21 серпня о 18:00Вебінар: День Незалежності України: освітня та виховна складова в контексті гуманітарної політики держави

Календарно-тематичне планування з української мови для 9 класу на 2018-2019 н.р.

Про матеріал

№ уроку

Зміст програмового матеріалу

К-сть год

Дата

Примітка

Вступ

1

Вступ. Розвиток української мови

1

2

Урок мовленнєвого розвитку №1. Повторення й узагальнення вивченого про мовлення. Види мовленнєвої діяльності. Різновиди аудіювання (ознайомлювальне, вивчальне, критичне). Різновиди читання (ознайомлювальне, вивчальне, переглядове). Контрольне читання мовчки. Стилі, типи мовлення. Жанри мовлення

1

3

Урок мовленнєвого розвитку №2. Вимоги до мовлення. Мовленнєва ситуація. Особливості орієнтування в ситуації спілкування в інтернет-просторі, зокрема в соцмережах. Уникання небажаного й небезпечного спілкування, протистояння маніпулятивним впливам.

1

Повторення вивченого у 8 класі

4

Граматична основа речення. Односкладне й двоскладне речення

1

5

Розділові знаки у простому ускладненому реченні

1

6

Урок мовленнєвого розвитку №3. Вибірковий усний переказ тексту художнього стилю. Підготовка до усного контрольного переказу.

1

7

Урок мовленнєвого розвитку №5. Ділові папери. Резюме

1

Синтаксис. Пунктуація

Пряма й непряма мова

8

Пряма й непряма мова (повторення і поглиблення). Розділові знаки при прямій мові (повторення й поглиблення вивченого).

1

9

Заміна прямої мови непрямою.

1

10

Цитата як засіб передачі чужої мови.

1

11

Діалог. Розділові знаки при діалозі (повторення й поглиблення вивченого).

1

12

Урок мовленнєвого розвитку №5. Складання й розігрування діалогів відповідно до певної ситуації (офіційна й неофіційна розмова, діалог-домовленість) на запропоновані учнями актуальні й цікаві для них теми. Складання та обговорення переліку умов успішного спілкування в сучасному молодіжному середовищі, зокрема з використанням мобільного зв'язку. Підготовка до контрольної здачі діалогів.

1

Перегляд файлу

№ уроку

 

Зміст програмового матеріалу

К-сть год

 

Дата

 

Примітка

 

Вступ

1

Вступ. Розвиток української мови

1

 

 

2

Урок мовленнєвого розвитку №1. Повторення й узагальнення вивченого про мовлення. Види мовленнєвої діяльності. Різновиди аудіювання (ознайомлювальне, вивчальне, критичне). Різновиди читання (ознайомлювальне, вивчальне, переглядове). Контрольне читання мовчки. Стилі, типи мовлення. Жанри мовлення

1

 

 

3

Урок мовленнєвого розвитку №2. Вимоги до мовлення. Мовленнєва ситуація. Особливості орієнтування в ситуації спілкування в інтернет-просторі, зокрема в соцмережах. Уникання небажаного й небезпечного спілкування, протистояння маніпулятивним впливам.

1

 

 

Повторення вивченого у 8 класі

4

 

Граматична основа речення. Односкладне й двоскладне речення

1

 

 

 

5

Розділові знаки у простому ускладненому реченні

1

 

 

6

Урок мовленнєвого розвитку №3. Вибірковий усний переказ тексту художнього стилю. Підготовка до усного контрольного переказу.

1

 

 

7

Урок мовленнєвого розвитку №5. Ділові папери. Резюме

1

 

 

Синтаксис. Пунктуація

Пряма й непряма мова

8

Пряма й непряма мова (повторення і поглиблення). Розділові знаки при прямій мові (повторення й поглиблення вивченого).

1

 

 

 

 

9

Заміна прямої мови непрямою.

1

 

 

10

Цитата як засіб передачі чужої мови.

1

 

 

11

Діалог. Розділові знаки при діалозі (повторення й поглиблення вивченого).

1

 

 

12

 

Урок мовленнєвого розвитку №5.  Складання й розігрування діалогів відповідно до певної ситуації (офіційна й неофіційна розмова, діалог-домовленість) на запропоновані учнями актуальні й цікаві для них теми.  Складання та обговорення переліку умов успішного спілкування в сучасному молодіжному середовищі, зокрема з використанням мобільного зв’язку. Підготовка до контрольної здачі діалогів.

1

 

 

 

13

Урок мовленнєвого розвитку №6. Складання й розігрування діалогів-обговорень (прочитаної книжки, музичних новинок тощо) із різними співрозмовниками – товаришем (неформальне спілкування) та вчителем в офіційній ситуації. Складання й розігрування діалогу-домовленості (наприклад: щодо озеленення шкільного приміщення) з відповідною аргументацією (потребою очищення й природного зволоження повітря; зонування середовища, декорування приміщення і т. ін.).

1

 

 

14

 

Тренувальні вправи. Контрольна робота № 1 (тестові завдання). Повторення. Пряма і непряма мова

1

 

КР №1

 

Складне речення, його ознаки.

 Складносурядне речення

15

 

Аналіз контрольної роботи. Складне речення, його ознаки. Складні речення без сполучників, із сурядним і підрядним зв’язком. Складносурядне речення; його будова і засоби зв’язку між його частинами. Смислові зв’язки між частинами складносурядного реченнями. Розділові знаки між ними.

1

 

 

 

16

Урок мовленнєвого розвитку №7.  Стислий усний переказ тексту публіцистичного стилю (за складним планом)

1

 

 

17

 

Урок мовленнєвого розвитку №8. Докладний письмовий переказ тексту публіцистичного стилю з творчим завданням

1

 

 

 

18

Контрольний   докладний письмовий переказ тексту публіцистичного стилю з творчим завданням

1

 

Контр. переказ

19

Розділові знаки між частинами складносурядного речення. Тренувальні вправи.

1

 

 

20

Урок мовленнєвого розвитку №9. Аналіз письмового переказу.

1

 

 

21

Повторення вивченого та узагальнення теми.

 

1

 

 

Складнопідрядне речення

22

Складнопідрядне речення, його будова й засоби зв’язку в ньому. Підрядні сполучники й сполучні слова у складнопідрядних реченнях. Основні види підрядних речень. Розділові знаки між частинами складнопідрядного речення.

1

 

 

23

Складнопідрядні речення з підрядними означальними та з»ясувальними.

1

 

 

24

Складнопідрядні речення з підрядними обставинними.

1

 

 

25

 

Контрольний твір-роздум у публіцистичному стилі «Чи можна \ варто протиставляти телебачення художній літературі?»

1

 

 

Контр. твір

26

 

Складнопідрядні речення з підрядними означальними, з’ясувальними та обставинними.

1

 

 

 

27

Тренувальні вправи.

1

 

 

 

28

Складнопідрядне речення з кількома підрядними частинами. Розділові знаки у складнопідрядному реченні з кількома підрядними частинами

1

 

 

29

 

Тренувальні вправи.

1

 

 

 

 

 

30

 

Контрольна робота (диктант). Тренувальні вправи.

1

 

Контр. диктант

  31

Тренувальні вправи.

Контрольна робота №2 (тестові завдння). Складне речення і його ознаки. Складносурядне речення. Складнопідрядне речення.

1

 

 

 

КР №2

32

Робота над помилками, допущеними у творі, диктанті й тестовій контрольній роботі. Узагальнення вивченого в І семестрі.

1

 

 

 

ІІ семестр

 

33

 

Урок мовленнєвого розвитку №10.  Усний твір-роздум у публіцистичному стилі мовлення на суспільну тему. Підготовка до усного контрольного твору.

1

 

 

34

Урок мовленнєвого розвитку №11. Есе (орієнтовна тема: «Що робить мене щасливим (-ою)») з використанням складнопідрядних речень.

1

 

 

Безсполучникове складне речення

35

Безсполучникове складне речення.  Смислові відношення між частинами безсполучникового складного речення. Розділові знаки.

1

 

 

36

Тренувальні вправи.

1

 

 

37

Урок мовленнєвого розвитку №12.  Коротке повідомлення (на основі кількох джерел) у публіцистичному стилі на морально-етичну або суспільну тему.

1

 

 

38

Розділові знаки (кома і крапка з комою).

1

 

 

 

39

Розділові знаки (двокрапка).

1

 

 

40

Розділові знаки (двокрапка).

1

 

 

41

Розділові знаки (тире).

1

 

 

42

Розділові знаки (тире).

1

 

 

43

Урок мовленнєвого розвитку №13. Ділове мовлення. Зява.

1

 

 

44

Розділові знаки у БСР. Тренувальні вправи.

1

 

 

45

Урок мовленнєвого розвитку №14. Діалог-обговорення актуальної теми.

1

 

 

46

Урок мовленнєвого розвитку №15.   Написання  твору-роздуму на морально-етичну тему в публіцистичному стилі («Своє, рідне — своє рідне», «Як відшукати свій шлях у житті», «Чи зможуть з часом селфі замінити родинні фотографії») з використанням безсполучникових речень

1

 

 

47

Контрольний твір-роздум на морально-етичну тему в публіцистичному стилі.

1

 

 

Контр. твір

48

Узагальнення теми.

1

 

 

 

 

Складне речення з різними видами сполучникового й безсполучникового зв’язку

 

49

Складні речення із сурядним і підрядним зв’язком. Розділові знаки в таких реченнях.

1

 

 

50

 

Урок мовленнєвого розвитку №16. Вибірковий письмовий переказ тексту наукового стилю (з використанням склдних речень із різними видами зв»язку).

1

 

 

51

Урок мовленнєвого розвитку №16. Вибірковий письмовий переказ тексту наукового стилю (з використанням склдних речень із різними видами зв»язку).

1

 

 

52

Контрольний вибірковий письмовий переказ тексту наукового стилю

1

 

Контр. переказ

53

 

Складні речення із сполучниковим і безсполучниковим зв»язком. Тренувальні вправи.

1

 

 

54

Контрольне аудіювання. Повторення вивченого. Підготовка до контрольної роботи.

1

 

Контр. аудіювання

55

Тренувальні вправи. Контрольна робота №3 (тестові завдання). Безсполучникове складне речення. Складне речення з різними видами зв»язку.

1

 

КР №3

56

Аналіз контрольної роботи. Узагальнення теми.

1

 

 

 Текст як одиниця мовлення й продукт мовленнєвої діяльності

57

Текст і його основні ознаки. Будова тексту.

1

 

 

58

Мікротема й абзац, спільне і відмінне між ними.

1

 

 

59

Ключові слова в тексті й абзаці, тематичне речення в абзаці.

1

 

 

60

Види й засоби міжфразового зв’язку (повторення й узагальнення)

1

 

 

61

Урок мовленнєвого розвитку №18.  Тези прочитаних публіцистичної чи науково-пізнавальної статей

 

1

 

 

62

Урок мовленнєвого розвитку №19.  Конспект сприйнятого на слух науково-навчального тексту

1

 

 

63

Повторення вивчених розділових знаків у простому і складному реченнях. Підготовка до контрольного диктанту.

1

 

 

 

64

Контрольна робота (диктант). Тренувальні вправи.

1

 

Контр. диктант

65

Тренувальні вправи.

Контрольна робота №4 (тестові завдння). Безсполучникове складне речення. Складне речення з різними видами зв»язку. Текст.

1

 

КР №4

66

Аналіз контрольних робіт. Узагальнення вивченої теми.

1

 

 

Узагальнення й систематизація вивченого

67

Мовні аспекти вивчення речення (порядок слів у реченні, граматична основа, види речень).

1

 

 

68

Орфографія.

1

 

 

69

Пунктуація.

1

 

 

70

Узагальнення вивченого протягом року.

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Погоджено»

 

_________ (_____________)

 

«___» ________ 20____ р.

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематичне планування

з української мови

для 9-А класу

на 2018-2019 н.р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

doc
Додано
21 жовтня 2018
Переглядів
787
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку