Календарно-тематичне планування уроків української літератури для 5 класу

Про матеріал

Календарно-тематичне планування уроків української літератури для 5 класу на 2018-2019 н.р. Розрахунок - 2 години на тиждень. На 2 семестри. По дві колонки для дати та номеру уроку

Перегляд файлу

 

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

5 КЛАС

(70 год, 2 год на тиждень)

 

 Програма. Українська література. 5-9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Освіта, 2013 зі змінами,   затвердженими наказом  МОН України від 07.06.2017 №804.

 Підручник. Авраменко О.М. Українська література: підручник для 5-го класу загальноосвіт. навч. закл. - К.: Грамота, 2013.

 

Семестри

І

ІІ

Контрольні роботи

у формі:

  • контрольного класного твору;
  • виконання інших завдань (тестів, відповідей на запитання тощо)

2

 

2

3

 

1

2

Уроки розвитку мовлення*

(РМ)

2

(у+п)

2

(у+п)

Уроки позакласного читання

(ПЧ)

2

2

Література рідного краю

(ЛРК)

2

2

Виразне читання

1

1

Повторення та узагальнення

1

1

Перевірка зошитів

4

5

 

І СЕМЕСТР

К-ть год

Дата

Тема уроку

Примітки

1

1

 

Тема № 1. Світ фантазії, мудрості

Вступ. Слово в житті людини. Образне слово — першоелемент літератури. Художня література як мистецтво слова. Види мистецтва.

 

2

1

 

Початок словесного мистецтва: фольклор і літописи. Міфи і легенди давніх українців.

 

3-4

2

 

Міфи як первісні уявлення про всесвіт і людину, реальні та фантастичні елементи людської поведінки. Легенди: «Про зоряний Віз», «Берегиня», «Чому пес живе коло людини?» (за С.Плачиндою ), «Дажбог», «Неопалима купина» (за Є. Шморгуном ), «Як виникли Карпати», «Чому в морі є перли і мушлі» (5 творів на вибір)

ТЛ:фольклор, міф, легенда.

 

5

1

 

Народні перекази. «Прийом у запорожців». Звичаї та традиції запорозьких козаків.

ТЛ: переказ.

 

6-7

2

 

Народні казки. Тематика народних казок, їхні різновиди (про звірів, побутові, чарівні (героїко-фантастичні)). Побудова казки, її яскравий національний колорит. «Яйце-райце». Світогляд народу, його морально-етичні принципи в казці; зв’язок із міфами.

ТЛ: народна казка, тема, гіпербола

 

8

1

 

Народні казки.«Про правду і кривду» або «Мудра дівчина» (на вибір учителя). Народне уявлення про добро і зло в казці.

 

9

1

 

Народні казки. «Ох» або «Летючий корабель» (на вибір учителя). Фантастичне і реальне, смішне і страшне, красиве і потворне в казках.

 

10

1

 

РМ № 1. Конкурс на кращого оповідача казки.

РМ №1

11

1

 

ПЧ № 1. Г. Пагутяк. «Лялечка і Мацько» або «Марина та Сергій Дяченки». Казки.

ПЧ №1

12

1

 

Контрольна робота № 1 за темою «Світ фантазії, мудрості (міфи і легенди українців, народні перекази, народні казки) (тестові завдання).

КР №1

 

 

 

ЗОШИТ

ТЕМАТИЧНА

 

13

 

1

 

 

 

Тема № 2.Світ фантазії, мудрості (продовження)

Літературні казки. Іван Франко. «Фарбований Лис». Дитинство письменника. І.Франко – казкар (зб. «Коли ще звірі говорили»). Особливості літературної казки, її відмінність від народної.

ТЛ: літературна казка, мова автора і мова персонажів, прозова мова.

 

 

14

1

 

І. Франко. «Фарбований Лис». Зміст казки. Головні персонажі, другорядні.

15

1

 

І. Франко. «Фарбований Лис». Образ Лиса, риси його характеру.

 

16

1

 

Література рідного краю № 1. Світ фантазії, мудрості. Казки у творчості письменників Одещини. І. Плахтін «Казка про душу»

ЛРК№1

17

1

 

Василь Королів-Старий. «Хуха-Моховинка». Короткі відомості про письменника і його фантастичні казки. Образи фантастичних істот, створені уявою автора на основі українського фольклору.

 

18

1

 

Василь Королів-Старий. «Хуха-Моховинка». Добро і зло в казці. Світлий, життєствердний погляд на світ. Аналіз зовнішності (портрета) казкових істот. Наскрізний гуманізм казки.

ТЛ: портрет.

 

19

1

 

В. Симоненко.«Цар Плаксій та Лоскотон». Цікава сторінка з життя митця. Особливості віршованої казки. Відмінності прозової і віршованої мови казок.

ТЛ: віршована мова (рима, строфа, ритм), порівняння, епітети

 

20

1

 

В. Симоненко. «Цар Плаксій та Лоскотон». Різні життєві позиції царя Плаксія і Лоскотона (песимістична й оптимістична). Казкова історія і сучасне життя.

 

21

1

 

Галина Малик. «Незвичайні пригоди Алі в країні Недоладії» – повість-казка сучасної дитячої письменниці.

ТЛ: повість-казка (повторення).

 

22

1

 

Г. Малик. «Незвичайні пригоди Алі в країні Недоладії». Морально-етичні проблеми в казці: добро і зло, відповідальність за свої вчинки, уміння долати перешкоди на шляху до мети.

 

23

1

 

Г. Малик «Незвичайні пригоди Алі в країні Недоладії». Елементи незвичайного в повісті. Символіка в країні Недоладії та її мешканців

 

24

1

 

РМ № 2. Написання продовження пригоди Алі та її нових друзів (письмово).

РМ №2

25

1

 

Література рідного краю № 2. Історичне минуле нашого народу. Переосмислення народних легенд та переказів у творчості письменників нашого краю. О. Різників «Іллейко - в Бога Турейко».

ЛРК №2

26

1

 

 Із народної мудрості. Загадки. Загадка як вид усної народної творчості. Розгляд змісту і форми загадок.

ТЛ: загадка.

 

27

1

 

Прислів'я та приказки. Народне уявлення про довколи­шній світ та його оцінка в прислів'ях і приказках. Краса і мудрість прислів'їв та приказок.

ТЛ: прислів'я, приказка.

 

28

1

 

РМ № 3. Складання усного твору, оповідання, казки за прислів’ям.

РМ №3

29

1

 

ПЧ № 2. І. Франко. «Коли ще звірі говорили».

 

ПЧ №2

30

1

 

Виразне читання № 1. Василь Королів-Старий. Казка «Хуха-Моховинка» (в особах).

ВЧ №1

31

1

 

Контрольна робота № 2 за темою «Загадки. Приказки. Прислів’я. Творчість І. Франка, Василя Короліва-Старого, В. Симоненка, Г.Малик (тестові завдання).

КР №2

32

1

 

Повторення вивченого за І семестр. Підсумковий урок.

 

 

ЗОШИТ

ТЕМАТИЧНА

І СЕМЕСТР

СКОРИГОВАНО

 

 

 

ІІ СЕМЕСТР

33

1

 

Тема № 3.Світ фантазії, мудрості (продовження)

Леонід Глібов – відомий український поет і байкар. Віршована загадка «Химерний, маленький». Особливості поетичних загадок.

 

34

1

 

Л. Глібов. Акровірші «Що за птиця?», «Хто вона?», «Хто розмовляє?», «Хто сестра і брат?» Роль казкових елементів, фольклорної основи, гумору, пестливих слів.

ТЛ: акровірш.

 

35

1

 

Історичне минуле нашого народу. Літописні оповіді

«Повість минулих літ» – найдавніший літопис нашого народу. Значення літописання для нащадків. Казкові й історичні мотиви літописних сюжетів. Розповідь про легендарного Нестора Літописця. «Три брати – Кий, Щек, Хорив і сестра їхня Либідь». Риси характерів руських (українських) князів.

ТЛ: літопис.

 

36

1

 

Літописні оповіді. «Володимир вибирає віру». «Розгром Ярославом печенігів. Початок великого будівництва в Києві. Похвала книгам». Зв'язок історичного минулого із сучасністю.

 

37

1

 

Олександр Олесь. Коротка розповідь про письменника.«Україна в старовину» (із книги «Княжа Україна»). Поетична розповідь про минуле нашого народу.

 

38

1

 

Олександр Олесь. «Ярослав Мудрий» (із книги «Княжа Україна»). Мудрість, благородство, хоробрість, любов до рідної землі князя Ярослава Мудрого. Заповіт Ярослава Мудрого, його актуальність сьогодні.

 

39

1

 

Олександр Олесь. «Микита Кожум’яка». Драматичний твір на тему народної казки.

ТЛ: драматичний твір і його побудова, гіпербола.

 

40

1

 

РМ № 4. Олександр Олесь. «Микита Кожум’яка – наш нащадок і наш герой». Невеликий усний твір-казка.

РМ №4

41

1

 

Зірка Мензатюк. «Таємниця козацької шаблі». Пригодницька повість про мандрівку історичними місцями сучасної України.

ТЛ: епічний твір.

 

42

 

 

Зірка Мензатюк. «Таємниця козацької шаблі». Фантастичне і реальне в повісті. Історичне минуле нашого народу в житті сучасної людини.

 

43

 

 

Зірка Мензатюк. «Таємниця козацької шаблі». Образи головних героїв. Образи козаків та символіка козацької шаблі у творі

 

44

1

 

Зірка Мензатюк. «Таємниця козацької шаблі». Екзотика старовинних українських замків. Значення історичного минулого для сучасної людини.

 

45

1

 

Контрольна робота № 3 за темою «Історичне минуле нашого народу. Літописні оповіді. Творчість Л. Глібова, Олександра Олеся, З.Мензатюк» (тестові завдання).

КР №3

ЗОШИТ

ТЕМАТИЧНА

 

46

1

 

Тема № 4. Рідна Україна. Світ природи

Т. Шевченко. Україна часів Т.Шевченка. Розповідь про поета, його дитинство (на основі повісті С.Васильченка «В бурянах» ,або Оксана Іваненко «Тарасові шляхи».

ТЛ: персоніфікація, ліричний твір.

 

47

1

 

Т. Шевченко. «За сонцем хмаронька пливе…». Картини довколишнього світу, природи в поезії — художня реальність, створена уявою митця за допомогою засобів образної мови.

Напамять

48

1

 

Т. Шевченко. «Садок вишневий коло хати…» – перлина пейзажної лірики. Поетичні засоби мови

Напамять

49

1

 

П. Тичина. Коротко про поета і край, де він народився. «Не бував ти у наших краях!» Майстерне відтворення краси природи, яка надихає ліричного героя й зміцнює його патріотичні почуття.

ТЛ: ліричний герой.

 

50

1

 

П. Тичина. «Гаї шумлять», «Блакить мою душу обвіяла». Любов до рідної землі, відповідальність кожної людини за збереження природи. Мелодійність віршів П. Тичини.

Напам’ять одну поезію (на вибір)

51

1

 

Є. Гуцало. Основні відомості про письменника. «Лось». Вічне протистояння добра і зла – наскрізна тема світового мистецтва.

ТЛ: оповідання.

 

52

1

 

Є. Гуцало. «Лось». Співчуття, милосердя – шлях до перемоги добра. Образи хлопчиків, їхня невідступність у захисті гуманних переконань.

 

53

1

 

ПЧ № 3. Є. Гуцало. «Сім’я дикої качки».

ПЧ №3

54

1

 

Контрольна робота № 4 за темою «Рідна Україна. Світ природи. Творчість Т. Шевченка, С. Васильченка, П. Тичини, Є. Гуцала».

Письмовий твір «Мій улюблений літературний герой».

КР № 4 (письмовий твір)

 

ЗОШИТ

ТЕМАТИЧНА

55

1

 

Тема № 5.Рідна Україна. Світ природи (продовження)

М. Рильський. Основні відомості про поета. «Дощ». Краса рідної природи й відтворення її засобами поетичної мови.

 

56

 

 

М. Рильський. «Осінь-маляр із палітрою…». Єдність людини і природи, зв'язок між станом людської душі та довкіллям.

Напам’ять одну поезію (на вибір)

57

1

 

РМ № 5. Художній етюд про природу (письмово).

РМ №5

58

1

 

Виразне читання № 2. Конкурс-читання поезій П. Тичини, М. Рильського.

ВЧ №2

59

1

 

Григір Тютюнник. Коротко про письменника. «Дивак». Ідея неповторності й багатства внутрішнього світу людини. Паралельність і єдність двох світів – природи й людини, зображених в оповіданні. Точність і лаконізм описів природи.

 

60

1

 

Григір Тютюнник. «Дивак». Допитливий, чуйний, добрий хлопчик Олесь, його жага пізнати загадковий світ природи, уміння фантазувати, уявляти. Гідна поведінка Олеся як позиція особистості.

 

61

1

 

ПЧ № 4. Олена Пчілка. «Сосонка». В.Шевчук. «Панна квітів». (На вибір).

ПЧ №4

62

1

 

М. Вінграновський. Розповідь про письменника. Повість «Сіроманець» – захоплююча і драматична історія про хлопчика і вовка як приклад гармонії людини і природи.

 

63-64

2

 

М. Вінграновський. «Сіроманець». Доброта вигадливість, рішучість Сашка, його здатність на самостійні вчинки, особливо у відстоюванні своєї позиції.

 

65

1

 

М. Вінграновський. «Сіроманець». Гуманізм повісті. Проблеми екології, відповідальності за братів менших.

 

66

1

 

Література рідного краю № 3. Рідна Україна і світ природи. Образ природи рідного краю в творах письменників Одещини для дітей.

ЛРК №3

67

1

 

Література рідного краю № 4. Історичне минуле нашого народу у творах поетів Одещини.

В’ячеслав Друзяка «Українці», «Козаки, де ваша сила». Н.Мовчан-Карпусь «Обніму я поглядом минуле».

ЛРК №4

68

1

 

Контрольна робота № 5 за темою «Рідна Україна. Світ природи» (творчість М.Рильського, Г.Тютюнника, М.Вінграновського (тестові завдання).

 

69

1

 

Повторення та узагальнення матеріалу за ІІ семестр, за рік.

 

70

1

 

Урок-підсумок. Семестрове та річне оцінювання

КР №5

 

ЗОШИТ

ТЕМАТИЧНА

ІІ СЕМЕСТР

СКОРИГОВАНО

РІЧНА

 

 

 

Звірено з програмою,

вказаною у плануванні:_________

 

docx
Додано
17 вересня 2018
Переглядів
1344
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку