Календарно-тематичне планування з екології

Про матеріал

Календарно-тематичне планування з екології.

Для 11 класу

Складена за програмою:

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ. ЕКОЛОГІЯ. Навчальна програма для 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів. Рівень стандарту, академічний рівень.

Перегляд файлу

«Погоджено»                                                                                                          «Затверджено»

____________                                                                                                   ___________(дата)

Заступник директора з НВР                                                                     ____________ (підпис)

Масло Л. В. ______________                                                         Директор школи СЗШ №50

                                                                                                                                    Підгора М. А.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Загальноосвітні навчальний заклад №50 м. Києва

Календарно-тематичне планування

З ______________________________

На 2017-2018 н.р.

У _____________________

Учитель _____________________________________________________

 

 

 

 

 

Складено за програмою:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

Розглянуто на засіданні МО вчителів кафедри природничих наук

(протокол №_____ від______________)

Голова МО: Печура О. А. __________________________________

 

11 клас

(17 год. – 0,5 год. на тиждень)

Кількість годин

Зміст навчального матеріалу

Дата

Тема 1. Екологія як наука про довкілля (2 год.)

1

Предмет, обєкт, завдання і методи науки про довкілля.

 

2

Структура сучасної екології та її місце в системі наук.

 

Тема 2. Природа і людина: системний підхід ( 2 год.)

1

Властивості складних систем. Біосфера, основні положення вчення В. І. Вернадського про біосферу. Еволюція уявлень про роль і місце природи у житті суспільства.

 

2

Ноосфера. Еволюція уявлень про місце людини у природі. Історичні етапи взаємодії суспільства і природи та їх екологічні особливості. Масштаби і наслідки антропогенного впливу на природне середовище на сучасному етапі.

Практична робота. «Аналіз особливостей історичних етапів взаємодії суспільства і природи»

 

Тема 3. Проблема забруднення природного середовища та стійкості геосистем до антропогенних навантажень (2 год.)

1

Категорія «забруднення». Основні антропогенні джерела забруднення навколишнього средовища. Види забруднень та їх вплив на компоненти пррироди, живі організми.

 

2

Стійкість природних компонентів, геосистем до антропогенних забруднень. Форми стійкості геосистем. Стійкість природних і антропогенізованих геосистем.

Практична робота. Порівняння обсягів і структури забруднення міст України.

 

Тема 4. Проблема деградації природних компонентів (2 год.)

1

Поняття «деградація природи». Основні причини деградації природних компонентів. Типологія компонентів природи за ступенем стійкості до антропогенних чинників.

Практична робота. Вплив інтенсивності ерозійних процесів на стан ґрунтового покриву.

 

2

Поняття стійкого «консервативного» і нестійкого «прогресивного» компонента природи. Наслідки деградації природних компонентів. Категорія деградована геосистема.

Контрольна робота «Екологія як наука про довкілля. Природа і людина: системний підхід. Проблеми забруднення природного середовища та стійкості геосистем до антропогенних навантажень. Проблема деградації природних компонентів».

 

Тема 5. Проблема зміни ланок колообігу речовин та енергії (2 год.)

1

Колообіг речовин і енергії як основний системотворчий фактор. Поняття біогеохімічного циклу та його ролі у функціонуванні та розвитку геосистем.

 

2

Колообіги речовин, енергії, інформації та їх зміни антропогенною діяльністю.

Практична робота. Аналіз схем колообігу основних речовин у природі на предмет зміненості їх ланок анропогенноюдіяльністю.

 

Тема 6. Проблема збалансованого природокористування (2 год.)

1

Категорія «збалансований розвиток», її еволюція. Найважливіші баланси у сфері природокористування. Досягнення пропорцій між природо-ресурсним потенціалом і особливостями його використання. Збалансованість між біологічною продуктивністю і споживанням біологічної продукції.

Практична робота «Існуюча і оптимальна структура природокористування в Україні»

 

2

Поняття «невиснажливого природокористування». Досягнення балансу між основними сферами господарської діяльності.

 

 

Тема 7. Проблема збереження біотичного і ландшафтного різноманіть ( 2 год.)

 

1

Категорія «біорізноманіття». Генетичне видове і екосистемне біорізноманіття. Причини і наслідки деградації біорізноманіття. Природозаповідання як одна із ефективних форм збереження біорізноманіття.

 

2

Основні категорії заповідних обєктів. Уявлення про екомережі. Міжнародні та національні програми збереження біорізноманіття.

Практична робота. Аналіз особливостей розвитку заповідної мережі України.

 

 

Тема 8. Проблема оптимальної ландшафтно-екологічної організації території (3 год.)

 

1

Категорія «оптимізація». Критерії та пріоритети ландшафтно-екологічної оптимізації території. Ієрархія цілей організації. Найвищий пріоритет природоохоронної та антропоекологічної функцій.

 

2

Оптимізація «природного каркасу» території. Оптимальне співвідношення природних та господарських угідь. Обґрунтування територіальної структури природних угідь. Нормування антропогенних навантажень.

Практична робота. Аналіз співвідношень природних і антропогенних угідь своєї області, адміністативного району і порівняння їх з оптимальними показниками.

 

3

Узагальнення і систематизація знань.

Контрольна робота «Проблема зміни ланок колообігу речовин та енергії. Проблема збалансованого природокористування.Проблема збереження біотичного і ландшафтного різноманіть. Проблема оптимальної ландшафтно-екологічної організації території».

 

 

docx
Пов’язані теми
Екологія, 11 клас, Планування
Додано
13 серпня 2018
Переглядів
414
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку