19 серпня о 18:00Вебінар: Ментальна арифметика: розвиваємо обидві півкулі головного мозку

Календарно-тематичне планування з української мови для 9 класу

Про матеріал

Матеріал складено на основі нової програми Міністерства освіти і науки України. Буде корисний учителям української мови та літератури. Враховано основні види діяльності учнів, обсяг контрольниз робіт, уроків комунікативного спрямування тощо.

Перегляд файлу

9-й  клас

(70 год, 2 год на тиждень)

(1 год – резерв годин для використання на розсуд учителя.

Контрольні роботи проводяться за рахунок годин, указаних у таблиці)

 

за програмою:  УКРАЇНСЬКА МОВА. 59 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженою Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804.

Авторський колектив першого варіанта програми (2012 р.): Шелехова Г. Т., Пентилюк М. Я., Новосьолова В. І., Гнаткович Т. Д., Тараннік-Ткачук К. В., Коржова Н. Б.

У розвантаженні програми (2015 р.) Брали участь: Шелехова Г. Т., Голуб Н. Б., Новосьолова В. І., Сидоренко В. В., Тарасенко О. О., Усатенко Г. О., Оперчук О. П., Мельник М. М., Ткачова Г. В., Глазова О. П., Панасенко Н. М.

В оновленні програми брали участь: Глазова О. П., Романенко Ю. О., Голуб Н. Б., Кондесюк Т. В., Котусенко О. Ю., Мельниченко О. М., Михайловська Н. А., Панченков А. О., Пчеляна Л. В.

 

І семестр

К-ть год.

Дата

Зміст навчального матеріалу

Примітки

Д/з

ВСТУП (3 ГОД.)

1

1

 

Розвиток української мови. Записування й коментування висловів відомих людей про розвиток української мови.

 

 

2

1

 

РМ №1. Повторення й узагальнення  вивченого про мовлення.

Види мовленнєвої діяльності. Різновиди аудіювання (ознайомлювальне, вивчальне, критичне). Різновиди читання (ознайомлювальне, вивчальне, переглядове). Стилі, типи мовлення (повторення). Жанри мовлення.

 

 

3

1

 

РМ №2. Вимоги до мовлення. Мовленнєва ситуація. Особливості орієнтування в ситуації спілкування в інтернет-просторі, зокрема в соцмережах. Уникання небажаного й небезпечного спілкування, протистояння маніпулятивним впливам. 

 

 

ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО У 8 КЛАСІ (7 ГОД.)

4

1

 

Граматична основа речення. 

 

 

5

1

 

РМ №3. Вибірковий усний переказ тексту художнього стилю.

 

 

6

1

 

РМ №4. Складання та розігрування діалогів відповідно до певної ситуації (офіційна й неофіційна розмова, діалог-домовленість) на запропоновані учнями актуальні й цікаві для них теми. 

Складання та обговорення переліку умов успішного спілкування  в сучасному молодіжному середовищі, зокрема з використанням мобільного зв’язку.

 

 

7

1

 

Односкладне й двоскладне речення. Складання висловлення з використанням двоскладних й односкладних речень на тему: «Яким я уявляю своє майбутнє?»

 

 

8

1

 

Розділові знаки в простому ускладненому реченні. Підготовка до контрольної роботи.

 

 

9

1

 

РМ № 5. Ділові папери. Резюме.

 

 

10

1

 

Контрольна робота №1. Вступ. Повторення вивченого у 8 класі (тест+відповіді на питання)

 

 

ТЕМАТИЧНА

СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦІЯ (6 ГОД.)

11

1

 

Робота над помилками, допущеними в контрольній роботі. Пряма мова. Розділові знаки при прямій мові. Складання тексту в художньому стилі «Про що я хотів(ла) б розпитати свого прапрапрадіда (або далекого нащадка)» з використанням речень із прямою мовою.

 

 

12

1

 

Непряма мова. Заміна прямої мови непрямою.

 

 

13

1

 

Цитата як спосіб передавання чужої мови. Обговорення питання «Які вислови відомих українців варто було б розмістити на сучасних білбордах» з використанням у мовленні цитат.

 

 

14

1

 

Діалог. Розділові знаки при діалозі

 

 

15

1

 

РМ №6. Складання й розігрування діалогів – обговорень (прочитаної книжки, музичних новинок тощо) з різними співрозмовниками — товаришем (неформальне спілкування) та вчителем в офіційній ситуації

 

 

16

1

 

РМ №7. Складання й розігрування діалогу-домовленості (наприклад: щодо озеленення шкільного приміщення)  з відповідною аргументацією (потребою очищення й природного зволоження повітря; зонування середовища, декорування приміщення й т. ін.)..

 

 

ТЕМАТИЧНА

СКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ, ЙОГО ОЗНАКИ (7 ГОД.)

17

1

 

Аналіз письмового переказу. Складні речення, його ознаки. Складні речення без сполучників, із сурядним і підрядним зв’язком. 

 

 

18

1

 

РМ №8. Стислий усний переказ тексту публіцистичного стилю (за складним планом).

 

 

19

1

 

Контрольний докладний письмовий переказ тексту публіцистичного стилю з творчим завданням.

 

 

20

1

 

Складносурядне речення, його будова й засоби зв’язку між його частинами.

 

 

21

1

 

Смислові зв’язки між частинами складносурядного речення. Створення висловлення-розповіді з елементами опису з використанням складносурядних речень на тему: «Що нині означає «жити красиво»?»

 

 

22

1

 

Розділові знаки між частинами складносурядного речення. Редагування речень, у яких допущено граматичні помилки. Підготовка до контрольної роботи.

 

 

23

1

 

Контрольна робота №2. Пряма й непряма мова. Складносурядні речення (тест+розгорнені відповіді)

 

 

ТЕМАТИЧНА

СКЛАДНОПІДРЯДНЕ РЕЧЕННЯ (10 ГОД.)

24

1

 

Робота над помилками, допущеними в контрольній роботі. Складнопідрядне речення, його будова й засоби зв’язку в ньому. Основні види складнопідрядних речень

 

 

25

1

 

Підрядні сполучники й сполучні слова в складнопідрядних реченнях

 

 

26

1

 

Складнопідрядні речення з підрядними означальними та підрядними з’язувальними частинами.

 

 

27

1

 

Контрольний письмовий твір. Есе на тему: «Що робить мене щасливим(ою)?» з використанням складнопідрядних речень.

 

 

28

1

 

Складнопідрядні речення з обставинними підрядними частинами місця й часу. Підготовка до диктанту.

 

 

29

1

 

Контрольний диктант.

 

 

30

1

 

Робота над помилками, допущеними в диктанті. Підготовка до семестрової контрольної роботи.

 

 

31

1

 

Семестрова контрольна робота

 

 

32

1

 

Робота над помилками, допущеними в контрольній роботі. Узагальнення вивченого в І семестрі.

 

 

ТЕМАТИЧНА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІ семестр

33

1

 

Складнопідрядні речення з підрядними частинами способу дії й ступеня та підрядними частинами порівняння

 

 

34

1

 

РМ №9. Усний твір-роздум у публіцистичному стилі мовлення на суспільну тему.

 

 

35

1

 

Складнопідрядні речення з підрядними частинами причини, мети, умови. Створення роздуму в публіцистичному стилі «Чи можна/варто протиставляти телебачення художній літературі?» (з використанням складнопідрядних речень з підрядними причини та мети).

 

 

36

1

 

РМ №10. Коротке повідомлення (на основі кількох джерел) у публіцистичному стилі на морально-етичну або суспільну тему.

 

 

37

1

 

Складнопідрядні речення з підрядними частинами наслідку й допусту

 

 

38

1

 

Складнопідрядне речення з кількома підрядними частинами

 

 

39

1

 

РМ №11. Ділове мовлення. Заява.

 

 

40

1

 

Розділові знаки у складнопідрядному реченні з кількома підрядними частинами

 

 

ТЕМАТИЧНА

БЕЗСПОЛУЧНИКОВЕ СКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ (9 ГОД.)

41

1

 

Смислові відношення між частинами безсполучникового складного речення

 

 

42

1

 

Розділові знаки в безсполучникових реченнях. Кома та крапка з комою. Складання розповіді про людей, які подолали свої недуги, і тих, хто їм у цьому допоміг, з використанням безсполучникових складних речень.

 

 

43

1

 

РМ №12. Діалог-обговорення актуальної теми.

 

 

44

1

 

Розділові знаки в безсполучникових реченнях. Двокрапка.

 

 

45

1

 

Розділові знаки в безсполучникових реченнях. Тире.

 

 

46-47

2

 

Розділові знаки в безсполучниковому складному реченні (узагальнення вивченого матеріалу). Підготовка до контрольної роботи.

 

 

48

1

 

Контрольний твір-роздум на морально-етичну тему в публіцистичному стилі на теми: «Своє, ріднесвоєрідне», «Як відшукати свій шлях у житті?», «Чи зможуть з часом селфі замінити родинні фотографії з використанням безсполучникових речень.

 

 

49

1

 

Контрольна робота №4. Безсполучникове складне речення (тест+відповіді на питання)

 

 

ТЕМАТИЧНА

СКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ З РІЗНИМИ ВИДАМИ СПОЛУЧНИКОВОГО Й БЕЗСПОЛУЧНИКОВОГО ЗВ’ЯЗКУ (5 ГОД.)

50

1

 

Робота над помилками, допущеними в контрольній роботі. Узагальнення Складне речення із сурядним і підрядним зв’язком

 

 

51

1

 

Складне речення із сполучниковим і безсполучниковим зв’язком

 

 

52

1

 

Розділові знаки в складному реченні з різними видами сполучникового й безсполучникового зв’язку

 

 

53

1

 

Складне речення з різними видами зв’язку (узагальнення вивченого матеріалу)

 

 

54

1

 

Контрольний вибірковий письмовий переказ тексту наукового стилю (з використанням складних речень з різними видами зв’язку).

 

 

ТЕКСТ ЯК ОДИНИЦЯ МОВЛЕННЯ Й ПРОДУКТ МОВЛЕННЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ (7 ГОД.)

55

1

 

Текст, його основні ознаки. Будова тексту.

 

 

56

1

 

Мікротема й абзац. Ключові слова в тексті й абзаці. Створення тексту-розповіді про спілкування  з  людиною, яку ви вважаєте взірцем інтелігентності, з поясненням, які чесноти цієї особи є, на вашу думку, найціннішими для суспільства.

 

 

57

1

 

РМ № 13. Тези прочитаних публіцистичної чи науково-пізнавальної статей.

 

 

58

1

 

Види й засоби міжфразового зв’язку (повторення й узагальнення).

 

 

59

1

 

РМ № 14. Конспект сприйнятого на слух науково-навчального тексту

 

 

60

1

 

Повторення вивчених розділових знаків у простому і складному реченнях. Підготовка до контрольної роботи.

 

 

61

1

 

Контрольна робота №4. Складне речення з різними видами сполучникового й безсполучникового зв’язку. Текст як одиниця мовлення й продукт мовленнєвої діяльності

 

 

ТЕМАТИЧНА

УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ВИВЧЕНОГО (9 ГОД.)

62

1

 

Робота над помилками, допущеними в контрольній роботі. Мовні аспекти вивчення речення (порядок слів у реченні).

 

 

63

1

 

Мовні аспекти вивчення речення (граматична основа).

 

 

64

1

 

Мовні аспекти вивчення речення (види речень). Контрольне читання вголос.

 

 

65

1

 

Орфографія.

 

 

66

1

 

Пунктуація. Написання речень (текстів) з поясненням орфограм і вживанням розділових знаків. Підготовка до диктанту.

 

 

67

1

 

Контрольний диктант.

 

 

68

1

 

Робота над помилками, допущеними в диктанті. Підготовка до річної контрольної роботи.

 

 

69

1

 

Річна контрольна робота.

 

 

70

1

 

Робота над помилками, допущеними в контрольній роботі. Узагальнення вивченого. Підсумковий урок.

 

 

ТЕМАТИЧНА

 

doc
Додано
19 жовтня 2018
Переглядів
244
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку