8 липня о 18:00Вебінар: Проєктне навчання: розвиваємо логічне, критичне та креативне мислення школярів

Календарно-тематичний план уроків курсу «Українознавство» для 5 класу (35год., 1 год. на тиждень)

Про матеріал
Календарно-тематичний план уроків курсу «Українознавство» для 5 класу складено згідно з Програмою курсу за вибором «Українознавство. 5–11 класи». що затверджена Вченою радою Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії МОН молоді і спорту України (протокол від 14.06.2012 р. № 4)
Перегляд файлу

Календарно-тематичний план  уроків

курсу  «Українознавство» для 5 класу

 (35год., 1 год. на тиждень)

№ уроку

Дата

Примітка

Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

1.

 

 

ВСТУП. Українознавство як цілісна системна наука

Світ як ціле, його різноманітність. Україна та українство як цілісні органічні частини вселюдства. Українознавство як цілісна системна наука, що вивчає українську людину, Україну та світове українство.

 Концентри українознавства як універсальні сфери життя: 1. Україна - етнос; 2. Україна - природа, екологія; 3. Україна - мова;4.Україна -культура; 5. Україна - ментальність, доля; 6. Україна - нація, держава; 7. Україна у міжнародних відносинах; 8. Україна - історична місія.

Учень  усвідомлює світ як цілісність, Україну та українство як цілісні органічні частини вселюдства;

 розуміє українознавство як науку, що вивчає українську людину, Україну та світове українство;

знає, що таке концентри українознавства та називає їх.

2.

 

 

Людина - частка і ціле природи

Учень  усвідомлює, що людина - частка і ціле природи, що він є людиною, українцем; висловлює та виявляє ставлення до того, що життя є дарунком природи та долі; розуміє циклічність життя, здоров'я як ознаку ладу між людиною та природою; розрізняє творчість та діяльність, розпізнає творчі та діяльнісні прояви людини; виявляє та може усвідомлювати у творчості та діяльності почування, мислення, волю, воління, любов; розуміє, що таке характер та поведінка; усвідомлює мову, характер та поведінку як вираження своєї сутності. Необхідність самопізнання; моделює образ себе в майбутньому.

3.

 

 

Я – українець. Життя - дарунок природи та долі, його циклічність (проявлення-народження, становлення-зростання, відтворення, старіння-згасання, смерть, проявлення-народження).

4.

 

 

 Здоров'я - ознака ладу між людиною і природою.

5.

 

 

 Діяльність людини.  Дія згідно з нормами, вимогами, обов'язками. Творчість -творення, за якого використовуються норми, вимоги, обов'язки, але вони можуть змінюватися. Почування, мислення, воля, воління, любов як творчі та діяльнісні прояви людини.

6.

 

 

Мова як виразник мого «Я».

7.

 

 

 Характер та поведінка як вияв мого «Я».

Пізнання себе як необхідність. «Людино, пізнай себе». Уривки з твору Володимира   Мономаха «Повчання дітям».

8.

 

 

 Я в майбутньому.

 

9.

 

 

 Узагальнення знань (Тести 1 чверть)

10.

 

 

Моя  родина,мій рід.

Учень усвідомлює цінність родини, її роль у своєму становленні; знає традиції свого роду; виявляє та висловлює ставлення до своєї родини; усвідомлює мову родини як рідну мову, як те, що характеризує родину; моделює образ своєї родини в майбутньому.

11.

 

 

Родина - цінність для мене. Роль родини у моєму становленні.

12.

 

 

Традиції мого роду.

Неповторність моєї родини. Мова у моїй родині.

13.

 

 

Моя родина у майбутньому.

14.

 

 

Я, моя родина, мій народ - спадкоємність поколінь від найдавніших часів (палеоліту) до сьогодення.

 Речові свідчення української прадавнини (Королевська стоянка на Закарпатті, кримські стоянки, Мізинська стоянка та ін.). Феномен Кам'яної могили.

Учень усвідомлює й пояснює

спадкоємність поколінь від найдавніших часів, взаємозв'язок: «Я - родина - народ»; знає та називає речові свідчення української прадавнини; розуміє феномени Кам'яної могили та Трипілля; пояснює, чому календарно-обрядовий цикл є пам'яттю тисячоліть та гарантом існування українського народу в майбутньому, усвідомлює це;

15.

 

 

Спадщина Трипілля. Від індоєвропейців, трипільців, антів, слов'ян до сучасних українців. 

16.

 

 

Календарно-обрядовий цикл українців як пам'ять тисячоліть та гарант існування українського народу в майбутньому.

17.

 

 

Історія мого народу у власних назвах Від мови прадавнини до сучасної української мови (петрогліфи Кам'яної могили, знакова символіка трипільців, слов'янське письмо та ін.).

18.

 

 

Узагальнення знань (Тести 2 чверть)

19.

 

 

Тема 4. МОЯ ДЕРЖАВА - УКРАЇНА

Цінності української держави; її громадяни, національні традиції, мова, територія, природні ресурси, технології

Учень розуміє зв'язок між сучасною державою Україна та протоукраїнськими державними утвореннями на її землях; усвідомлює ладування як творення ладу, як основу влади, наводить приклади; знає про екологію українських протоміст; порівнює давні та сучасні поселення українців; називає видатних українських державотворців; висловлює ставлення до подій та постатей; усвідомлює себе державотворцем (господарем та громадянином) через свою діяльність та творчість; моделює своє майбутнє як державотворця, виявляє своє ставлення до цього.

 

20.

 

 

Від держави Кия до сучасної України. В. Малик «Князь Кий», билини київського циклу, літописні оповіді, легенди та ін.     

21.

 

 

Влада у прадавніх віруваннях українців (Сварга, Сварог, Лада, лад, світолад та ін.). «Велесова книга» про владу. Ладування (творення ладу) як основа влади.

22.

 

 

Екологія поселень українців у прадавні часи .

Київ - місто влади, столиця України. Перекази про заснування Києва та інших міст України (Чернігова, Переяслава, Львова та ін.). Протоміста трипільської археологічної культури.

23.

 

 

Українські державотворці, їхнє прагнення до творення ладу.

24.

 

 

Військо в українській державі. Українське лицарство від найдавніших часів до сьогодення.

25.

 

 

Українська земля як особливе середовище зародження, становлення та розвитку українського народу.

26.

 

 

Моя причетність до державотворення

Учень показує на карті світу Україну; розуміє, що українська земля є особливим середовищем зародження, становлення та розвитку українського народу; розповідає про зв'язки протоукраїнців з чужоземцями, торгові шляхи, що проходили через українські землі; знає, що говорили чужинці про його країну; усвідомлює, що Україна була і є об'єктом геополітичних інтересів інших народів; розуміє поняття «світове українство», «українська діаспора», «міжнародні відносини»; пояснює культурні, економічні, політичні взаємозв'язки та взаємовпливи; висловлює ставлення до подій та постатей.

27

 

 

Моє ставлення до історичного минулого моєї держави. Що я роблю та буду робити як господар та громадянин своєї держави.

28.

 

 

Узагальнення теми (Тести 3 чверть)

 

 

 

29.

 

 

Україна та українці у світі.

Географічне та геополітичне розташування України у світі. «Велесова книга», «Літопис Аскольда» про зв'язки протоукраїнців з чужоземцями. Торгові шляхи, що проходили через наш край. Чужинці про Україну.

30.

 

 

Україна - об'єкт геополітичних інтересів інших народів від давнини до сьогодення.

31.

 

 

Світове українство. Українська діаспора (культурні, економічні, політичні взаємозв'язки та взаємовпливи).

32.

 

 

Міжнародні відносини України   -взаємопроникнення культур

33.

 

 

Історичні постаті України.Скіфський філософ Анахарсіс, Святослав Хоробрий, Анна Ярославна, Юрій Дрогобич, Іван Виговський, Ігор Сікорський та ін.

34.

 

 

Узагальнення знань  (Тести 4чверть)

35.

 

 

Повторення та узагальнення знань

 

docx
Додано
27 березня
Переглядів
261
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку