29 квітня о 18:00Вебінар: Використання технології «перевернутий клас» на уроках хімії

Календарно-тематичне планування з англійської мови 7 клас ІІ семестр за підручником О.Карпюк

Про матеріал

Календарно-тематичне планування з англійської мови 7 клас (3год) ІІ семестр (зі змістовими лініями та очікуваними результами) за підручником О.Карпюк. Відповідно до діючої програми

Перегляд файлу

Узгоджено

заступник директора з НВР

__________________________

«_____» ________________2018р

Календарно – тематичне планування

з англійської мови для 7 класу за підручником О. Карпюк

на 2017 – 2018 н. р.

ІІ семестр

№ уроку

Дата

Тематика ситуативного спілкування

Очікувані результати

Змістові лінії

Мовний інвентар

Вибір комунікативних видів діяльності

Домашнє завдання

Лексика

Граматика

Письмо

Аудіювання

Читання

Говоріння

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Спорт

49.

 

Види спорту

Називати види спорту;

висловлювати своє ставлення до спорту.

Громадянська відповідальність:

визначає власні спортивні уподобання та потреби

- bobsleigh

-water polo

-rowing

 -sailing

Речення у Present Simple

Ex.3

WB ex.1-p.45

 

Ex.2, p.93

Ex.1, 2

WB ex.2, 3 -p.45-46

Вивчити нові ЛО.

 

50.

 

Сучасні Олімпійські ігри

Надавати інформацію про Олімпійські ігри

Здоров’я і безпека:

дає поради щодо техніки безпеки під час спортивних занять і змагань

- а flame

-a mascot

- a spirit

- a wheelchair

- to compete

-to represent

- to take place

- to take part

- across the world

Речення у Past Simple

 

 

Ex.2, 3

Ex.1

WB ex.4 - p.46

51.

 

Символіка Олімпійських ігор

Надавати інформацію про Олімпійські ігри

Здоров’я і безпека:

дає поради щодо техніки безпеки під час спортивних занять і змагань

Типи питальних речень

p.98

Ex.1

WB ex.6b - p.48

 

 

p.98

Ex.1

WB ex.6b - p.48

 

GB ex.1, 2-p.46-47

Ex.4

 

52.

 

Сучасні міжнародні спортивні події

Розповідати про різноманіття спортивних подій; ставити питання для уточнення.

Громадянська відповідальність:

формулює особисті ціннісні пріоритети.

 

A question tag

p.211

Ex.2, 3

WB ex.6a -p.48

Ex. 1 p.100

p.98

Ex.1

WB ex.6b - p.48

 

GB ex.1, 2-p.46-47

Ex.4

53.

 

Сучасні міжнародні спортивні події

Висловлювати свої побажання; своє ставлення до спортивних подій.

Громадянська відповідальність:

формулює особисті ціннісні пріоритети.

 

A question tag

p.211

GB ex.3 -p.47-48 WB ex.7 -p.49

Ex.5a, 5b -p.100

 

 

 

Розповіда-ти про сучасні спортивні події

54.

 

Вступ до спортивного клубу

Аргументувати власний вибір; приймати або відхиляти пропозицію.

Громадянська відповідальність:

визначає власні спортивні уподобання та потреби.

Здоров’я і безпека:

дає поради щодо техніки безпеки під час спортивних занять і змагань

 

hamp

- to shoot

-competition, -freestyle

-to cheer

-membership fabulous

-training

- to apply

-a defender

Розділові питання

p.211

Ex.1

WB ex.8 -p.49

Ex.1, 2

Ex.5b

Ex.3, 4, 5a

WB ex.9 -p.50

55.

 

Обговорюємо спортивні матчі

Давати характеристику різним спортивним матчам; ставити питання для уточненню

Громадянська відповідальність:

визначає власні спортивні уподобання та потреби.

Здоров’я і безпека:

дає поради щодо техніки безпеки під час спортивних занять і змагань

 

-champ

 -competition –freestyle

-membership -fabulous 

-junior

-training

-session

-squash 

-to apply

- a defender

- a whistle

-a foul

- to cheer

- to shoot

Розділові питання

p.211

WB

ex.11, 12 - p.51-52

Ex.6

Ex.6

Ex.7a, 7b

WB ex.10 -p.50-51

 

56.

 

Найпопуляр-ніші види спорту в Україні

Розповідати про різноманіття видів спорту; давати характеристику різним видам спорту

Громадянська відповідальність:

визначає власні спортивні уподобання та потреби.

Здоров’я і безпека:

дає поради щодо техніки безпеки під час спортивних занять і змагань

 

Модальні дієслова must, have to

Ex.3

WB ex.13 -p.52

 

Ex.2

Ex.1, 2

WB ex.14 -p.53

57.

 

Мій улюблений спортсмен

Надавати інформацію про видатних спортсменів.

Громадянська відповідальність:

наводить приклади впливу відомих спортсменів на популяризацію фізичної культури і спорту.

 

Типи питальних речень

 

Ex.1

WB ex.15, 16 - p.53-55

 

 

Ex.1

GB ex.4 -p.48-49

Ex.2

Розповіда-ти про улюблено-го спортсме-на.

58.

 

Спортивні досягнення українських спортсменів

Надавати інформацію про спортивні досягнення українських спортсменів.

Громадянська відповідальність:

наводить приклади впливу відомих спортсменів на популяризацію фізичної культури і спорту, висловлює повагу до спортсменів з обмеженими можливостями.

Типи питальних речень

WB ex.18 -p.56-57

 

 

 

GB ex.5 -p.50

WB ex.17 -p.55-56

59

 

Домашнє читання

Переказувати текст за планом.

Громадянська відповідальність:

визначає власні спортивні уподобання та потреби.

Здоров’я і безпека:

Переконує в необхідності дотримання особистої гігієни займаючись спортом.

 

 

 

 

 

 

Переказу-вати текст за планом.

60.

 

Узагальнюючий урок за темою «Спорт».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повторити вивчені ЛО

У лікаря

61.

 

Захворювання та їх симптоми

Слухати та розпізнавати лексику теми; запитувати та надавати інформацію.

Екологічна безпека та сталий розвиток:

дискутує довкола питань екології життя та здоров’я людини.

Здоров’я і безпека: обговорює шляхи профілактики захворювань.

 

-headache

-earache

-backache

-tummy ache

- bad leg

-cold

-rash

-dizzy

 -stomachache -bruise

 

Ex.5

WB ex.3-p.60

Ex.1

Ex.6

WB ex.1-p.59

Ex.2, 3, 4

WB ex.2, 4-p.59-60

62.

 

Медичний огляд під час хвороби

Надавати інформацію по темі; описувати, характеризувати.

Здоров’я і безпека: обговорює шляхи профілактики захворювань.

n accident

- a disease

- a dentist

 -office

-a pill

 

 

 

Ex.1b, 2

Ex.1a, 4

WB ex.5-p.61

63

 

Візит сімейного лікаря

Розповідати про візит до сімейного лікаря; висловлювати свої враження.

Здоров’я і безпека: обговорює шляхи профілактики захворювань.

-surgeon

- a symptom

- a treatment

- to make an appointment

 

 

 

Ex.3, 5

Ex.7, 8

Ex.6

64.

 

Захворювання та їх лікування

Запитувати і надавати інформацію про захворювання та їх лікування.

 

Здоров’я і безпека: обговорює шляхи профілактики захворювань.

 

 

Ex.2

GB ex.7,8,9 -p.51-53

 

p.115, 116

Ex.3

Ex.1

WB ex.7-p.62

65.

 

Виконуємо поради лікаря

Висловлювати власну думку; аргументувати свою точку зору.

Здоров’я і безпека:

впорядковує власний робочий день з дотриманням здорового способу життя.

 

 

Ex.7

GB ex.10, 11, 12 –

p.53-55

 

Ex.4

Ex.5, 6

WB ex.8, 9-p.63-64

66.

 

Виконуємо поради лікаря

Вчити запитувати про поради у лікаря.

Екологічна безпека та сталий розвиток:

дискутує довкола питань екології життя та здоров’я людини.

Здоров’я і безпека:

впорядковує власний робочий день з дотриманням здоровог способу життя.

 

 

Ex.3

GB ex.13,14- p.56-57

Ex.1, 2, 4, 5

Ex.5

Ex.4

WB ex.10-p.64

67.

 

Звертаємось за допомогою до лікаря

Вчити запитувати про поради у лікаря.

Екологічна безпека та сталий розвиток:

дискутує довкола питань екології життя та здоров’я людини.

n ambulance blood

- a chest

- an injection

-an X-ray

- to bleed

 

Ex.3

WB ex.11, 12 - p.65

 

 

Ex.2

Ex.1, 4, 5, 6, 8

Ex.7

WB ex.13-p.66

68.

 

Розпорядок дня під час хвороби

Розповідати про розпорядок під час хвороби; надавати поради; аргументувати свій вибір.

Здоров’я і безпека:

ілюструє необхідність здорового способу життя.

 

 

Ex.1, 2

WB ex.14-p.66

 

p.124

GB ex.16,17 -p.60-61

WB ex.15-p.67

69.

 

Як вберегтися від захворювань?

Висловлювати свої думки; розпитувати з метою роз’яснення інформації.

Екологічна безпека та сталий розвиток:

дискутує довкола питань екології життя та здоров’я людини.

 

 

GB ex.18 -p.62

 

Ex.1, 2, 4a, 5

Ex.3, 4b

WB ex.16-p.67

70.

 

Як вберегтися від захворювань?

Висловлювати свої думки; розпитувати з метою роз’яснення інформації.

Здоров’я і безпека:

ілюструє необхідність здорового способу життя.

 

 

Ex.9, 10

WB ex.17-p.68

Ex.8c

Ex.8a, 8b

Ex.6, 7

WB ex.18-p.68-69

71.

 

Візит до лікаря

Розповідати про візит до лікаря; висловлювати свої враження.

Екологічна безпека та сталий розвиток:

дискутує довкола питань екології життя та здоров’я людини.

 

 

 

 

 

 

WB ex.19-p.69-70

72.

 

Урок домашнього читання. “He was only wrong by two!”

Висловлювати свою позицію.

Екологічна безпека та сталий розвиток:

дискутує довкола питань екології життя та здоров’я людини.

Здоров’я і безпека:

Ілюструє необхідність здоров способу життя. 

 

 

 

 

 

 

Переказ за опорами.

73.

 

Узагальнюючий урок за темою «У лікаря»

Висловлювати власну думку по темі.

 

 

 

 

 

 

 

Повторити вивчені ЛО

Кіно і театр

74.

 

Мій улюблений фільм

Називати види фільмів; висловлювати своє ставлення до кіно.

Підприємливість та фінансова грамотність:

обговорює можливості замовлення квитків онлайн

-сomedy

-science fiction -film

-cartoon

-horror film

- action film

 

WB ex.1,2-p.72

 

Ex.1,2,6

Ex.3,4,5,7

WB ex.1,2-p.73

75.

 

Порівняння та обговорення найвідоміших фільмів

Вміти висловлювати свою думку; аргументувати власний вибір; приймати або відхиляти пропозицію.

Підприємливість та фінансова грамотність:

обговорює можливості замовлення квитків онлайн

-gripping

-pre-dictable

-exciting

-spec-tacular

- convin-cing

- fascinating

-confusing

 

 

Ex.3

 

Ex.1,2

WB ex.5,6-pp.73-74

76.

 

Перегляд фільмів у кінотеатрі

Висловлювати враження від перегляду фільмів у кінотеатрі; давати коротку характеристику.

Підприємливість та фінансова грамотність:

обговорює можливості замовлення квитків онлайн

-character

- a plot

-a title

-catchy

 

 

Ex.4,6

 

Ex.5,7

WB ex.7-p.74

77.

 

Різні види кінофільмів

Називати види кінофільмів; давати коротку характеристику; аргументувати власний вибір.

Підприємливість та фінансова грамотність:

обговорює можливості замовлення квитків онлайн

-an adventure -a documentary -a power

- a romance

- a teenager

- enjoyable

 

Ex.3

WB ex.8,10-p.75-76

 

Ex.1,2

Ex.4

WB ex.9,11-p.75-76

78.

 

Улюблені кіногерої сучасних підлітків

Розповідати про улюбленого кіногероя; аргументувати власний вибір.

Підприємливість та фінансова грамотність:

обговорює можливості замовлення квитків онлайн

 

Relative and

Reflexive Pronouns

GB ex.1,2,5,6 -p.66-71

 

 

 

GB ex.3,4 -p.68-69

79

 

Враження від перегляду кінофільму

Висловлювати своє враження від переглянутого кінофільму; висловлювати свої побажання; давати характеристику.

Підприємливість та фінансова грамотність:

обговорює можливості замовлення квитків онлайн

 

GB ex.7,8,9 -p.71-73

 

Ex.1,3

 

Ex.2

GB ex.10 -p.73

80.

 

Театральне мистецтво минулого та сучасності

Порівнювати мистецтво минулого та сучасності; аргументувати власний вибір.

Громадянська відповідальність:

пояснення правила поведінки у закладах культури.

-an action

- an audience

- a cast

- a performance -a play

- a scenery

- a stage

- to act

- to perform

- to stage

 

WB ex.12,13-p.77-78

Ex.1

Ex.1,2

Ex.3

WB ex.14-p.78

81.

 

Рекомендації щодо перегляду фільму чи вистави

Надавати рекомендації щодо перегляду фільму чи вистави; висловлювати свої побажання.

Підприємливість та фінансова грамотність:

обговорює можливості замовлення квитків онлайн

 

 

 

 

Ex.4

Ex.4,5,6,7

 

82.

 

Відгук на кінофільм після його перегляду

Вміти висловлювати свою думку; дискутувати щодо побаченого фільму.

Громадянська відповідальність:

пояснення правила поведінки у закладах культури.

 

 

Ex.1

 

Ex.1

 

WB ex.21-p.83

83.

 

Відвідування театру, кінотеатру

Вміти висловлювати свою думку; дискутувати щодо побаченого

Громадянська відповідальність:

пояснення правила поведінки у закладах культури.

 

Relative and

Reflexive Pronouns

WB ex.18-p.81

GB

ex.11,12 -p.74-75

 

 

 

WB ex.19-p.81-82

84.

 

Урок домашнього читання.

Переказувати текст; висловлювати своє ставлення до прочитаного.

 

 

 

Lesson 5. Troy. The Trojan Horse  pp.30-35

Відповідати на питання.

85.

 

Узагальнюючий урок за темою «Кіно і театр».

Перевірка знань.

 

 

 

 

 

 

 

Повторити вивчені ЛО.

Визначні місця світу

86.

 

Вирушаємо у подорож

Слухати та розпізнавати лексику теми; запитувати та надавати інформацію.

Здоров'я і безпека:

пояснює життево важливу потребу дотримання правил дорожнього руху, поведінки на воді та в інших місцях, аналізує наслідки порушення правил дорожнього руху.

 

 

Ex.3

 

Ex.1,2

Ex.4

WB  ex.1-p.84

87.

 

Визначні місця Лондона

Розповідати про визначні місця Лондона; запитувати та надавати інформацію.

Громадянська відповідальність:

демонструє розуміння цінності культурного розмаїття та необхідності жити разом у мирі.

 

 

WB  ex.2,3-p.85-86

Ex.1

Ex.1

Ex.2

WB  ex.4,5-p.86

88.

 

Визначні місця Києва

Розповідати про визначні місця Києва; запитувати та надавати інформацію.

Громадянська відповідальність:

планує краєзнавчу подорож

To destroy, to save, to whisper, huge, medieval, a government, elections, a law, saint, a patron saint, to be buried,

 

 

 

Ex.3,4,5

Ex.6

WB  ex.6-p.87

89.

 

Подорож по Австралії

Висловлювати власну думку щодо побаченого, запитувати та надавати інформацію.

Громадянська відповідальність:

демонструє розуміння цінності культурного розмаїття та необхідності жити разом у мирі.

 

 

Ex.4

Ex.1a,3,4

 

Ex.1b,2

WB  ex.7,8-p.88-89

90.

 

Визначні місця Великобри-танії

Висловлювати власну думку щодо побаченого, запитувати та надавати інформацію.

Громадянська відповідальність:

демонструє розуміння цінності культурного розмаїття та необхідності жити разом у мирі.

 

Past Tenses

Ex.1b

GB

ex.13,14 -p.75-77

 

Ex.1a

Ex.2

GB ex.15 -p.78-79

91.

 

Визначні місця України

Розповідати про визначні місця України; аргументувати свою точку зору в дискусії.

Громадянська відповідальність:

робить повідомлення про основні пам’ятки історії та культури України.

Екологічна безпека та сталий розвиток:

обговорює питання пов’язані із збереженням навколишнього середовища у своїй державі.

 

GB

ex.16,18 -p.80-82

 

Ex.3

GB

ex.17-

p.81-82

Ex.4

92.

 

Ласкаво просимо до Лондона

Розповідати про визначні місця Лондона; аргументувати свою точку зору в дискусії.

Громадянська відповідальність:

порівнює типові для різних культур вербальні та невербальні норми поведінки; розпитує про правила поведінки в

європ. столицях

An observation, to afford, to observe, fashionable, impressive, magnificent

 

Ex.3

 

Ex.2a,4a

Ex.1,2b,4b

WB  ex.9-p.90-91

93.

 

Ласкаво просимо до Києва

Розповідати про визначні місця Києва; аргументувати свою точку зору в дискусії.

Громадянська відповідальність:

робить повідомлення про основні пам’ятки історії та культури Києва.

Здоров'я і безпека:

пояснює правила безпеки пересування по Києву.

 

 

Ex.7a

 

Ex.6,7b,8

WB  ex.11-p.93-94

94.

 

Улюблені місця рідного міста

Запитувати та надавати інформацію; висловлювати власну думку.

Екологічна безпека та сталий розвиток:

складає перелік мість для екотуризму у своєму регіоні.

Громадянська відповідальність:

робить повідомлення про основні пам’ятки історії та культури рідного краю.

 

 

Ex.1

WB  ex.12-p.94-95

 

Ex.1

 

Ex.2

95.

 

Подорож до Великої

 Британії

Розповідати про Великобританію;дискутувати.

Громадянська відповідальність:

порівнює типові для різних культур вербальні та невербальні норми поведінки; розпитує про правила поведінки в європейських столицях.

Підприємливість та фінансова грамотність:

визначає орієнтовну вартість перебування в країні виучуваної мови.

Повторення і систематизація

Ex.1

WB  ex.13,14-p.95-97

Ex.1,3

Ex.5

Ex.4,6,8

Ex.7

96.

 

Подорож до України

Порівняння Британії та України; давати рекомендації; дискутувати.

Громадянська відповідальність:

обговорює громадянську позицію та власні погляди на різноманітні соціальні проблеми своєї країни та світового простору.

Повторення і систематизація

WB ex.15-p.98

GB

ex.19,20 -p.83-84

 

Ex.9,11

Ex.10

WB ex.16-p.98-99

97.

 

Подорож до США

Розповідати про визначні місця США; дискутувати.

Громадянська відповідальність:

порівнює типові для різних культур вербальні та невербальні норми поведінки; розпитує про правила поведінки в європейських столицях.

Підприємливість та фінансова грамотність:

визначає орієнтовну вартість перебування в країні виучуваної мови.

Повторення граматичного матеріалу

GB Progress Test 4 pp.84-88

WB ex.17-p.99

98.

 

Урок домашнього читання «Актори приїхали в місто»

Дискутувати; розповідати за планом.

Громадянська відповідальність:

демонструє розуміння цінності культурного розмаїття та необхідності жити разом у мирі.

 

 

 

Ex.2

Ex.1,2,6

Ex.3,4,5

WB ex.18-p.100

99.

 

Спорт. Контроль навичок аудіювання.

Перевірка знань.

Громадянська відповідальність:

визначає власні спортивні уподобання та потреби

 

 

 

 

 

 

Розповідати про улюблений вид спорту.

100

 

Кіно і театр.

Контроль навичок читання.

Перевірка знань.

Громадянська відповідальність:

пояснення правила поведінки у закладах культури.

 

 

 

 

 

 

Написати про улюблений жанр кіно.

101

 

Україна. Київ. Контроль навичок говоріння.

Перевірка знань.

Громадянська відповідальність:

демонструє розуміння цінності культурного розмаїття та необхідності жити разом у мирі

 

 

 

 

 

 

Скласти діалог про визначні місця України.

102

 

Велика Британія. Лондон. Контроль навичок письма.

Перевірка знань.

Громадянська відповідальність:

демонструє розуміння цінності культурного розмаїття та необхідності жити разом у мирі

 

 

 

 

 

 

Розповідати про Лондон.

103

 

Розвиток граматичних навичок.

 

 

 

Past Tenses

 

 

 

 

Виконати завдання на картках.

104

 

Розвиток навичок читання.

Запитувати та надавати інформацію; аргументувати свою точку зору.

 

 

Past Tenses

 

 

 

 

Скласти план до тексту.

105.

 

Підсумковий урок

 

 

 

Past Tenses

 

 

 

 

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 3
Оцінки та відгуки
 1. Ніколаєва Віта Михайлівна
  Шановна Оксана Василівна, дуже сподобалось Ваше планування, прошу поділитися плануванням на І семестр !!!
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Маковій Ольга
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 3. Бошель Оксана
  Щиро дякую за планування!
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
Додано
17 січня 2018
Переглядів
1776
Оцінка розробки
5.0 (3 відгука)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку