18 травня о 18:00Вебінар: Інтерактивний урок математики: алгоритми та приклади створення дидактичних матеріалів

Календарно-тематичне планування уроків англійської мови у 6 (2) класі, 1 семестр

Про матеріал

Календарно-тематичне планування зі змістовими лініями розроблено до підручника "Англійська мова. Другий рік навчання" автори М.О.Кучма, Л.І.Морська.

Перегляд файлу

 

 

 

 

 

 

Дата

Тематика ситуативного
спілкування

Змістова лінія

 

Мовний інвентар

Комунікативні уміння

 

 

 

 

 

Домашнє завдання

Урок у підручнику

 

Екологічна безпека та сталий розвиток

 

 

Громадянська відповідальність

 

Здоров’я і безпека

 

Підприємливість та фінансова грамотність

 

 

 

 

Лексика

 

 

 

 

Граматика

Сприймання на слух

Зорове сприймання

Усне продукування,

усна взаємодія (в т.ч. онлайн)

Писемне продукування,

писемна взаємодія (в т.ч. онлайн)

КУРС   ПОВТОРЕННЯ

1

 

Курс повторення Інтерв’ю у друга

 

Формує особисті ціннісні пріоріте

ти

 

Демонст

рує розуміння цінності праці для досягнен

ня добробуту

What’s your name? Впр. 4, с. 3 (words)

Особові займ.

 

Впр. 3, с. 3

 

Впр. 4, с. 3

 

Впр.1, с. 2, Впр. 2, с. 2, Впр. 5, с. 3,

впр. 6, с. 3

 

Впр. 7, с. 3

Впр. 8, с. 3 про друга 5 реч.

Les

son 1

Літні канікули.

 

Присвійні займен-ники

 

Впр. 2, с. 4, впр. 3, с. 5, впр. 4, с. 5

Впр. 4, с. 5 Впр. 5, с. 5

 

Впр. 6, с. 5 письм

Les

son 2

Літо. ВідпочинокОпис малюнків.

Впр. 5, с. 7, впр. 1, с. 6 (слова)

Питальні реч.

 

Впр. 1, с. 6

Впр. 3, с. 7, впр. 4, с. 7 Впр. 2, с. 6

Впр. 5, с. 7

Впр. 6, .с 7 письм.

Les

son 3

2

 

Моя родина. Опис.

Впр. 1, с. 8, с. 9

Числів-ники

 

Впр. 1, с. 8

 

Впр. 2, с. 8, впр. 4, с. 9 Впр. 3, с. 9,

Впр. 3, с. 9

Впр. 6, с. 10 письм.

Les

son 4

 

 

 

 

 

 

 

Дата

Тематика ситуативного
спілкування

Змістова лінія

 

Мовний інвентар

Комунікативні уміння

 

 

 

 

 

Домашнє завдання

Урок у підручнику

 

Екологічна безпека та сталий розвиток

 

 

Громадянська відповідальність

 

Здоров’я і безпека

 

Підприємливість та фінансова грамотність

 

 

 

 

Лексика

 

 

 

 

Граматика

Сприймання на слух

Зорове сприймання

Усне продукування,

усна взаємодія (в т.ч. онлайн)

Писемне продукування,

писемна взаємодія (в т.ч. онлайн)

 

 

Школа. Клас. Предмети.

 

Формує особисті ціннісні пріоріте

ти

 

Демонст

рує розуміння цінності праці для досягнен

ня добробуту

Впр. 1, с. 11, впр. 3, с. 11

Допо-міжні дієсло-ва

 

Впр. 1, с. 11

Впр. 2, с. 11, впр. 4, с. 11, впр. 5, с. 11

Впр. 4, с. 11

Впр. 6, с. 11 (проект сім’я)

Les

son 5

3

 

Календар. Пори року. Місяці. Свята.

Впр. 1, с. 12

Числів-ники

Впр. 2, с. 12

Впр. 1, с. 12

Впр. 3, с. 12 Впр. 2, с. 12, впр. 5, с. 13

Впр. 4, с. 13

Впр. 6, с. 13

Les

son 6

Улюблена пора року.

Впр. 1, с. 14, впр. 2, с. 14

 

 

Впр. 1, с. 14, впр. 2, с. 14

Впр. 4, с. 15 Впр. 3, с. 14, впр. 5, с. 15

Впр. 3, с. 14

Впр. 6, с. 15

Les

son 7

День. Дата.

 

Присвійний відмінок

 

 

Впр. 2, с. 16

 

Впр. 1, с. 16, впр. 4, с. 17

 

Впр. 1, с. 16, впр. 3, с. 16

Впр. 5, с. 17 письм.

Les

son 8

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата

Тематика ситуативного
спілкування

Змістова лінія

 

Мовний інвентар

Комунікативні уміння

 

 

 

 

 

Домашнє завдання

Урок у підручнику

 

Екологічна безпека та сталий розвиток

 

 

Громадянська відповідальність

 

Здоров’я і безпека

 

Підприємливість та фінансова грамотність

 

 

 

 

Лексика

 

 

 

 

Граматика

Сприймання на слух

Зорове сприймання

Усне продукування,

усна взаємодія (в т.ч. онлайн)

Писемне продукування,

писемна взаємодія (в т.ч. онлайн)

ТЕМА 1: ОДЯГ ТА ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД

4

 

Частини обличчя людини

 

Пояснює вибір особис

тих символів

Пояснює вибір одягу залежно від погоди

 

Аргумен

тує необхідно

сті дотриман

ня особистої гігієни

Розповідає про доцільне викорис

тання грошей

He is … He has …

Впр. 1, с. 18

Присвійні займ. Присвійний відмі-нок.

 

Впр. 1, с. 18

Впр. 4, с. 18, впр. 5, с. 19

Впр. 1, с. 18, впр. 2, с. 18, впр. 3, с. 18, впр. 6, с. 19

Впр. 7 (а, б), с. 19

Les

son 10

5

 

Зовніш

ність людини. Сестри Тома.

Tom resembles his father.

Впр. 1, с. 20, впр. 4, с. 21

Питальні речення

 

впр. 2, с. 20,

Впр. 3, с. 21

Впр. 4, с. 21

Впр. 5, с. 21

Les

son 11

6

 

Опис зовнішно

сті конкретної особи.

I agree with … I disagree with …

Right, not really, I’m afraid

Присвійний відмі-нок

 

впр. 3, с. 25 впр. 1, 2, с. 22

впр. 4, с. 25

Впр. 5, с. 25

Впр. 6, с. 25 проект

Les

son 12

7

 

Зовнішні

сть  твоїх знайомих

I can see that this person is … Впр. 2, с. 26

 

Займенни

ки.

 

 

Впр. 1, с. 26

Впр. 4,с. 27

Впр. 2, с. 26, впр. 3, с. 26, впр. 6, с. 27

Впр. 7, с. 27

Les

son 13

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата

Тематика ситуативного
спілкування

Змістова лінія

 

Мовний інвентар

Комунікативні уміння

 

 

 

 

 

Домашнє завдання

Урок у підручнику

 

Екологічна безпека та сталий розвиток

 

 

Громадянська відповідальність

 

Здоров’я і безпека

 

Підприємливість та фінансова грамотність

 

 

 

 

Лексика

 

 

 

 

Граматика

Сприймання на слух

Зорове сприймання

Усне продукування,

усна взаємодія (в т.ч. онлайн)

Писемне продукування,

писемна взаємодія (в т.ч. онлайн)

8

 

Порівняння зовнішнос

тей.Справи вчорашньо

го дня.

 

 

Пояснює вибір особис

тих символів

Пояснює вибір одягу залежно від погоди

 

Аргумен

тує необхідно

сті дотриман

ня особистої гігієни

Розповідає про доцільне вико рис

тання грошей

I helped … I cleaned …

Повторення лексики.

Минулий неозначене час (Past Simple Tense)

 

Впр. 4, с. 28

Впр. 1,3,  с. 28, впр.5, 6, с. 29

Впр. 2, с. 28

Впр. 7, с. 32

Les

son 14

9

 

Що ти робив, не робив вчора.

I did my lessons on Monday.

To make, a mistake, to understand

Запиталь

на і заперечна форми  Past Simple

 

Впр. 7, с. 32

 

впр. 4, с. 31 Впр. 2, с. 31, впр. 5, с.32

 

Впр. 3, с. 31

Впр. 6,с. 32 письм.

Les

son 15

10

 

Одяг, який мені подобаєть

ся носити.

What clothes do you like to wear? I like to wear …

Впр. 2, с. 33,

 

Past Simple Tense

 

Впр. 1, с. 33, впр. 3, с. 34

Впр. 5, с. 34

Впр. 4, с. 34

Впр. 6, с. 34 письм.

Les

son 16

11

 

Одяг, який ми носимо.

Впр. 1, с. 35

Питальні речення

 

 

Впр. 2, с. 35, впр. 4, 5, с. 36

Впр. 3, с. 35, впр. 7, с. 36

Впр. 6, с. 36 письм.

Les

son 17

12

 

Одяг, що носять твої рідні та однокласники Види тканин.

My father wears … I wear … My uncle wears…

Роз-повідні речення

 

Впр. 4, с. 38

Впр. 1, с. 37, впр. 3, с. 37

Впр. 2, с. 37

Впр. 5, с. 38 письм.

Les

son 18

 

 

 

 

 

 

 

Дата

Тематика ситуативного
спілкування

Змістова лінія

 

Мовний інвентар

Комунікативні уміння

 

 

 

 

 

Домашнє завдання

Урок у підручнику

 

Екологічна безпека та сталий розвиток

 

 

Громадянська відповідальність

 

Здоров’я і безпека

 

Підприємливість та фінансова грамотність

 

 

 

 

Лексика

 

 

 

 

Граматика

Сприймання на слух

Зорове сприймання

Усне продукування,

усна взаємодія (в т.ч. онлайн)

Писемне продукування,

писемна взаємодія (в т.ч. онлайн)

13

 

Одяг. Колір. Візерунки. Фасон. Повторення

 

 

 

 

What is the pattern of this …? What is the colour of that …?

 

Дієсло-во “to be” в

Past Simple

 

Впр. 4, с. 40

 

Впр. 1, с. 39, впр. 3, с. 40

 

Впр. 2, с. 39, впр. 5, с. 40

 

Les

son 19

14

 

Контрольна робота

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМА 2: РОБОТА

15

 

Професії. Ким би ти хотів стати?

Пояснює взаємо

зв’язок професії людини та навколишнього середовища та залежність її від природ

ніх ресурсів

Пояснює про перс пек

тиви свого професійного вибору

Обговорює позитивні та негативні наслідки впливу у певних професіях

Проявляє обізнаність і своє ставлення до фінанси

вих можливос

тей сучасних професій

Впр.1, с.41

 

Впр. 3, с. 42

Впр. 4, с.42

Впр. 2, с.41; впр. 5, с. 42

 

Впр.6, с. 42

Les

son 21

16

 

Професії моїх підних

Впр.1, с. 43; впр. 4, с. 44

 

 

 

Впр.2, с.43

Впр. 3, 4,  с. 43

Впр.6, с.44

Les

son 22

17

 

Ким працюють батьки твоїх однокласників

Впр.1, с.45

 

Впр.2, с.45

Впр. 3, с. 46

Впр. 4, с.46

Впр. 5, с. 46

Впр. 6, с. 46

Les

son 23

18

 

Який одяг носять люди різних професій?

Впр.1, с.47

 

Впр. 4, с. 48

Впр.3, с. 48

Впр.2, с.47

Впр.5, с. 48

Впр. 6, с.48

Les

son 24

 

 

 

 

 

 

 

Дата

Тематика ситуативного
спілкування

Змістова лінія

 

Мовний інвентар

Комунікативні уміння

 

 

 

 

 

Домашнє завдання

Урок у підручнику

 

Екологічна безпека та сталий розвиток

 

 

Громадянська відповідальність

 

Здоров’я і безпека

 

Підприємливість та фінансова грамотність

 

 

 

 

Лексика

 

 

 

 

Граматика

Сприймання на слух

Зорове сприймання

Усне продукування,

усна взаємодія (в т.ч. онлайн)

Писемне продукування,

писемна взаємодія (в т.ч. онлайн)

19

 

Чи можеш, чи вмієш ти? Розвиток граматич

них навичок. Модальне дієслово can

Пояснює взаємо

зв’язок професії людини та навколишнього середовища та залежність її від природ

ніх ресурсів

Пояснює про перс пек

тиви свого професійного вибору

Обговорює позитивні та негативні наслідки впливу у певних професіях

Проявляє обізнаність і своє ставлення до фінанси

вих можливос

тей сучасних професій

Повторення лексичного матеріалу

Модальне дієслово can

 

Впр. 4, с. 50

Впр. 1, 2, с. 49

Впр.6, с.50

Впр.3, с.49;

Впр.5, с. 50

Впр. 7, с.50

Les

son 25

 

 

Чи можеш, чи вмієш ти?

Модальне дієслово can: заперечна і запитальна форми.

Повторення лексичного матеріалу

Модальне дієслово can

Впр. 1, с. 51

Впр.6, с. 52

Впр. 2,3, с. 51

Впр. 4, с. 52

Впр. 7, с. 52

Les

son 26

20

 

Риси характеру людей згідно їх професій

Впр. 1, с.53

 

 

Впр. 3, с.53

Впр. 2, с. 53;

Впр. 4, с. 54

Впр. 5, 6,  с. 54

Впр. 7, с. 54

Les

son 27

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата

Тематика ситуативного
спілкування

Змістова лінія

 

Мовний інвентар

Комунікативні уміння

 

 

 

 

 

Домашнє завдання

Урок у підручнику

 

Екологічна безпека та сталий розвиток

 

 

Громадянська відповідальність

 

Здоров’я і безпека

 

Підприємливість та фінансова грамотність

 

 

 

 

Лексика

 

 

 

 

Граматика

Сприймання на слух

Зорове сприймання

Усне продукування,

усна взаємодія (в т.ч. онлайн)

Писемне продукування,

писемна взаємодія (в т.ч. онлайн)

21

 

Професія, що сподобала

ся найбільше. Опис роботи за поданою схемою. 

Пояснює взаємо

зв’язок професії людини та навколишнього середовища та залежність її від природ

ніх ресурсів

Пояснює про перс пек

тиви свого професійного вибору

Обговорює позитивні та негативні наслідки впливу у певних професіях

Проявляє обізнаність і своє ставлення до фінанси

вих можливос

тей сучасних професій

Повторення лексичного матеріалу

 

Впр. 7, с. 56

 

Впр. 3, с. 55; впр. 5, 6 а), с. 56

Впр. 6 в), с. 56

Впр. 1, с. 55

Les

son 28

22

 

Види діяльності людей різних професій

Впр. 4, с. 58

Модальне дієслово mау

 

Впр. 5, с. 59

Впр. 1, с.57; впр.2, 3, с. 58

Впр. 6, с.59

Впр. 7, с. 59

Les

son 29

23

 

Узагальнення і системати

зація знань з теми: «Робота»

Повторення лексичного матеріалу

Модальне дієслово must

Впр. 4, с. 61

 

Впр. 2, с.60; впр. 3, с. 61

Впр. 5, с.61

Впр. 6, с. 61

Les

son 30

24

 

Контрольна робота

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМА 3: СВЯТА

25

 

Мої улюблені свята. Новий рік

 

 

 

 

Впр. 1, с. 62

Впр. 5, с. 63

 

 

Впр. 1, с. 62

Впр. 2, с. 62; впр. 3, с. 63

Впр. 4, с. 63

Впр. 6, с. 63

Les

son 31

 

 

 

 

 

 

 

Дата

Тематика ситуативного
спілкування

Змістова лінія

 

Мовний інвентар

Комунікативні уміння

 

 

 

 

 

Домашнє завдання

Урок у підручнику

 

Екологічна безпека та сталий розвиток

 

 

Громадянська відповідальність

 

Здоров’я і безпека

 

Підприємливість та фінансова грамотність

 

 

 

 

Лексика

 

 

 

 

Граматика

Сприймання на слух

Зорове сприймання

Усне продукування,

усна взаємодія (в т.ч. онлайн)

Писемне продукування,

писемна взаємодія (в т.ч. онлайн)

26

 

Мої улюблені свята. Різдво

Наво-

дить прикла

ди внеску своєї родини у сталий розвиток

Порів-

нює свята та традиції в різних країнах

Надає рекомендації щодо дотриман

ня  вживання здорової їжі

 

Впр. 1, с. 64

 

Впр. 2, с. 64

Впр. 3, с. 64; впр. 6, с. 66

Впр. 5, с. 65

Впр. 4, с. 65

Впр. 7, с. 66

Les

son 32

27

 

Англійські свята

Повторення лексичного матеріалу

 

 

Впр. 1, 3, с. 67

Впр. 5, с.68

Впр. 4, с. 68

Впр. 7, с. 68

Les

son 33

28

 

Свята у Великій Британії та Україні.

Повторення лексичного матеріалу

Приймен

ники часу

Впр. 6, с. 70

Впр. 1, с. 69

Впр. 2, с. 69; впр. 4,5, с. 70

Впр. 3, с. 70

Впр. 7, с. 70

Les

son 34

29

 

Контроль аудіювання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

 

Контроль письма

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31

 

Контроль читання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32

 

Контроль говоріння.

Підсумко

вий урок