Календарно-тематичне планування навчального матеріалу з української мови (8 клас)

Про матеріал

Календарно-тематичне планування з української мови для 8 класу складено згідно програми для загальноосвітніх навчальних закладів/ упоряд. Г.Т. Шелехова, М.І. Пентилюк, В.І. Новосьолова, Т.Д. Гнаткович, Н.Б. Коржова, К.В. Таранік-Ткачук / К.: Видавничий дім «Освіта», 2013. (затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804 зі змінами)

Перегляд файлу

УКРАЇНСЬКА  МОВА.  8  клас

Дата

Тема уроку

Примітка

1

 

Вступ. Мова – найважливіший засіб спілкування, пізнання та впливу. Колективне складання плану (складного) розповіді.

 

ПОВТОРЕННЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО (3 години)

 

2

 

РМ №1. Повторення відомостей про текст, стилі, жанри й типи мовлення. Складання тексту-роздуму в публіцистичному стилі.

 

3

 

Лексикологія. Фразеологія. Складання інструкції щодо користування електронними мовними словниками.

 

4

 

РМ №2. Конспект прочитаного науково-навчального тексту; тематичні виписки.

 

5

 

Морфологія й орфографія.

 

6

 

Основні правила правопису.

 

СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦІЯ. Словосполучення й речення (4 години)

 

7

 

Словосполучення. Будова й види словосполучень за способами вираження головного слова.

 

8

 

Види речень за метою висловлювання. Окличні речення.

 

9

 

Речення прості й складні (повторення), двоскладні й односкладні.

 

10

 

Граматична помилка та її умовне позначення (практично).

 

Просте речення. Двоскладне речення (7 годин + 1 година на повторення)

 

11

 

Головні й другорядні члени речення. Підмет і присудок як головні члени речення. Способи вираження підмета.

 

12

 

Простий і складений  присудок (іменний і дієслівний). Способи  вираження присудка.

 

13

 

Узгодження головних членів речення. Речення поширені й непоширені (повторення). Порядок слів у реченні. Логічний наголос.

 

14

 

РМ №3. Контрольний докладний письмовий переказ розповідного тексту з елементами опису пам’яток історії й культури в публіцистичному стилі.

 

15

 

РМ №4. Контрольний докладний письмовий переказ розповідного тексту з елементами опису пам’яток історії й культури в публіцистичному стилі.

 

16

 

Означення, додаток й обставини як другорядні члени речення (повторення).

 

17

 

 Прикладка як різновид означення. Написання непоширених прикладок через дефіс. Прикладки, що беруться в лапки.

 

18

 

Види обставин (за значенням),  способи вираження їх. Порівняльний зворот. Виділення порівняльних зворотів комами.

 

19

 

Тире між підметом і присудком. Виразне читання речень різних видів.

 

20

 

Контрольна тестова робота №1. Повторення. Словосполучення й речення.

 

21

 

 РМ №5. Аналіз контрольних робіт. Усний вибірковий переказ розповідного тексту з елементами опису пам’ятки історії й культури.

 

Односкладні речення (7 годин)

 

22

 

Односкладні прості речення з головним членом у формі присудка. Означено-особові речення.

 

23

 

Узагальнено-особові речення.

 

24

 

Неозначено-особові речення.

 

25

 

Безособові речення.

 

26

 

 РМ №6. Ділові папери. План роботи.

 

27

 

Називні речення.

 

28

 

Односкладне речення як частина складного речення.

ущільнення

Повні й неповні речення. Тире в неповних реченнях.

29

30

 

РМ №7-8. Контрольний письмовий твір-опис пам’ятки історії й культури на основі особистих спостережень і вражень у художньому стилі.

 

31

 

Контрольний диктант.

у\ переказ

32

 

Контрольна тестова робота №2. Просте двоскладне речення. Односкладні  й неповні речення.

діалог

33

 

Аналіз контрольних робіт.

ущільнення

РМ №9. Складання й розігрування діалогів.

34

 

РМ №10. Усний твір-опис пам’ятки історії та культури за картиною в публіцистичному стилі.

 

Просте ускладнене речення. Речення з однорідними членами                                            ( 5 годин + 1 година на повторення)

 

35

 

Однорідні члени речення (зі сполучниковим, безсполучниковим  і  змішаним зв’язком).

 

36

 

Однорідні й неоднорідні означення.

 

37

 

Кома між однорідними членами. Поширені й непоширені однорідні члени речення. Смислові відношення між однорідними членами речення.

 

38

 

Речення з кількома рядами однорідних членів.

 

39

 

Узагальнювальні слова в реченнях з однорідними членами (повторення й поглиблення).

 

40

 

Двокрапка й тире при узагальнювальних словах у реченнях з однорідними членами.

 

Речення зі звертаннями, вставними словами (словосполученнями, реченнями)           ( 5 годин)

 

41

 

Звертання непоширені й поширені. Риторичне звертання. Виразне читання речень, що містять звертання.

 

42

 

Вставні слова ( словосполучення, речення).

 

43

 

Групи вставних слів і словосполучень за значенням.

 

44

 

Розділові знаки при звертанні і вставних словах.

 

45

46

 

РМ №11-12. Контрольний стислий письмовий переказ розповідного тексту з елементами опису місцевості в художньому стилі.

 

47

 

Контрольна тестова робота №3. Речення з однорідними членами, зі звертаннями, вставними словами.

 

48

 

Аналіз контрольних робіт.

 

Речення з відокремленими членами (13 годин)

 

49

 

Поняття про відокремлення.

 

50

 

РМ № 13.  Інтерв’ю в публіцистичному стилі.

 

51

 

Відокремлені другорядні члени речення (також уточнювальні).

 

52

 

Розділові знаки при відокремлених членах речення.

 

53

 

РМ №14. Читання вголос тексту художнього стилю, що містить речення, ускладнені відокремленими членами.

 

54

 

Відокремлені означення.

Створення висловлення-роздуму «Кого із сучасників я вважаю успішною людиною».

55

 

Розділові знаки при відокремлених означеннях.

 

56

 

Відокремлені прикладки.

 

57

 

Відокремлені додатки. Розділові знаки при них.

 

58

 

Відокремлені обставини, способи їх вираження.

Складання допису дискусійного характеру «Чи переможе книжку комп’ютер, а бібліотеку — Інтернет?».

59

 

Розділові знаки при відокремлених обставинах.

 

60

 

Відокремлені уточнювальні члени речення.

Створення висловлення «Родина — це вся Україна з глибоким корінням, високим гіллям».

61

 

Розділові знаки при відокремлених уточнювальних членах речення.

 

62

 

Ускладнене речення (розбір ускладненого речення).

 

Повторення в кінці року (3 години)

 

63

 

Словосполучення й речення. Просте неускладнене речення. Розділові знаки в ньому.

 

64

 

Просте ускладнене речення. Розділові знаки в ньому.

 

65

 

Головні й другорядні члени речення.

 

66

67

 

РМ №15-16. Контрольний письмовий твір-опис місцевості  на основі особистих спостережень і вражень у художньому стилі.

 

68

 

Контрольний диктант.

 

69

 

Контрольна тестова робота №4. Речення з відокремленими членами. Повторення.

у\твір

70

 

Аналіз контрольних робіт.

ч\вголос

І семестр: КР – 2, РМ – 9, диктант – 1, контр. переказ – 1, контр. твір – 1; діалог, усний переказ.

ІІ семестр: КР – 2, РМ – 7, диктант – 1, контр. переказ – 1, контр. твір – 1, ; усний твір, читання вголос.

Рік: КР – 4, РМ – 16, диктант – 2, переказ – 2, твір – 2.

 

doc
Додано
14 серпня 2018
Переглядів
1026
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку