27 квітня о 18:00Вебінар: Кольоротерапія: використання технології в роботі з учнями початкової школи

Календарно-тематичне планування з української мови. 9 клас

Про матеріал

Розроблено планування з української мови, 9 клас, відповідно до вимог програми, затвердженої наказом МОНУ від 07.06.2017 № 804. Виділено уроки розвитку зв"язного мовлення, контрольних робіт, аналізу контрольних робіт, уроки тренувальних вправ.

Перегляд файлу

Українська мова. 9 клас

                        Програма затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804.

№ уроку

Зміст програмового матеріалу

Дата

 

Вступ (1)

«Спочатку було Слово…»

 

 

1

Розвиток української мови. Питання до теми.

Обговорення дискусійних питань, пов’язаних з розвитком української мови, наприклад: «Чи пов’язані розвиток мови та розвиток суспільства», «Як вливає на розвиток мови бурхливе запозичення неологізмів—запозичених слів», «Значення ЗМІ (Інтернету) для розвитку та популяризації української мови».

Зіставлення прочитаних мовою оригіналу та в перекладі українською творів зарубіжної літератури.

Записування і коментування висловів відомих людей про розвиток української мови.

Ознайомлення з найбільш авторитетними мовними онлайн-словниками.

Аудіювання та читання мовчки текстів (уривків) різних стилів, типів і жанрів мовлення. Аналіз прослуханих і прочитаних текстів (уривків).

 

 

2

Зв’язне мовлення  № 1. Повторення й узагальнення  вивченого про мовлення. Види мовленнєвої діяльності. Різновиди аудіювання (ознайомлювальне, вивчальне, критичне). Різновиди читання (ознайомлювальне, вивчальне, переглядове).

Стилі, типи мовлення (повторення). Жанри мовлення. Урок мовленнєвого розвитку.

 

 

3

Зв’язне мовлення  № 2. Вимоги до мовлення. Мовленнєва ситуація. Особливості орієнтування в ситуації спілкування в інтернет-просторі, зокрема в соцмережах. Уникання небажаного і небезпечного спілкування, протистояння маніпулятивним впливам.

 

 

4

Зв’язне мовлення  № 3. Складання та розігрування діалогів відповідно до певної ситуації (офіційна і неофіційна розмова, діалог-домовленість) на запропоновані учнями актуальні і цікаві для них теми. 

Складання та обговорення переліку умов успішного спілкування в сучасному молодіжному середовищі, зокрема з використанням мобільного зв’язку.

 

 

 

Повторення вивченого у 8класі (2)

«Творчість народу в слові»

 

 

5

Граматична основа речення. Односкладне і двоскладне речення.

Складання висловлення з використанням двоскладних і односкладних речень (орієнтовні теми: «Чому вміння спілкуватися вважають запорукою успіху», «Яким я уявляю своє майбутнє: освіту, роботу, родину»).

 

 

6

Розділові знаки у простому ускладненому реченні.

Складання висловлення з використанням речень, ускладнених однорідними та відокремленими членами речення (орієнтовні теми: «Яка вона, моя Україна», «Цінності сучасного молодого українця», «Як усе встигнути в прискореному ритмі сьогодення», «Про що мріє цифрове покоління українських школярів»).

Колективне укладання словничка традиційних українських звертань до рідних і близьких людей. Складання і виразне читання простих речень, ускладнених такими звертаннями.

Навчальний проект «Культура звертання — культура особистості: у минулому, нині і завжди».

Обговорення етикету повідомлень засобами SMS-спілкування, а також колективної комунікації в режимі конференції та в чатах (домовляння про зустріч, вибачення, привітання зі святом).

Складання тексту виступу в шкільному радіожурналі (орієнтовна тема: «Як впливає на нашу свідомість навколишня інформація: реклама, білборди, написи на футболках?» (з використанням речень, ускладнених відокремленими членами).

 

 

7

Зв’язне мовлення  № 4. Вибірковий усний переказ тексту художнього стилю.

 

 

8

Зв’язне мовлення  № 5. Ділові папери. Резюме.

 

 

 

Синтаксис. Пунктуація. Пряма і непряма мова (9)

«Краса людських взаємин»

 

 

9

Пряма і непряма мова. Розділові знаки (повторення і поглиблення вивченого). Заміна прямої мови непрямою.

 

 

10

Тренувальні вправи.

Складання розповіді-спогаду про спілкування з цікавою людиною з використанням речень із прямою мовою.

Складання тексту в художньому стилі «Про що я хотів(ла) б розпитати свого прапрапрадіда (або далекого нащадка)» з використанням речень із прямою мовою.

 

 

11

Цитата як спосіб передачі чужої мови.

 

 

12

Тренувальні вправи.

Обговорення питання «Які вислови відомих українців варто було б розмістити на сучасних білбордах» із використанням у мовленні цитат.

Складання висловлення з використанням дібраних  із мережі Інтернет цитат.

Укладання словничка «Формули  мовного етикету сучасної молоді».

 

 

13

Діалог. Розділові знаки  (повторення і поглиблення вивченого).

 

 

14

Тренувальні вправи.

Обговорення питання «Навіщо потрібен етикет» (правила спілкування в Інтернеті) з розігруванням зразків діалогів між школярами на форумах і чатах.

 

 

15

Зв’язне  мовлення    6. Складання і розігрування діалогів – обговорень (прочитаної книжки, музичних новинок тощо) з різними співрозмовниками — товаришем (неформальне спілкування) та вчителем в офіційній ситуації.

Складання і розігрування діалогу-домовленості (наприклад: щодо озеленення шкільного приміщення)  з відповідною аргументацією (потребою очищення і природного зволоження повітря; зонування середовища, декорування приміщення  і т. ін.).

 

 

16

Контрольний  диктант № 1.

 

 

17

Контрольна робота № 1. Повторення вивченого у 8-му  класі.

Пряма і непряма мова (тестування).

 

 

18

Аналіз контрольних робіт. Питання до теми.

Тематична

 

 

 

Складне речення. Складносурядне речення (6)

«Гармонійне спілкування»

 

 

19

Складне речення, його ознаки. Складні речення без сполучників, із сурядним і підрядним зв’язком.

 

 

20

 Тренувальні вправи.

Написання есе «Які новітні засоби вияву творчості: на папері, полотні, у блогосфері — мені найбільше імпонують?».

Редагування речень, у яких допущено граматичні помилки.

 

 

21

Зв’язне мовлення  № 7. Стислий  усний  переказ тексту публіцистичного стилю (за складним планом).

 

 

22

23

Зв’язне мовлення  № 8-9. Контрольний докладний письмовий переказ тексту публіцистичного стилю з творчим завданням.

 

 

24

Складносурядне речення, його будова і засоби зв’язку між його частинами. Смислові зв’язки між частинами складносурядного речення. Розділові знаки між частинами складносурядного речення.

 

 

25

Тренувальні вправи.

Створення висловлення-роздуму про щойно прочитану книжку з висновком: чого навчає вдумливого читача література (проеціювання змісту прочитаного на ситуації сучасного життя) з використанням  складносурядних речень.

Створення висловлення-розповіді з елементами опису з використанням складносурядних речень (орієнтовна тема: «Що нині означає “жити красиво”?»)

Створення роздуму «Як стати цікавим людям і собі» з покликаннями на життєві приклади успішних українців — наших сучасників із використанням  складносурядних речень.

 

 

26

27

Зв’язне мовлення № 10-11. Контрольний твір-есе «Що робить мене щасливим(ою)») з використанням складних речень.

 

 

28

Узагальнення знань із теми  «Складне речення. Складносурядне речення». Тренувальні вправи.

 

 

29

Контрольна робота № 2. Складне речення. Складносурядне речення (тестування).

 

 

30

Зв’язне мовлення  № 12. Аналіз контрольних робіт. Питання до теми.

Тематична

Усний переказ    Діалог

 

 

 

Складнопідрядне речення (14)

«Береться мудрість не із заповітів»

 

 

31

Складнопідрядне речення, його будова і засоби зв’язку в ньому. Підрядні сполучники і сполучні слова у складнопідрядних реченнях. Розділові знаки між частинами складнопідрядного речення.

 

 

32

Тренувальні вправи.

Створення висловлення «Як уникнути залежності від Інтернету» з використанням складнопідрядних речень.

Добір та обговорення питань, виражених складнопідрядними реченнями для проведення в класі анкетування «Як ти ставишся до дистанційної самоосвіти».

Складання роздуму про роль спорту в житті молоді, основну думку якого виражено епіграфом «Якщо ти хочеш зміцнити дух, підтримуй силу тіла!» з використанням складнопідрядних речень.

 

 

33

Зв’язне мовлення  № 13. Усний твір-роздум у публіцистичному стилі мовлення на суспільну тему «Молодь і  сучасність».

Коротке повідомлення (на основі кількох джерел) у публіцистичному стилі на морально-етичну або суспільну тему.

 

 

34

Основні види складнопідрядних речень: з означальними, з’ясувальними підрядними.

 

 

35

Тренувальні вправи.

Створення допису до веб-сайта про успішну участь однокласників у Всеукраїнському фестивалі-конкурсі скрайбінг-роликів «Покоління мобільного Інтернету» (інформацію про конкурс зібрати в мережі Інтернет).

 

 

36

Основні види складнопідрядних речень: з обставинними підрядними частинами: способу дії  і  ступеня,  порівняння.

 

 

37

Тренувальні вправи.

Створення для розміщення на блозі тексту звернення-прохання до однолітків про допомогу людям, які стали жертвами стихійного лиха (з уживанням складнопідрядних речень з підрядними способу дії та ступеня).

 

 

38

Зв’язне мовлення    14.          Ділове мовлення. Заява.

 

 

39

Основні види складнопідрядних речень: обставинними підрядними частинами: місця, часу, причини, мети.

 

 

40

Тренувальні вправи.

Створення роздуму в публіцистичному стилі «Чи можна/варто протиставляти телебачення художній літературі?» (з використанням складнопідрядних речень із підрядними причини та мети).

Складання роздуму про необхідність підтримки людей з обмеженими фізичними можливостями та те, як їм можна і потрібно допомагати (з використанням складнопідрядних речень із підрядними причини та мети). 

 

 

41

Основні види складнопідрядних речень: з обставинними підрядними частинами: умови,  допусту,  на­слідку.

 

 

 

42

Тренувальні вправи.

 

 

43

Складнопідрядне речення з кількома підрядними частинами.

Розділові знаки у складнопідрядному реченні з кількома підрядними частинами. Тренувальні вправи.

 

 

44

Узагальнення знань з теми  «Складне речення. Складнопідрядне речення». Тренувальні вправи.

 

 

45

Контрольна робота № 3. Складне речення і його ознаки. Складносурядне речення. Складнопідрядне речення (тестування).

 

 

46

Аналіз контрольних робіт.  Питання до теми.

Тематична

 

 

 

Безсполучникове складне речення (4)

«Найважче — це творення самого (самої) себе»

 

 

47

Безсполучникове складне речення. Смислові відношення між частинами безсполучникового складного речення.

 

 

48

Тренувальні вправи.

Створення проекту статті до Вікіпедії «Безсполучникове складне речення».

 

 

49

Зв’язне мовлення    15.      Діалог-обговорення актуальної теми. 

 

 

50

Розділові знаки в безсполучникових реченнях.

 

 

51

Тренувальні вправи.

Складання розповіді про людей, які подолали свої недуги, і тих, хто їм у цьому допоміг, із використанням безсполучникових складних речень.

 

 

52

53

Зв’язне мовлення  16-17. Контрольний письмовий твір-роздум на морально-етичну тему в публіцистичному стилі (орієнтовні теми: «Своє, рідне — своєрідне», «Як відшукати свій шлях у житті», «Чи зможуть з часом селфі замінити родинні фотографії») з використанням безсполучникових речень.

 

 

 

Складні речення з різними видами сполучникового і безсполучникового зв’язку (5)

«Я вірю в майбутнє твоє, Україно!»

 

 

54

Складне речення з різними видами сполучникового і безсполучникового зв’язку.

 

 

55

Тренувальні вправи.

Обговорення питання «Чи придатна рок-музика для передавання патріотичних настроїв, думок, закликів?» з ілюструванням виступів прикладами сучасних українських рокових пісень.

 

 

56

57

Зв’язне мовлення    18-19. Контрольний вибірковий письмовий переказ тексту наукового стилю (з використанням складних речень із різними видами зв’язку).

 

 

58

Розділові знаки у складному реченні з різними видами сполучникового і  безсполучникового зв’язку.

 

 

59

Тренувальні вправи.

Викладення підсумків обговорення для розміщення на шкільному веб-сайті у формі роздуму, що містить складні речення з різними видами безсполучникового зв’язку.

 

 

60

Контрольний диктант № 2.

 

 

 

Текст як одиниця мовлення  і продукт мовленнєвої діяльності (6)

 

 

61

Текст як одиниця мовлення і продукт мовленнєвої діяльності

Текст, його основні ознаки. Будова  тексту. Мікротема й абзац.

 

 

62

Ключові слова в тексті й абзаці. Види і засоби міжфразового зв’язку (повторення й узагальнення).

 

 

 

63

Тренувальні вправи.

Створення тексту-розповіді про спілкування з  людиною, яку ви вважаєте взірцем інтелігентності, з поясненням, які чесноти цієї особи є, на вашу думку, найціннішими для суспільства.

 

 

64

Зв’язне мовлення  20. Тези прочитаних публіцистичної чи науково-пізнавальної статей.  Конспект сприйнятого на слух науково-навчального тексту.

 

 

65

Узагальнення знань із теми «Безсполучникове складне речення. Складне речення з різними видами зв’язку. Текст як одиниця мовлення і продукт мовленнєвої діяльності». Тренувальні вправи.

 

 

66

Контрольна робота № 4. Безсполучникове складне речення. Складні речення з різними видами сполучникового і безсполучникового зв’язку. Текст як одиниця мовлення і продукт мовленнєвої діяльності (тестування).

 

 

67

Аналіз контрольних робіт.

 

 

 

 

 

Узагальнення і  систематизація вивченого (3)

«Естетика довкілля»

 

 

68

Мовні аспекти вивчення речення (порядок слів у реченні, граматична основа, види речень).

Редагування словосполучень і речень, у яких допущено граматичні помилки.

Складання діалогів-рефлексій на основі аналізу  власних навчальних досягнень.

 

 

69

Орфографія.

Написання речень (текстів) із поясненням орфограм і вживанням розділових знаків.

 

 

70

Пунктуація. Повторення вивчених розділових знаків у простому і складному реченнях.

Написання речень (текстів) із поясненням орфограм і вживанням розділових знаків.

Тематична

Усний твір      Читання вголос

 

 

 

docx
Додано
2 липня 2018
Переглядів
2196
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку