23 вересня о 18:00Вебінар: Математика на дотик: формати роботи та ідеї завдань для дітей із порушеннями зору

календарно-тематичне планування на 7 клас з англійської мови ( за підручником О. Карп'юк)

Про матеріал

Календарно-тематичне планування з англійської мови на 7 клас (за підручником Ю. Карпюк) 2 години / тиждень зі змістовими лініями. Сподіваюсь, буде корисним у роботі.

Перегляд файлу

Календарно-тематичне планування       7 клас (А, Б, В, Г)            І семестр    2018-2019 н.р.              

 (За О. Д. Карп’юк. Англійська мова. Підручник для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів. – Тернопіль, Астон. – 2015).

 

   Дата

Тема

Тема спілкування

Лексика

Граматика

Письмо

Читання

Аудіювання

Домашнє завдання

Інтегровані змістові лінії

1

 

01.09

                                       Шкільне   життя

Шкільне життя. У школі. Ситуативне мовлення.

С.9 a gym, a science lab ,a headmaster, staff, a  canteen, a library, a locker

Прийменники between, next to, opposite

В.2,с.9

В.1,с.8

в.3,с.9

Впр.1,2

Стор.5-6РЗ

Демонструє розуміння

потреби працювати разом

 

2

 

06.09

Шкільне обладнання та діяльність. Опрацювання лексики. Розвиток навичок аудіювання.

С.11 Activity ,facility ,choir. Physics, Chemistry, Biology, orchestra, Technology

Структура there is/are

В.4,с.12в.1-2,с.10-11

Впр.3

Стор.11

3

 

08.09

У школі. Опрацювання тексту по темі.

С.14 boarding school, shabby, to be close to, to show around, spacious, fair to mean

В.4,с.14

В.1,с.13,в.2,с.14

В.4,с.15

Впр.9,

Стор. 12 РЗ

Пропонує варіанти участі школи/класу у житті громади

 

 4

 

13.09

Опрацювання граматики. Модальні дієслова. Виконання граматичних вправ.

 

В.1-3,с.17

В.4.с.17

Впр.7

Стор.10 РЗ

   5

 

15.09

Шкільні правила. Ситуативне мовлення по темі.

 

В.1,с.8

В.2,с.19

В.4,с.20

Впр.2

Стор.21

Обговорює шкільні правила

 

6

 

20.09

Позакласна діяльність. Опрацювання лексики.

С.24 an event, to practice ,to try out, to be keen on, to hang around, to join, to get together, a member, handy

словотворення

В.2,с.24

Впр.1,2 стор.14 РЗ

7

 

22.09

Діти і нові технології. Опрацювання лексики. Розвиток навичок аудіювання.

С.26 information, networking, to download, to post, to keep repeating with, social, safety, dangerous, on line ,to be upset,  safe, to join, to get upset

 

В.1,с.26.

в.5,с.28

Впр.3стор.15РЗ

Надає рекомендації щодо необхідності дотримуватися 

правил поведінки у школі

 

8

 

27.09

Опрацювання граматики. Прислівники too/ enough. Виконання граматичних вправ.

 

Too/enough

В.1-2 с.29

В.4,с.30

В.3,с.29

Впр.5стор.30

9

 

29.09

Клуби за інтересами. Ситуативне мовлення. Опрацювання лексики.

С.34  an Assembly Hall, a performance, to perform, to attend, to announce, announcement, exciting,

 

В.1-3,с.31-33

В.5,с.34

 

Впр.1,2 стор.15 РЗ

 

10

 

04.10

Узагальнення і систематизація тематичного матеріалу. Виконання вправ.

 

В.2-4,с.35-36

В.1,с.35

В.5-6,с.36-37

Впр.15ст.24 РЗ

У спілкуванні дотримується толерантності

11

 

06.10

Контрольна робота з теми « Шкільне життя». Контрольна робота з лексики та граматики.

 

 

 

 

12

11.10

    Я, моя    сім’я     і    друзі      

Я, моя сім’я і друзі. Домашні обов’язки. Опрацювання лексики по темі.

С.49 to tidy, to do the washing up,to do the cooking ,to do the laundry

 

В.3, с.49

В.4,с.49

НЛО,в.6с. 50

Наводить приклади свого внеску в життя громади

 

13

 

13.10

Домашні обов’язки. Ситуативне мовлення по темі.

 

 

В.7,с.50

написати про обов’язки

14

18.10

Опрацювання  тексту та лексики.

С.52 to boil  ,to cut, to fry ,to pour to serve, to prefer ,to do chores

 

В.1,2с.52,54

В.3,с.54,НЛО

Описує власний стиль життя та визначає пріоритети

 

15

20.10

Розподіл домашніх обов’язків у родині . Розвиток навичок усного мовлення.

 

 

В. 4,с.55

В.5,6 с.55,56

В.10,с.31 РЗ

  16

01.11

Опрацювання  неозначених займенників everybody,somebody,anybody,nobody. Виконання вправ.

 

everybody, somebody, anybody, nobody в.2-4 с.58

 

В.4,с.58

Впорядковує власний робочий день з дотриманням здорового способу життя

  17

03.11

Мої домашні обов’язки. Розвиток навичок монологічного мовлення.

 

 

В.1-3, с.59-60

В.4,с.60

  18

08.11

Мій типовий день. Удосконалення навичок читання і усного мовлення.

 

В.1,с.63

В.6,7 с.62

В.2,с.63

Впорядковує власний робочий день з дотриманням здорового способу життя

  19

10.11

Узагальнення та систематизація тематичного матеріалу. Виконання лексичних і граматичних вправ.

 

 

 

 

  20

15.11

Х а р ч у в а н н я.

Харчування. Введення та опрацювання лексики і тексту.

An acid, a carbohydrate, an immunity, zinc, to smell, protein, organic, to increase,

to repair, successful

 

В.1,2с.64

В.3,с.65

НЛО, в.6,с.68

Обговорює вибір продуктів, корисних для здоров’я

 

  21

 

17.11

Приготування їжі. Опрацювання лексики. Ситуативне мовлення.

Peel, slice, mash, mix, oil, chop ,boil ,cut, fry ,pour

В.2,с.69

В.3,с.70

В.5,с.71

  22

22.11

Манери поведінки за столом. Ситуативне мовлення.

A dish, a method, to set, to spread, to lay the table

 

В.2,3,с.72

В.4,с.73

Обговорює особливості харчування у підлітковому віці та харчові звички

 

  23

24.11

Опрацювання граматики. A little, a few. Виконання вправ.

 

В.1,с.74

В.2,с.74

В.4,с.75

  24

29.11

Контроль навичок аудіювання.

 

 

 

 

Обговорює різні способи приготування їжі для  збереження здоров’я та дотримання безпеки

  25

01.12

Написання рецепту. Розвиток навичок письма.

 

В.2,с.76

В.3-5 с,76-78

Написати рецепт

  26

06.12

Контроль навичок читання.

 

 

 

 

  27

08.12

Повторення. Удосконалення навичок письма,читання та усного мовлення.

 

В.1,с.81

В.1-3,с.80-81

Написати про своє харчування

Наводить приклади збалансованості власного раціону

 

 28

13.12

Контроль навичок письма.

 

 

 

 

 29

15.12

Розвиток навичок інформативного читання.

 

 

В.1,с.85

В.3,с.87

 30

20.12

Контроль навичок говоріння.

 

 

 

 

 31

22.12

Узагальнення та систематизація тематичного матеріалу.

Виконання лексичних і граматичних вправ.

 

 

 

 

 

 

 

 

Вид контролю

Заплановано

Проведено

Контрольна робота  з теми

  Шкільне життя ”.

1

 

Ведення зошита

4

 

Контроль навичок письма.

1

 

Контроль навичок читання.

1

 

Контроль навичок говоріння.

1

 

Контроль навичок аудіювання.

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АНГЛІЙСЬКА МОВА

7-й клас

 

 

Сфери спiлкування

Тематика ситуативного спілкування

Мовленнєві функції

Засоби вираження

Лінгвістичні компетенції

Соціокультурна компетенція

Загальнонавчальна компетенція

 

 

 

 

Лексична

 

Граматична

Фонетична

 

 

Особистісна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Публічна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Освітня

Я, моя сім’я, друзі (обов’язки в сім’ї, сімейні традиції)
Харчування  (приготування їжі, сервiровка столу)

Охорона здоров’я (відвідування лікаря, симптоми захворювань)
Кіно і театр
Спорт (спортсмени, спортивні змагання, клуби, секції)
Великобританія (знайомство з визначними місцями Лондона)
Україназнайомлення з основними пам’ятками культури Києва)

Шкільне життя (позакласні заходи)

— описувати людей, предмети, дії, явища, самопочуття, події;
— характеризувати якості особистості, вчинки людей;
— порівнювати предмети, дії, вчинки;
— розповідати про свої захоплення, уподобання;
— запитувати та надавати інформацію про явища, події, факти;
— аргументувати  свій вибір, точку зору, власну думку;
— розпитувати з метою роз’яснення і уточнення інформації та надання необхідних відповідей;
— пропонувати щось та приймати або відхиляти пропозицію;
— висловлювати свої враження, почуття та емоції;
— надавати схвальну/несхвальну оцінку подіям, ситуацiям, вчинкам і діям;
— просити і давати пораду, пояснення, допомогу.

 

I live in a small/big town/village of...
A great shot, Nick.
Well done! You are playing very well today.
I’ve  got a cat called Spark. He’s red and slow. I love him.
Do we have to meet early? I hate getting up early on Saturday.
Are you going to come tomorrow?
Of course, I am.
How is your lunch?
Delicious!
What is the name of the place?
Spell it, please.
She is as...as...
Can you...? Could you...? Are you allowed to go to bed when you like? — They let me do what I want.
The film is produced by British team.
The book was wаitten in 1947. It’s made of plastic.
This letter will be sent tomorrow.
This joke made me laugh.

Види домашніх обов’язків.
Родинні свята.
Кухонні прилади.
Посуд.
Види обробки продуктів харчування.
Медичні заклади.
Медичні працівники.
Симптоми захворювань.
Лікарські засоби.
Спортсмени.
Види спортивних змагань.
Спортивні клуби, секції.
Визначні місця.
Види позакласних заходів.

 

Дієслово: стверджувальна, питальна та заперечна форми у  Present Perfect, Continuous. Пасивний стан дієслова (Present Simple, Past Simple).

Модальні дієслова, модальні вирази: to be allowed to, to let / make smb do.
Іменник: злічувані та незлічувані.
So do I 
Neither... nor...              Either... or...

Інтонація реплік погодження. Інтонація складного речення.
Інтонація реплік поради та висловлення почуттів.

Знання культури спільноти або спільнот країни, мова якої вивчається, у межах тематики ситуативного спілкування, пов’язаної з такими аспектами:
— повсякденне життя;
— умови життя;
— міжособистісні стосунки;
норми поведінки;
— соціальні правила поведінки;
— здатність привести до спільного знаменника рідну й іноземну культури в межах змісту програми;
— здатність використати  різні стратегії для контакту з представниками інших культур;
— вживання та вибір  привітань;
— вживання та вибір форм звертання;
— вживання та вибір вигуків.

Правила ввічливості.
Вирази народної мудрості.

— уважно стежити за презентованою інформацією;
— усвідомлювати мету поставленого завдання;
— ефективно співпрацювати під час парної та групової роботи;
— активно застосовувати мову, що вивчається;
  використовувати адекватні матеріали для самостійного вивчення;
— знаходити, розуміти і при необхідності передавати нову інформацію.

 

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
4.5
Відповідність темі
5.0
Загальна:
4.9
Всього відгуків: 2
Оцінки та відгуки
 1. Глотова Лариса Павлівна
  Загальна:
  4.7
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  4.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Ryzha Natalia
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
Додав(-ла)
Юрченко Тетяна
До підручника
Англійська мова (7-й рік навчання) 7 клас (Карпюк О.Д.)
Додано
6 вересня 2018
Переглядів
5682
Оцінка розробки
4.9 (2 відгука)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку