад і будова молекули, назва найпростішої за складом сполуки. Хімічні властивості аніліну. Одержання аніліну.

Демонстрації

11. Взаємодія аніліну з хлоридною кислотою (віртуально).

12. Взаємодія аніліну з бромною водою (віртуально).

Опрацювати §22.

 

41

 

Амінокислоти: склад і будова молекул, загальні і структурні формули, характеристичні (функціональні) групи, систематична номенклатура.  Пептидна група.

 

Опрацювати §23.

 

42

 

Хімічні властивості аміноетанової кислоти. Пептиди.

 

Опрацювати §23.

 

43

 

 

Білки як високомолекулярні сполуки. Хімічні властивості білків (без запису рівнянь реакцій).

Лабораторні досліди

3.Біуретова реакція.

4.Ксантопротеїнова реакція.

Опрацювати §24.

 

Тематична

 

Тема 5. Синтетичні високомолекулярні речовини і полімерні матеріали на їх основі

(5 год.)

44

 

Синтетичні високомолекулярні речовини. Полімери. Реакції полімеризації і поліконденсації. Пластмаси.

Демонстрації

13. Зразки пластмас, каучуків, гуми, синтетичних волокон.

Опрацювати §25. Навч. проекти 24-30.

45

 

Найпоширеніші полімери та сфери їхнього використання.

Демонстрації

13. Зразки пластмас, каучуків, гуми, синтетичних волокон.

Опрацювати §25.

46

 

Вплив полімерних матеріалів на здоров’я людини і довкілля. Проблеми утилізації полімерів і пластмас в контексті сталого розвитку суспільства. Представлення результатів навчального(их) проекту(ів).

Навчальні проекти

25. Рециклінг як єдиний цивілізований спосіб утилізації твердих побутових відходів.

26. Переробка побутових відходів в Україні та розвинених країнах світу.

27. Перспективи одержання і застосування полімерів із
наперед заданими властивостями.

28. Дослідження маркування виробів із полімерних матеріалів і пластмас.

29. Виготовлення виробів із пластикових пляшок.

Навчальні проекти

25-29. 

Повторити §25.

47

 

Каучуки, гума.  

 

Демонстрації

13.Зразки пластмас, каучуків, гуми, синтетичних волокон.

 

Опрацювати §26.

48

 

Синтетичні волокна: фізичні властивості і застосування.

Демонстрації

13. Зразки пластмас, каучуків, гуми, синтетичних волокон.

Навчальні проекти

24. Синтетичні волокна: їх значення, застосування у побуті та промисловості.

Опрацювати §27.

Тема 6. Багатоманітність та зв’язки між класами органічних речовин (4 год.)

49

 

Зв’язки між класами органічних речовин.

 

Опрацювати §28.

50

 

Загальні поняття про біологічно активні речовини (вітаміни, ферменти).

 

Навчальні проекти

31. Доцільність та шкідливість біологічно активних добавок.

Опрацювати §28, підготувати повідомлення «Роль органічної хімії у розв’язуванні сировинної, енергетичної проблем».

51

 

Роль органічної хімії у розв’язуванні сировинної, енергетичної проблем.

Навчальні проекти

30. Найважливіші хімічні виробництва органічної хімії в Україні.

Опрацювати §29, підготувати повідомлення «Роль органічної хімії у розв’язуванні продовольчої проблеми, створенні нових матеріалів».

52

 

Роль органічної хімії у розв’язуванні продовольчої проблеми, створенні нових матеріалів.

 

 

 

Тематична

 

 

docx
Пов’язані теми
Хімія, Планування
Додано
9 липня 2018
Переглядів
1113
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку