20 вересня о 18:00Вебінар: Numicon (Нумікон): проста математика для всіх

Календарно-тематичний план з української мови на 2019 – 2020 навчальний рік для 7 класу

Про матеріал
Календарно-тематичне планування складено згідно з рекомендаціями МОН України щодо особливостей викладання української мови та літератури в ЗНЗ у 2018 – 2019 н. р. та відповідно до Програми для ЗНЗ: Українська мова. 5 – 9 класи/ Автори Шелехова Г. Т., Пентилюк М. Я., Новосьолова В. І., Гнаткович Т. Д., Тараннік-Ткачук К. В., Коржова Н. Б.У розвантаженні програми (2015 р.) брали участь: Шелехова Г. Т., Голуб Н. Б., Новосьолова В. І., Сидоренко В. В., Тарасенко О. О., Усатенко Г. О., Оперчук О. П., Мельник М. М., Ткачова Г. В., Глазова О. П., Панасенко Н. М. В оновленні програми брали участь (2017 р.): Глазова О. П., Романенко Ю. О., Голуб Н. Б., Кондесюк Т. В., Котусенко О. Ю., Мельниченко О. М., Михайловська Н. А., Панченков А. О., Пчеляна Л. В. КТП уклали відповідно до листа МОНУ від 03.07.2018 р. № 1/9-415 «Щодо вивчення у закладах загальної середньої освіти навчальних предметів у 2018/2019 навчальному році». Підручник: Заболотний О.В., Заболотний В.В. Українська мова: підручник для 7 класу для загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: «Генеза», 2015. – 221 с. Кількість годин – 88 годин на рік (І семестр 3 години на тиждень, ІІ семестр 2 години на тиждень)
Перегляд файлу

 

 

Іванівська загальноосвітня школа І-ІІ ступеня

 

 

 

ПОГОДЖЕНО                                                        ЗАТВЕРДЖЕНО

Заступник директора школи з НВР           Директор школи

____________ Іванова І. В.    _________________ Косенко І. М.

«______» _______________ 2019 р.   «______» _______________ 2019 р.

____________ Іванова І. В.    _________________ Косенко І. М.

«______» _______________ 2020 р.   «______» _______________ 2020 р.

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                     

Календарно-тематичний план

з української мови на 2019 – 2020

навчальний рік  для  7 класу

 

Розглянуто на засіданні методичного обєднання.

Протокол №__ від «_____» _____________ 2019 р.

 

 

 

 

 

Учитель:

Іванова Іванна

Іванівна

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематичне планування складено згідно з рекомендаціями МОН України щодо особливостей викладання української мови та літератури в ЗНЗ у 2018 – 2019 н. р. та відповідно до Програми для ЗНЗ: Українська мова. 5 – 9 класи/ Автори Шелехова Г. Т., Пентилюк М. Я., Новосьолова В. І., Гнаткович Т. Д., Тараннік-Ткачук К. В., Коржова Н. Б.У розвантаженні програми (2015 р.) брали участь: Шелехова Г. Т., Голуб Н. Б., Новосьолова В. І., Сидоренко В. В., Тарасенко О. О., Усатенко Г. О., Оперчук О. П., Мельник М. М., Ткачова Г. В., Глазова О. П., Панасенко Н. М. В оновленні програми брали участь (2017 р.): Глазова О. П., Романенко Ю. О., Голуб Н. Б., Кондесюк Т. В., Котусенко О. Ю., Мельниченко О. М., Михайловська Н. А.,                 Панченков А. О., Пчеляна Л. В.

КТП уклали відповідно до листа МОНУ від 03.07.2018 р. № 1/9-415 «Щодо вивчення у закладах загальної середньої освіти навчальних предметів у 2018/2019 навчальному році».

 

Підручник: Заболотний О.В., Заболотний В.В. Українська мова: підручник для 7 класу для загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: «Генеза», 2015. – 221 с.

 

Кількість годин – 88 годин на рік (І семестр 3 години на тиждень, ІІ семестр 2 години на тиждень)

 

Фронтальні види контрольних робіт

 

Форми контролю

І семестр

ІІ семестр

Перевірка мовної теми

3

 

3

 

Письмо:

 

 

 

 

переказ

1

 

1

 

твір

-

 

1

 

Правопис:

 

 

 

 

диктант

1

 

1

 

Аудіювання

-

 

1

 

Читання мовчки

1

 

-

 

 

Усний твір,

діалог

 

 усний переказ, читання вголос

 

 

№ з/п

Тема уроку

Дата

Прим

1

Вступ. Літературна норма української мови

 

 

2

РМ. № 1. Відомості про мовлення. Повторення й поглиблення вивченого про текст, його структурні особливості, мовні засоби зв’язку речень у тексті. Мікротема тексту (практично).

 

 

3

РМ. № 2. Повторення вивченого про стилі мовлення. Поняття про публіцистичний стиль. Навчальне аудіювання тексту публіцистичного стилю.

 

 

4

РМ. № 3. Усний докладний переказ тексту публіцистичного стилю з елементами роздуму (за простим планом)

 

 

Повторення та узагальнення вивченого

5

Розділові знаки у вивчених синтаксичних конструкціях

 

 

6

РМ. № 4. Докладний письмовий переказ тексту-роздуму дискусійного характеру в публіцистичному стилі.

 

 

7

Частини мови. Вивчені групи орфограм в іменниках і прикметниках

 

 

8

РМ. № 5. Створення й розігрування діалогів дискусійного характеру на тему: «Чи можуть електронні носії інформації (планшети, айпади, айфони)  повністю витіснити друковану книжку?»

 

 

9

Правопис та вживання числівників і займенників

 

 

10

Контрольний диктант № 1.

 

 

11

РМ. № 6. Написання есе в публіцистичному стилі з використанням речень зі звертаннями та вставними словами на тему: «Гармонія людини і природи як велика духовна цінність»

 

 

Морфологія. Орфографія.

Дієслово

12

Дієслово: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль

 

 

13

Форми дієслова: неозначена форма, особові форми, дієприкметник, дієприслівник, безособові форми на

-но, -то (загальне ознайомлення).

 

 

14

Неозначена форма (інфінітив) та особові форми.

 

 

15

Доконаний і недоконаний види дієслів

 

 

16

РМ. № 7. Стислий письмовий переказ розповідного тексту  художнього стилю про виконання певних дій.

 

 

17

Часи дієслова. Теперішній час

 

 

18

Минулий час. Зміна дієслів у минулому часі.

 

 

19

Майбутній час дієслів

 

 

20

Контрольна робота № 1 «Дієслово» (тести).

РМ. № 8. Контрольне читання мовчки тексту

 

 

21

РМ. № 9. Складання допису в соцмережі про важливу подію зі шкільного життя з використанням дієслів різних способів

 

 

22

Способи дієслів

 

 

23

Творення і правопис дієслів наказового і умовного способу

 

 

24

Безособові дієслова

 

 

25

Способи творення дієслів

 

 

26

Дієслова І і ІІ дієвідміни

 

 

27

Дієвідмінювання дієслів теперішнього часу

 

 

28

Букви е, и в особових закінченнях дієслів І і ІІ дієвідмін

 

 

29

Правопис -ться, -шся в кінці дієслів

 

 

30

Знак м’якшення  у дієсловах наказового способу

 

 

31

Не з дієсловами

 

 

32

Контрольна робота № 2 «Дієслово» (тести). Навчальне аудіювання художнього тексту монологічного характеру

 

 

33

РМ № 10. Особливості будови опису зовнішності людини.

 

 

34

РМ № 11. Докладний усний переказ розповідного тексту художнього стилю з елементами опису зовнішності людини (за складним планом).

 

 

Дієприкметник

35

Дієприкметник як особлива форма дієслова. Загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль

 

 

36

Активні і пасивні дієприкметники.

 

 

37

Творення активний і пасивних дієприкметників теперішнього і минулого часу

 

 

38

Правопис відмінкових закінчень дієприкметників

 

 

39

Обмеженість уживання форм активних дієприкметників теперішнього часу в сучасній українській мові, способи їх заміни.

 

 

40

РМ № 12. Контрольний докладний переказ тексту розповідного тексту художнього стилю з елементами опису зовнішності людини

 

 

41

Безособові дієслівні форми на -но, -то

 

 

42

Правопис суфіксів дієприкметників. Написання н у дієприкметниках та нн у прикметниках дієприкметникового походження

 

 

43

Не з дієприкметниками

 

 

44

Дієприкметниковий зворот. Відокремлення комами дієприкметникових зворотів

 

 

45

Контрольна робота № 3 «Дієприкметник» (тести і завдання)

 

 

46

РМ № 13. Письмовий твір-опис зовнішності людини за картиною українського художника

 

 

47

РМ № 14. Складання й розігрування діалогів відповідно до запропонованої ситуації спілкування з елементами зауважень, пропозицій з використанням у реченнях-репліках дієприкметникових зворотів

 

 

Дієприслівник

48

Дієприслівник як особлива форма дієслова. Загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль

 

 

49

Вид і час дієприслівників

 

 

50

РМ № 15. Усний твір розповідного характеру в художньому стилі про виконання певних дій на основі власних спостережень з використанням дієприслівникових зворотів (за складним планом)

 

 

51

Дієприслівники недоконаного і доконаного виду, їх творення

 

 

52

Не з дієприслівниками

 

 

53

РМ № 16. Контрольний твір розповідного характеру про  виконання автором улюбленої справи в художньому стилі

 

 

54

Дієприслівниковий зворот. Розділові знаки при дієприслівниковому звороті й одиничному дієприслівникові

 

 

55

Контрольна робота № 4 «Дієприслівник» (тести і завдання)

 

 

56

РМ № 17. Портретний нарис у публіцистичному стилі

 

 

Прислівник

57

Прислівник. Загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль

 

 

58

Розряди прислівників

 

 

59

Творення прислівників

 

 

60

Ступені порівняння прислівників

 

 

61

Прислівники як засіб зв’язку речень у тексті. Морфологічний розбір прислівників

 

 

62

Н та нн у прислівниках

 

 

63

И та і в кінці прислівників

 

 

64

Не з прислівниками

 

 

65

Ні з прислівниками

 

 

66

Правопис прислівників на -о, -е, утворених від прикметників і дієприкметників

 

 

67

Написання прислівників разом і через дефіс

 

 

68

Написання прислівникових словосполучень окремо

 

 

69

Контрольна робота №  5 «Прислівник» (тести і завдання).

 

 

70

РМ № 18. Складання анотації на книжку з використанням прислівників

 

 

Прийменник

71

Прийменник як службова частина мови. Прийменник як засіб зв'язку у словосполученні

 

 

72

РМ № 19. Складання відгуку про цікаву книжку

 

 

73

Види прийменників за будовою. Непохідні й похідні прийменники. Написання похідних прийменників разом, окремо і через дефіс

 

 

74

Прийменниково-іменникові конструкції в ролі членів речення

 

 

75

РМ № 20. Контрольний переказ тексту

 

 

Сполучник

76

Сполучник як службова частина мови. Уживання сполучників у простому і складному реченнях. Сполучники сурядності і підрядності

 

 

77

Сполучники підрядності. Розрізнення сполучників й однозвучних слів 

 

 

78

Правопис сполучників (написання разом і окремо)

 

 

Частка

79

Частка як службова частина мови

 

 

80

Частки формотворчі та словотворчі

 

 

81

Контрольний диктант № 2. Контрольне аудіювання тексту

 

 

82

Правопис часток не  і ні з різними частинами мови

 

 

83

Написання часток -бо, -но, -то, -от, -таки

 

 

Вигук

84

Вигук як особлива частина мови. Групи вигуків за значенням

 

 

85

Дефіс у вигуках. Кома і знак оклику при вигуках

 

 

86

Контрольна робота № 6 «Прийменник. Частка. Сполучник. Вигук» (тести і завдання).

 

 

87

Узагальнення й систематизація вивченого

 

 

88

Узагальнення й систематизація вивченого

 

 

 

docx
Додано
17 червня
Переглядів
1029
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку