Календарно-тематичне планування з історії України 10 клас 2019-2020 н.р.

Про матеріал
Календарно-тематичне планування з історії України для учнів 10х класів на 2019-2020 навчальний рік. Розроблено відповідно до листа МОН від 01.07.2019 року №1/11-5966. В календарному плануванні присутні практичні заняття, колонки для дат на перший і другий семестри, а також колонка для домашнього завдання. Зручне у використанні та готове для друку.
Перегляд файлу

Календарно-тематичне планування

Історія України 10клас

(52 години)

пп

Дата

І семестр

Дата

ІІ семестр

Зміст навчально-пізнавальної діяльності

Домашнє завдання

Повторення. Вступ.

1

 

 

Україна і світ на порозі ХХ ст.: основні тенденції соціально-економічного, політичного і культурного розвитку. ХХ ст. у світовій історії. Періодизація історії України ХХ ст.

 

2

 

 

Завдання і структура курсів історії України та всесвітньої історії ХХ-початку ХХІ ст. Особливості курсу історія України 1914-1945рр.

 

Розділ1. Україна в роки першої світової війни

3

 

 

Україна в геополітичних планах країн Антанти і Центральних держав. Війна та українські політичні сили. Головна українська рада. Союз визволення України. Загальна українська рада.

 

4

 

 

Воєнні дії на території України в 1914-1917 рр. Українці в арміях воюючих держав. Українські січові стрільці. Політика Російської імперії та Австро-Угорщини на українських землях 1914-1917 рр. Повсякденне життя на фронті у тилу. 

 

5

 

 

Практичне заняття. Перша Світова як виклик людському виживанню: жінки у війні, діти сироти, біженці, військовополонені, скалічені солдати (на основі аналізу текстових і візуальних джерел).

 

6

 

 

Історія рідного краю.

 

7

 

 

Урок узагальнення та контролю знань учнів з теми.

 

Розділ 2. Початок Української революції.

8

 

 

Причини, рушійні сили та періодизація Української революції 1917-1921 рр. Українська Центральна Рада. Всеукраїнський національний конгрес. Українізація армії. Вільне козацтво.

 

9

 

 

Відносини Центральної ради з Тимчасовим Урядом. І Універсал Української Центральної Ради. Генеральний секретаріат. ІІ Універсал УЦР. Збройний виступ самостійників.

 

10

 

 

Прихід до влади у Росії більшовиків: позиція УЦР. Боротьба за владу в Києві 28-31 жовтня 1917 року. ІІІ Універсал УЦР. Внутрішня та зовнішня політика УЦР після проголошення Української Народної Республіки. Встановлення кордонів. Галицько-буковинський корінь Січових стрільців.

 

11

 

 

Події 1917 року в Криму. Курултай і Кримська Народна Республіка. Кримськотатарський національний рух.

 

12

 

 

Початок агресії більшовицької Росії проти УНР. Проголошення в Харкові більшовицької влади в УНР. Перша війна більшовицької Росії з УНР. Бій під Крутами. IV Універсал УЦР: проголошення незалежності УНР.

 

13

 

 

Більшовицько-російська окупація України. Мирний договір УНР з Центральними державами. Вигнання більшовиків з території УНР. Похід Петра Болбочана на Крим. Законотворча діяльність УЦР взимку-навесні 1918 року. Конституція УНР.

 

14

 

 

Практичне заняття. Державне будівництво Української Центральної Ради: здобутки і прорахунки.

 

15

 

 

Історія рідного краю.

 

16

 

 

Урок узагальнення та контролю знань учнів з теми.

 

Розділ 3. Розгортання Української революції. Боротьба за відновлення державності.

17

 

 

Українська держава. Внутрішня та зовнішня політика. Зародження повстанського руху. Кримські крайові уряди. Способи приєднати Крим до України. Антигетьманське повстання і відновлення УНР. Директорія. Трудовий конгрес.

 

18

 

 

Розпад Австро-Угорської імперії і західноукраїнські землі. Листопадовий зрив. Проголошення ЗУНР. Державне будівництво. Початок польсько-української війни. Українська Галицька армія. Злука УНР і ЗУНР її історичне значення.

 

19

 

 

Український національний рух на Буковині та Закарпатті. Хотинське повстання. Військова присутність Антанти на півдні України. Друга війна більшовицької Росії з УНР. Антибільшовицький повстанський рух. Реорганізація Директорії УНР. Державне будівництво та національна політика. 

 

20

 

 

Більшовицько-Російська окупація України. Український національний комунізм. Формування державної системи УСРР. Політика Воєнного комунізму. Червоний терор.

 

21

 

 

Отаманщина. Холодноярська республіка. Наступ польських військ. Чортківська офензива. Окупація польськими військами території Західної області УНР. Наступ об’єднаних українських армій. Наступ білогвардійських військ на Київ.  Денікінський режим в Україні. Перший Зимовий похід. Повернення більшовицького режиму.

 

22

 

 

Український націонал-комунізм. Варшавська угода. Війна союзницьких україно-польських військ проти більшовиків у 1920 році. Розгром більшовиків під Варшавою-Замостям.

 

23

 

 

Поразка Збройних сил Півдня Росії. Червоний терор у Криму. Повстанський рух 1920-1921 рр. Другий Зимовий похід. Поразка та наслідки українського визвольного руху.

 

24

 

 

Нові тенденції розвитку культури 1914-1921 рр. Освіта, наука, мистецтво. Релігійне життя. Культурно-освітня діяльність громадських організацій. Повсякденне життя.

Історія рідного краю.

 

25

 

 

Практичне заняття. Більшовизм та український націонал-комунізм: порівняльна характеристика.

 

26

 

 

Урок узагальнення та контролю знань учнів з теми.

 

Розділ 4. Встановлення та утвердження комуністичного тоталітарного режиму в Україні.

27

 

 

Формальний та реальний статус УСРР у «договірній федерації» радянських республік. Утворення СРСР: наслідки для України. Адміністративно-територіальний поділ УСРР.

 

28

 

 

Антибільшовицький повстанський рух. (Холодноярська республіка та інші). Масовий голод 1921-1923 рр. Впровадження непу в УСРР. Суспільно-політичне життя. Ліквідація багатопартійності.

 

29

 

 

Політика коренізації в УСРР: ставлення влади та населення. Згортання та наслідки українізації. Утворення Кримської АСРР у складі РФСРР. Національна політика радянської влади в УСРР. Молдавська АСРР.

 

30

 

 

Релігійне життя в УСРР. Українська автокефальна православна церква(УАПЦ). Хлібозаготівельні кризи. Форсована індустріалізація. Створення військово-промислового комплексу. Згортання непу і перехід до директивної економіки.

 

31

 

 

Розкуркулення і насильницька колективізація. Опір селянства. Примусові хлібозаготівлі. Голодомор 1932-1933 рр. – геноцид Українського народу. Масштаби та наслідки Голодомору. Національно-демографічні зміни.

 

32

 

 

Формування культу особи Йосипа Сталіна. Порушення прав людини в умовах тоталітарного режиму. Масові репресії та ідеологічне виправдання. Політичні процеси 1920х – початку 1930х років. Великий терор. Биківня та інші місця масових поховань жертв репресій. Припинення українізації. Посилення русифікаторської політики. Розстріляне відродження. Антицерковна політика влади та її наслідки. Ліквідація УАПЦ.

Написання есе. Права людини в умовах тоталітаризму: як тоталітаризм торкнувся життя моєї родини.

33

 

 

Конституція УРСР 1937 року. Ідеологізація національно-культурного життя радянської України. Освіта. Наука. Мистецькі спілки у 1920-1930 рр.. Митці Розстріляного відродження й апологети соцреалізму. Кінематограф. 

Історія рідного краю.

 

34

 

 

Практичне заняття. Голодомор мовою документів, свідчень, чисел….

 

35

 

 

Урок узагальнення та контролю знань учнів з теми.

 

Розділ 5. Західноукраїнські землі в міжвоєнний період.

36

 

 

Правовий статус українських земель у складі Польщі. Національна політика та міжнаціональні відносини. Осадництво. Пацифікація. Економічне і соціальне становище. Українська кооперація. Просвітні організації краю. Українські політичні організації. Українське народно-демократичне об’єднання. Українська військова організація та Організація українських націоналістів.

 

37

 

 

Українські землі у складі Румунії. Татарбунарське повстання. Суспільно-політичне життя. Українська національна партія.

 

38

 

 

Українські землі у складі Чехословаччини. Правовий статус Закарпаття. Суспільно-політичне й економічне життя. Карпатська Україна . Карпатська Січ.

 

39

 

 

Культурне й релігійне життя на західноукраїнських землях в умовах іноземного панування. Політичне та культурне життя української політичної еміграції.

Історія рідного краю.

 

40

 

 

Практичне заняття. Срібна земля. Третя спроба утвердити незалежність України в ХХ ст.

 

41

 

 

Урок узагальнення та контролю знань учнів з теми.

 

Розділ 6. Україна в роки Другої Світової Війни.

42

 

 

Українське питання в міжнародній політиці на напередодні Другої Світової Війни. Радянсько-німецькі договори 1939 року. Початок Другої Світової Війни. Українці в польській армії. Розкол ОУН.

 

43

 

 

Окупація Червоною армією Галичини, Волині, Північної Буковини, Хотинщини та Південної Бессарабії. Радянізація нових територій. Масові політичні репресії 1939-1940 рр.

 

44

 

 

Політичне та соціально-економічне становище в Україні напередодні німецько-радянської війни. Бойові дії у 1941-1942 рр. Відступ Червоної армії. Мобілізаційні заходи. Тактика «випаленої землі» та інші злочини комуністичного тоталітарного режиму.

 

45

 

 

Опір окупантам. Український визвольний рух. Проголошення Акта відновлення Української Держави. Поліська Січ.

 

46

 

 

Окупація України військовими Німеччини та її союзниками. Новий порядок. Остарбайтери. Військовополонені. Концтабори. Масове знищення мирного населення. Голокост. Трагедія Бабиного Яру. Праведники народів світу в Україні.

 

47

 

 

Українська повстанська армія. Українсько-польське протистояння. Українська головна визвольна рада. Радянський партизанський рух .

 

48

 

 

Бойові дії 1942-1943 рр. Бої на Лівобережжі влітку- восени 1943 р. Чорносвитники. Битва за Дніпро.  Вигнання Німецьких військ та їх союзників з Правобережної та Південної України. Депортація кримських татар та інших народів Криму. Завершення бойових дій на території України.

 

49

 

 

Українці у військових формуваннях держав Об’єднаних Націй. Внесок українського народу в перемогу над нацизмом. Українське питання на Ялтинській і Потсдамській конференціях. Ціна війни.

 

50

 

 

Культура в роки війни. Освіта і наука. Література. Образотворче мистецтво. Музика та кіно.

 

51

 

 

Історія рідного краю.

Практичне заняття. Війна в пам’ятниках рідного краю (краєзнавча експедиція).

 

52

 

 

Урок узагальнення та контролю знань учнів з теми.

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
4.0
Оригінальність викладу
4.0
Відповідність темі
4.0
Загальна:
4.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Абрамчук Олеся
  Деякі теми потрібно винести окремо ...
  Загальна:
  4.0
  Структурованість
  4.0
  Оригінальність викладу
  4.0
  Відповідність темі
  4.0
docx
До підручника
Історія України (рівень стандарту, академічний) 10 клас (Кульчицький С.В., Лебедєва Ю.Г.)
Додано
6 серпня 2019
Переглядів
4781
Оцінка розробки
4.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку