19 серпня о 18:00Вебінар: Ментальна арифметика: розвиваємо обидві півкулі головного мозку

Календарно-тематичне планування з української мови та літератури 2018 (6, 8 класи)

Про матеріал

Календарно-тематичне планування з української мови та літератури для 6 - 8 класів. За новою, зміненою програмом 2018. Користуйтесь із задоволенням

Перегляд файлу

«СХВАЛЕНО» «ПЕРЕВІРЕНО»                                             «ЗАТВЕРДЖЕНО»                      

МО вчителів суспільно- Заступник директора з НВР                      Директор школи

гуманітарних дисциплін  _______О. В. Барановська                        ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­_____Н. С. Міносян

протокол №­­­__ 

_____2018р.                                           _____2018р.                                               _____2018р.

 

Календарно-тематичне планування

з української літератури

на 2018/2019 навчальний рік

для 6 класу

комунального закладу освіти

«Миколаївська загальноосвітня школа I-III ступенів»

Вітовської районної ради

 

За програмою: Р. В. Мовчан, доктор філологічних наук (керівник групи); К. В. Таранік-Ткачук, кандидат педагогічних наук, головний спеціаліст Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України; М. П. Бондар, кандидат філологічних наук (Київ); О. М. Івасюк, кандидат філологічних наук (Чернівці); С. А. Кочерга, доктор філологічних наук (Ялта); Л. І. Кавун, доктор філологічних наук (Черкаси); О. І. Неживий, кандидат педагогічних наук (Луганськ); Н. В. Михайлова, учитель-методист (Київ),  оновлення програми відповідно до наказів Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804

 

 

Рогова Юлія Ігорівна

(вчитель української мови та літератури)

Навчально-методичне забезпечення викладання

української літератури у 6 класі

у 2018-2019 навчальному році

 

Річна кількість годин       70 год.

Кількість годин на тиждень згідно з програмою  2 год.

 

Обов'язкова кількість видів контролю

І семестр

II семестр

Контрольні роботи у формі:

• контрольного класного твору;

• виконання інших завдань (тестів, відповідей на запитання тощо)

3

1

2

3

1

2

Уроки розвитку мовлення (РМ)*

2(у+п)

2 (у+п)

Уроки позакласного читання (ПЧ)

2

2

Перевірка зошитів

4

5

 

 

 

 

 

 

п/п

Зміст програмового матеріалу

К-сть

год

Дата

 

Приміт-ки

 

1.

Вступ. Книжка в житті людини.

1

 

 

 

 

 

Загадково прекрасна і славна давнина України

 (6 год)

 

 

 

 

2.

Календарно-обрядові пісні. Роль і мі-сце пісні в житті українців. Головні кален­дарні обряди. Народна обрядо-ва пісня, її різновиди.

1

 

Вивч. нап.

(2 на вибір)

 

3.

Календарно-обрядові пісні літнього

циклу.

1

 

 

 

4.

Календарно-обрядові пісні зимового циклу.

1

 

 

 

5.

Календарно-обрядові пісні весняного циклу .  Художні особливості пісень.

1

 

 

 

7.

Народні колискові пісні «Ой ти, коте, коточок», «Ой ну, люлі, дитя спать».

 

1

 

 

 

8.

П Ч №1.Українські народні перекази та легенди « Скелі Мангупа»,  «Шандровський соляний колодязь».

1

 

 

 

9.

Контрольна  робота №1 з теми «Загадково прекрасна і славна давнина України (фольклор)» (тест).

1

 

 

 

 

Пісні літературного походження (3 год)

 

 

 

 

10.

«Ще не вмерла України» П. Чубинсь-кого, М. Вербицького — національ-ний Гімн нашої держави .

1

 

 

 

11.

Пісні літературного походження. Ле­генда про дівчину-Україну, яку Господь обдарував піснею, «Молитва»

0. Кониського.

1

 

Вивч. нап.

 

 

12.

Стрілецькі пісні. «Ой у лузі червона калина похилилася» С. Чарнецького і

Г. Труха.

1

 

 

 

13.

Р М №1.Письмова творча робота про роль і місце пісні в житті українців.

1

 

 

 

14.

М.Вороний. «Євшан-зілля». Коротко про письменника.

1

 

 

 

15.

М.Вороний. «Євшан-зілля». Поема про необхідність повернення людині історичної пам’яті усвідомлення своєї національної приналежності.

1

 

 

 

16.

Тарас Шевченко. «Думка» («Тече вода в синє море...»). Відомості про перебування поета в Санкт-Петербурзі.

1

 

Вивч. нап

 

17.

Т. Шевченко. Поема «Іван Підкова».

1

 

 

 

18.

ЛРК №1. Письменники-ювіляри Миколаївщини 2018

1

 

 

 

19.

 

В. Рутківський. «Джури козака Шва-йки» («На козацьких островах»).Тво-рчість відомого українського пись-менника.

1

 

 

 

20.

Твір про волелюбних, сміливих  геро-їв, які вміють вистояти у складних ситуаціях.

1

 

 

 

 

21.

Тема боротьби українських козаків проти татарської орди.

1

 

 

 

 

22.

Контрольна  робота №2 з теми «За-гадково прекрасна і славна давнина України (пісні літ. походження,

М.Вороний, Т. Шевченко, В. Рутків-ський)»  (тест).

1

 

 

 

 

Я і світ (10 год)

 

 

 

 

 

23.

Леся Українка. «Мрії», «Як дитиною, бувало...» .

1

 

Вивч. нап.

 

24.

Леся Українка. «Тиша морська».

 

1

 

 

 

25.

Урок виразного читання №1. Вираз-не читання віршів Лесі Українки.

1

 

 

 

 

 

26.

 

В.Винниченко.«Федько-халамидник» Цікава історія з життя письменника.

1

 

 

 

27.

В.Винниченко.«Федько-халамидник»  Щедрий на добро внутрішній світ героя. Федько як особистість.

1

 

 

 

28.

Контрольний твір-роздум  (есе) на одну із тем: «Людська порядність і байду-жість», «Чи хотів би я мати такого друга як Толик».

 

1

 

 

 

29.

Р М №2 Усна розповідь «Моє ставле-ння до Федька і Толі».

1

 

 

 

30.

Контрольна  робота №3 з теми «Я і світ» (тест).

1

 

 

 

31.

ПЧ №2.  Марійка Підгірянка. Поезія для дітей.

1

 

 

 

32.

 

ЛРК №2. Марущак В. І. Твори для дітей

1

 

 

 

 

 

II семестр

 

 

 

 

 

33.

С. Чернілевський. «Теплота родинно-го інтиму».

1

 

 

 

 

34.

С. Чернілевський.  «Забула внучка в баби чере­вички» .

1

 

 

 

35.

І.  Жиленко. «Жар-птиця», «Підко-ва».

1

 

 

 

36.

І.  Жиленко. «Гном у буфеті».

1

 

 

 

 

37.

І. Калинець. Збірка «Дивосвіт».

1

 

Вивч. нап.

(на вибір)

 

38.

Емма Андієвська – українська пись-менниця і художниця, що живе в Ні-меччині. «Казка про яян».

1

 

 

 

 

 

 

 

39.

Емма Андієвська «Говорюща риба». Добро і любов до світу. Порушення питань моралі, дружби, сили слова.

1

 

 

 

 

40.

Прихований повчальний зміст творів. Принципи толерантного ставлення до інших, вірності мріям, прагнення гар-монії зі світом.

 

1

 

 

 

 

 

41.

Контрольна  робота №4 з теми

«Я і світ» (тест).

 

1

 

 

 

 

42.

П Ч №4. Марко Вовчок. «Дев’ять братів і десята сестриця Галя».

1

 

 

 

 

Пригоди і романтика

(12 год)

 

 

 

 

43.

В. Нестайко – відомий у світі україн-ський дитячий письменник. Повість «Тореадори з Васюківки».

1

 

 

 

44.

В. Нестайко. «Тореадори з Васюків-ки». Мрія і дійсність у творі.

1

 

 

 

45.

В. Нестайко.   «Тореадори з Васюків-ки».  Поведінка героїв твору, їх вчин-ки.

1

 

 

 

46.

В. Нестайко. «Тореадори з Васюків-ки». Смішне, комічне, романтичне у творі.

 

1

 

 

 

47.

ЛРК №3. Чижова Людмила Яківна – перлина Миколаїщини

1

 

 

 

48.

Я. Стельмах. «Митькозавр із Юрків-ки, або Химера лісового озера».

1

 

 

 

49.

Я. Стельмах. «Митькозавр із Юрків-ки, або Химера лісового озера». До-питливість, винахідливість хлопчиків.

1

 

 

 

 

 

50.

Я. Стельмах. «Митькозавр із Юрків-ки, або Химера лісового озера». Усві-домлення значення романтики в жит-ті людини.

1

 

 

 

 

51.

Контрольний твір-роздум (есе) на тему «Яким я бачу справжнього друга».

1

 

 

 

 

52.

 

П Ч №3. К. Штанко «Дракони, вперед!»

2

 

 

 

53.

Фантастична, романтична, багато-епізодна повість про виховання гід-ності та мужності.

1

 

 

 

54.

Стосунки між різними поколіннями в родині. 

1

 

 

 

55.

Р М №3 Усний твір-характеристика персонажів твору.

1

 

 

 

56.

Контрольна робота №5 з теми «Пригоди і романтика» (тест) 

1

 

 

 

 

Гумористичні твори

(7 год.)

 

 

 

 

57.

Л. Глібов – визначний український байкар, поет. Викривальна і повчаль-на спрямованість байок письменника.

1

 

 

 

58.

Велика роль гумору в житті україн-ців. Жанрова різноманітність творів. Л. Глібов «Муха й Бджола».

1

 

 

 

59.

Л. Глібов. «Жаба й Віл», «Щука».

1

 

 

 

 

60.

Р М №4. Складання власної байки (письмово)

1

 

 

 

 

61.

Степан Руданський. Коротко про пи-сьменника. Співомовки С.Рудансь-кого – унікальне явище у світовій ку-льтурі. «Добре торгувалось».

1

 

 

 

 

62.

 

С. Руданський.«Запорожці у короля».

 

1

 

 

 

 

 

63.

П. Глазовий. «Найважча роль», «За-морські гості» .

1

 

 

Вивч. нап. (на вибір)

 

64.

П. Глазовий. «Кухлик», «Похвала».

1

 

 

 

 

65.

Урок виразного читання №2. Виразне читання гуморесок.

1

 

 

 

 

 

66.

Контрольна робота №6 з теми «Гумористичні твори» (тест).

1

 

 

 

68.

ЛРК №4. Кремінь Дмитро Дмитрович – земне й небесне у його творах

1

 

 

 

69.

Повторення та узагальнення вивче-ного у шостому класі.

1

 

 

 

70.

Повторення та узагальнення знань з теорії літератури. Підсумковий урок.

1

 

 

 

 

Перегляд файлу

 

 

 

 

«СХВАЛЕНО» «ПЕРЕВІРЕНО»                                «ЗАТВЕРДЖЕНО»                      

МО вчителів суспільно- Заступник директора з НВР               Директор школи

гуманітарних дисциплін  _______О. В. Барановська                 ____Н. С. Міносян

протокол №­­­__ 

_____2018р.                                   _____2018р.                                          _____2018р.

 

 

 

 

images (2)

Календарно-тематичне планування

з української мови

на 2018/2019 навчальний рік

для 6 класу

комунального закладу освіти

«Миколаївська загальноосвітня школа I-III ступенів»

Вітовської районної ради

 

 

 

За програмою для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів  з українською мовою навчання зі змінами, затвердженими наказом Міністерства від 07.06.2017 №804

 

 

 

Рогова Юлія Ігорівна

(вчитель української мови і літератури)

 

 

 

 

 

 

 

Фронтальні види контрольних робіт

 

 

 

Форми контролю

І семестр

ІІ семестр

Перевірка мовної теми

4

 

4

 

Письмо:

 

 

 

 

переказ

1

 

1

 

твір

-

 

1

 

Правопис:

 

 

 

 

диктант

1

 

1

 

 

Усний твір,

діалог

 

 усний переказ,

читання вголос

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 з/п

Тема, зміст навчального матеріалу

Дата

Примітки

 

І семестр

Вступ

1.

 

Вступ. Краса й багатство української мови.

Коментування висловів відомих людей про красу та багатство української мови.

 

 

2.

 

РМ Види мовленнєвої діяльності (повторення й поглиблення вивченого). Загальне уявлення про ситуацію спілкування та її складники: адресат мовлення (той, хто говорить або пише), адресант мовлення (той, до кого спрямоване мовлення), тема та основна думка висловлення, мета й місце спілкування (практично).

 

 

3.

РМ Повторення вивченого про типи мовлення.

Читання текстів (уривків), що належать до різних типів мовлення.

 

 

 

4.

Словосполучення і речення. Головні члени речення.

 

 

5.

Просте речення. Основні пунктограми. Однорідні члени речення в простому реченні.

Поширення простих речень однорідними членами.

 

 

7.

Складне речення. Пряма мова. Діалог. Основні орфограми.

 

 

9.

РМ Повторення відомостей про стилі мовлення. Поняття про офіційно-діловий стиль.

Читання та обговорення текстів, що належать до різних стилів.

 

 

10.

КР  1. «Повторення, узагальнення й поглиблення вивченого»: тестування, виконання завдань.

 

 

Лексикологія

11.

РМ Ділові папери. Оголошення для розміщення на шкільному веб-сайті (на шкільній дошці оголошень) про очікувану подію (екскурсію учнів до музею, відвідання театру, організацію поїздки до Канівського музею Тараса Шевченка на території Шевченківського національного заповідника тощо).

 

 

12.

Групи слів за походженням: власне українські й запозичені (іншомовного походження) слова. Тлумачний словник української мови. Словник іншомовних слів.

Добирання українських відповідників до вжитих у реченнях (текстах) іншомовних слів.

 

 

13.

Написання слів, що увійшли в українську мову з інших мов (слова іншомовного походження): букви и, і.

 

 

14.

Написання слів, що увійшли в українську мову з інших мов (слова іншомовного походження): правопис знака м’якшення й апострофа.

 

 

15.

Написання слів, що увійшли в українську мову з інших мов (слова іншомовного походження): подвоєння букв у загальних і власних назвах іншомовного походження.

 

 

16.

Лексична помилка (тавтологія, калькування, вживання слів у невластивих значеннях тощо) та умовне позначення її (практично).

Редагування речень і текстів, у яких допущено лексичні помилки.

 

 

 

17.

РМ Докладний усний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами роздуму.

 

 

18.

Активна й пасивна лексика української мови. Застарілі слова (архаїзми й історизми). Активна й пасивна лексика української мови. Неологізми.

Колективне укладання словничка популярних у шкільному житті неологізмів.

 

 

20.

Групи слів за вживанням: загальновживані й стилістично забарвлені слова. Діалектні слова. Просторічні слова.

 

 

21.

Професійні слова й терміни.

Створення висловлення-роздуму «Професія моїх батьків» («Ким я мрію стати») з використанням професійних слів, неологізмів.

Пароніми (практично).

 

 

 

23.

РМ Повторення вивченого про текст, його основні ознаки, особливості будови тексту, використання мовних засобів зв’язку між його частинами. Основні джерела матеріалу для твору (практично).

 

 

24.

Тренувальні вправи.

 

 

25.

КР  2. «Лексикологія»: тестування, виконання завдань.

 

 

26.

РМ Складний план прослуханого або прочитаного тексту; простий план власного висловлення. Будова елементарного роздуму.

 

 

Фразеологізми

27.

Фразеологізми. Поняття про фразеологізм, його лексичне значення. Ознайомлення із фразеологічним словником.

Аудіювання текстів художнього та розмовного стилів, які містять фразеологізми, тлумачення значення стійких словосполучень.

 

 

28.

Джерела українських фразеологізмів.

Прислів’я, приказки, крилаті вирази, афоризми як різновиди фразеологізмів.

Пояснення значення прислів’їв, приказок, крилатих висловів.

 

 

30.

Фразеологізми в ролі членів речення.

 

 

31.

Тренувальні вправи.

Колективне укладання словничка фразеологізмів на позначення певних якостей (наприклад: золоті уста — красномовність; гострий на язик — дотепність) або рис характеру особистості (лицар без страху і догани, держить хвіст бубликом, підшитий лисом і т. ін.).

 

 

32.

КР  3. «Фразеологія»: тестування, виконання завдань.

 

 

33.

РМ Есе про вчинки людей на основі власних спостережень і вражень у художньому стилі (орієнтовні теми: «Чому я пишаюся своїм товаришем», «Який вчинок можна вважати героїчним», «У яких вчинках виявляється людська шляхетність») з використанням фразеологізмів.

 

 

34.

РМ Аналіз есе

 

 

Словотвір. Орфографія

35

Змінювання і творення слів. Твірне слово.

 

 

36

Основні способи словотворення: префіксальний, суфіксальний, префіксально-суфіксальний, безафіксний (відкидання від твірного слова префіксів, суфіксів і закінчення), складання основ (або слів), абревіатури, перехід слів з однієї частини мови в іншу.

 

 

37

Словотвірний ланцюжок. Словотвірний розбір слова.

 

 

38.

Зміни приголосних при творенні слів: іменників із суфіксом -ин(а) від прикметників на -ський, -цький; із буквосполученням -чн- (-шн-).

 

 

39.

Зміни приголосних при творенні відносних прикметників із суфіксами -ськ-, -цьк-, -зьк- та іменників із суфіксам -ств(о), -зтв(о), -цтв(о).

 

 

 

40.

Контрольний диктант № 1.

 

 

41.

Складні слова. Сполучні о, е в складних словах.

Створення допису до шкільного веб-сайта про українських меценатів з використанням складних слів (наприклад: добродій, милосердя, життєпис, благодійність).

 

 

42.

Правопис складних слів разом і через дефіс.

 

 

43.

Написання слів з пів-.

 

 

44.

Творення та правопис складноскорочених слів.

 

 

45.

Тренувальні вправи.

 

 

46.

КР  4. «Словотвір. орфографія»: тестування, виконання завдань.

 

 

Морфологія. Орфографія

47.

Повторення вивченого про самостійні частини мови в попередніх класах. Загальна характеристика частин мови. Граматична помилка, умовне позначення її (практично).

Колективне складання (заповнення) таблиці «Частини мови».

 

 

48.

РМ Будова опису приміщення.

Читання мовчки художнього тексту розповідного характеру з елементами опису приміщення. Обговорення ролі опису приміщення в художніх і наукових текстах. Колективне складання  плану прочитаного тексту.

 

 

 

49.

Іменник як частина мови: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль.

 

 

50.

Іменники загальні й власні (повторення й поглиблення).

Велика буква та лапки у власних назвах.

 

 

51.

Іменники конкретні та абстрактні (повторення й поглиблення).

 

 

52.

Збірні іменники.

 

 

53.

Рід іменників (повторення). Іменники спільного роду.

Складання та розігрування жартівливого діалогу «З ким варто й не варто дружити» з використанням іменників спільного роду (наприклад: задавака, базіка, вереда, білоручка) та іменниками, що можуть означати осіб чоловічого або середнього роду (ледащо, забудько, базікало).

 

 

 

 

РМ Контрольний письмовий вибірковий переказ художнього тексту, що містить опис приміщення.

 

 

 

РМ Аналіз переказу.

 Визначення ролі іменників в описі приміщення.

 

 

 

54.

Незмінювані іменники. Рід незмінюваних іменників.

Складання листа до близької людини про враження від екскурсії до зоопарку з використанням незмінюваних іменників (наприклад: гризлі, поні, ему, какаду та ін).

 

 

55.

Число іменників (повторення). Іменники, що мають форми тільки однини або тільки множини.

 

 

56.

КР  5. «Іменник»: тестування, виконання завдань.

 

 

 

РМ Складання й розігрування діалогу етикетного характеру відповідно до запропонованої ситуації спілкування етикетного характеру; діалогу відповідно до ситуації спілкування, пов’язаної з обміном думками, життєвим досвідом учнів щодо безпеки спілкування телефоном та в мережі Інтернет; діалогів (телефонних розмов), що передбачають уникання небажаного й небезпечного спілкування, протистояння маніпулятивним впливам.

 

 

 

 


 

 

II СЕМЕСТР

 

 

 

58.

Відмінки іменників.

 

 

59.

Відмінювання іменників. Поділ іменників на відміни й групи.

 

 

60.

Відмінювання іменників І відміни.

 

 

61.

Відмінювання іменників ІІ відміни.

 

 

62.

Особливості відмінювання іменників чоловічого роду в родовому відмінку. Букви -а (-я), -у (-ю) в закінченнях іменників чоловічого роду другої відміни.

 

 

63.

Відмінювання іменників ІІІ – IV відмін.

 

 

 

 

65.

Кличний відмінок. Особливості написання іменників у кличному відмінку.

 

 

66.

Відмінювання іменників, що мають форму лише множини.

 

 

67.

Правопис складних іменників (повторення й поглиблення).

 

 

68.

Не з іменниками.

 

 

69.

Букви е, и, і в суфіксах -ечок, -ечк, -ичок, -ичк, -інн(я), -ення(я), -н(я), -инн(я), -ив(о), -ев(о).

 

 

70.

Написання й відмінювання чоловічих і жіночих прізвищ, імен по батькові.

Складання власного родоводу з додержанням правил написання чоловічих та жіночих імен по батькові.

 

 

71.

Тренувальні вправи.

 

 

72.

КР  6. «Іменник»: тестування, виконання завдань.

 

 

73.

РМ Есе-дослідження на публіцистичну тему («Я – українець!»)

 

 

 

74.

Прикметник: значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль.

 

 

75.

Групи прикметників за значенням: якісні, відносні, присвійні.

 

 

76.

Групи прикметників за значенням. Перехід прикметників з однієї групи в іншу.

 

 

77.

Ступені порівняння якісних прикметників, творення їх.

 

 

78.

Ступені порівняння якісних прикметників, творення їх.

 

 

79.

Відмінювання прикметників. Прикметники твердої і м’якої груп.

 

 

80.

РМ Контрольний докладний письмовий переказ тексту, що містить опис природи.

 

 

81.

РМ Контрольний докладний письмовий переказ тексту, що містить опис природи.

 

 

82.

РМ Аналіз письмового переказу.

 

 

83.

Творення прикметників (практично).

 

 

84.

Перехід прикметників в іменники.

Складання й розігрування діалогів на тему шкільного життя з використанням прикметників, що перейшли в іменники (наприклад: черговий, учительська, майбутнє, учений, військовий,  знайомий, похідна, земноводні).

 

 

85.

Написання прикметників із суфіксами: -еньк-, -есеньк-, -ісіньк-, -юсіньк-, -ськ-, -цьк-, -зьк-.

Сприймання й відтворення зразків усної народної творчості для дітей (лічилок, забавлянок, колискових тощо) з прикметниками, що мають суфікси пестливості.

 

 

86.

Букви е, о, и в прикметникових суфіксах -ев-(-єв-), -ов-(-йов-, -ьов-), -ин-,-ін-, 

-ичн-.

 

 

87.

Написання не з прикметниками.

 

 

88.

Написання -н- і -нн- у прикметниках.

Створення мікротексту з висловленням захоплення, схвалення вчинку знайомої людини (знаменної події), з використанням прикметників типу несказанний, незрівнянний, неоціненний.

 

 

89.

Написання складних прикметників разом і через дефіс.

 

 

90.

Написання прізвищ прикметникової форми.

 

 

91.

Тренувальні вправи.

Читання мовчки прозових і поетичних текстів, що містять описи природи, визначення в них прикметників, з’ясування їхньої ролі в описах.

 

 

92.

КР  6. «Прикметник»: тестування, виконання завдань.

 

 

 

93.

Числівник: значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль.

Читання вголос розкладу шкільних дзвінків, орієнтовного розпорядку дня школяра (розкладу руху транспорту тощо) з використанням числівників, обговорення їхньої ролі та значення в мовленні.

 

 

94.

Числівники кількісні (на означення цілих чисел, дробові, збірні) та порядкові.

 

 

95.

Числівники прості, складні й складені. Роздільне написання складених числівників. Написання разом порядкових числівників з -тисячний.

 

 

96.

Відмінювання числівників.

 

 

97.

Відмінювання числівників.

 

 

98.

Відмінювання числівників. Буква ь на кінці числівників і перед закінченням у непрямих відмінках.

 

 

 

99.

РМ Контрольний письмовий твір-опис природи в художньому стилі на основі особистих вражень або за картиною на матеріалі відомих полотен українських пейзажистів А. Куїнджі, С. Васильківського, І. Айвазовського та ін.

 

 

100.

РМ Аналіз письмового твору.

 

 

101.

Узгодження числівників з іменниками.

Складання списку потрібних для родини на тиждень продуктів із зазначенням кількості та цін з додержанням правил узгодження числівників з іменниками.

 

 

102.

Правильне вживання числівників на позначення дат і часу.

Створення інформаційного допису типу оголошення про певну подію з використанням числівників на позначення дат і часу для розміщення в соцмережі.

 

 

103.

Тренувальні вправи.

Складання роздуму про доцільне використання вільного часу з використанням числівників (орієнтовні теми: «Вільний час − можливість для розвитку здібностей», «Гайнування часу − найбільше марнотратство»).

 

 

104.

КР  7. «Числівник»: тестування, виконання завдань.

 

 

 

105.

РМ Вільне есе розповідного характеру з елементами роздуму в художньому стилі (орієнтовні теми: «Що я роблю для здійснення своєї мрії», «У чому полягає гідність людини», «Що важливіше – наполегливість чи скромність») з використанням займенників, що належать до різних розрядів

 

 

106.

РМ Аналіз есе

 

 

107.

Займенник: значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль.

 

 

108.

Розряди займенників за значенням: особові, зворотний, присвійні, вказівні; питальні й відносні; заперечні; означальні й неозначені (ознайомлення).

 

 

109.

Відмінювання займенників усіх розрядів.

 

 

110.

Приставний н у формах особових і вказівних займенників.

 

 

111.

Правопис заперечних займенників.

Складання письмових мікровисловлень (реплік), які містять відмову від пропозиції, що загрожує життю або здоров’ю людини, з використанням заперечних займенників.

 

 

112.

Написання разом і через дефіс неозначених займенників.

 

 

113.

Написання займенників із прийменниками окремо.

 

 

114.

Контрольний диктант  2.

 

 

115.

Тренувальні вправи.

Складання листівки на паперових або електронних носіях із запрошенням на урочисту подію (день відкриття школи, ювілей першої вчительки) з використанням займенників, що належать до різних розрядів.

 

 

116.

КР  8. «Займенник»: тестування, виконання завдань.

 

 

 

117.

РМ Есе світоглядного змісту (орієнтовні теми: «Кого можна назвати патріотом рідної землі», «У чому полягає життєвий успіх»).

 

 

Повторення і узагальнення вивченого за рік

119.

Лексикологія. Фразеологія.

Тлумачення лексичного значення вжитих у реченнях (текстах) слів і фразеологізмів.

 

 

120.

Словотвір і орфографія.

 

 

121.

Морфологія й орфографія.

Написання речень і текстів з поясненням написання слів та вживання розділових знаків.

 

 

122.

Підсумковий урок.

 

 

 

 

Перегляд файлу

«СХВАЛЕНО» «ПЕРЕВІРЕНО»                                «ЗАТВЕРДЖЕНО»                      

МО вчителів суспільно- Заступник директора з НВР          Директор школи

гуманітарних дисциплін  _______О. В. Барановська         ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­_____Н. С. Міносян

протокол №­­­__ 

_____2018р.                                   _____2018р.                                _____2018р.

 

 

 

 

Календарно-тематичне планування

з української літератури

на 2018/2019 навчальний рік

для 8 класу

комунального закладу освіти

«Миколаївська загальноосвітня школа I-III ступенів»

Вітовської районної ради

 

images (1)

 

 

Українська література. 5-9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Освіта, 2013 (зі змінами, затвердженими наказом МОН України від 07.06. 2017р. №804)

 

 

 

Рогова Юлія Ігорівна

(вчитель української мови та літератури)

 

Навчально-методичне забезпечення викладання

української літератури у 8 класі

у 2018-2019 навчальному році

 

 

Річна кількість годин       70 год.

Кількість годин на тиждень згідно з програмою  2 год.

 

 

 

 

Обов'язкова кількість видів контролю

І семестр

II семестр

Контрольні роботи у формі:

• контрольного класного твору;

• виконання інших завдань (тестів, відповідей на запитання тощо)

3

1

2

3

1

2

Уроки розвитку мовлення (РМ)*

2(у+п)

2 (у+п)

Уроки позакласного читання (ПЧ)

2

2

Уроки літератури рідного краю (ЛРК)

2

2

Перевірка зошитів

4

5

 


 

 

п/п

Зміст програмового матеріалу

К-сть

год

Дата

 

Приміт-ки

 

1.

 Вступ. Художня література як одна з форм духовної діяльності людини, її функції.

ТЛ: художній образ, художній твір

1

 

 

 

Усна народна творчість

(9 год.)

 

 

 

2.

Українські історичні пісні. Пісні про звитяжну боротьбу козаків з турець-ко-татарськими нападниками («Зажу-рилась Україна», «Та, ой, як крикнув же козак Сірко»).

ТЛ: історичні пісні

1

 

 

3.

 

ЛРК №1. Легенди про Івана Сірка

 

1

 

 

4.

Пісні про боротьбу проти соціально-го та національного гніту («Ой Моро-зе, Морозенку», «Максим козак Залі-зняк») .

1

 

 

5.

 «Чи не той то  хміль?», «За Сибіром сонце сходить». Образи історичних осіб, лицарів-оборонців рідної землі, створені народною уявою.

1

 

 

6.

 

Пісні Марусі Чурай. «Засвіт встали козаченьки».

1

 

Вивч. нап.

 

 

7.

 

«Віють вітри, віють буйні», «Ой не ходи, Грицю...» - пісні, що стали на-родними. Їхня популярність, фольк-лорна основа, народнопоетичні обра-зи.

1

 

 

8.

РМ №1. Письмова творча робота про українську історичну народну пі-сню.

ТЛ: Думи

1

 

 

 

9.

Українські народні думи, їх різнови-ди. «Маруся Богуславка». Проблема вибору героїні.  «Маруся Богуславка». Образ української полонянки Марусі.

1

 

 

11.

ПЧ  №1. Народна дума  «Втеча трьох братів з города Азова, з турецької неволі».

1

 

 

12.

Контрольна робота №1 з теми «Вступ. Усна народна творчість» (тест)

1

 

 

 

Світ української поезії (10 год.)

 

 

 

13.

Життєвий шлях Т. Шевченка.  Усві-домлення поетом власної місії. «Ду-ми мої, думи  мої…». 

1

 

Вивч. нап.

(на вибір)

 

14.

Т. Г. Шевченко. «Мені однаково, чи буду». Уболівання поета за майбутнє України.

1

 

 

15.

Роздуми автора про власну долю, плинність, скороминущість життя людини на землі. «Ой три шляхи ши-рокії…».

ТЛ: філософська лірика

1

 

 

16.

Контрольний твір-роздум (есе). Світ української поезії Т. Шевченко, Леся Українка.

 

1

 

 

17.

Леся Українка. Розповідь про життя поетеси, її мужність і силу духу. Те-ма гармонійного єднання людини з природою у вірші «Давня весна».

1

 

 

18

 

Леся Українка. «Хотіла б я піснею стати». Ідея вільної творчості, вільно-любства людини .

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.

 Леся Українка. «Давня казка». Роль митця в суспільстві, служіння музі й народові, суть людського щастя.

1

 

 

 

 

 

 

20.

Леся Українка. «Давня казка». Проб-леми і мотиви твору.

1

 

 

 

21.

РМ №2. Порівняльна характеристика образів Поета і Бертольда (усно)

1

 

 

 

22.

Контрольна робота №2 з теми

«Т. Шевченко, Леся Українка» (тест)

 

Світ української поезії (10 год.)

 

1

 

 

23.

В. Сосюра. Коротко про поета. Патрі-отичні, інтимні,  пейзажні мотиви йо-го творів. Патріотичний пафос поезії «Любіть Україну!»

ТЛ: громадянська лірика

 

1

 

Вивч. нап.

24.

В. Сосюра. «Осінь»  («Облітають квіти, обриває вітер…»).«Васильки» - взірець інтимної лірики.

ТЛ: інтимна та пейзажна лірики

1

 

 

 

25.

ЛРК № 2. Письменники-ювіляри Миколаївщини 2018

 

1

 

 

26.

 

 

Володимир Підпалий. Щирість почу-ттів поета. Ідея гуманізму, людяно-сті, бережливого ставлення до приро-ди у творі «…Бачиш: між трав зелених…».

 

1

 

 

 

27.

Незбагненна краса світу, пат-ріотичні почуття, передані словом. Багатозначність і змістова глибина художніх образів ( «Зимовий етюд»).

 

1

 

 

28.

Василь Голобородько.  Самобутня постать поета в українській літературі. Вірш «З дитинства: дощ» (Я уплетений …»).

ТЛ: Вільний вірш.

1

 

 

29.

Василь Голобородько.  «Наша мова», «Теплі слова». Патріотизм, філософі-чність, фольклорна основа його пое-зій.

1

 

 

30.

П Ч №2. Н.Королева.«Легенди старо-київські» («Скитський скарб»).

1

 

 

31.

 

 

Контрольна робота №3 з теми «Володимир  Сосюра, Володимир Під-палий,  Василь Голобородько»  (тест)

1

 

 

 

 

 

 

 

32.

 

Урок-підсумок. Бесіди про твори, вивчені упродовж 1 семестру

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 


 

II семестр

Із сучасної української поезії (кінця ХХ — початку ХХІ ст.)  (5 год.)

 

 

 

33.

 

В. Герасим’юк («Чоловічий  танець»). Ідейно-образний зміст твору

1

 

Вивч.нап.

один вірш (на вибір)

34.

І. Малкович. «З янголом на плечі», «З нічних молитов». Глибокі роздуми поета

1

 

 

 

35.

А. Мойсієнко. «Жовтень жовті жолу-ді».  Краса художнього світу в поезії

1

 

 

36.

І. Павлюк «Дівчинка». Прагнення зазирнути у світ душі звичайної людини.

 

1

 

 

37.

Г. Кирпа  «Мій ангел такий маленький…», «Коли до вас темної ночі…».

 

1

 

 

38.

П Ч  №3. Сучасна українська поезія.

1

 

 

 

39.

Контрольна робота №4 з теми «Із сучасної української поезії (тест).

 

 

 

 

 

Національна драма(4 год.)

 

 

 

40.

І. Карпенко-Карий. Короткі відомості про життя і творчість українського драматурга XIX ст., про театр «ко-рифеїв».

1

 

 

41.

І. Карпенко-Карий. Трагікокомедія «Сто тисяч»(скорочено) – класичний взірець українського «Театру ко-рифеїв».

1

 

 

42.

І. Карпенко-Карий. «Сто тисяч». Проблема бездуховності людини, засліпленої прагненням до наживи.

1

 

 

43.

І. Карпенко-Карий. «Сто тисяч». Ха-рактеристика дійових осіб твору.

1

 

 

44.

Контрольний твір-роздум  (есе) за комедією І. Карпенка-Карого «Сто тисяч».

1

 

 

 

 

З української прози

(14  год.)

 

 

 

 

45.

М. Коцюбинський. «Дорогою ці-ною». Пригодницький, романтичний сюжет повісті.

1

 

 

 

46.

М. Коцюбинський. «Дорогою ці-ною». Вічний тип шукача правди.

1

 

 

47.

М. Коцюбинський. «Дорогою ці-ною».  Протест Остапа і Соломії про-ти кріпосницької наруги, будь-якого насильства над людиною.

1

 

 

48.

РМ №3. Письмовий твір «Проблема волі людини і можливості її досягнення в сучасних умовах».

1

 

 

49.

Олександр Довженко. Видатний ук-раїнський кінорежисер і письменник. Його оповідання про війну «Ніч пе-ред боєм» - твір про героїзм, самовід-даність, патріотичні почуття україн-ців, проявлені під час воєнного лихо-ліття.

1

 

 

50.

 51.

Образи діда Платона і діда Савки – представників українського трудово-го народу. Їхній моральний урок для солдатів.

2

 

 

52

Ніна Бічуя. «Шпага Славка Беркути»- повість про школу й проблеми дорос-лішання. Особливості композиції твору. Сюжет твору.

1

 

 

 

 

 

53.

Образи героїв твору «Шпага Славка Беркути».

1

 

 

 

 

54.

Ніна Бічуя. «Шпага Славка Беркути». Роль батьків у вихованні дітей та їх-ньому дозвіллі. Проблема особисто-сті в сучасному світі.

1

 

 

55.

Ніна Бічуя. «Шпага Славка Беркути». Справжня дружба, чесність, взаємо-підтримка і відповідальність, мораль-ний вибір у житті.

 

1

 

 

56.

РМ №4. Дискусія про роль впливу оточення на виховання дитини за твором Н. Бічуї «Шпага  Славка Беркути» (усно).

 

1

 

 

57.

Контрольна робота №5 з теми «З української прози: М. Коцюбинсь-кий,  Олександр Довженко, Ніна Бі-чуя»(тест)

З української прози

1

 

 

58.

В. Дрозд. «Білий кінь Шептало». Про блема людини в суспільстві, її знео-соблення. Характеристика образу ко-ня Шептала.

1

 

 

59.

Виразне читання найцікавіших епізодів твору В. Дрозда «Білий кінь Шептало». Алегоричний образ коня Шептала

1

 

 

60.

Юрій Винничук. «Місце для драко-на». Повість-казка про сучасний світ, у якому й досі живуть «драконячі закони».

1

 

 

61.

Юрій Винничук. «Місце для драко-на». Парадокс: дракон Грицько – по-ет і християнин. Роздуми про добро і зло, вірність і зраду, доцільність са-мопожертви.

1

 

 

62.

Юрій Винничук. «Місце для драко-на». Підтекст твору, алегоричність образів дракона Грицька, пустельни-ка та князя.

1

 

 

63.

ЛРК №3. Кремінь Дмитро Дмитрович – філософські роздуми поета

 

1

 

 

 

Український гумор

 

 

 

 

64.

Валентин Чемерис. «Вітька + Галя, або Повість про перше кохання». Гу-мористична повість про життя і при-годи школярів із села Великі Чаплі.

1

 

 

65.

Образи Вітька Горобця, Федька Ко-тигорошка, Галі Козачок.

1

 

 

 

 

66.

Дитячі проблеми в дорослому житті, передані засобами гумору. Виразне читання найцікавіших епізодів твору «Вітька + Галя, або повість про перше кохання».

1

 

 

67.

Контрольна робота №6 з теми «Українська проза», «Український гумор» (тест).

 

1

 

 

68.

ПЧ №4. Марко Вовчок «Ведмідь»

1

 

 

69.

ЛРК№4. Чижова Людмила Яківна – перлина Миколаївщини

1

 

 

70.

Підсумковий урок. Бесіда про твори, що вивчалися упродовж року й ви-кликали найбільшу зацікавленість.

1

 

 

 

 

 

Перегляд файлу

«СХВАЛЕНО» «ПЕРЕВІРЕНО»                                             «ЗАТВЕРДЖЕНО»                      

МО вчителів суспільно- Заступник директора з НВР                      Директор школи

гуманітарних дисциплін  _______О. В. Барановська                        ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­_____Н. С. Міносян

протокол №­­­__ 

_____2018р.                                           _____2018р.                                               _____2018р.

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематичне планування

з української мови

на 2018/2019 навчальний рік

для 8 класу

комунального закладу освіти

«Миколаївська загальноосвітня школа I-III ступенів»

Вітовської районної ради

 

 

 

 

 

 

 

 

Відповідно до  навчальної  програми:  Українська  мова.  5-9 класи. 

Програма  для  загальноосвітніх  навчальних  закладів  з  українською

мовою  навчання.    К.:  Видавничий  дім  «Освіта»,  2013 

(зі  змінами, затвердженими наказом МОН  України  від 07.06.2017 №804

 

 

 

 

 

Рогова Юлія Ігорівна

(вчитель української мови та літератури)


УКРАЇНСЬКА  МОВА

8 КЛАС

(Відповідно до  навчальної  програми:  Українська  мова.  5-9 класи. 

Програма  для  загальноосвітніх  навчальних  закладів  з  українською

мовою  навчання.    К.:  Видавничий  дім  «Освіта»,  2013 

(зі  змінами, затвердженими наказом МОН  України  від 07.06.2017 №804)

 

2 год на тиждень (70 годин на рік)

І семестр – 32 год

ІІ семестр – 38 год

 

 

Форми контролю

 

І семестр

 

ІІ семестр

Перевірка мовної теми

 

2

2

Письмо:

 переказ

 

1

 

1

 твір

1

 

1

Правопис:

диктант

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Говоріння:

І семестр

ІІ семестр

діалог – 1

читання вголос – 1

усний переказ – 1

усний твір – 1

 


 

№ п/п

 

Тема уроку

К-сть год

 

Дата

 

Примітка

Вступ

1

Вступ. Мова – найважливіший засіб спілкування, пізнання і впливу

1

 

 

2

Урок мовленнєвого розвитку  №1. Повторення відомостей про мовлення, текст, стилі, жанри й типи мовлення; засоби міжфразового зв’язку в тексті

1

 

 

 Повторення та узагальнення вивченого 

3

Лексикологія. Фразеологія

1

 

 

4

Морфологія й орфографія. Основні правила правопису

1

 

 

 Синтаксис. Пунктуація

Словосполучення й речення

6

Словосполучення. Будова й види словосполучень за способами вираження головного слова

1

 

 

7

Урок мовленнєвого розвитку  №2. Конспект прочитаного науково-навчального тексту; тематичні виписки

1

 

 

8

Урок мовленнєвого розвитку  №3. Різновиди аудіювання: ознайомлювальне, вивчальне, критичне. Особливості будови опису пам’ятки історії й культури

1

 

 

9

Речення прості й складні (повторення), двоскладні й односкладні

1

 

 

10

Урок мовленнєвого розвитку  №4. Звіт про виконану роботу.

1

 

 

11

Урок мовленнєвого розвитку  №5. Складання й розігрування діалогу – обміну думками та враженнями від телепередач (матеріалів  відеохостинга YouTube), присвячених вивченню та збереженню пам’яток історії та культури

1

 

 

12

Граматична помилка та її  умовне позначення

1

 

 

13

Контрольна робота №1. Вступ. Повторення та узагальнення вивченого. Синтаксис. Пунктуація

1

 

КР №1

 Просте речення. Двоскладне речення 

14

Просте речення. Двоскладне речення. Головні й другорядні члени речення. Підмет і присудок. Способи вираження підмета. Тире між підметом і присудком

1

 

 

15

Урок мовленнєвого розвитку  №6. Ділові папери. План роботи. Складання плану роботи над проектом. Оформлення рубрик, стислих описів етапів роботи, аналіз результатів діяльності

1

 

 

16

Способи вираження присудка. Простий і складений присудки

1

 

 

17

Урок мовленнєвого розвитку  №7. Контрольний письмовий твір-опис місцевості (вулиці, села, міста) на основі особистих спостережень і вражень або за картиною в художньому стилі (за складним планом)

1

 

Контр. твір

18

Узгодження головних членів речення. Порядок слів у реченні. Логічний наголос

1

 

 

19

Урок мовленнєвого розвитку  №8. Повідомлення на тему про мову (наприклад: дієслівний та іменний складений присудки), що вима­гає зіставлення й узагальнення матеріалу в науково­му стилі

1

 

 

20

Означення, додаток й обставини як другорядні члени речення

1

 

 

21

Прикладка як різновид означення. Написання непоширених прикладок че­рез дефіс; прикладки, що беруться в лапки

1

 

 

 

22

Урок мовленнєвого розвитку  №9. Контрольний докладний письмовий переказ розповідного тексту з елементами опису пам’яток історії й культури в публіцистичному стилі (за простим або складним планом) з використанням прикладок

1

 

Контр. переказ

 

23

Види обставин (за значенням), способи вираження їх

1

 

 

25

Порівняльний зворот. Ви­ділення порівняльних зворотів комами

1

 

 

26

Урок мовленнєвого розвитку  №10. Усний твір-опис пам’ятки історії й культури за картиною в публіцистичному стилі (за простим або складним планом) з використанням порівняльних зворотів

1

 

 

27

Контрольна робота №2. Синтаксис. Пунктуація

1

 

КР №2

 

 

 

Односкладне речення

28

Односкладні прості речення з головним членом у формі присудка. Означено-особові речення

1

 

 

29

Односкладні прості речення з головним членом у формі присудка. Неозначено-особові речення

1

 

 

30

Односкладні прості речення з головним членом у формі присудка. Узагальнено-особові речення

1

 

 

31

Односкладні прості речення з головним членом у формі присудка. Безособові речення

1

 

 

 

 

 

Контрольний текстовий  диктант

1

 

Диктант

32

Односкладні прості речення з головним членом у формі підмета. Називні речення

II СЕМЕСТР

1

 

 

33

Урок мовленнєвого розвитку  №11. Усний твір-опис місцевості (вулиці, села, міста) на основі особистих спостережень і вражень у художньому стилі (за складним планом) з використанням називних речень для позначен­ня місця

1

 

 

34

Односкладні речення як частини складного речення

1

 

 

35-36

Повні й неповні речення. Тире в неповних реченнях

2

 

 

37

Урок мовленнєвого розвитку  №12. Складання та розігрування діалогу-розпитування або домовляння (телефонної розмови) з використанням неповних речень та односкладних речень

1

 

 

38

Контрольна робота №3. Синтаксис. Пунктуація

1

 

КР №3

 

Просте ускладнене речення.

Речення з однорідними членами

 

 

 

39

Однорідні члени речення зі сполучниковим, безсполучниковим і змішаним зв’язком. Кома між однорід­ними членами речення

1

 

 

40

Поширені й непоширені однорідні члени речення. Смислові відношення між однорідними членами речення (єднальні, протиставні, розділові)

1

 

 

41

Урок мовленнєвого розвитку  № 13. Контрольний письмовий твір-опис місцевості (вулиці, села, міста) на основі особистих спостережень і вражень або за картиною в художньому стилі (за складним планом) з використанням речень, ускладнених однорідними  членами речення             

1

 

Контр. твір

42

Речення з кількома рядами однорідних членів

1

 

 

43

Однорідні й неоднорідні означення

1

 

 

44-45

Узагальнювальні слова в реченнях з однорідними членами. Двокрапка й тире при узагальнювальних словах у реченнях з однорідними членами

2

 

 

 

Речення зі звертаннями, вставними словами (словосполученнями, реченнями)

 

 

 

46-47

Звертання поширені й непоширені. Розділові знаки при звертаннях. Риторичні звертання

2

 

 

48

Урок мовленнєвого розвитку  № 14. Інтерв’ю в публіцистичному стилі

1

 

 

49

Вставні слова, словосполучення, речення. Розділові знаки при вставних словах

1

 

 

50

Урок мовленнєвого розвитку  №15. Контрольний стислий письмовий  переказ розповідного тексту з елементами опису місцевості в художньому стилі (за складним планом)

1

 

Контр. переказ

51-52

Групи вставних слів і словосполучень за  значенням

2

 

 

53

Контрольна робота №4. Синтаксис. Пунктуація

1

 

КР №4

 

Речення з відокремленими членами

 

 

 

54

Поняття про відокремлення. Відокремлені другорядні члени речення

1

 

 

55-56

Відокремлені означення. Розділові знаки при відокремлених означеннях

2

 

 

57

Контрольний текстовий  диктант

1

 

Диктант

58-59

Відокремлені прикладки. Розділові знаки при відокремлених прикладках

2

 

 

60-61

Відокремлені обставини. Розділові знаки при відокремлених обставинах

2

 

 

62

Урок мовленнєвого розвитку  № 16. Письмовий твір-опис пам’ятки історії й культури на основі особистих спостережень і вражень у художньому стилі (з використанням відокремлених означень та обставин)

1

 

 

63-64

Відокремлені додатки. Розділові знаки при відокремлених додатках

2

 

 

65-66

Уточнювальні члени речення

2

 

 

67

Контрольна робота №5. Синтаксис. Пунктуація

1

 

КР №5

 

Повторення в кінці року

 

 

 

68

Словосполучення

1

 

 

69-70

Просте речення. Двоскладне й односкладне речення. Просте ускладнене речення

2

 

 

 

 

 

 

zip
Додано
17 листопада 2018
Переглядів
338
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку