Презентація "Початок української революції 1917-1921 рр."

Про матеріал
Електронний конспект є мультимедійним супроводом до першого уроку розділу 2 «Українська революція» з курсу історії України у 10 класі за підручником Власов В. Історія України. 10 кл. Рівень стандарту -К.: Генеза,2018.Дає змогу вчителеві сформувати уявлення учнів про події початкового періоду Української революції та його особливості; розвивати навички аналізу історичних фактів, вміння учнів працювати з джерелами інформації, аналізувати матеріал, виділяти головне, робити висновки; встановлювати причинно-наслідкові зв’язки, висловлювати власну точку зору
Зміст слайдів
Номер слайду 1

Початок Української національно - демократичної революції“ Часи вишиваних сорочок, свити та горілки минули і ніколи вже не вернуть… Українська інтелігенція стає до боротьби за свій народ , до боротьби кривавої і безпощадної. Вона вірить у свої сили національні, і виповнить свій обов`язок”( М. Міхновський)Комбінований урок

Номер слайду 2

Мотивація. Що мав на увазі М. Міхновський, кажучи, що “минули часи вишиванок”?Чому саме українська інтелігенція стала рушійною силою Української революції?Які дві події 2 десятиріччя ХХ ст. визначили хід історії України?Які завдання мала вирішити російська революція? Чи вирішила їх вона?Які демократичні перетворення відбулися?

Номер слайду 3

Метаз’ясувати програмні засади діяльності Центральної Ради, розглянути події початкового періоду Української революції та його особливості; розвивати навички аналізу історичних фактів, вміння працювати з джерелами інформації, аналізувати матеріал, виділяти головне, робити висновки; встановлювати причинно-наслідкові зв’язки, висловлювати власну точку зору; сприяти формуванню національної свідомості учнів, їх історичної пам’яті, пошани до державотворчих традицій в Україні.

Номер слайду 4

Після цього уроку ви зможете доводити зв’язок Першої світової війни і революції; характеризувати відносини Центральної Ради та Тимчасового уряду, давати їм власну оцінку; складати характеристики та політичні портрети видатних діячів Української революції; визначати причини та аналізувати події на початку Української революції; описувати повсякденне життя та визначати зміни в житті українського населення, пов’язані з революцією.

Номер слайду 5

Пригадайте. Пригадайте події на початку 1917 р. у Російській імперії, які істотно вплинули не тільки на перебіг війни, а й на ситуацію в Україні(відтворіть у вигляді ланцюжка). В якому стані перебували українські землі на початку 1917 р.?

Номер слайду 6

Порівняйте. Які завдання мала вирішити російська революція? Чи вирішила їх вона?Які демократичні перетворення відбулися? Які цілі прагнули реалізувати в ході революції різні політичні сили Росії?Які варіанти розвитку були в Росії?Випереджувальне завдання: Порівняльна таблиця{5 C22544 A-7 EE6-4342-B048-85 BDC9 FD1 C3 A}Запитання для порівняння. Російська революція. Українська революція. Завдання. Причини. Рушійні силихарактер

Номер слайду 7

Номер слайду 8

Протягом надзвичайно короткого часу (з 23 лютого до 2 березня) самодержавство впало, Микола II зрікся влади і фактично в країні встановився республіканський лад. Така блискавичність перемоги над царизмом пояснюється насамперед: кризовим станом в імперії; гостротою політичних, соціально-економічних та національних проблем; зростаючою активністю політичних сил; зниженням авторитету та слабкістю реально існуючої влади; потужним каталізатором подій, яким стала Перша світова війна

Номер слайду 9

Доповніть текст. Після Лютневої революції влада формально перебувала в руках …. Його основною опорою на місцях і, зокрема, в Україні були …інтеліґенція. Одними з перших … прийняв рішення, спрямовані на широку демократизацію суспільства: проголошення … скасування … ліквідація … оголошення амністії. Решту реформ Тимчасовий уряд відклав до скликання … зборів. Це зумовило прогресуюче падіння авторитету уряду та кризу влади.

Номер слайду 10

Пригадайте. Яким чином більшовики прийшли до влади?Що вони пообіцяли народу на ІІ з`їзді Рад?Чи були реалізовані ці гасла у подальшій політиці більшовиків?( с. 100 підручника Полянського){5 C22544 A-7 EE6-4342-B048-85 BDC9 FD1 C3 A}Гасла більшовиків. Як були реалізовані?

Номер слайду 11

Вплив російської революції на події в Україні. Причини і характер Української революції. Створення Рад(170 та Центральної ради в Києві)

Номер слайду 12

Рада – це…У середині 1917 р. в Україні їх налічувалося 252. У Радах домінували загальноросійські соціалістичні партії есерів та соціал-демократів. Найвпливовішими вони були в Донбасі, де їх кількість становила 180 (71 %), у великих містах — Харкові, Києві, Катеринославі, Луганську, Полтаві та ін.

Номер слайду 13

Проблема уроку. Чи можна стверджувати, що події 1917 року в Україні мали характер національно-демократичної революції?

Номер слайду 14

Політичні партії у революції

Номер слайду 15

4(17) березня 1917 р. – створення Центральної Ради

Номер слайду 16

Робота з документом. Спираючись на текст “Відозви” проаналізуйте її зміст. Назвіть головні ідеї документу. Які ціннісні орієнтири – ліберально - демократичні чи соціал - демократичні – мала Центральна Рада?

Номер слайду 17

3. Конституювання Центральної Ради16( 29 ) березня – свято революції19березня( 1 квітня) – Українська маніфестація24 березня( 6 квітня)- Національний конгрес“Національним конгресом закінчився період української революції - національно - культурницький – і почався другий – політичної боротьби ”( П. Христюк)

Номер слайду 18

Діяльність Українського національного конгресу. Яке його значення?{5 C22544 A-7 EE6-4342-B048-85 BDC9 FD1 C3 A}Дата6–8 (19–21) квітня 1917 р. Місцем. Київ. Рішення. Курс на національно-територіальну автономію у складі Росії у формі федеративної демократичної республіки. Визнання УЦР представницьким законодавчим органом України, розширення її складу. Обрання комітету з 20 осіб для ведення справ між сесіями. УЦР, який згодом отримав назву Мала Рада , на чолі з М. Грушевським

Номер слайду 19

Робота в парах1 ряд: таблиця “Партії в Україні”2 ряд: завдання 1,2 ,с.45 Турченка Ф.”Програма більшовиків”3 ряд:значення і мета Центральної Ради( с. 47,48){5 C22544 A-7 EE6-4342-B048-85 BDC9 FD1 C3 A}Партіядіячіцілі{5 C22544 A-7 EE6-4342-B048-85 BDC9 FD1 C3 A} склад. Партійний,націон.,територіальнийстатусметалідери

Номер слайду 20

Рефлексія ( бесіда)Назвіть найпопулярніші партії України. Чому найпопулярнішими були гасла щодо соціалістичних перетворень в Україні?Чому в Україні переважали гасла автономії в складі Російської федерації?Які відмінності ви побачили у програмах українських та російських партій у національному питанні? Назвіть головні події в Україні весною 1917 р. Як змінився статус Ц Ради за цей час?

Номер слайду 21

4. Українізація армії16 березня - клуб П. Полуботка. Квітень - Перший український полкІм. Б. Хмельницького5-8 травня – перший військовий з`їзд ,створення військового комітету на чолі з С. Петлюрою. Чи достатньо було здійсненозаходів для створення армії?

Номер слайду 22

Підсумуємо. Поясніть думку В. Кедровського: “Україна в першому періоді визвольної боротьби своєї свідомої сили ще не мала , а тогочасні провідники й не хотіли її мати”З`ясуйте здобутки та недоліки 1 етапу революції.

Номер слайду 23

Заповніть рамку «Українська революція»

Номер слайду 24

Дайте відповідь на проблему методом «Прес». Національно-демократичний характер революції в Україні 1917 р. визначався тим, що: 1) вона набула характеру масового національно-визвольного руху; 2) у ній брали участь різні соціальні верстви населення, які висували вимоги: 3) вона мала на меті позбутися залежності від Російської імперії та національного гніту; 4) відновити українську державність; 5) встановити демократичний лад.

Номер слайду 25

Домашнє завданняп. 14.15,таблиця «Події революції»{5 C22544 A-7 EE6-4342-B048-85 BDC9 FD1 C3 A}Дата. Подія. Результат

pptx
До підручника
Історія України (рівень стандарту, академічний) 10 клас (Кульчицький С.В., Лебедєва Ю.Г.)
Додано
6 серпня 2019
Переглядів
365
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку