Календарно-тематичне планування уроків української мови для 9 класу

Про матеріал

Календарно-тематичне планування уроків української мови для 9 класу на 2018-2019 н.р. Розрахунок - 3 години на тиждень. На 2 семестри. По дві колонки для дати та номеру уроку.

Перегляд файлу

 

УКРАЇНСЬКА МОВА

9-А КЛАС

За програмою - 70 год. 2 год на тиждень.

За навчальним планом – 105 год. 3 год на тиждень.

 

Програма: Українська мова. 5-9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. – К.: Видавничий дім «Освіта» 2013 (зі змінами, затвердженими наказом МОН України 07.06.2017 № 804).

 

Контрольні роботи

 

Форми              контролю

І семестр

Дата

ІІ семестр

Дата

Фронтальні види контрольних робіт

Перевірка мовної теми*

3

 

4

 

Письмо:

переказ

 

1

 

 

1

 

твір

1

 

1

 

Правопис:

диктант

 

1

 

 

1

 

 

 

 

 

 

Читання мовчки

1

 

-

 

Індивідуальні види контрольних робіт

Говоріння:

діалог

 

-

 

 

1

 

усний переказ

1

 

-

 

усний твір

-

 

1

 

Читання вголос

-

 

1

 

Перевірка

зошитів

4

 

5

 

 

 

І СЕМЕСТР

К-ть год

Дата

Тема уроку

Прим.

1

 

 

 

Тема №1 . Вступ.

Вступ. Розвиток  української  мови.

 

2

 

 

 

РМ №1. Повторення відомостей про мовлення. Види мовленнєвої діяльності. Навчальне читання мовчки.

РМ №1

3

 

 

 

Повторення  вивченого  у 8 класі.

Граматична основа речення. Односкладне й двоскладне речення.

 

4

 

 

 

Розділові знаки в реченнях, ускладнених однорідними та відокремленими членами речення.

 

5

 

 

 

Розділові знаки в реченнях, ускладнених звертаннями та вставними словами.

 

6

 

 

 

Основні правила правопису. Навчальний диктант.

 

7

 

 

 

 РМ №2. Усний вибірковий переказ тексту художнього стилю.

 

Усний переказ

8

 

 

 

РМ №3. Контрольний письмовий вибірковий переказ тексту художнього стилю (на основі кількох джерел).

РМ №3

9

 

 

 

Аналіз контрольного переказу. Пряма  і  непряма мова  як  засоби  передачі  чужої мови (повторення, поглиблення).

 

10

 

 

 

Розділові  знаки  при  прямій  мові.

 

11

 

 

 

Розділові  знаки  при  прямій  мові.

 

12

 

 

 

Речення з непрямою мовою. Заміна прямої мови непрямою.

 

13

 

 

 

Цитата як  засіб  передачі  чужої мови.

 

14

 

 

 

Діалог. Розділові  знаки  при  діалозі.

 

15

 

 

 

Узагальнення й систематизація вивченого з теми.

 

16

 

 

 

Контрольна робота №1 (діагностична) за темою «Вступ. Повторення вивченого у 8 класі» (диктант).

 

ТЕМАТИЧНА

КР №1

17

 

 

 

Тема №2. Складне речення, його ознаки. Складносурядні  речення.

 

Складне  речення  і  його  ознаки.  

 

18

 

 

 

Складні речення сполучникові та безсполучникові.

 

19

 

 

 

Складні речення із сурядним і підрядним зв'язком.

 

20

 

 

 

Складні речення із сурядним і підрядним зв'язком.

 

21

 

 

 

ССР,  його  будова  і  засоби  зв’язку  в  ньому. Смислові зв’язки між частинами ССР.

 

22

 

 

 

Розділові знаки між частинами ССР.

 

23

 

 

 

Розділові знаки між частинами ССР.

 

24

 

 

 

РМ №4. Створення власних висловлювань. Складання діалогу відповідно до запропонованої ситуації, обговорення самостійно обраної теми, розігрування діалогу.                                                                                                                  

Діалог

25

 

 

 

Синоніміка ССР з різними сполучниками, а також ССР і простих речень.

 

26

 

 

 

Узагальнення й систематизація вивченого з теми.

 

27

 

 

 

Контрольна робота №2 за темою «Складне речення, його ознаки. Складносурядні  речення» (тестові завдання, відповіді на питання)

 

ТЕМАТИЧНА

КР №2

28

 

 

 

Тема №3. Складнопідрядне   речення.

 

СПР,  його  будова  і  засоби  зв’язку  в  ньому. Підрядні сполучники й сполучні слова в СПР.

 

29

 

 

 

Основні види  СПР: означальні,  з’ясувальні,  обставинні.

 

30

 

 

 

Основні види  СПР: означальні,  з’ясувальні,  обставинні

 

31

 

 

 

Розділові знаки в СПР.

 

32

 

 

 

РМ №5.  Контрольний   письмовий твір у публіцистичному  стилі  на  суспільну  тему.

РМ№5

33

 

 

 

СПР  з  підрядними  означальними.

 

34

 

 

 

СПР  з  підрядними  з’ясувальними

 

35

 

 

 

СПР  з  підрядними  обставинними. Підрядні місця, часу.

 

36

 

 

 

СПР  з  підрядними умови.

 

37

 

 

 

СПР з підрядними допустовими.

 

38

 

 

 

СПР  з  підрядними  способу дії і ступеня.

 

39

 

 

 

СПР  з  підрядними   порівняльними.

 

40

 

 

 

СПР  з  підрядними  причини і мети.

 

41

 

 

 

СПР з підрядними наслідковими.

 

42

 

 

 

СПР  з кількома підрядними частинами. Розділові знаки.

 

43

 

 

 

Навчальний диктант. Підготовка до контрольного диктанту за І семестр.

 

44

 

 

 

Контрольний диктант за І семестр.

Диктант

45

 

 

 

Узагальнення й систематизація вивченого з теми «Складнопідрядне   речення»

 

46

 

 

 

Контрольна робота №3 за темою «Складнопідрядне   речення» (тестові завдання, завдання).

КР №3

47

 

 

 

Аналіз контрольної роботи на контрольного диктанту.

 

48

 

 

 

Узагальнення  вивченого  у  І  семестрі.

 

ЗОШИТ

ТЕМАТИЧНА

І СЕМЕСТР

СКОРИГОВАНО

 

ІІ СЕМЕСТР

 

49

 

 

 

Тема №4. Безсполучникове  складне  речення .

БСР. Змістові відношення між частинами БСР.

 

50

 

 

 

БСР. Змістові відношення між частинами БСР.

 

51

 

 

 

Кома  та  крапка  з комою  у  БСР.

 

52

 

 

 

Кома  та  крапка  з комою  у  БСР.  

 

53

 

 

 

РМ №6. Написання твору-есе.

 

РМ №6

54

 

 

 

Двокрапка  і  тире  у БСР.

 

55

 

 

 

Двокрапка  і  тире  у БСР.

 

56

 

 

 

Розділові знаки в БСР (тренувальні вправи).

 

57

 

 

 

РМ №7.Усний  твір-роздум на морально-етичну тему в публіцистичному стилі.

 

Усний твір

РМ №7

58

 

 

 

РМ №8. Контрольний письмовий твір-роздум на морально-етичну тему в публіцистичному стилі (орієнтовні теми: «Своє, рідне — своєрідне», «Як відшукати свій шлях у житті», «Чи зможуть з часом селфі замінити родинні фотографії») з використанням безсполучникових речень.

РМ №8

59

 

 

 

БСР і синонімічні конструкції.

 

60

 

 

 

Аналіз контрольного твору.Навчальний диктант.

 

61

 

 

 

Узагальнення  й  систематизація  вивченого з теми «Безсполучникове складне речення»

 

62

 

 

 

Контрольна робота №4 з теми «Безсполучникове складне речення». (тестові завдання, запитання)

 

ТЕМАТИЧНА

КР№ 4

63

 

 

 

Тема №5. Складні  речення  з  різними  видами  сполучникового  і  безсполучникового  зв’язку.

Аналіз  контрольної  роботи. Складні  речення  з  різними  видами  сполучникового  і  безсполучникового  зв’язку.

 

64

 

 

 

Складні  речення  з  різними  видами  сполучникового  і  безсполучникового  зв’язку.

 

65

 

 

 

Розділові  знаки  між  простими  реченнями  в  складному  з  різними  видами  зв’язку.

 

66

 

 

 

Розділові  знаки  між  простими  реченнями  в  складному  з  різними  видами  зв’язку.

 

67

 

 

 

РМ №9. Контрольний письмовий вибірковий переказ тексту наукового стилю (з використанням складних речень з різними видами зв’язку)

РМ №9

68

 

 

 

РМ №9. Контрольний письмовий вибірковий переказ тексту наукового стилю (з використанням складних речень з різними видами зв’язку)

 

69

 

 

 

Аналіз  контрольного  переказу. Використання  складних  речень  з  різними  видами  зв’язку  в  текстах  різних  стилів.

 

70

 

 

 

РМ №10. Письмовий  твір-роздум  у форматі ЗНО (структура, формат)

РМ №10

71

 

 

 

РМ №10. Письмовий  твір-роздум  у форматі ЗНО (структура, формат)

 

72

 

 

 

Синонімія  сполучникових  і  безсполучникових  складних  речень.

 

73

 

 

 

РМ №11. Ділові  папери. Заява. Автобіографія.

РМ №11

74

 

 

 

Навчальний диктант.

 

75

 

 

 

Узагальнення  й систематизація  вивченого  про  складне  речення  з  різними  видами  зв’язку.

 

76

 

 

 

Контрольна робота №5 з теми «Складні  речення  з  різними  видами  сполучникового  і  безсполучникового  зв’язку» (тестові завдання, запитання).

 

ТЕМАТИЧНА

КР №5

 

77

 

 

 

 

Тема №6. Текст  як одиниця мовлення та продукт мовленнєвої діяльності.

Аналіз  контрольної  роботи. Текст і його основні ознаки.

 

78

 

 

 

Будова тексту. Мікротема й абзац. Ключові слова в тексті й абзаці

 

79

 

 

 

Коротке повідомлення (на основі кількох джерел) у публіцистичному стилі на морально-етичну або суспільну тему.

 

80

 

 

 

РМ №12. Есе (орієнтовна тема: «Що робить мене щасливим(ою)») з використанням складних  речень  з  різними  видами  зв’язку

РМ №12

81

 

 

 

РМ №12. Есе (орієнтовна тема: «Що робить мене щасливим(ою)») з використанням складних  речень  з  різними  видами  зв’язку

 

82

 

 

 

Види й засоби міжфразного зв'язку.

 

83

 

 

 

Актуальне  членування  речень  у  висловлюванні: дане (відоме)  і  нове.

 

84

 

 

 

РМ №13. Читання вголос текстів різних стилів, жанрів мовлення.

 

РМ №13

Читання вголос

85

 

 

 

Лінгвістичний  аналіз  тексту. Тренувальні  вправи.

 

86

 

 

 

РМ №14. Тези прочитаних публіцистичної чи науково-пізнавальної статей. Конспектування як різновид стислого переказу почутого.

РМ №14

87

 

 

 

РМ №15. Конспектування як різновид стислого переказу почутого.

РМ №15

88

 

 

 

РМ №16. Ділові  папери. Резюме.  

РМ №16

89

 

 

 

Узагальнення  й систематизація  вивченого  з  теми  про  лінгвістику  тексту  та  складне  синтаксичне  ціле.

 

90

 

 

 

Навчальний диктант.

 

91

 

 

 

Контрольна робота №6 з теми «Текст  як одиниця мовлення та продукт мовленнєвої діяльності»  (тестові завдання, запитання).

 

ТЕМАТИЧНА

КР №6

92

 

 

 

Тема №7. Повторення. Систематизація  вивченого.

Аналіз контрольної роботи №6.

 

93

 

 

 

Мовні аспекти вивчення речення (порядок слів у реченні, граматична основа, види речень).

 

94

 

 

 

Повторення основних орфограм.

 

  95

 

 

 

Повторення основних орфограмм.

 

96

 

 

 

Основні пунктограми в простому реченні.

 

97

 

 

 

Основні пунктограми в складному реченні.

 

98

 

 

 

Основні пунктограми в складному реченні.

 

99

 

 

 

РМ №17. Ділові  папери. Резюме. Анотація

РМ №17

100

 

 

 

Підготовка до контрольного диктанту за ІІ семестр

 

101

 

 

 

Котрольний диктант за ІІ семестр.

Диктант

102

 

 

 

Синтаксичний практикум.

 

103

 

 

 

Синтаксичний практикум.

 

104

 

 

 

Повторення вивченого за 9 клас

 

105

 

 

 

Підсумковий урок. Семестрове та річне оцінювання.

 

ЗОШИТ

ТЕМАТИЧНА

ІІ СЕМЕСТР

СКОРИГОВАНО

РІЧНА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звірено з програмою,

вказаною у плануванні ______________

 

1

 

 

docx
Додано
16 вересня 2018
Переглядів
1911
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку