Презентація "Російсько - українська війна. Проголошення незалежності УНР"

Про матеріал
Електронний конспект є мультимедійним супроводом до п`ятого уроку розділу 2 «Українська революція» з курсу історії України у 10 класі за підручником Власов В. Історія України. 10 кл. Рівень стандарту -К.: Генеза,2018. Урок дає змогу учням зрозуміти причини поразки Центральної Ради у боротьбі за владу в Україні. Містить дидактичні завдання на впізнавання текстів Універсалів та інших документів Української революції
Зміст слайдів
Номер слайду 1

Російсько - українська війна. Проголошення незалежності УНР“ Проти України виробляла активні плани нова російська сила – большевики…Вони замислили зрив зсередини, а коли ця боротьба розпочнеться , тоді большевики ударять з Москви ” ( М. Шаповал)

Номер слайду 2

Поміркуйте. Які перспективи відносин України та Росії бачив М. Шаповал?Які шляхи боротьби за Україну були визначені? Проблема: Чому Центральна Рада потерпіла поразку у боротьбі з більшовиками?

Номер слайду 3

Актуалізація знань. Про який документ йдеться?1. “ Однині на території УНР наявне право власності на землі поміщицькі та інші землі нетрудових хазяйств , а також монастирські, кабінетні скасовується “2. “ Уповноваження Генерального Секретаріату поширюється на губернії Київську, Волинську,Полтавську, Подільську та Чернігівську “

Номер слайду 4

3.”Прямуючи до автономного ладу на Україні, Центральна Рада буде підготовляти проекти законів про автономію для внесення їх на затвердження Установчих зборів ”4.”Хай буде Україна вільною. Не одділяючись від Росії, народ український на своїй землі має право порядкувати своїм життям ”5. “ Центральна Рада затверджує Генеральний Секретаріат…,до якого входять 14 секретарів ”

Номер слайду 5

6. “У ЦР , обрана українським народом через його революційні організації, незабаром поповниться на справедливих основах представниками інших народів, що живуть в Україні ”.7.”Однині в Українській республіці смертна кара скасовується ”8. “ Ми, УЦР, приписуємо накласти на людність особливий податок на рідну справу ”

Номер слайду 6

9. Про які події говорить історик Ю. Семененко : “ Ця перемога над ними стала однією з найтрагічніших помилок Центральної Ради ”?10.“ Таким способом замість Конституції ми мали Інструкцію, основним завданням якої було звести нанівець інститут окремої національної влади на Україні, нічим іншим , як цинічне, безсоромне одверте бажання видерти з рук українства усі його революційні здобутки”( В. Винниченко)Визначте прорахунки Центральної Ради на першому етапі державотворення.

Номер слайду 7

Реакцією на які події став ІІІ Універсал?Робота з документом. Чому Центральна Рада продовжувала зберігати зв’язок з Тимчасовим урядом, не зважаючи ні на що? Чому тільки Третім Універсалом було проголошено програму соціально - економічних перетворень?Виходячи з національної програми більшовиків, спрогнозуйте можливий розвиток подій в Україні

Номер слайду 8

Знайдіть 3 помилки в тексті: У ІІІ Універсалі ЦР вітала та підтримувала жовтневу революцію, проголошувала УНР у складі Російської федерації, підтверджувала право приватної власності на землю, встановлювала контроль над продукцією, вводила 10-год. робочий день, проголошувала демократичні свободи.

Номер слайду 9

Як ці обіцянки більшовиків могли вплинути на ситуацію в Україні?«Декрет про мир» проголошував революційний вихід Росії з війни, висував гасло термінового укладення миру без анексій та контрибуцій, фіксував базові принципи зовнішньої політики Радянської держави — принцип пролетарського інтернаціоналізму і принцип мирного співіснування держав.«Декрет про землю» констатував ліквідацію поміщицького землеволодіння, скасування приватної і встановлення всенародної державної власності на землю, передачу землі у розпорядження селянських організацій, зрівняльне землекористування.

Номер слайду 10

Поміркуйте. Більшовики прийшли до влади під гаслами: земля - селянам, фабрики - робітникам, 8-год. робочий день, вся влада Радам. Чи реальним було здійснення цих гасел? Чого в них було більше - нерозуміння ситуації, бажання догодити запитам і смакам народних мас, практичного розрахунку, щоб закріпитись при владі?У Центральній Раді переважали соціалістичні партії, більшовики ж бачили свою мету в побудові соціалізму. Чому між ними виникали протиріччя?

Номер слайду 11

Випереджувальне завдання. С. 137-138 методики. Визначте зміст та наслідки мирного договору у Бресті. Результати занесіть у таблицю “ Рамка ”

Номер слайду 12

Засвоєння нових знань1. Конфлікт Ц Ради і Раднаркому. Складання хронологічного ряду.

Номер слайду 13

1-Й ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ З’ЇЗД РАД(4-6 грудня 1917 р. в Києві)Підтвердив волю українського народу, виявлену на виборах до Установчих зборів. Висловив вотум довіри Центральній РадіГоловою з’їзду обрали Грушевського

Номер слайду 14

Будинок, у якому відбувався київський з'їзд Рад

Номер слайду 15

Робота з документом ” Ультиматум Раднаркому ”Які претензії висувалися до Ц Ради?Як можна їх розцінити?Як би ви відповіли на Ультиматум на місці діячів Ц Ради?

Номер слайду 16

2. Створення Республіки Рад в Україні

Номер слайду 17

Перший радянський уряд в Україні. Чи був він українським?До складу ЦВК входила 41 особа: 35 більшовиків, 4 лівих есери, 1 лівий укр. есер, 1 меншовик-інтернаціоналіст. Головою ЦВК було обрано лівого укр. соціал-демократа Ю. Медведєва, якого з березня 1918р. заступив В. Затонський. ЦВК затвердив перший радянський уряд України – Народний секретаріат на чолі з Є. Бош. Контроль за діяльністю уряду здійснював надзвичайний комісар України, призначений більшовиками з Петрограда, - Т. Орджонікідзе (Серго)

Номер слайду 18

Агресія більшовицької Росії

Номер слайду 19

Номер слайду 20

3.ІУ Універсал Центральної Ради. У момент більшовицького наступу, за два тижні до захоплення Києва, сталася визначна подія – проголошення незалежності . Прочитайте текст Універсала, занесіть його зміст у таблицю та дайте відповідь на запитання: Чи міг стабілізувати позиції Ц Ради ІУ Універсал?... Думаю, одначе, що не в одного мене урочистий настрій з нагоди проголошення державної незалежності України змішувався з почуттям тривоги перед сумною українською дійсністю. Московсько-більшовицьке військо сунуло на Україну та щодня все ближче й ближче підступало до Києва. Не пройшло й тижня після проголошення незалежності, як і в самому Києві вибухло більшовицьке повстання( М. Галаган)

Номер слайду 21

4. Брестський договір та його наслідки. Цей договір був дуже вигідним для України і в економічному , і в політичному плані, однак все це було б можливим, якби Україна могла захистити його здобутки( В. Винниченко)В яких міжнародних обставинах створювалася УНР?Чи вплинула поява УНР на розвиток подій у Європі?

Номер слайду 22

Передумови. Конфлікт з більшовицьким урядом Росії змусив уряд Української Народної Республіки розпочати переговори з Німеччиною та Австро-Угорщиною.9 лютого 1918 року у Брест-Литовську  відбулось підписання мирного договору між УНР та цими країнами. У результаті цього Україна не тільки вийшла з Першої світової війни, а й була визнана як суб'єкт міжнародного права. У цей самий час у Києві перебували більшовицькі війська на чолі з Михайлом Муравйовим і на вигнання їх власними силами українська влада не сподівалась. 12 лютого 1918 Рада народних міністрів УНР, яка перебувала у Житомирі, прийняла рішення просити військової допомоги у Німеччини. Цього ж дня німецькій делегації у Брест-Литовську було передано заклик до німецького народу з проханням про допомогу. 18 лютого німецько-австрійські війська розпочали просування в Україну. Укладання Брестського миру

Номер слайду 23

Наступ німецько-австрійських військ18 лютого 1918 р. – німецько-австрійські війська перейшли у наступ. На київському напрямку діяли 23 німецькі дивізії, на одеському – 10 австро-угорських дивізій. Разом з ними наступали і війська Центральної Ради. Загальна чисельність сил вторгнення досягла 450 тис. чол. Народний Секретаріат до середини березня зумів протиставити цим силам 5 армій, чисельність яких становила 25 тис. чол. Німці в Києві2 березня 1918 р. – німецько-австрійські війська ввійшли до Києва.7 березня 1918 р. – до міста повернувся провід Центральної Ради. Народний Секретаріат евакуювався до м. Полтави. До початку квітня 1918 р. – в руках німців опинилась частина Волині та північної Київщини, а австрійці зайняли південно-західну Волинь, Поділля, Херсонську і Катеринославську губернії. На початку травня 1918 р. – було підписано угоду про припинення воєнних дій та утворено так звану «нейтральну зону» завширшки в 10 км на ділянці Рильська до Суджі. Німці у Кам'янці.

Номер слайду 24

Німці в КиєвіСтавлення киян до німецького війська було двояким. З одного боку це все-таки були визволителі від більшовиків, з іншого — німці уособлювали ворога, з яким кілька років велася важка й кровопролитна війна. Проте, на відміну від більшовиків, німецьке військо спочатку поводило себе коректно. Німецька комендатура зайняла будинок Дворянського зібрання на Думській площі (нині — Майдан Незалежносі), німецький гарнізон у Києві становив близько 30 тисяч вояків. У Києві перебував і штаб окупаційних військ (група армій «Київ») на чолі з генералом Ейхгорном, що розташувався у будинку Бродського на Катерининській вул. (нині — вул. Липська). Генерал-полковник Герман фон Ейхгорн, голова Київського угруповання німецьких військ. Будинок Дворянського зібрання. Будинок Бродського

Номер слайду 25

Державотворча діяльність УЦРЗапровадження національної валюти – гривні. Державний герб УНР – тризуб князя Володимира.18 січня 1918 р. – ухвалено закон про землю, в основі якого лежав принцип соціалізації землі (перерозподілу поміщицької землі без викупу та ліквідації права приватної власності на землю).29 квітня 1918 р. – на своєму останньому засіданні, Центральна Рада ухвалила Основний Закон Республіки – Конституцію УНР. Українська Центральна Рада відновила свою владу в Україні. Під час наступу, коли Центральна Рада перебувала в Житомирі, було ухвалено низку важливих законодавчих актів: Українські гривніДержавний герб УНР

Номер слайду 26

Німецький окупаційний режим. Хоча в дипломатичних документах того часу союзники проголошували, що їхньою метою є відновлення в Україні законної влади – Центральної Ради, фактично з самого початку встановили окупаційний режим. Ціна за допомогу німецько-австрійських військ виявилась занадто високою і в економічному, і в моральному, і в політичному вимірах:18 березня 1918 р. – генерал Людендорф видав директиву, відповідно до якої військові командири могли видавати накази щодо охорони порядку та безпеки німецьких військовиків.6 квітня 1918 р. – головнокомандувач військ Генерал-полковник Герман фон Ейхгорн видав наказ, який стосувався термінів і порядку посівної кампанії.25 квітня 1918 р. – оголошено про утворення військово-польових судів, які мали чинити правосуддя над українськими громадянами.28 квітня 1918 р. – було розігнано Центральну Раду (до залу засідань увірвались німецькі солдати, обшукали депутатів, заарештували 2 міністрів, а решту відправили по домівках). Еріх Людендорф

Номер слайду 27

Перевірте себе. Встановіть хронологічну послідовність: Проголошення ІУ Універсалу. Створення Генерального СекретаріатуІІІ Універсал. Тимчасова інструкція Ген. Секретаріату. Ультиматум Центральній РадіСтворення Центральної РадиІ Універсал. Переворот більшовиків. Підбийте підсумки діяльності Центральної Ради у 1917 р.

Номер слайду 28

Поміркуйте над словами С. Єфремова та визначте причини поразки Центральної Ради“…Коли Центральна Рада не мала власті формальної, тоді вона тішилася найбільшим впливом, а потім власть немов о дібрала у неї шляхи до мас…Бо в гонитві за властю ми забули про ту величезну організаційну роботу, яка стояла перед нами. Потягнувшись догори, ми занедбали основи і будувалися просто в повітрі,, починаючи будинок з даху, а не з підвалин. Поки тут , у Києві ,люди робили кар`єри і тішилися здобутками на папері, на місцях, у селі, все вислизало з наших рук, там почав брати гору більшовизм, такий принадний як на примітивну психіку темних людей ”

Номер слайду 29

Підведемо підсумок. Чому В. Винниченко називає події в Україні влітку – восени 1917 р. “ Оптимістичною трагедією ”?Хто винен у цьому - народ, якому хотілося швидких змін, чи влада, яка не поспішала з реформами?

Номер слайду 30

Причини падіння Центральної Ради. Павло Христюк у своїй праці «Замітки і матеріали до історії Української революції» зазначає три найголовніші причини : Запізнення з проведенням соціально - економічних реформ. Недооцінення ваги рад робітничих, солдатських депутатів і пов`язане з цим переоцінення ваги органів, побудованих на демократичних засадах. Незадовольняюча організація апаратів державної влади, головно адміністративних, як в центрі, так і на місцях, відсутність армії. Христюк Павло Оникійович. Загальні причини падіння ЦР

Номер слайду 31

Домашнє завдання. Параграф 17.18 до с. 139, таблиця “ Універсали ”

pptx
До підручника
Історія України (рівень стандарту, академічний) 10 клас (Кульчицький С.В., Лебедєва Ю.Г.)
Додано
6 серпня
Переглядів
131
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку