Календарно-тематичний план з української мови на 2019 – 2020 навчальний рік для 5 класу

Про матеріал
Календарно-тематичне планування складено згідно з рекомендаціями МОН України щодо особливостей викладання української мови та літератури в ЗНЗ у 2018 – 2019 н. р. та відповідно до Програми для ЗНЗ: Українська мова. 5 – 9 класи/ Автори Шелехова Г. Т., Пентилюк М. Я., Новосьолова В. І., Гнаткович Т. Д., Тараннік-Ткачук К. В., Коржова Н. Б.У розвантаженні програми (2015 р.) брали участь: Шелехова Г. Т., Голуб Н. Б., Новосьолова В. І., Сидоренко В. В., Тарасенко О. О., Усатенко Г. О., Оперчук О. П., Мельник М. М., Ткачова Г. В., Глазова О. П., Панасенко Н. М. В оновленні програми брали участь (2017 р.): Глазова О. П., Романенко Ю. О., Голуб Н. Б., Кондесюк Т. В., Котусенко О. Ю., Мельниченко О. М., Михайловська Н. А., Панченков А. О., Пчеляна Л. В. КТП уклали відповідно до листа МОНУ від 03.07.2018 р. № 1/9-415 «Щодо вивчення у закладах загальної середньої освіти навчальних предметів у 2018/2019 навчальному році». Підручник: Заболотний О.В., Заболотний В.В. Українська мова: підручник для 8 класу для загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: «Генеза», 2018. – 240 с. Кількість годин – 70 годин на рік (І семестр 2 години на тиждень, ІІ семестр 2 години на тиждень)
Перегляд файлу

 

 

Іванівська загальноосвітня школа І-ІІ ступеня

 

 

 

ПОГОДЖЕНО                                                        ЗАТВЕРДЖЕНО

Заступник директора школи з НВР           Директор школи

____________ Іванова І. В.    _________________ Косенко І. М.

«______» _______________ 2019 р.   «______» _______________ 2019 р.

____________ Іванова І. В.    _________________ Косенко І. М.

«______» _______________ 2020 р.   «______» _______________ 2020 р.

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                     

Календарно-тематичний план

з української мови на 2019 – 2020

навчальний рік  для  5 класу

 

Розглянуто на засіданні методичного обєднання.

Протокол №__ від «_____» _____________ 2019 р.

 

 

 

 

 

Учитель:

Іванова Іванна

Іванівна

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематичне планування складено згідно з рекомендаціями МОН України щодо особливостей викладання української мови та літератури в ЗНЗ у 2018 – 2019 н. р. та відповідно до Програми для ЗНЗ: Українська мова. 5 – 9 класи/ Автори Шелехова Г. Т., Пентилюк М. Я., Новосьолова В. І., Гнаткович Т. Д., Тараннік-Ткачук К. В., Коржова Н. Б.У розвантаженні програми (2015 р.) брали участь: Шелехова Г. Т., Голуб Н. Б., Новосьолова В. І., Сидоренко В. В., Тарасенко О. О., Усатенко Г. О., Оперчук О. П., Мельник М. М., Ткачова Г. В., Глазова О. П., Панасенко Н. М. В оновленні програми брали участь (2017 р.): Глазова О. П., Романенко Ю. О., Голуб Н. Б., Кондесюк Т. В., Котусенко О. Ю., Мельниченко О. М., Михайловська Н. А.,                 Панченков А. О., Пчеляна Л. В.

КТП уклали відповідно до листа МОНУ від 03.07.2018 р. № 1/9-415 «Щодо вивчення у закладах загальної середньої освіти навчальних предметів у 2018/2019 навчальному році».

 

Підручник: Заболотний О.В., Заболотний В.В. Українська мова: підручник для 8 класу для загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: «Генеза», 2018. – 240 с.

 

Кількість годин – 70 годин на рік (І семестр 2 години на тиждень, ІІ семестр 2 години на тиждень)

 

Фронтальні види контрольних робіт

Форми контролю

І семестр

ІІ семестр

Перевірка мовної теми

4

 

4

 

Письмо:

 

 

 

 

переказ

1

 

1

 

твір

-

 

1

 

Правопис:

 

 

 

 

диктант

1

 

1

 

Аудіювання

-

 

1

 

Читання мовчки

1

 

-

 

 

Усний твір,

діалог

 

 усний переказ,

читання вголос

 

 

№ з/п

Тема уроку

Дата

 

Скор.

Повторення вивченого в початкових класах

1

Вступ.  Значення мови в житті суспільства. Українська мова – державна мова України

 

 

2

Текст. Зміст, заголовок тексту. План тексту. Поділ тексту на речення.

 

 

3

РМ. № 1. Загальне уявлення про мовлення як діяльність; види мовленнєвої діяльності (аудіювання, читання, говоріння, письмо), їх особливості.

 

 

4

Слово як компонент речення. Слово як частина мови. Добір слів для доповнення речення

 

 

5

РМ. № 2. Складання й розігрування діалогів відповідно до запропонованої ситуації спілкування, пов’язаної з життєвим досвідом учнів

 

 

6

Лексичне значення слова

 

 

Лексикологія

7

Лексикологія. Лексичне значення слова. Тлумачний словник.  Однозначні й багатозначні слова

 

 

8

Використання багатозначних слів у прямому й переносному значенні

 

 

9

РМ. № 3. Складання усного опису предмета за картиною. 

 

 

10

Лексична помилка та умовне позначення її

 

 

11

Групи слів за значенням (синоніми, антоніми, пароніми)

 

 

12

РМ. № 4. Усний вибірковий переказ художнього тексту, що містить опис предмета, за колективно складеним планом

 

 

13

РМ. № 5. Докладний усний переказ розповідного тексту художнього стилю з елементами опису тварини, що містить синоніми та антоніми (за колективно складеним простим планом).

 

 

14

РМ. № 6.  Контрольний докладний письмовий переказ розповідного тексту художнього стилю з елементами опису тварини, що містить синоніми та антоніми

 

 

15

Групи слів за значенням (омоніми)

 

 

16

Групи слів за значенням (омоніми)

 

 

17

Використання синонімів, антонімів, омонімів, паронімів у мовленні. Ознайомлення зі словниками.

 

 

18

Контрольна робота № 1. «Повторення вивченого в початкових класах. Лексикологія» (тести). Контрольне читання мовчки  художнього тексту розповідного характеру

 

 

19

РМ. № 7. Складання й розігрування діалогу етикетного характеру з використанням  синонімічних етикетних формул вітання, прохання, вдячності (у музеї, бібліотеці, магазині, спортзалі та ін.) з урахуванням віку та статусу співрозмовника

 

 

Будова слова. Орфографія

20

Значущі частини слова. Основа слова і закінчення.

 

 

21

Корінь як значуща частина слова.

 

 

22

Корінь слова. Спільнокореневі слова.

 

 

23

Спільнокореневі слова і форми слова

 

 

24

РМ. № 8. Редагування речень, що містять спільнокореневі слова й форми одного слова.

 

 

25

Незмінні й змінні слова.

 

 

26

РМ. № 9. Створення казки, текст якої містить слова, що надають слову значення збільшеності та згрубілості

 

 

27

РМ. № 10. Складання опису тварини для Вікіпедії та опису тварини як героя оповідання (усно). Порівняння складених висловлень.

 

 

28

Префікс як значуща частина слова.

 

 

29

РМ. № 11. Письмовий твір-опис предмета (тварини) з використанням слів із суфіксами та префіксами, що надають тексту емоційного забарвлення й виразності (у художньому стилі).

 

 

30

Написання префіксів пре-, при-, прі-

 

 

31

РМ. № 12. Конструювання речень-компліментів (для привітання з днем народження, святом) з використанням слів із префіксом пре-.

 

 

32

Суфікс як значуща частина слова.

 

 

33

Узагальнення і систематизація з розділу «Будова слова. Орфографія». Розбір слова за будовою.

 

 

34

Контрольна робота № 2. «Будова слова. Орфографія» (тести і завдання).

 

 

Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія

35

Звуки мовлення. Голосні та приголосні звуки

 

 

36

Приголосні тверді та м'які, дзвінкі та глухі. Вимова звуків, що позначаються буквами ґ і г

 

 

37

Приголосні тверді та м'які, дзвінкі та глухі. Вимова звуків, що позначаються буквами ґ і г

 

 

38

Позначення звуків мовлення на письмі. Алфавіт

 

 

39

Співвідношення звуків і букв. Звукове значення букв я, ю, є, ї та щ

 

 

40

Співвідношення звуків і букв. Звукове значення букв я, ю, є, ї та щ

 

 

41

Склад. Наголос. Орфоепічний словник і словник наголосів. Орфоепічна помилка  

 

 

42

Наголос.

 

 

43

Вимова ненаголошених й наголошених голосних. Ненаголошені е, и, о в коренях слів. Ненаголошені голосні, що не перевіряються наголосом

 

 

44

РМ. №. 13. Особливості будови розповіді та елементарного роздуму.

 

 

45

Позначення на письмі ненаголошених голосних е, и та о перед складом із наголошеним у у коренях слів.

 

 

46

Орфограма. Орфографічна помилка, її умовне позначення Орфографічний словник (практично)

 

 

47

Орфограма. Орфографічна помилка, її умовне позначення (практично)

 

 

48

Контрольна робота № 3. «Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія»  (тести і завдання)

 

 

49

РМ. № 14. Докладний усний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами роздуму.

 

 

50

РМ. № 15. Письмовий твір-роздум на тему, пов’язану з життєвим досвідом учнів, у художньому стилі за колективно складеним планом (орієнтовні теми: «Чому людина має бути чемною»

 

 

51

Вимова приголосних звуків. Уподібнення приголосних звуків. Спрощення в групах приголосних

 

 

52

Спрощення в групах приголосних

 

 

53

Спрощення в групах приголосних

 

 

54

Уподібнення і спрощення в групах приголосних(продов)

 

 

55

Вимова префіксів роз-, без-.

 

 

56

Чергування [о]-[а],[е]-[і],[е]-[и]; [о],[е] з [і].

 

 

57

[и], [і] після [ж], [ч], [ш] та [г], [к], [х] у коренях слів. [е], [о] після [ж], [ч], [ш].

 

 

58

Чергування [г], [к], [х] –  [ж], [ч], [ш] – [з*], [ц*], [с*]

 

 

59

Контрольна робота № 4. «Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія» (тести і завдання).

 

 

60

Основні випадки чергування у-в, і-й, з-із-зі (правила милозвучності)

 

 

61

Вимова префіксів з-, зі-, с-, роз- (розі-)

 

 

62

Контрольний диктант № 1. Навчальне читання мовчки

 

 

63

РМ. № 16. Виразне читання текстів з дотриманням правил орфоепії

 

 

64

Позначення м’якості приголосних на письмі буквами ь, і, є, ю, я.

 

 

65

Позначення м’якості приголосних на письмі буквами ь, і, є, ю, я.

 

 

66

Основні правила переносу

 

 

67

Основні правила переносу

 

 

68

Правила вживання знака м’якшення

 

 

69

Правила вживання апострофа.

 

 

70

Правила вживання знака м’якшення та апострофа

 

 

71

РМ. № 17. Есе (розмірковування в довільній формі) про красу й милозвучність української мови.

 

 

72

Контрольна робота № 5. «Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія» (тести). Контрольне аудіювання тексту

 

 

Відомості із синтаксису і пунктуації

73

Словосполучення. Відмінність словосполучення від слова й речення.

 

 

74

Головне й залежне слово в словосполученні

 

 

75

Головне й залежне слово в словосполученні

 

 

76

Речення, його граматична основа.

 

 

77

Речення, його граматична основа.

 

 

78

Речення з одним головним членом

 

 

79

Види речень за метою висловлювання, емоційним забарвленням: окличні й неокличні

 

 

80

РМ. № 18. Контрольний твір-роздум за колективно складеним планом у художньому стилі на тему: «Чому необхідно знати історію свого народу»

 

 

81

Види речень за метою висловлювання, емоційним забарвленням: окличні й неокличні

 

 

82

Пунктуаційна помилка та її умовне позначення

 

 

83

Контрольна робота № 6. «Словосполучення і речення» (тести і завдання)

 

 

84

Другорядні члени речення.

 

 

85

Додаток. Способи їх вираження. Стилістична роль означень у художньому мовленні

 

 

86

Означення. Способи їх вираження. Стилістична роль означень у художньому мовленні

 

 

87

Прикладка як різновид означення

 

 

88

Обставина. Типи обставин за значенням. Способи їх вираження.

 

 

89

Другорядні члени речення (практично)

 

 

90

Речення з однорідними членами (без сполучників та зі сполучниками а, але, і). Кома між однорідними членами

 

 

91

Узагальнювальне слово при однорідних членах речення. Двокрапка й тире при узагальнювальних словах у реченнях з однорідними членами

 

 

92

Двокрапка й тире при узагальнювальних словах у реченнях з однорідними членами (практично)

 

 

93

РМ. № 19. Контрольний докладний переказ тексту розповідного характеру з елементами роздуму, що містить однорідні члени речення.

 

 

94

Двокрапка й тире при узагальнювальних словах у реченнях з однорідними членами

 

 

95

РМ. № 20. Складання висловлення «Мої улюблені квіти» («Шкільний сад») з використанням узагальнювальних слів з однорідними членами речення

 

 

96

Контрольна робота № 7. «Другорядні члени речення. Однорідні члени речення»  (тести і завдання)

 

 

97

Звертання. Непоширені й поширені звертання.

 

 

98

Розділові знаки при звертанні

 

 

99

Вставні слова, виділення їх на письмі комами.

 

 

100

Вставні слова, виділення їх на письмі комами.

 

 

101

РМ. № 21. Оформлення конверта.

 

 

102

Складні речення із безсполучниковим і сполучниковим зв'язком.

 

 

103

Складні речення із безсполучниковим і сполучниковим зв'язком. Кома між частинами складного речення. Синтаксичний розбір складного речення

 

 

104

РМ. № 22.  Написання листа до рідної людини

 

 

Пряма мова. Діалог

105

Пряма мова. Розділові знаки при прямій мові

 

 

106

Розділові знаки при прямій мові

 

 

107

РМ. № 23.  Складання розповіді «Улюблені пісні моєї мами»

 

 

108

Діалог. Тире при діалозі

 

 

109

Контрольна робота № 8. «Звертання. Вставні слова. Складні речення»  (тести і завдання)

 

 

110

РМ. № 24.  Написання речень і текстів з поясненням написання слів та вживання розділових знаків

 

 

 

Повторення й узагальнення в кінці року

 

 

111

Повторення, узагальнення і систематизація вивченого з розділу «Лексикологія».

 

 

112

Повторення, узагальнення і систематизація вивченого з розділу «Будова слова й орфографія».

 

 

113

Повторення, узагальнення і систематизація вивченого з розділу «Фонетика й графіка»

 

 

114

Повторення, узагальнення і систематизація вивченого з розділу «Орфоепія й орфографія»

 

 

115

Контрольний диктант № 2

 

 

116

Повторення, узагальнення і систематизація вивченого з розділу «Синтаксис. Пунктуація»

 

 

117

Повторення, узагальнення і систематизація вивченого з розділу «Синтаксис. Пунктуація»

 

 

118

Підсумковий урок.

 

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
4.5
Відповідність темі
5.0
Загальна:
4.9
Всього відгуків: 2
Оцінки та відгуки
 1. Васик Людмила
  Кількість годин - 3,5, а не 2 год.
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Железкіна Рита Вікторівна
  Загальна:
  4.7
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  4.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
Додано
17 червня 2019
Переглядів
9613
Оцінка розробки
4.9 (2 відгука)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку