19 серпня о 18:00Вебінар: Ментальна арифметика: розвиваємо обидві півкулі головного мозку

Календарно-тематичний план. Українська мова 9 клас (підручник О. Глазової)

Про матеріал

У матеріалі подано календарно-тематичне планування уроків української мови для 9 класу за підручником О. Глазової. Розвиток мовлення -17 годин, тематичних контрольних робіт - 6 , контрольних диктантів - 2. Матеріал призначено для вчителів української мови.


Перегляд файлу

 

                                                                                  УКРАЇНСЬКА  МОВА   9-й клас     (70 год, 2 год на тиждень)

                                                                                                         ( за підручником О. Глазової )

 уроку

Дата

Тема уроку

1

 

Розвиток української мови

2

 

Розвиток мовлення №1. Вимоги до мовлення.  Види мовленнєвої діяльності

3

 

Граматична основа речення.  Односкладне й двоскладне речення

4

 

Розділові знаки в реченнях, ускладнених однорідними та відокремленими членами

5

 

Розділові знаки в реченнях, ускладнених звертаннями та вставними словами

6

 

Розвиток мовлення №2. Усний стислий переказ тексту публіцистичного стилю

7

 

Пряма і непряма мова як засоби передачі чужої мови (повторення, поглиблення). Розділові знаки  при прямій мові

8

 

Речення з непрямою мовою. Заміна прямої мови непрямою

9

 

Цитата як спосіб передачі чужої мови

10

 

Діалог. Розділові знаки при діалозі

11

 

Розвиток мовлення №3. Складання діалогів відповідно до запропонованої ситуації, обговорення самостійно обраної теми, розігрування діалогу

12

 

Контрольна робота №1 з теми «Повторення  вивченого у 8 класі. Пряма і непряма мова»  (тестування)

13

 

Розвиток мовлення №4. Виразне читання тексту художнього стилю. Усний вибірковий переказ тексту художнього стилю за складним планом

14

 

Складне речення і його ознаки

15

 

Складні речення сполучникові та безсполучникові. Речення із сурядним і підрядним зв’язком

16, 17

 

Складносурядне речення, його будова  й засоби зв’язку в ньому. Смислові зв’язки  між частинами складносурядного речення.  Розділові знаки в складносурядному реченні

18, 19

 

Розвиток мовлення №№5,6. Контрольний вибірковий переказ тексту наукового стилю  (на основі кількох джерел)

20

 

Контрольна робота №2 з теми «Складносурядне речення» (тестування)

21

 

Розвиток мовлення №7. Ділові папери. Заява

22

 

Складнопідрядне речення, його будова  та засоби зв’язку в ньому. Підрядні сполучники  та сполучні слова в складнопідрядних реченнях.  Основні види складнопідрядних речень

23

 

Складнопідрядні речення з підрядними означальними. Складнопідрядні речення  з підрядними з’ясувальними

24

 

Складнопідрядні речення з підрядними обставинними частинами. Складнопідрядні речення з підрядними місця та часу

25

 

Розвиток мовлення №8. Усний твір-роздум  на морально-етичну тему в публіцистичному стилі

26

 

Розвиток мовлення №9. Контрольний твір-роздум на морально-етичну тему

27

 

Складнопідрядні речення з підрядними умовними та допустовими

28

 

Складнопідрядні речення з підрядними способу дії і ступеня

29

 

Складнопідрядні речення з підрядними порівняльними частинами. Розрізнення порівняльних зворотів і підрядних порівняльних частин

30

 

Складнопідрядні речення  з підрядними причини і мети

31

 

Контрольний диктант №1

32

 

Складнопідрядні речення  з підрядними наслідковими

33

 

Складнопідрядні речення з кількома підрядними

34

 

Розділові знаки в складнопідрядному реченні з кількома підрядними

35

 

Контрольна робота №3 з теми «Складнопідрядне речення» (тестування)

36

 

Аналіз контрольних робіт. Робота над помилками

37

 

Розвиток мовлення №10. Усне коротке повідомлення в публіцистичному стилі на морально-етичну  або суспільну тему

38

 

Безсполучникове складне речення.  Смислові відношення між частинами  безсполучникового складного речення

39, 40

 

Розділові знаки в безсполучниковому складному реченні: кома і крапка з комою

41, 42

 

Розділові знаки в безсполучниковому складному реченні: двокрапка

43

 

Розвиток мовлення №11. Ділові папери. Автобіографія. Резюме

44

 

Розвиток мовлення №12. Усний твір на суспільну тему в публіцистичному стилі

45, 46

 

Розділові знаки в безсполучниковому складному реченні: тире

47

 

Розділові знаки в безсполучниковому реченні,  їх синтаксичний розбір. Тренувальні вправи

48

 

Контрольна робота №4 з теми «Безсполучникове складне речення»

49

 

Розвиток мовлення №13. Контрольний твір-роздум на морально-етичну тему

50

 

Складні речення з різними видами сполучникового та безсполучникового зв’язку

51

 

Розділові знаки в складних реченнях  із різними видами зв’язку

52

 

Узагальнення й систематизація вивченого  з розділу «Складне речення з різними видами зв’язку»

53

 

Контрольна робота №5 з теми «Складні речення з різними видами зв’язку» (тестування)

54

 

Аналіз контрольних робіт. Робота над помилками

55

 

Текст і його ознаки

56

 

Розвиток мовлення №14. Підготовка до контрольного докладного переказу тексту публіцистичного стилю з творчим завданням за складним планом

57

 

Розвиток мовлення №15. Контрольний докладний переказ тексту публіцистичного стилю з творчим завданням

58

 

Будова тексту. Мікротеми. Абзац.  Ключові слова в тексті

59

 

Розвиток мовлення №16. Тези прочитаної  науково-пізнавальної статті

60

 

Розвиток мовлення №17. Конспект сприйнятого на слух науково-навчального тексту

61

 

Види й засоби міжфразового зв’язку

62, 63

 

Мовні аспекти вивчення речення (порядок слів у реченні, граматична основа, види речень)

64

 

Повторення основних орфограм

65

 

Основні пунктограми в простому реченні

66

 

Основні пунктограми в складному реченні

67

 

Контрольна робота №6 з тем «Текст як одиниця мовлення й продукт мовленнєвої діяльності. Узагальнення та систематизація вивченого» (тестування)

68

 

Контрольний диктант

69

 

Аналіз контрольних робіт. Робота над помилками

70

 

Підсумковий урок

 

docx
До підручника
Українська мова 9 клас (Глазова О.П.)
Додано
22 вересня 2018
Переглядів
404
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку