19 квітня о 18:00Вебінар: Як організувати якісний урок літератури для учнів із кліповим мисленням

Календарно-тематичне планування з математики в 6 класі

Про матеріал

Розроблено відповідно до "Навчальна програма для учнів 5 - 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України. - Київ, 2012.; зі змінами 2015; оновлена 2017. Підручник: Н. А. Тарасенкова, І.М. Богатирьова, О.П. Бочко, О.М. Коломієць, З.О. Сердюк Математика: Підручник для 6 класу загальноосвітніх навчальних закладів. - К: Видавничий дім «Освіта», 2014."

Перегляд файлу

 

 

 

 

 

Календарно-тематичне планування

навчального матеріалу

з математики

в 6 класі на І і II семестри 2017 /2018 н. р.

Учитель Журавка М. А.

 

 

 

 

Зведена таблиця розподілу навчального часу в класі програма, за якою складено календарно-тематичне планування, видавництво та рік її видання

Семестр

Загальна кількість навчальних годин

Кількість годин на тиждень

Кількість контрольних робіт

Кількість тематичних оцінювань

І

64

4

5

4

II

76

4

7

7

Усього

140

4

12

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Програма: Навчальна програма для учнів 5 - 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України. - Київ, 2012.; зі змінами 2015; оновлена 2017.

Підручник: Н. А. Тарасенкова, І.М. Богатирьова, О.П. Бочко, О.М. Коломієць, З.О. Сердюк Математика: Підручник для 6 класу загальноосвітніх навчальних закладів. - К: Видавничий дім «Освіта», 2014.

Календарне планування вивчення математики в 6 класі

уроку

Дата проведення

Тема уроку

Примітка

І семестр

Повторення навчального матеріалу 5-го класу (6год.)

1

 

Лічба, вимірювання і числа

 

2

 

Дії першого та другого ступеня з натуральними числами

 

3

 

Степінь натурального числа з натуральним показником.

 

4

 

Дробові числа і дії з ними

 

5

 

Відсотки. Середнє арифметичне

 

6

 

Контрольна робота №1 «Діагностична»

 

Подільність чисел (10 год)

7

 

Аналіз контрольної роботи. Дільники  і кратні натурального числа. Прості числа

 

8

 

Ознаки подільності  на 2, 5 і10

 

9

 

Ознаки подільності на 3 і 9

 

10

 

Розкладання чисел на множники.

 

11

 

Найбільший спільний дільник кількох чисел.

 

12

 

Найбільший спільний дільник кількох чисел. Самостійна робота №1

 

13

 

Найменше спільне кратне

 

14

 

Найменше спільне кратне Самостійна робота №2

 

15

 

Узагальнення і систематизація знань

 

16

 

Контрольна робота 2 «Подільність чисел»

 

Звичайні дроби (30 год)

Порівняння дробів. (14год)

17

 

Аналіз контрольної роботи. Основна властивість дробу.

 

18

 

Скорочення звичайних дробів.

 

19

 

Скорочення звичайних дробів.

 

20

 

Зведення звичайних дробів до спільного знаменника.

 

21

 

Зведення звичайних дробів до спільного знаменника.

 

22

 

Порівняння дробів

 

23

 

Порівняння дробів. Самостійна робота №3

 

24

 

Додавання і віднімання дробів

 

25

 

Додавання і віднімання дробів

 

26

 

Додавання і віднімання дробів

 

27

 

Додавання і віднімання дробів. Самостійна робота №4

 

28

 

Узагальнення і систематизація знань

 

29

 

Контрольна робота №3 «Порівняння дробів»

 

30

 

Корекція знань, умінь і навичок

 

Множення і ділення звичайних дробів (16 год)

31

 

Множення звичайних дробів. Знаходження дробу від числа

 

32

 

Множення звичайних дробів. Знаходження дробу від числа

 

33

 

Множення звичайних дробів. Знаходження дробу від числа

 

34

 

Множення звичайних дробів. Знаходження дробу від числа

 

35

 

Задачі на множення дробів. Самостійна робота №5

 

36

 

Ділення звичайних дробів. Знаходження числа за  його дробом

 

37

 

Ділення звичайних дробів. Знаходження числа за  його дробом

 

38

 

Ділення звичайних дробів. Знаходження числа за  його дробом

 

39

 

Ділення звичайних дробів. Знаходження числа за  його дробом

 

40

 

Ділення звичайних дробів Самостійна робота №6

 

41

 

Перетворення звичайних дробів у десяткові. Нескінченні періодичні десяткові дроби.

 

42

 

Десяткові наближення звичайного дробу

 

43

 

Розв'язування задач і вправ на всі дії зі звичайними дробами. Самостійна робота №7

 

44

 

Узагальнення і систематизація знань

 

45

 

Контрольна робота №4 «Множення і ділення звичайних дробів»

 

46

 

Корекція знань, умінь і навичок

 

Відношення і пропорції  (24 год)

Відношення та пропорції (14 год.)

47

 

Відношення та його властивості

 

48

 

Відношення та його властивості.

 

49

 

Пропорція та її властивості

 

50

 

Пропорція та її властивості

 

51

 

Пряма та обернена пропорційні залежності

 

52

 

Пряма та обернена пропорційні залежності. Самостійна робота№8

 

53

 

Поділ числа у заданому відношенні. Масштаб

 

54

 

Поділ числа у заданому відношенні. Масштаб

 

55

 

Відсоткове відношення двох чисел. Відсоткові розрахунки

 

56

 

Відсоткове відношення двох чисел. Відсоткові розрахунки

 

57

 

Відсоткове відношення двох чисел. Відсоткові розрахунки. Самостійна робота №9

 

58

 

Узагальнення і систематизація знань

 

59

 

Контрольна робота №5 «Відношення та пропорції»

 

60

 

Корекція знань, умінь і навичок

 

Коло, круг ( 10 год.)

61

 

Коло. Довжина кола

 

62

 

Круг. Площа круга. Круговий сектор

 

63

 

Круг. Площа круга

 

64

 

Розв'язування задач і вправ

 

ІІ семестр.

65

 

Стовпчасті та кругові діаграми

 

66

 

Стовпчасті та кругові діаграми

 

67

 

Стовпчасті та кругові діаграми

 

68

 

Розв'язування задач і вправ Самостійна робота №10

 

69

 

Узагальнення і систематизація знань

 

70

 

Контрольна робота №6 «Коло, круг»

 

Раціональні числа та дії над ними (62 год)

Раціональні числа (12год)

71

 

Аналіз контрольної роботи. Додатні та від’ємні числа. Число 0

 

72

 

Додатні та від’ємні числа. Число 0

 

73

 

Координатна пряма

 

74

 

Координатна пряма

 

75

 

Протилежні числа. Модуль числа

 

76

 

Протилежні числа. Модуль числа

 

77

 

Цілі числа. Раціональні числа

 

78

 

Цілі числа. Раціональні числа. Самостійна робота №11

 

79

 

Порівняння раціональних чисел

 

80

 

Порівняння раціональних чисел

 

81

 

Узагальнення і систематизація знань

 

82

 

Контрольна робота №7 «Раціональні числа»

 

Додавання і віднімання раціональних чисел (12 год)

83

 

Аналіз тематичної контрольної роботи. Додавання раціональних чисел

 

84

 

Додавання раціональних чисел

 

85

 

Додавання раціональних чисел

 

86

 

Додавання раціональних чисел. Самостійна робота №12

 

87

 

Віднімання раціональних чисел

 

88

 

Віднімання раціональних чисел

 

89

 

Віднімання раціональних чисел

 

90

 

Віднімання раціональних чисел. Самостійна робота №13

 

91

 

Розв’язування  задач і вправ

з

92

 

Узагальнення і систематизація знань

 

93

 

Контрольна робота №8 «Додавання і віднімання раціональних чисел»

 

94

 

Корекція знань, умінь і навичок

 

Множення і ділення раціональних чисел (12 год)

95

 

Множення раціональних чисел

 

96

 

Множення раціональних чисел

 

97

 

Множення раціональних чисел

 

98

 

Множення раціональних чисел

 

99

 

Ділення раціональних чисел

 

100

 

Ділення раціональних чисел

 

101

 

Ділення раціональних чисел

 

102

 

Ділення раціональних чисел

 

103

 

Розв’язування задачі на всі дії з раціональними числами. Самостійна робота №14

 

104

 

Узагальнення і систематизація знань

 

105

 

Контрольна робота №9 «Множення і ділення раціональних чисел»

 

106

 

Корекція знань, умінь і навичок

 

Вирази і рівняння (14 год)

107

 

Розкриття дужок. Подібні доданки та їх зведення

 

108

 

Розкриття дужок. Подібні доданки та їх зведення

 

109

 

Рівняння. Основні властивості  рівнянь

 

110

 

Рівняння. Основні властивості  рівнянь

 

111

 

Розв'язування  рівнянь

 

112

 

Розв'язування  рівнянь. Самостійна робота №15

 

113

 

Розв'язування задач за допомогою рівнянь

 

114

 

Розв'язування задач за допомогою рівнянь

 

115

 

Розв'язування задач за допомогою рівнянь

 

116

 

Розв'язування задач за допомогою рівнянь

 

117

 

Розв'язування рівнянь та задач за допомогою рівнянь Самостійна робота №16

 

118

 

Узагальнення і систематизація знань

 

119

 

Контрольна робота 10 «Вирази і рівняння»

 

120

 

Корекція знань, умінь і навичок

 

Перпендикулярні і паралельні прямі (10 год)

121

 

Перпендикулярні й паралельні прямі, їх побудова за допомогою лінійки і косинця

 

122

 

Перпендикулярні й паралельні прямі

 

123

 

Координатна площина

 

124

 

Координатна площина

 

125

 

Розв'язування задач і вправ

 

126

 

Приклади графіків залежностей між величинами.

 

127

 

Приклади графіків залежностей між величинами

 

128

 

Розв'язування задач і вправ. Самостійна робота №17

 

129

 

Узагальнення і систематизація знань

 

130

 

Контрольна робота №11 «Перпендикулярні і паралельні прямі»

 

Повторення і систематизація навчального матеріалу (10 год)

131

 

Подільність натуральних чисел

 

132

 

Додавання і віднімання звичайних дробів

 

133

 

Множення і ділення звичайних дробів

 

134

 

Відношення і пропорції. Відсоткові розрахунки

 

135

 

Коло. Круг

 

136

 

Додавання і віднімання раціональних чисел

 

137

 

Перпендикулярні й паралельні прямі. Координатна площина. Приклади графіків

 

138

 

Узагальнення і систематизація знань

 

139

 

Контрольна робота №12 «Повторення і систематизація навчального матеріалу»

 

140

 

Підсумкове повторення та оцінювання навчальних досягнень

 

 

docx
Пов’язані теми
Математика, 6 клас, Планування
Додано
17 липня 2018
Переглядів
756
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку