25 серпня о 18:00Вебінар: Як зробити вивчення математики цікавим і веселим

Конспект уроку з українознавства для 5 класу на тему "Українознавство як цілісна системна наука"

Про матеріал
Конспект уроку з українознавства для 5 класу на тему "Українознавство як цілісна системна наука" створено згідно з Програмою курсу за вибором «Українознавство. 5–11 класи», затвердженою Вченою радою Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії МОН молоді і спорту України (протокол від 14.06.2012 р. № 4)
Перегляд файлу

УКРАЇНОЗНАВСТВО   5  КЛАС     УРОК № 1         

Тема:  Українознавство як цілісна системна наука

Мета:1)навчальна - допомогти учням усвідомити поняття "українознавство" та мету вивчення данного предмета; вчити використовувати у своїй мові  слова "Україна", "народ України","українство", "українознавство" ;

2)розвивальна - розвивати мовлення учнів; формувати цікавість до системних знань.

3)виховна –виховувати любов до України

 Обладнання: презентація

Тип:   урок  формування  нових   знань

Ключові терміни:українознавство,етнос,культура

ЕПІГРАФ:

Нема на світі України,

Немає другого Дніпра...

Тарас Шевченко

 

Хід уроку

1.Оргмомент

2.Актуалізація опорних знань,умінь,уявлень,чуттєвого досвіду

І. Вступ до теми, введення основних понять уроку (5 хв.). (СЛАЙД1)

Вчитель: Як ви розумієте епіграф уроку?  «Нема на світі України,немає другого Дніпра...»Тарас Шевченко (відповіді учнів).

Що таке “Україна” й “українство”?Для одних – це передусім чи лише територія, географія або природа. Для інших – це передусім або лише етнос, нація, культура, словесність або мова. Ще для інших – держава. А нерідко розглядаються лише як природу.

Вчитель: - А як називають жителів України? (Українці ).

Вчитель: - Ось як про це написав поет Роман Завадович:

Батько, мати, брат, сестричка і всі   інші  члени роду –

всі  належать до одного українського народу.

Вчитель: - Крім українців на Україні  проживають люди різних націй - росіяни,

татари, євреї , угорці , роми тощо, - але всі вони складають народ України. Крім того,українці  живуть у багатьох  інших країнах світу. Всіх українців (тих, що живуть  в Україні,  і тих, що живуть в  інших країнах,  і тих, що жили раніше, і зараз, і будуть жити у майбутньому) ми будемо називати українство.


... Подивіться на рай тихий,

На свою країну,

Полюбіте щирим серцем

Велику руїну,

Розкуйтеся, братайтеся!

У чужому краю

Не шукайте, не питайте

Того, що немає

І на небі, а не тільки

На чужому полі.

В своїй хаті своя правда

І сила, і воля.

***

Нема на світі України,

Немає другого Дніпра...

Тарас Шевченко 


3.Оголошення теми, мети і завдань  уроку. Світове українство: в Україні нараховується понад 47 мільйонів громадян. Разом з тим, більше ніж у 70 країнах світу творить матеріальну і духовну культуру понад 20 мільйонів громадян українського етнічного походження. Усі вони становлять планетарну єдність, яку ми й називаємо світовим українством.

4.Вивчення нового матеріалу .Що таке українознавство (10 хв.).

Вчитель: - Діти, подумайте і  скажіть, що з того, що вас оточує, ви щиро любите.

Варіанти відповідей: маму, тата, бабусю, дідуся, свого котика чи песика, річку тощо.

- А що ви знаєте про те, що любите? ( Імена, характер, що в них  є,  тощо).

- Як ви думаєте, що про все, що ви назвали (ваших рідних, улюблених тварин, нашу місцевість) можуть знати вчені ?

- А чиї  знання, на вашу думку, виявляться більш повними? Чи зможуть знання вчених бути повними без ваших знань? Висновок: якщо всі  відом  нам знання об'єднати уякийсь певний порядок (систему), то ці  знання   будуть найбільш повними.

- А чи можна сказати одним словом, про що будуть ці знання? (Чи стосуються вони України?)

- Отже, це виходить українознавство. Давайте дослідимо звучання цього слова подумаємо, що воно означає.СКЛАДЕМО АСОЦІАТИВНИЙ КУЩ (СЛАЙД 2)

УКРАЇНОЗНАВСТВО – це НАРОД, ПРИРОДА, КУЛЬТУРА, ЗВИЧАЇ,МОВА, ІСТОРІЯ

Вчитель: - Ми будемо вивчати предмет українознавство, який об'єднує  в собі сукупність багатьох знань про Україну і  українство. (СЛАЙД 3) Джерела фіксують, що ще в докиївськоруський період окреслилося п’ять центрів українознавства, автори яких висвітлювали: 1) образ Праукраїни в давньогрецькій культурі; 2) Україна у пам’ятках писемної культури римської доби; 3) візантійське бачення старожитньої України; 4) у східних середньовічних джерелах про геополітичне розташування та особливості України; 5) скандинавське бачення теренів України доби вікінгів.

(СЛАЙД 4)«Врешті дістались ми течій глибоких ріки Океану.

Там розташовані місто й країна людей кіммерійських,

Хмарою й млою повиті. Ніколи промінням ласкавим

Не осяває їх сонце в блакиті ясній світлодайне, 

такою побачив праукраїнську землю славетний Гомер, згадуючи в одинадцятій пісні “Одіссеї” кіммерійців, держава яких охоплювала й частину нашого краю.Не лише природу, а й племена Північного Причорномор’я, їх звичаї описав автор поем “Аримаспея”, “Теогонія”, “Про Геракла” сучасник Креза та Кіра Арістей з Проконессу (548–545 рр. до н.е.). Як втілення духу свободи, творчості, знання зобразив Скіфські гори могутній драматург Есхіл у трагедії “Прометей закутий”. Скіфію, таврійську землю описав за дорученням Дарія Скилак Каріондський, роблячи наголос як на різнорідності племен цього краю, так і на тому, що “народом Савроматів керують жінки”.

А коли ж виникла  назва - «Україна».

Учень 1. Назва «Україна» зустрічається ще в києво – руський час. Першу згадку про неї зафіксовано в Іпатіївському літописі 1187 року. Ця згадка пов’язана з Переяславським князівством. Оповідаючи про смерть князя Володимира Глібовича – захисника краю від кочовиків – половців, літописець зазначив: « И плакавщися по нем вси переяславци… О нем же Украина много постона…»

 Учень 2. Інше джерело в 1189 році називає Україною частину Галицького князівства, розташовану між Південним Бугом і Дністром (звернення до карти України).Цю назву згадували, описуючи події 1213 року, коли князь Данило Галицький відвоював у поляків ряд населених пунктів. У літописі назва «Україна» вживалася паралельно з термінами «Русь», «Київська Русь», а народ називався «руським», «русинами».

 Учень 3. Назва «Україна» існувала аж до часів Петра І. А пізніше таємним розпорядженням царського уряду в 1863 році було заборонено вживати цю назву, наказувалося називати Малоросією, а народ – малоросами. У цей час також вийшов Валуєвський указ про заборону української мови.

 3. Слово вчителя. Але Україна пройшла всі випробування, лихоліття, сваволю і вистояла. Бо, як писав французький вчений Й. Г. Коль у 1841 році, «немає найменшого сумніву, що колись велетенське тіло Російської імперії розпадеться й Україна стане вільною державою. Час цей наближається поволі, але неухильно. Українці є нація з власною мовою, культурою, історичною традицією. Україна роздерта між сусідами. Але матеріал для Української держави готовий: коли не нині, то завтра з’явиться будівничий, що збудує з тих матеріалів велику незалежну Українську державу».І цей час настав. 24 серпня 1991 року Верховна Рада України ухвалила акт про державну незалежність нашої країни. Відтоді 24 серпня є державним святом України – Днем Незалежності.

ЛЕГЕНДА.У народі існує така легенда. Колись давно Бог створив народи і кожному наділив землю. Наші ж предки кинулись пізніше, тому землі їм уже не дісталося. От вони й прийшли до Бога, а той у цей час молився, і вони не сміли йому щось сказати. Стали чекати. По якійсь хвилі Бог обернувся, сказавши, що вони чемні діти, хороші. Дізнавшись, чого прийшли до нього, запропонував їм чорну землю. «Ні,- відповіли наші предки, - там уже живуть німці, французи, іспанці, італійці.» «Ну, тоді я вам дам землю ту, що залишив для Раю. Там усе є: річки, озера, ліси, степи. Але пам’ятайте: якщо будете берегти її, то вона буде ваша, а ні – то ворога». Пішли наші предки на ту землю, оселилися і живуть до сьогодні. А країну свою назвали Україною.

(СЛАЙД 5) КОНЦЕНТРИ УКРАЇНОЗНАВСТВА

 Українознавство як цілісна наукова система, що поєднує концентри:

Україна – етнос; Етнос – це стійка природно та історично сформована на певних територіях динамічна людська спільнота, яка має власну самоназву й усвідомлює свою єдність, протиставляючи себе всім іншим аналогічним утворенням, і відрізняється від них стійкими своєрідними рисами культури, способом життя, етнічними стереотипами.(СЛАЙД 6,7,8)

Україна – природа, екологія; Екологія – 1) інтегрована наука, що досліджує середовище існування живих істот, включаючи людину, та всю сукупність взаємин організмів з їх середовищем, взаємозв’язки біологічних систем різного рівня (особин, популяцій, видів, біоценозів) з навколишнім середовищем, а також вивчає загальні закони функціонування екосистем різного ієрархічного рівня та їх роль у біосфері планети; 2) взаємозв’язок людини з навколишнім природним середовищем.(СЛАЙД 9)

Майбутнього не буває без знання минулого. Природа стає і книгою, й дзеркалом знання та самопізнання.А досвід віків засвідчує: природа змусить людину відкрити не тільки дерев’яні, кам’яні, металеві знаряддя, а й вогонь; і не тільки зброю вояцьку, а й зброю духовну: знання хліборобства, скотарства і мореплавства, а в цьому зв’язку – з природознавства, астрономії, торговельних, соціальних, культурних взаємин. Отже, природа стала матір’ю освіти й науки, культури та мистецтва, а головне – інспіратором самопізнання людини.

Україна – нація, держава (СЛАЙД 10,11). Україна в міжнародних відносинах. Україна - це держава. Вона має свою Конституцію Основний Закон України, тобто правила, за якими живуть українці. їх прийнято Верховного Радою України.  24 серпня 1991 року підписано  Акт про оголошення незалежності України. Україна є суверенною і незалежною, демократичною, соціальною, правовою державою.

Україна – мова (СЛАЙД 12, 13) Суржик – метафоричне називання суміші мов, коли виникає плутанина українських і російських, українських і польських мовних одиниць тощо, викликаючи ефект неграмотності з огляду на загальнолітературну норму.

Україна – культура, матеріальна й духовна; освіта, мистецтво, література, філософія, релігія, економіка, право, валеологія, наука, військо; (СЛАЙД 14)

Культура — це сукупність матеріальних і духовних надбань суспільства, які відображають досягнутий рівень поступу суспільства й людини, а також втілюються в результатах продуктивної діяльності. Культура є витвором творчої практики людства.

Україна – ментальність, доля (СЛАЙД 15).

-Які риси характеру мають українці? (щирість, щедрість, великодушність).

Отже. Що таке ментальність? (характер)

 Україна – історична місія.(СЛАЙД 16) Як мовиться, історія вчить того, що вона нічому не вчить. Та насправді історія — великий Учитель. Вона вчить. Є лише люди, не здатні засвоювати уроки історії.

5.Осмислення нових знань, умінь (СЛАЙД 17)

-Для чого ми вивчаємо українознавство (10 хв.).

 - Як ви вважаєте, діти, для чого треба вивчати українознавство?

- Ось як про те, що ви сказали, написали поети (вчитель читає  записи):

а) "Треба знати те, як предки на землі  цій колись жили, як  її  грудьми своїми заступали, боронили" (Роман Завадович);

б) "На що нас мати привела? Чи для добра? Чи то для зла? Нащо живем? Чого бажаєм?"(Тарас Шевченко);

в) "Свої  здібності  і  сили розвиваймо раз у раз, щоб народу була втіха, щоб користь була з нас" (Юра Шкрумеляк).

6.Закріплення, систематизація і узагальнення( бесіда)

 -Навіщо треба вивчати українознавство? (СЛАЙД 18) (відповіді учнів)

Висновок: ми вивчаємо українознавство, щоб:

  Знати  історію свого народу і  відчути себе частиною цього народу;  

  Зрозуміти своє власне призначення;

  Прикласти свої  сили, щоб послужити   собі ,   своєму народу.

7.Контрольно-коригувальний етап

Вчитель: - Діти, який предмет ми почали з вами вивчати?

- Що таке українознавство? ( Українознавство - система наукових знань про Україну і  українство. Ми його вивчаємо, щоб знати минуле, зрозуміти сучасне і  створити своє  майбутнє )

- Які  ще слова, пов'язані  з новим предметом, ми сьогодні  вживали  і тепер часто будемо використовувати у своєму мовленні ?

8.Підведення  підсумків уроку. Рефлексія

9.Інструктаж щодо виконання домашнього завдання.                                          Напишіть міні-твір “Навіщо треба вивчати українознавство”


 

 

 

1

 

docx
Додано
27 березня
Переглядів
314
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку