календарно-тематичне планування з історії України та всесвітньої історії 5-9 класи

Про матеріал
календарно-тематичне планування з історії України та всесвітньої історії для 5-9 класів на 2019-2020 н.р.
Перегляд файлу

                                                        5 клас

ВСТУП ДО ІСТОРІЇ

(пропедевтичний курс, 35 год)

№ уроку

Дата

Тема, зміст уроку

Примітки

1

 

Вступ. ЩО ТАКЕ ІСТОРІЯ.

Історія як наука та навчальний предмет. Історія України – складова європейської історії.

 

Тема 1. ВІДЛІК ЧАСУ В ІСТОРІЇ

2

 

Календарний та історичний час. Підрахунок історичного часу.

 

3

 

Культурні епохи європейської історії (Первісне суспільство, Античність, Середні віки, Новий час). Історія України на шкалі часу.

 

4

 

Практичне заняття: Відлік часу в історії, робота зі шкалою часу.

 

5

 

Урок узагальнення. Тематичний контроль

 

Тема 2. ДЕ ВІДБУВАЄТЬСЯ ІСТОРІЯ

6

 

Географічний та історичний простір. Робота з історичною картою.

 

7

 

Україна на картах (мапах) упродовж історії.

 

8

 

Держава Україна та її сусіди. Історико-географічні регіони України та їх особливості.

 

9

 

Територіальне розташування та історичне походження рідного міста.

Практична робота:Позначення і надписування на контурній карті історико-географічних регіонів, територію рідного краю.

 

10

 

Урок узагальнення. Тематичний контроль

 

Тема 3. ДЖЕРЕЛА ДО ВИВЧЕННЯ ІСТОРІЇ

11

 

Історичні джерела та їх різновиди. Виявлення та збереження історичних джерел.

 

12

 

Робота з історичними джерелами.

 

13

 

Практичне заняття: Інформація про минуле з візуальних джерел(сімейного фотоальбому, зображень пам’яток історії тощо).

 

14

 

Місця, де зберігають історичні джерела.

 

15

 

Урок узагальнення. Тематичий контроль

 

Тема 4. ІСТОРІЯ УКРАЇНИ В ПАМ’ЯТКАХ

16

 

Пам’ятки історії як джерело історико-культурної інформації.

 

17

 

Пам’ятник як витвір мистецтва для увічнення пам’яті про подію або особу.

 

18

 

Робота з візуальними і писемними джерелами, які зберігають пам’ять про історію України: княжа Русь-Україна: Володимир і Данило Галицький.

 

19

 

Робота з візуальними і писемними джерелами, які зберігають пам’ять про історію України. Козацька Україна: Богдан Хмельницький.

 

20

 

Робота з візуальними і писемними джерелами, які зберігають пам’ять про історію України.

 

21

 

Практичне заняття: Розповідь про  пам’ятку історії або пам’ятник, встановлений у рідному краї (на вибір)

 

22

 

Урок узагальнення. Тематичний контроль

 

Тема 5. ДОСЛІДНИКИ ІСТОРІЇ

23

 

 Фах історика. Що таке історичний факт, історична особа, історичне дослідження.

 

24

 

Історичні праці про Україну та їхні автори.

 

25

 

історичні праці ХІХ – початку ХХ ст.

 

26

 

 Практичне заняття: Повідомлення з історії родини,  презентація родового дерева.

 

27

 

Урок узагальнення. Тематичний контроль.

 

Тема 6. УСЕ МАЄ МИНУЛЕ

28

 

Традиційні заняття українців.

 

29

 

Місто та село. Заняття та умови життя населення в українських містах і селах у минулому і тепер.

 

30

 

Практичне заняття:  Скласти розповідь про родинні традиції та свята.

 

31

 

Наука та освіта. Школи й університети на українських теренах.

 

32

 

Медицина. Аптеки. Спорт. Як колись проводили вільний час

 

33

 

Урок узагальнення. Тематичний контроль.

 

34

 

Підсумкове узагальнення до курсу.

 

 


                                                                6 клас

Всесвітня історія. Історія України(інтегрований курс) (70 годин).

№ уроку

Дата

 

Тема, зміст уроку

Примітки

 

1

 

Предмет і завдання історії. Як працювати з підручником.

 

2

 

Теорії походження людини. Періодизації історії людства (антропологічна, археологічна, історична).

 

3

 

Практичне заняття. Лічба часу в історії стародавнього світу.

 

4

 

Урок узагальнення.

 

 

р

 

 

 

5

 

Як працюють археологи.

 

6

 

Природні умови та спосіб життя первісних людей.

 

7

 

Суспільна організація, світорозуміння і мораль первісних людей.

 

8

 

Практичне заняття.

Основні стоянки і пам’ятки первісних людей на території України.

 

9

 

Трипільська археологічна культура.

 

10

 

Практичне заняття. Описати спосіб життя первісних людей (мисливців і рибалок, землеробів і скотарів) на основі археологічних речових джерел.

 

11

 

Урок узагальнення. Тематичний контроль.

 

 

12

 

Цивілізація долини Нілу. Природно-географічні умови розвитку давньоєгипетської цивілізації.

 

13

 

Повсякдення й господарське життя. Організація суспільства і влади в Давньому Єгипті.

 

14

 

Писемність і мистецтво Давнього Єгипту. Будівництво пірамід.

 

15

 

Міфологія  та релігія Давнього Єгипту.

 

16

 

Практичне заняття.  Повсякденне життя представників різних верств у Стародавньому Єгипті.

 

17

 

Урок узагальнення. Тематичний контроль.

 

18

 

 Природно-географічні умови розвитку Шумеру та Вавилону. Повсякдення і господарське життя.

 

19

 

Організація суспільства і влади у містах-державах і царствах Дворіччя.

 

20

 

Практичне заняття. Правове становище населення в давніх державах Північної Африки, Передньої та Центральної Азії(на основі витягів із Книги мертвих, законів Хаммурапі) .

 

21

 

Міфологія, писемність і мистецтва держав Дворіччя. Епос про Гільгамеша.

 

22

 

Фінікія. Ізраїльсько-Юдейське царство.

 

23

 

Фінікійська колонізація. Карфаген. Алфавіт.

 

24

 

Ізраїльсько-Юдейське царство

 

25

 

Практичне заняття. Зіставити умови розвитку й характерні ознаки суспільств і держав Давнього Єгипту і Передньої та Центральної Азії.

 

26

 

Урок узагальнення. Тематичний контроль.

 

 

27

 

Періодизація історії давніх Греції та Риму.

Природно-географічні умови .

 

28

 

Археологічне відкриття Мінойської й Ахейської палацових цивілізацій.

 

29

 

Давньогрецьке суспільство. Афіни.

 

30

 

Давньогрецьке суспільство. Спарта.

 

31

 

Практичне заняття. Зіставлення суспільного устрою Афін і Спарти, повсякденного життя населення цих міст.

 

32

 

Урок узагальнення.

 

33

 

Греко-перські війни.

 

34

 

Утвердження демократії в Афінах за Перикла.

 

35

 

Господарювання і повсякденне життя в Давній Греції.

 

36

 

Грецька релігія та міфологія. Античні олімпійські ігри.

 

37

 

Сім’я, освіта та виховання афінян і спартанців.

 

38

 

Підкорення Греції Філіпом II. Олександр Македонський.

 

39

 

Елліністичні держави. Культура елліністичної доби.

 

40

 

Урок узагальнення. Тематичний контроль.

 

41

 

Велика грецька колонізація.

 

42

 

Суспільне, господарське життя і побут в античних полісах на території України.

 

43

 

Кіммерійці, скіфи, сармати, готи, гуни.

 

44

 

Практичне заняття. Охарактеризувати спосіб життя мешканців античних полісів Північного Причорномор`я і скіфських племен (за книгою «Мельпомена» з Геродотової «Історії в дев’яти книгах»).

 

45

 

Урок узагальнення.

 

46

 

Природно-географічні умови Апеннінського півострова. Виникнення міста Рима.

 

47

 

Римська республіка в V–І ст. до н.е.: соціальний устрій та організація влади.

 

48

 

Військова експансія Риму.

 

49

 

Диктатура Цезаря.

 

50

 

Римська імперія. Октавіан Август.

 

51

 

Практичне заняття: Формулювання життєвої позиції  історичного персонажа на основі висловів з його творів

 

52

 

Пантеон римських богів. Римське право.

 

53

 

Мистецтво Давнього Риму.

 

54

 

Урок узагальнення. Тематичний контроль

 

55

 

Кризові явища в Римській імперії.

 

56

 

Виникнення і поширення християнства. Перетворення християнства на офіційну релігію Римської імперії.

 

57

 

Розпад Римської імперії. Падіння Західної Римської імперії.

 

58

 

Природно-географічні умови історичної прабатьківщини слов’ян.

 

59

 

Суспільне та господарське життя і духовний світ.

 

60

 

 Розвиток слов’янських племен у процесі розселення. Анти і склавини на теренах України.

 

61

 

Практичне заняття. Позначення на контурній карті прабатьківщини слов’ян і напрямків їх розселення, територіальні межі союзів антів і склавинів.

 

62

 

Урок узагальнення. Тематичний контроль

 

 

63

 

Причини зникнення стародавніх цивілізацій. Головні ознаки європейської цивілізації та її історичне підґрунтя.

 

64

 

Практичне заняття. про правила і переконання (звичаї, юридичні норми, фразеологізми тощо), а також елементи побутової культури (будівлі, меблі, одяг, їжа), запозичені українцями в давніх греків і римлян.

 

65

 

Китайська цивілізація.

 

66

 

Індійська цивілізація

 

67

 

Ісламська та інші цивілізації. Цивілізаційні взаємодії.

 

68

 

Практичне заняття. Зіставити господарство, суспільне життя й культуру населення давніх Греції та Риму,  та Індії та Китаю.

 

69

 

Урок  узагальнення. Тематичний контроль.

 

70

 

Підсумкове узагальнення.

 

 

 


                                                        Історія України     7 клас (35 год.)

№ уроку

Дата

Тема, зміст уроку

Примітки

1

 

Вступ. Повторення.

 

 

Розділ 1. ВИНИКНЕННЯ ТА СТАНОВЛЕННЯ РУСІ-УКРАЇНИ

2

 

Розселення слов’янських племен на території України.

 

3

 

Господарство та суспільство слов’ян. Сусіди східних слов’ян.

 

4

 

Утворення Русі-України. Київські князі.

 

5

 

Київські князі Ольга та Святослав. Практична робота: на підставі джерел укласти історичний портрет княгині Ольги або князя Святослава.

 

6

 

Практичне заняття.  Визначити особливості повсякденного життя та світобачення слов ян на теренах України в  IX-X  с.

 

7

 

Урок узагальнення. Тематичний контроль.

 

Розділ 2. КИЇВСЬКА ДЕРЖАВА (РУСЬ-УКРАЇНА) наприкінці X – у першій половині XI ст.

8

 

Внутрішня і зовнішня політика Володимира Великого.

 

9

 

Практичне заняття:  Роль  християнської релігії й церкви в житті руського  суспільства.

 

10

 

Київська держава (Русь-Україна) за Ярослава Мудрого. «Руська правда».

 

11

 

Практичне заняття:

Здійснити уявну подорож Києвом часів Володимира Великого або Ярослава Мудрого.

 

12

 

Суспільний устрій. Влада князя. Повсякденне життя. Господарство. Міста.

 

13

 

Культура Русі-України наприкінці X – у першій половині XI ст.

 

14

 

Урок узагальнення. Тематичний контроль.

 

Розділ 3. РУСЬ-Україна  у другій половині XI – першій половині XIII ст.

15

 

Передумови політичного дроблення Київської держави. Правління Володимира Мономаха.

 

16

 

Київське, Переяславське та Чернігівське князівства . Галицьке і Волинське князівства в другій половині ХІІ ст.

 

17

 

Практичне заняття. Визначити (за «Повчанням дітям», «Словом о полку Ігоревім» характерні для Володимира Мономаха, Ярослава Осмомисла, Ігоря Святославовича (на вибір учня/учениці) вчинки і риси характеру.

 

18

 

Культура Русі-України в другій половині ХІ – першій половині ХІІІ ст.

 

19

 

Кочові народи степів України Х–ХІІІ ст. Крим у складі Візантійської імперії .

 

20

 

Урок узагальнення. Тематичний контроль.

 

Розділ 4. КОРОЛІВСТВО РУСЬКЕ (ГАЛИЦЬКО-ВОЛИНСЬКА ДЕРЖАВА)

21

 

Утворення Галицько-Волинської держави.

 

22

 

Походи монголів на Русь.    Практична робота. Позначити на контурній карті територію Королівства Руського, території держав – сусідів Королівства Руського, напрямки монгольських походів на Русь у 1239–1242 рр.

 

23

 

Король Данило – будівничий Галицько-Волинської держави.

 

24

 

Галицько-Волинська держава за наступників Данила Романовича .

 

25

 

Практичне заняття.  Історичний портрет короля Данила / іншого князя з династії Романовичів .

 

26

 

Культура Галицько-Волинської держави ХІІІ – першої половини XІV ст.

Практична робота.  вплив західноєвропейської цивілізації на культуру  Королівства Руського.

 

27

 

Урок узагальнення. Тематичний контроль.

 

Розділ 5. РУСЬКІ УДІЛЬНІ КНЯЗІВСТВА У СКЛАДІ СУСІДНІХ ДЕРЖАВ. КРИМСЬКЕ ХАНСТВО.

28

 

Інкорпорація руських удільних князівств до складу Великого князівства Литовського, Руського і Жемайтійського, інших держав.

 

29

 

Держава Феодоро в Криму. Утворення Кримського ханства. Гіреї.

 

30

 

Практичне заняття. Порівняти  правовий статус і повсякденне життя на теренах України в 14-15 ст. представників різних станів.

 

31

 

Суспільне і церковне життя на теренах України в XІV–XV ст. Сільське господарство. Ремесла і торгівля. Міста.

 

32

 

Пам’ятки середньовічної культури XІV–XV ст. Костянтин Острозький. Юрій Дрогобич. Практична робота: укласти історичний портрет Костянтина Острозького. 

 

33

 

Урок узагальнення. Тематичний контроль.

 

Узагальнення до курсу. ІСТОРІЯ РУСІ-УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ЕПОХИ СЕРЕДНІХ ВІКІВ

34

 

Здобутки середньовічного русько-українського суспільства

 

35

 

Внесок Русі-України у формування європейської цивілізації.

 

 


                                                        Всесвітня історія    7 клас (35 год.)

№ уроку

Дата

Тема, зміст уроку

Примітки

1

 

Повторення: Велике переселення народів та його наслідки. Розселення слов’ян.

 

2

 

Вступ: Середньовіччя як період розвитку людства. Періодизація.

Практичне заняття.  Укладання синхронізованої хронологічної таблиці «Європа в добу Середньовіччя» (за зразком)

 

Розділ 1. ПЕРШІ СЕРЕДНЬОВІЧНІ ДЕРЖАВИ

3

 

Утворення «варварських королівств». Франкська держава.

 

 

 

Завоювання Карла Великого. Імперія франків. Розподіл імперії.

 

 

 

Візантійська імперія доби Юстиніана. Культура Візантії.

 

 

 

 Виникнення ісламу. Арабські завоювання та халіфати.

 

 

 

Практичне заняття. Позначити на контурній карті «варварські» королівства, імперію Карла Великого, Візантію, напрямки завойовницьких походів арабів, Арабський халіфат.

 

 

 

Урок узагальнення. Тематичний контроль.

 

Розділ 2. СЕРЕДНЬОВІЧНИЙ СВІТ ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ

 

 

Зв’язок людини і природи. Рух населення. Внутрішня і воєнна колонізація.

 

 

 

Три стани середньовічного суспільства. Феодалізм.

 

 

 

Практичне заняття. Повідомлення  на теми «У феодальному замку», «У міському будинку (майстерні, крамниці)», «У селянській господі» (на вибір).

 

 

 

 Християнська церква в Середньовіччі.

 

 

 

Урок узагальнення. Тематичний контроль.

 

Розділ 3. ЄВРОПЕЙСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО І ДЕРЖАВИ в Х–ХV ст.

14

 

Скандинавія в добу середньовіччя. Походи вікінгів та їхні завоювання.

 

15

 

Хрестові походи. Держави хрестоносців. Духовно-рицарські ордени.

 

16

 

Середньовічні держави.  Реконкіста та утворення Королівства Іспанія.

Італійські торговельні республіки .

 

17

 

Франція у ХІ–ХV ст. Столітня війна.

 

18

 

Англія в ХІ–ХV ст.. «Велика хартія вольностей».

 

19

 

Практичне заняття.  «Велика  хартія вольностей» для сучасних європейців.

 

20

 

Священна Римська імперія.

 

21

 

Урок узагальнення. Тематичний контроль.

 

Розділ 4. МАТЕРІАЛЬНИЙ І ДУХОВНИЙ СВІТ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ

22

 

Церковний розкол 1054 р. Католицька церква в ХІ–ХV cт.

 

23

 

Середньовічні школи та університети. Наука  й технічні досягнення. Книгодрукування.

 

24

 

Практичне заняття. повідомлення «Книга і культура читання в Середньовіччі».

 

25

 

Архітектура і мистецтво. Раннє Відродження. Гуманізм.

 

26

 

Практичне заняття. Підготувати  уявну екскурсію «Середньовічні замки та собори: візитна картка туристичної Європи».

 

27

 

Урок узагальнення. Тематичний контроль.

 

Розділ 5. КРАЇНИ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ в Х–ХV ст.

28

 

Чернечі лицарські ордени та християнізація Східної Європи. Велике князівство Литовське за правління Ольгерда (Дмитра) Гедиміновича. Польське королівство .

 

29

 

Угорське королівство за Іштвана І.  Гуситські війни у Чехії.

 

30

 

Монгольське панування. Новгородська боярська республіка. Устрій та територіальні надбання Великого князівства Московського ХІV – на початку ХVІ cт. Іван ІІІ.

 

31

 

Утворення Османської імперії.

 

32

 

Практичне заняття. Виявлення в пам’ятках культури народів Центрально-Східної Європи проявів візантійської, руської та західноєвропейської  культурних традицій.

 

33

 

Урок узагальнення. Тематичний контроль.

 

Розділ 6. СЕРЕДНЬОВІЧНИЙ СХІД

34

 

Держава і суспільство в середньовічному Китаї. Індія. Делійський султанат. Досягнення індійської культури. Японія.

 

35

 

Практичне заняття. Підготувати індивідуальний або колективний проект про культурні досягнення середньовічного Сходу, які вплинули на формування європейського простору.

 

 


                                                              Історія України  8 клас (52 год.)

№ уроку

Дата 8-а

Дата 8-б

Тема, зміст уроку

Примітки

 

Розділ 1. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ У СКЛАДІ РЕЧІ ПОСПОЛИТОЇ (XVI – перша половина XVII ст.)

1

 

 

 Українські  землі у складі Королівства Польського, Великого князівства Литовського, Руського і Жемайтійського, Священної Римської та Османської імперій, Московського царства в першій половині XVІ ст.

 

2

 

 

Люблінська унія 1569 р.

 

3

 

 

Соціальна структура суспільства в Україні XVІ ст. Литовські статути.

Практична робота. Описати  повсякденне життя представників основних верств українського суспільства ХVII ст.

 

4

 

 

Економічне життя села і міста. Торгівля. Сільське та міське самоврядування.

 

5

 

 

Криза православної церкви в XVІ ст. Православні братства. Василь-Костянтин Острозький.

 

6

 

 

Церковні собори в Бересті 1596 р.

 

7

 

 

Культурно-освітнє життя.

 

8

 

 

Містобудування, архітектура, образотворче мистецтво XVІ – першої половини XVІІ ст.

 

9

 

 

Практичне заняття. Здійснити уявну подорож-екскурсію до історико-культурних пам’яток XVІ – першої половини XVІІ ст.

 

10

 

 

Урок узагальнення. Тематичний контроль.

 

 

Розділ 2. СТАНОВЛЕННЯ КОЗАЦТВА (ХVІ – перша половина ХVІІ ст.)

11

 

 

Походження українського козацтва. Дмитро Вишневецький.

 

12

 

 

Запорозька Січ – козацька республіка.

 

13

 

 

Практичне заняття. військове мистецтво, традиції й побут козацтва, облаштування Січі.

 

14

 

 

Козацькі повстання кінця ХVІ ст.

 

15

 

 

Походи козаків першої чверті ХVІІ ст. Петро Конашевич-Сагайдачний.

 

16

 

 

Козацько-селянські повстання 20–30-х років ХVІІ ст. «Ординація Війська Запорозького».

 

17

 

 

Урок узагальнення. Тематичний контроль.

 

 

Розділ 3. НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНА ВІЙНА УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ середини XVII ст.

18

 

 

Передумови Національно-визвольної війни. Богдан Хмельницький. Події 1648–1649 рр.

 

19

 

 

Події 1650–1651 рр. Битва під Берестечком і Білоцерківський договір.

 

20

 

 

Битва під Батогом. Молдавські походи. Облога Жванця.

 

21

 

 

Українська козацька держава – Військо Запорозьке.

 

22

 

 

 Українсько-московський договір 1654 р. Воєнно-політичні події 1654–1655 рр.

 

23

 

 

Практичне заняття. Розробити порівняльну характеристику  Богдана Хмельницький, Іван  Богун , Ярема Вишневецький, Адам Кисіль та ін.( вибір учня)

 

24

 

 

Урок узагальнення. Тематичний контроль.

 

 

Розділ 4. КОЗАЦЬКА УКРАЇНА наприкінці 50-х років ХVІІ – на початку ХVІІІ ст.

25

 

 

Іван Виговський. Україно-московська війна.

 

26

 

 

Початок Руїни. Юрій Хмельницький. Андрусівське перемир’я.

 

27

 

 

Петро Дорошенко . Дем’ян Многогрішний.

 

28

 

 

Іван Самойлович. Чигиринські походи.

 

29

 

 

Заселення і розвиток Слобідської України.

 

30

 

 

Запорозьке козацтво. Іван Сірко.

 

31

 

 

Гетьманщина в часи Івана Мазепи.

 

32

 

 

Пилип Орлик і його Конституція.

 

33

 

 

Практичне заняття. Проаналізувати зміст «гетьманських  статей», Гадяцької угоди, Конституції Пилипа Орлика.

 

34

 

 

Ліквідація козацтва на Правобережній Україні.

 

35

 

 

Церковне життя. Освіта.

 

36

 

 

Архітектура. Образотворче мистецтво.

 

37

 

 

Урок узагальнення. Тематичний контроль.

 

 

Розділ 5. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ в 20–90-х роках ХVІІІ ст.

38

 

 

Імперський наступ на автономію Гетьманщини.

 

39

 

 

 Ліквідація гетьманства і козацького устрою в Україні.

 

40

 

 

Практичне заняття. Визначити способи та засоби, до яких вдавалися гетьмани, козацька старшина, аби відстояти суверенітет Козацької держави.

 

41

 

 

Підкорення Кримського ханства. Колонізація Півдня України.

 

42

 

 

Правобережна Україна. Буковина, Східна Галичина, Закарпаття. Рух опришків.

 

43

 

 

Поділи Речі Посполитої: зміни у становищі Правобережної України та західноукраїнських земель.

 

44

45

 

 

Освіта і наука. Києво-Могилянська академія. Григорій Сковорода.

 

46

 

 

Архітектура. Образотворче мистецтво. Музика.

 

47

 

 

Практичне заняття. Здійснити уявну мандрівку до історико-культурних пам’яток України / рідного краю доби бароко.

 

48

 

 

Урок узагальнення. Тематичний контроль.

 

 

Узагальнення до курсу. ІСТОРІЯ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ЕПОХИ РАННЬОГО НОВОГО ЧАСУ

49

 

 

Здобутки українського суспільства. Особливості суспільного життя України ХVІ–ХVІІІ ст.

 

50

 

 

Внесок України у формування європейської цивілізації.

 

51

 

 

Практичне заняття. На підставі  синхронізованої хронологічної таблиці «Європа в Ранньомодерну добу» сформулювати висновок про місце тогочасної України в загальноєвропейських процесах.

 

52

 

 

Урок резерву.

 

 


                                                 Всесвітня історія   8 клас (35 год.)

№ уроку

 Дата 8-а

Дата 8-б

Тема, зміст уроку

Примітки

1

 

 

Повторення. Середні віки в історії Європи та України.

 

2

 

 

Вступ. Поняття і періодизація Нового часу (Модерної доби).  Практичне заняття.  Укладання синхронізованої хронологічної таблиці «Європа в Ранньомодерну добу»

 

 

Розділ 1. ВЕЛИКІ ГЕОГРАФІЧНІ ВІДКРИТТЯ ТА СТАНОВЛЕННЯ КАПІТАЛІСТИЧНИХ ВІДНОСИН

3

 

 

Причини й передумови Великих географічних відкриттів XV– XVI ст.

 

4

 

 

Практичне заняття.  повідомлення (презентації) на тему «Цивілізації доколумбової Америки (ацтеки, майя, інки)»

 

5

 

 

Конкіста – завоювання Нового світу.

 

6

 

 

Мануфактурне виробництво і наймана праця. Становлення капіталістичних відносин.

 

7

 

 

Повсякденне життя Західної Європи Практична робота: описати становище жінок і дітей у країнах Західної Європи в ХVІ–ХVІІІ ст.

 

8

 

 

Урок узагальнення. Тематичний контроль.

 

 

Розділ 2. ВИСОКЕ ВІДРОДЖЕННЯ. РЕФОРМАЦІЯ В ЗАХІДНІЙ ЄВРОПІ

9

 

 

Гуманізм та Високе Відродження.

Практична робота. гуманістичні ідеї у літературних творах епохи Відродження (Францеско Петрарки, Мігеля де Сервантеса, Еразма Роттердамського, Нікколо Макіавелі, інших) і мистецьких шедеврах Високого Відродження (Леонардо да Вінчі, Рафаеля, Мікеланджело, Пітера Брейгеля, Альбрехта Дюрера, інших)

 

10

 

 

Культура бароко. Народження нової європейської науки.

 

11

 

 

Католицька церква напередодні Реформації. Мартін Лютер і поширення Реформації. Жан Кальвін.

Практична робота. Презентація Уявна подорож до пам яток епохи Відродження.

 

12

 

 

Контрреформація в Європі.

 

13

 

 

Урок узагальнення. Тематичний контроль.

 

 

Розділ 3. ДЕРЖАВИ ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ в ХVІ–ХVІІ ст.

14

 

 

Становлення абсолютної монархії у Франції.

 

15

 

 

Кардинал Арман-Жан дю Плессі де Рішельє. Абсолютизм за Луї XIV. Жан-Батист Кольбер.

 

16

 

 

Володіння Габсбургів. Карл V.  

 

17

 

 

Національно-визвольна війна в Нідерландах.

 

18

 

 

Королівська реформація в Англії.

 

19

 

 

Англійська революція. Олівер Кромвель.

 

20

 

 

Річ Посполита: шляхетська демократія.

 

21

 

 

Тридцятилітня війна. Вестфальська система міжнародних відносин.

 

22

 

 

Практичне заняття. представити історичний портрет одного з монархів XVІ–XVІІІ ст. (на вибір)

 

23

 

 

Урок узагальнення. Тематичний контроль

 

 

Розділ 4. ОСМАНСЬКА ІМПЕРІЯ. ДЕРЖАВИ СХІДНОЇ ЄВРОПИ в ХVІІ–ХVІІІ ст.

24

 

 

Експансія Османської імперії. Кримське ханство. Внутрішня і зовнішня політика.

 

25

 

 

Московське царство. Смутний час. Правління династії Романових.

 

26

 

 

Внутрішня та зовнішня політика Петра І.

Практична робота. Обґрунтувати (або спростувати) судження про суперечливий характер реформ Петра І.

 

27

 

 

Економічний занепад та політична криза в Речі Посполитій (друга половина XVII – XVIIІ ст.).

 

28

 

 

Урок узагальнення. Тематичне оцінювання.

 

 

Розділ 5. ЕПОХА ПРОСВІТНИЦТВА

29

 

 

Початок індустріальної революції, її вплив на життя різних верств населення. Просвітництво.

 

30

 

 

Освічений абсолютизм.

 

31

 

 

Міжнародні відносини.

 

32

 

 

Колонії Великої Британії в Північній Америці. Утворення США. Конституція США.

Практична робота. Проаналізувати Декларацію незалежності Сполучених Штатів

 

33

 

 

Урок узагальнення. Тематичний контроль

 

 

Розділ 6. СХІДНИЙ СВІТ У ХVІ–ХVІІІ ст. (оглядово)

34

 

 

Індія. Держава Великих Моголів.  Перське царство Сефевидів. Культура Індії та Персії. Китай. Культура Китаю. Японія. Сьогунат Токугави. Культура Японії.

 

35

 

 

Узагальнення до курсу: «Ранній Новий час в історії людства»

 

 


                                                              Історія України  9 клас (52 год.)

№ уроку

Дата

Тема, зміст уроку

Примітки

1

 

Ранній Новий час в історії України. «Довге» ХІХ століття: доба модернізації та національного відродження в Європі.

 

2

 

Адміністративно-територіальний устрій українських територій у складі Російської та Австрійської (Австро-Угорської) імперій. Практичне заняття. Підготувати повідомлення про європейські зв` язки України .

 

Розділ 1. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ У СКЛАДІ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ наприкінці ХVІІІ – у першій половині ХІХ ст.

3

 

Політика Російської імперії щодо українських етнічних територій. Козацтво після ліквідації Запорозької Січі.

 

4

 

Соціально-економічне становище села і міста.

 

5

 

Початок українського національного відродження.

 

6

 

Кирило-Мефодіївське братство.

Практична робота. Проаналізувати (усно або письмово) програмні документи Кирило-Мефодіївського братства

 

7

 

Практичне заняття. Укласти таблицю «Україна в програмних документах українського, польського і російського визвольних рухів»

 

8

 

Польський національно-визвольний і російський опозиційний рухи на території України. Польське повстання 1830–1831 рр. Соціальні рухи.

 

9

 

Урок узагальнення. Тематичний контроль.

 

Розділ 2. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ У СКЛАДІ АВСТРІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ наприкінці ХVІІІ – у першій половині ХІХ ст.

10

 

Політика Австрійської імперії щодо українських територій.

 

11

 

Початок українського національного відродження.  «Руська трійця». Практичне заняття. Повідомлення про історію альманаху «Русалка Дністрова».

 

12

 

Європейська революція 1848–1849 рр. в українських регіонах Австрійської імперії. Головна руська рада.

 

13

 

Урок узагальнення.

 

Розділ 3. ПОВСЯКДЕННЕ ЖИТТЯ ТА КУЛЬТУРА УКРАЇНИ кінця ХVІІІ – першої половини ХІХ ст.

14

 

Умови розвитку культури. Освіта. Видатні вчені. Культурно-освітні товариства.

 

15

 

Розвиток української літератури.

 

16

 

Музика, театр, образотворче мистецтво, архітектура.

 

17

 

Практичне заняття: Повсякденне життя. Становище жінки. Презентація міні-проектів про повсякденне життя мешканців України (селян, міщан, торговців, поміщиків) в першій половині ХІХ ст.

 

18

 

Урок узагальнення. Тематичний контроль.

 

Розділ 4. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ У СКЛАДІ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ в другій половині ХІХ ст.

19

 

Українське питання в контексті міжнародних відносин.

 

20

 

Ліквідація кріпацтва та реформи 1860–1870-х років.

 

21

 

Модернізація промисловості й сільського господарства.

 

22

 

Зміни в соціальній структурі суспільства. Родини українських підприємців.

 

23

 

Громадівський рух 1860–1890-х рр.

 

24

 

Валуєвський циркуляр і Емський указ. Братство тарасівців.

 

25

 

Практичне заняття. Підготувати повідомлення «Українські підприємці»,    « Пам` ятки правової думки в Україні».

 

26

 

Практичне заняття Аналіз політики російської імперської влади в Україні на підставі Валуєвського циркуляру, Емського указу та інших доступних офіційних актів.

 

27

 

Національне відродження кримських татар.

 

28

 

Урок узагальнення. Тематичний контроль

 

Розділ 5. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ У СКЛАДІ АВСТРО-УГОРЩИНИ в другій половині ХІХ ст.

29

 

Особливості соціально-економічного розвитку західноукраїнських регіонів.

 

30

 

Селянська реформа в Австрійській імперії (1848 р.). Кооперативний рух. Трудова еміграція

 

31

 

Русофіли («москвофіли») і народовці («українофіли»).

 

32

 

Товариство «Просвіта». Наукове товариство імені Шевченка.

 

33

 

Народовська політика «нової ери». Розгортання руху народовців у 1880–1890-х роках у Галичині, Буковині й Закарпатті.

 

34

 

Радикальний рух у Галичині.  Утворення політичних партій. Українське представництво в Галицькому сеймі та австрійському парламенті у Відні.   

 

35

 

Практичне заняття: порівняльна таблиця розвитку українського руху в Російській та Австро-Угорській імперіях у ХІХ ст.

 

36

 

Практичне заняття: Презентації повідомлень учнів про культурне життя поляків/євреїв/німців на території України в ХІХ ст.

 

37

 

Урок узагальнення. Тематичний контроль.

 

Розділ 6. УКРАЇНА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ ПЕРЕД ВИКЛИКАМИ  МОДЕРНІЗАЦІЇ

38

 

Особливості соціально-економічного розвитку. Індустріальна модернізація. Практична робота: спираючись на доступні джерела встановити залежність між модернізацією повсякденного життя і трудовою еміграцією.

 

39

 

Регіональна спеціалізація промисловості й сільського господарства. Кооперативний рух.

 

40

 

Створення і діяльність політичних партій, культурно-освітніх і військово-спортивних організацій.

 

41

 

Події російської революції 1905–1907 рр. в Україні. Товариство українських поступовців.

 

42

 

Аграрна реформа Петра Столипіна та її вплив на Україну. «Справа Бейліса».

 

43

 

Суспільно-політичне життя на  західноукраїнських землях на початку ХХ ст.

 

44

 

Практичне заняття. Представлення доповідей «Українська політична думка: між федералізмом і самостійністю», «Правозахисні аспекти в діяльності лідерів українського національного руху» та ін.

 

45

 

Урок узагальнення. Тематичний контроль.

 

Розділ 7. ПОВСЯКДЕННЕ ЖИТТЯ ТА КУЛЬТУРА УКРАЇНИ в середині ХІХ – на початку ХХ ст.

46

 

Вплив процесів модернізації на суспільне життя українців, зміни у світовідчутті людини.

 

47

 

Особливості розвитку культурного життя. Література. Український професійний театр. Музика.

 

48

 

Українська романтична і реалістична школа живопису. Архітектура.

 

49

 

Повсякденне життя. Зміни в міській та сільській забудові.

 

50

 

Урок узагальнення. Тематичний контроль.

 

51

 

Практичне заняття. Підготувати план доповіді «Наш край в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.»

 

52

 

Підсумкове узагальнення.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    Всесвітня історія  9 клас (35 год.)

№ уроку

Дата

Тема, зміст уроку

Примітки

1

 

Вступ. Світ наприкінці ХVІІІ — у ХІХ ст.

 

Розділ 1. ЄВРОПА В ЧАС ФРАНЦУЗЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ ТА НАПОЛЕОНІВСЬКИХ ВІЙН

2

 

Криза «старого порядку» . Початок Французької революції кінця XVIII ст.

 

3

 

Завершення Французької революції кінця XVIII ст.

 

4

 

Консульство та Імперія у Франції. Наполеон Бонапарт.

 

5

 

Історичне значення Французької революції. Віденський конгрес. Священний союз.

Практична робота. Підготувати есе на тему» Права людини і громадянина в якобінській Франції», «Утвердження принципів громадянського рівно прав я в документах»

 

6

 

Урок узагальнення. Тематичний контроль.

 

Розділ 2. ЄВРОПА ТА АМЕРИКА В ДОБУ РЕВОЛЮЦІЙ І НАЦІОНАЛЬНОГО ОБ’ЄДНАННЯ (1815–1870 рр.)

7

 

Індустріальна революція у країнах Західної Європи та її наслідки. Консерватизм, лібералізм, соціалізм. Повсякденне життя. 

 

8

 

Зовнішня і внутрішня  політика Великої Британії.

 

9

 

Франція у період Реставрації Бурбонів. Революція 1830 р. Липнева монархія.

 

10

 

Австрійська імперія доби Клемента фон Меттерніха. Суспільні рухи в Російській імперії в першій половині ХІХ ст.

 

11

 

 Революції 1848–1849 рр. в Західній і Центральній Європі. Національні рухи слов’янських народів.

 

12

 

Об’єднання Німеччини та Італії.

 

13

 

Громадянська війна у США  незалежних держав у Латинській Америці (оглядово).

 

14

 

Урок узагальнення. Тематичний контроль.

 

Розділ 3. МОДЕРНІЗАЦІЯ КРАЇН ЄВРОПИ ТА АМЕРИКИ в останній третині ХІХ – на початку ХХ ст. ПРОБУДЖЕННЯ АЗІЇ

15

 

Завершення формування індустріального суспільства в розвинених країнах світу.

 

16

 

Практичне заняття Суперечливі наслідки колоніальної політики для метрополій і країн Азії та Африки (на підставі доступних текстових і візуальних джерел підготувати замітку (репортаж)

 

17

 

Франко-прусська війна та її наслідки. Третя Республіка у Франції.

 

18

 

Німецька імперія.  Отто фон Бісмарк.

 

19

 

Втрата Великою Британією промислової першості. Ліберальні реформи Девіда Ллойд Джорджа.

 

20

 

Економічне піднесення США. «Справедливий курс» Теодора Рузвельта. «Нова демократія» Томаса Вудро Вільсона.

 

21

 

«Великі реформи» в Росії. Зовнішня і колоніальна політика Російської імперії. Революція 1905–1907 рр. Столипінські реформи.

 

22

 

Австро-Угорщина.  Утворення нових незалежних держав на Балканах.

 

23

 

«Доба Мейдзі» в Японській імперії.

 

24

 

Сунь Ятсен. Сіньхайська революція.

 

25

 

Спроби модернізації Османської імперії.

 

26

 

Урок узагальнення. Тематичний контроль.

 

Розділ 4. МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.)

27

 

Міжнародні відносини наприкінці ХІХ ст. Утворення військово-політичних блоків – Троїстий союз і Антанта.

 

28

 

Міжнародні кризи та збройні конфлікти на початку ХІХ ст.

 

29

 

Україна в геополітичних планах Російської, Німецької, Австро-Угорської імперій на зламі ХІХ–ХХ ст.

 

30

 

Урок узагальнення. Тематичний контроль.

 

Розділ 5. РОЗВИТОК КУЛЬТУРИ І ПОВСЯКДЕННЕ ЖИТТЯ (кінець ХVІІІ – початок ХХ ст.)

31

 

 Освіта. Наукові й технічні досягнення.

 

32

 

Література та мистецтво. Зародження масової культури. Масове виробництво

 

33

 

Науково-технічна революція зламу ХІХ–ХХ ст. та її вплив на людину й суспільства.

 

34

 

Урок узагальнення. Тематичний контроль.

 

35

 

Підсумкове узагальнення.

 

 

 

docx
Пов’язані теми
Історія України, Планування
Додано
3 вересня
Переглядів
1182
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку