Каліндарне планування Карп'юк 3 клас

Про матеріал
Клаіндарне планування для вчителів англійської мови,які працюють за підручником Карп'юк
Перегляд файлу

Календарно-тематичне планування до підручника англійської мови 3 клас "English"

автор О. Карп'юк

 

І семестр

 

Дата

 

Сфера спілкування

Мовленнєві функції

Засоби вираження

Лексика

Аудіюван-ня

Мовлення

Письмо

Читання

Домашнє завдання

ТЕМА 1. «Я, моя сім’я і друзі. Людина»

1.

 

04.09

 

 

 

 

 

Знайомся з новими друзями

Сім'я друга

Уміти

привітати-ся; проща-тися, назвати себе, друга,

подругу,

батьків;

називати

когось,

щось;

запитувати, повідомля-ти про вік; запитува-ти, пові-домля­ти про місце прожива-ння

Hello! Ні! Nice to meet you. Good morning. Do you remember me?

What is your name? Who is this boy/girl? How old is he/she?

The ABC, numbers 1-10

   this /that

Ех.1,р.4

Ех. 2,4, р. 5

Ех. 2,3, р.7

Ех. 3, р. 5

Ех. 1,4,р.5

Ех 4, р.7

р. 4—5, ех. 1,4

р. 7,ех.4

 

05.09

 

Родина однокласника

What is your name? I'm... I'm from... Who is Tom?

parents, sounds, letters

Ех.1,р.8

Ех. 2,р.8

Ех. 5, р. 8

Ех. 1,2,3,4, р.9

р. 8-9, ех. 1,3

Write the answers to the questions (p. 8, ex. 1)

4.

11.09

 

Шкільні речі. Кольори

The pencil case is on the shelf. What colour is...?

verbs, school things; prepositions: on, in, under, near

Ех. 5, р. 13

Ех. 1,2, pp. 12-13

Ех. 5,р.11

Ех. 3,4,0.11

p. 11, ex. 3,4

Portfolio Work: Describe a pencil case

5.

12.09

 

Я це можу робити!

 

How are you? Theboy/ girl can ...

verbs of movement

Ех. 1,2,4,5, р. 10-11

Ех. 3, р. 11

WB Ex.3, р.10

Ех. 3,4, pp. 12-13

p. 12, ex. 3, ex.4

6.

18.09

 

Ми — європейці!

 

Are you from England? Nice to meet you

Ukraine, England, France, Greece, Italy, Spain

Ех.1,р.14

Ех. 3,р.15

 

Ех. 2, p. 15

p. 14, ex. 1; p.15, ex. 2,3

7.

19.09

 

Звідки ти?

Where are you from? Can you spell your name?

Ukraine, England, France, Greece, Italy, Spain

Ех. 1, р. 16

Ех. 2,3, pp. 16-17

 

Ех. 1,5, pp. 16-17

p. 16, ex. 1

8.

25.09

 

Літній табір відпочинку

This is the room for boys. This is a cafe

this/that, here/there

Ех.1, р. 18

Ех. 1,2, pp. 18-19

Ех. 3,р.19

Ех.1-2, pp. 18-19

p. 18, ex. 1, p. 19, ex. 2

9.

26.09

 

Ігри та улюбле­ні заняття

Can you ...? Yes, lean. No, І can't. 1 like... Let's...

play games, spell the word, draw pictures

Ех.1,р. 20

Ех. 3,4, р. 21

 

Ех. 1,5, pp. 20-21

p. 20, ex. 1,,p.21.ex. 5

10.

02.10

 

Телефонна розмова

Is it you Mum? How is Kate? Do you like...? Yes, І do. No, І don't

the swimming-room, the room for girls, our party hall, our sport-ground, your house / flat, our classroom

Ех. 1, р. 22

Ех. 3,4,5, Р- 23     .

Ех. 2, р. 23

Ех. 1, p. 22

p. 22, ex. 1, p.23, ex.2

11.

03.10

 

Відпочинок дітей у таборі

І don't like playing games

watch a cartoon, play chess, paint, play music, team

Ех. 1,2, р.24

Ех. 4,5, р. 25

 

Ех. 3,4,5,р.25

p. 24, ex. 2, p. 25, ex. 3,4.

Portfolio Work: Draw what you like doing and

describe it in writing. Write

two or three sentences

12.

09.10

 

Улюблені заняття

What is your hobby?

riding bikes, reading books, playing football

Ех.1,р. 26

Ех. 2,5,6, р.23

Ех. 5, р. 27

Ех. 1,3,4, pp. 26-27

p. 26,ex.1,p.27,ex. 3

ТЕМА 2. «Я, моя сім’я і друзі. Людина»

13.

10.10

 

Моя родина

Уміти: запитувати про предме-ти, повідом-ля­ти про щось; виконува-ти, відда-вати вка-зівки (ко-манди), описувати когось, щось; запитувати про відчут-тя, самопо­чуття та відповіда-ти на за-питан­ня; робити пропози-цію та реагувати на неї

 

 

 

 

This is... І am ....Who is...

family tree, cousins

Ex.1, p. 30

Ex. 4, p. 31

 

Ex. 2,3, pp. 30-31

p. 31, ex. 3.

Portfolio Work: Draw your family tree

14.

16.10

 

Я та моя родина

Who іs it? Where is Bill?

village

Ex.1, p. 32

Ex.3, p. 33

Ex.4, p. 33

Ex. 1,2, p. 33

p. 32, ex. 1, p. 33, ex.2.

Portfolio Work: Draw your family tree

15.

17.10

 

Ми тут живемо

This is the bedroom

kitchen, bathroom, living-room, bedroom, new, house

Ex. T, p. 34

Ex.3, p. 35 

 

Ex. 1,2,3, pp. 34-35

p. 34, ex. 2; p. 35, ex. 3

16.

23.10

 

Моя родина

Where are you? Where is / are?

Prepositions: in, on, under

Ex. 1; p. 36

Ex. 2-4, pp. 36-37

 

Ex. 1,3, p. 36-37

p. 36, ex. 1;p.37, ex.3.

Portfolio Work: Draw your bedroom and furniture in it

17.

24.10

 

Моя кімната

Where is the sofa? Where is... in your room?

sofa, armchair, carpet, floor, next to, in front of, near, above

Ex.1, p. 38

Ex. 4,5, p. 39

Ex.1, p. 38

Ex. 2,3, p. 39

p. 39, ex. 3.

Portfolio Work: Draw the plan of your bedroom. Label the furniture

18.

06.11

 

Професії

Who is this? What is his/her job?

doctor, singer, secretary, driver, dancer, waiter, businessman, farmer

Ex. 1,2,5, pp. 40,42

Ex. 3,6, pp. 41,43

 

Ex. 1,2,4, pp. 40-41

p. 40, ex. 1;p. 41, ex. 4

19.

07.11

 

Моя родина

Do you like     Does she/he like...? Hike/don't like... He/ She likes/doesn't like...

Revise the words

Ex. 4, p. 45

Ex. 2,3, pp. 44-45

 

Ex. 1,4, pp. 44-45

p. 44, ex. 1; p. 45, ex.4

ТЕМА 3. «Школа. Відпочинок та дозвілля»

 

20.

13.11

 

Дні тижня та

навчальні

предмети

Реагувати на репліки вчителя та одноклас-ників; визначати час, про­міжки часу; просити, повторити інформа-цію; вислов-

лювати схвальну, несхвальну оцінку предме­там, діям, ситуаціям тощо; ви­словлювати прохання та

On Monday they have got...

Days of the week, school subjects

Ex.1, p. 48

Ex. 3,4, p. 49

 

Ex. 2, p. 48

p. 49, ex. 2. Portfolio Work: Draw your timetable

21.

14.11

 

Шкільні пред­мети. Мій улюблений предмет

What day is it today? When is Sport? It is on... What lesson do you like?

do sums

Ex.1, p. 50

Ex.3,4,5, pp. 50-51

 

Ex. 2,5, pp. 50-51

p. 51, ex. 5. Portfolio Work: Write your timetable

22.

20.11

 

Наші улюблені предмети

What lesson do you like? What is your favourite day?

Days of the week, school subjects

 

Ex. 2,3,4, pp. 52-53

 

Ex.1, p. 53

p. 52, ex. 1. Portfolio Work: Write about your favourite lesson

23.

21.11

 

Мій улюблений предмет

1 don't like... He doesn't like...

School subjects

Ex.1, p. 54

Ex.2,3,4,5, pp. 54-55

 

Ex.1, p. 55

p. 54, ex. 1

24.

27.11

 

Мій однокласник

I've got a letter

 

Ex.1, p. 56

Ex.3, p. 57

Ex. 4, p. 57

Ex. 1,2,3, pp. 56-57

p. 56, ex. 1,2. Portfolio Work: Write your e-mail to an e-pal

25.

28.11

 

Годинник

It's one o'clock

It's one o'clock. Wake up. Wash, dress, breakfast

Ex.1, p. 58

Ex. 4, p. 59

 

Ex. 2,3, pp. 58-59

p. 58, ex. 2,3. Make a demonstrative clock

26.

 

04.12

 

 

Розпорядок дня

Як справи? Чим займаєшся?

Реагувати  на нього; уміти: описувати предмети людей, давати елемента-рну характе-рис­тику комусь, чомусь; визначати час, проміж­ки часу

What day is it today?

When do you wake up? I wake up...

Have lunch, do one's homework, club, after, go to bed, help, must

could, may, can, must

Ex.1, p. 60

Ex.1, p. 64

Ex. 2,4, pp. 60-61

Ex. 2, p. 64

Ex. 5, p. 65

Ex. 2,3,5, pp. 60-63

Ex. 1,4, pp. 64-65

p. 60, ex. 1,3

p. 65, ex. 4,5. Portfolio Work: Describe your routine day and write the time

28.

05.12

 

Протягом дня

I am late. May I come in? Could you give... Can I help...

 

Ex.1, p. 66

Ex. 2,3,4, pp.67

 

Ex.1, p. 66

p. 66, ex. 1

29.

11.12

 

Контроль письма.

 

 

 

 

 

 

 

 

30.

12.12

 

Контроль аудіювання.

 

 

 

 

 

 

 

 

31.

18.12

 

Контроль читання.

 

 

 

 

 

 

 

 

32.

 19.12

 

Контроль говоріння.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33.

26.12

 

Підсумковий урок

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3 клас  Карпюк О. ІІ семестр

 

Дата

Сфера спілкування

Урок

в

НМК

Мовлен-нєві функції

Засоби вираження

Соціокульт комп

заг.навч комп

Фонет

Лексика

Граматика

Аудіюван-ня

Мовлення

Письмо

Читання

Домашнє завдання

ТЕМА 4. «Відпочинок та дозвілля»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У час дозвілля

1

Уміти: на-зи­вати співрозмов-ників, тре-тіх осіб; запрошува-ти інфор-мацію про співроз­мовника,

третю осо-бу; опису-вати когось, щось; запи-тувати про відчуття, самопочут-тя та відпо­відати на запитання; повідомля-ти про сма-ки, уподо-бання; ви-ражати

своє став-лення до когось, чогось; запрошува-ти на свято, у гості то-що; реагу-вати на чи-єсь запро-шення; ро-бити пропо-зицію та реагувати на неї

Let us watch!

Знання культурних реалій спільноти, мова якої вивчається, пов’язаних з повсякденним життям;

 

 

 

 

 

Вживання та вибір привітань;

 

 

Вживання та вибір форм звертання

Розрізняти і продукувати незнайомі звуки;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уважно стежити за презентованою інформацією

 

let us watch! Let's watch!

Lets

Ex.1, p. 70

Ex.3, p. 71

 

Ex. 1,2,3, pp. 70-71

p. 70, ex. 1

 

 

Різдво на Україні

2

Do you usually dance? Yes, I do. No, I don't

 

Ukrainian, usually, Christmas, carol

Present Simple

 

Ex. 2,3,4, p. 73

 

Ex. 1,3, pp. 72-73

p. 72, ex. 1,2. Portfolio Work: Describe "Christmas in Ukraine"

 

 

У час дозвілля

3

May I talk to Bill? Can I talk to Kate? Kate is busy

 

eat, drink, cook, make, lunch, dinner, supper

Preposition of Time

Ex. 1,2, p. 74

Ex. 3,4, pp.75

 

Ex.2,3, p. 75

p. 75, ex. 3. Portfolio Work: Draw what you do in the afternoon or in the evening

 

 

Фрукти та овочі

4

Enjoy your meal. Pass me the salt

 

vegetables, fruit, carrot, cabbage, cucumber, onion, tomato, apple, banana, lemon, orange

Articles

Ex.1, p. 76

Ex. 2,3,4, pp. 70-71

 

Ex. 2,4, pp. 76-77

p. 76, ex. 2; p. 77, ex. 4

 

 

Обідаймо!

5

Pass me the salt. Here you are

 

Усвідомлювати мету поставленого завдання

 

 

 

 

Ефективно співпрацювати під час парної та групової роботи

 

pass, some, enjoy, meal

Some

Ex.1, p. 78

Ex. 3,4,5, pp. 78-79

Ex. 2,5, pp. 78-79

Ex. 1,2,5, p. 72

p. 78, ex. 1. Portfolio Work: describe your favourite fruit and vegetables

 

 

Повсякденні справи

6

He is busy

 

go to bed, make the bed, always, alone

 

Ex.1, p. 80

Ex. 1,2,3, pp. 80-81

 

Ex. 1,2,4, p. 74

p. 80, ex. 2

 

 

У час дозвілля

7

Do you go to school on Mondays?

 

always, never, sometimes

Always

usually

Ex.1, p. 82

Ex. 2,3, p. 82

Ex. 2, p. 83

Ex. 1,3, pp.82-83

p. 83, ex. 3. Portfolio Work: Describe your Sunday

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Узагальнення вивченого матеріалу з теми

8

 

 

 

 

 

 

 

Ex. 2, 3, 5, 6, pp. 68-59

Ex. 4, p. 69

Ex. 1, p. 68

Ex. 6, p. 69

ТЕМА 5. «Я, моя сім’я і друзі. Людина. Відпочинок та дозвілля»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Як ти провів

зимові

канікули?

1

Уміти: про-сити повто-рити інфор-мацію; ви-слов­лювати схвальну, несхвальну оцінку предме­там, діям, ситу-аціям тощо; висловлю-вати про-хання та реагувати на нього. Називати

співрозмов­ників, тре-тіх осіб; за­прошувати інформацію про співроз­мовника, третю особу; описувати когось, щось; запи­тувати про відчуття, самопочут­тя та відпо­відати на .запитання; повідомля-ти про сма-ки, уподо-бання; ви-ражати своє

ставлення до когось, чогось

 

 

Where were you on your winter holidays?

 

 

 

was, were, last, comfortable

Was were

Ex.1, p. 86

Ex. 1,3,4, pp. 86-87

Ex. 3, pp.87

Ex. 1,2, p. 86

p. 86, ex.1

 

 

День за днем

2

He was at home. Was he at home?

 

 

 

was, wasn't; were, weren't

Wasn’t weren’t

 

Ex. 2,3, pp.89

Ex. 2, p. 89

Ex. 1,3, pp. 88-89

p. 88, ex. 1

 

 

Де ти був вчора?

3

Were you at home yesterday?

 

 

 

yesterday

Was…?

Were…?

Ex.1, p. 90

Ex. 3,4, p. 91

Ex. 4, p. 91

Ex.1, 2,5, pp. 90-91

p. 91, ex.5

 

 

Як ти провів минулі вихідні?

4

Where were you last weekend?

 

 

 

garage, stadium

Past Simple

Regular Verbs

Ex.1, p. 92

Ex.2,3,4, p. 93

Ex.1, p. 92

Ex. 1,2, p. 93

p. 92, ex. 1,2. Portfolio Work: Describe your weekend

 

 

Чим ми займа­лися вчора

5

I played in the yard yesterday.

 

 

 

did, did not

Negatives in the Past

 

Ex. 2,3,4, pp. 92-93

Ex. 2, p. 94

Ex. 3,4, p. 95

p. 95, ex. 4. Portfolio Work: Describe your Sunday or any other day last week

 

 

Робота й до­звілля

6

Did you help yesterday? Yes, I did. No, I didn't

 

 

 

Questions in the Past

 

Ex.1, p. 96

Ex. 4, p. 97

Ex. 2,3, p. 97

p. 97, ex. 3

 

 

Чим ти за­ймався вчора?

7

I went. I didn't go. Did I go?

 

 

 

see-saw, come-came, learn-learnt, do-did, have-had

Irregular verbs

Ex. 2, p. 99

Ex. 1,3, pp. 98-99

 

Ex. 1,2,3,4, pp. 98-100

p. 98, ex. 1, p. 100, ex. 4. Portfolio Work: Describe your weekend

 

 

Чим ти за­ймався на вихідних?

8

I went. I didn't go. Did I go?

 

 

 

write-wrote blow-blew, bring-brought, buy-bought, take-took, make-made

Irregular Verbs

 

Ex. 2,3, pp. 102

 

Ex.1, p. 101

p. 101, ex. 1, p.102, ex. 3. Portfolio Work: Describe your weekend orally and in writing

 

 

Чим ми вчора займалися

9

Wh-questions

 

 

 

 

Special Questions

 

Ex.3, p. 103

Ex. 5, p. 103

Ex. 4,6, p. 103

p.101,ex.1,p.102,ex.3.

 

 

Як ти провів

вчорашній

день?

10

Wh-questions

 

 

 

Irregular verbs

Irregular Verbs

 

Ex.2,3,4, p. 104-105

Ex. 5, p. 105

Ex. 1,3, p. 104-105

p. 101, ex.1, p. 102, ex. 2

 

 

Узагальнення вивченого матеріалу з теми

11

 

 

 

 

 

 

 

Ex. 2, 3, p. 106-107

Ex. 4, p. 107

Ex. 1, 2, p. 106

Portfolio Work: «My Last Weekend»

ТЕМА 6. «Природа й навколишнє середовище. Свята та традиції»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Яка сьогодні погода?

1

Уміти: за-питувати про відчут-тя, самопо-

чуття та відпо­відати на запитан-ня; повідо-

мляти про

смаки, упо-добання;

виражати

своє став-лення до когось, чогось; за­прошувати

на свято, у гості тощо; повідомля-ти про когось,

щось; на­зивати дії; описувати погоду;

розпо­відати про пори року; запитувати про по­году; давати ха-рактеристи-ку порам року, пого-дним явищам

What is the weather like today?

 

 

 

weather, shine, stay

Numerals

Ex.1,4, p. 108-109

Ex. 1,2,3, pp. 108-109

Ex.3, p.109

Ex. 1,4, pp. 108-109

p. 108, ex.1, p. 109, ex.4

 

 

Пори року

2

What is your favourite season?

 

 

 

Seasons, months

To be

Ex.1, p. 110

Ex. 2,3,4, pp. 110-111

 

Ex. 1,3, pp. 110-111

p.111,ex.3

 

 

Календар

3

How many days are there in a week?

 

 

 

Seasons, months

How many…?

 

Ex. 1,2,3, p. 112-113

Ex. 3, p. 113

Ex. 5, p. 113

p. 113, ex. 4,5

 

 

У нас неза­баром свято!

4

I shall go to the party tomorrow

 

 

 

I shall go. I shall not go. Shall I go? You will go. Will you go? You will not go

Future Simple

Ex.1, p. 114

Ex.2,3,4, pp. 114-115

Ex.1, p. 114

Ex.3, p. 115

p. 115, ex.3

 

 

Наші мрії

5

He will be a doctor

 

 

 

Professions

 

 

Ex. 1,3,4,5, pp. 116-117

Ex. 5, p. 117

Ex. 2, p. 117

p. 116, ex. 2,3. Portfolio Work: Describe your Sunday or any other day last week

 

 

Свята. Велик­день

6

 

 

 

 

Christ, church, Easter, hot cross bun, people, Easter Bunny

 

Ex. 1,8, pp.118, 120

Ex.5,p.119

Ex. 3,4,6,7, pp. 119-120

Ex. 2, p. 118

p. 118, ex. 1,2, p. 119, ex. 4. Portfolio Work: Describe Easter in your family

 

 

Незабаром літо!

7

I shall travel. He will go to the seaside

 

 

 

seaside, river, holidays, travel, visit

Tenses

Ex. 1,7, pp.121, 123

Ex. 3,4,5, pp. 121-123

Ex.3, p. 121

Ex. 2,4, pp. 121-122

p. 121, ex. 2, p. 122, ex. 4, p. 123, ex. 7

 

 

Скоро канікули!

8

 

 

 

 

 

Question words

 

Ex.1,,2,3,4, pp. 121-122

Ex.5, p. 125

Portfolio

Work: "My

Summer

Holiday 

Plans"

 

Portfolio Work: "My Summer Holiday Plans"

 

 

Узагальнення вивченого матеріалу з теми

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інсценізація казки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

61.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07.05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перегляд мультфільмів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

62.

11.05

Контроль письма.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

63.

14.05

Контроль аудіювання.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

64.

18.05

Контроль читання.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65.

21.05

Контроль говоріння.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

66.

25.05

Конкурс портфоліо

Підсумковий урок

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3 клас  Карпюк О. ІІ семестр

 

Дата

Сфера спілкування

Урок

в

НМК

Мовленнєві функції

Засоби вираження

Соціокульт комп

заг.навч комп

Фонет

Лексика

Граматика

Аудіюван-ня

Мовлення

Письмо

Читання

Домашнє завдання

ТЕМА 4. «Відпочинок та дозвілля»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У час дозвілля

 

Уміти: нази­вати співрозмов-ників, тре-тіх осіб; запрошува-ти інфор-мацію про співроз­мовника,

третю осо-бу; опису-вати когось, щось; запи-тувати про відчуття, самопочут-тя та відпо­відати на запитання; повідомля-ти про сма-ки, уподо-бання; ви-ражати

своє став-лення до когось, чогось; запрошува-ти на свято, у гості то-що; реагу-вати на чи-єсь запро-шення; ро-бити пропо-зицію та реагувати на неї

Let us watch!

Знання культурних реалій спільноти, мова якої вивчається, пов’язаних з повсякденним життям;

 

 

 

 

 

Вживання та вибір привітань;

 

 

Вживання та вибір форм звертання

Розрізняти і продукувати незнайомі звуки;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уважно стежити за презентованою інформацією

Усвідомлювати мету поставленого завдання

 

 

 

 

 

 

let us watch! Let's watch!

Lets

Ex.1, p. 70

Ex.3, p. 71

 

Ex. 1,2,3, pp. 70-71

p. 70, ex. 1

 

 

Різдво на Україні

 

Do you usually dance? Yes, I do. No, I don't

 

Ukrainian, usually, Christmas, carol

Present Simple

 

Ex. 2,3,4, p. 73

 

Ex. 1,3, pp. 72-73

p. 72, ex. 1,2. Portfolio Work: Describe "Christmas in Ukraine"

 

 

У час дозвілля

 

May I talk to Bill? Can I talk to Kate? Kate is busy

 

eat, drink, cook, make, lunch, dinner, supper

Preposition of Time

Ex. 1,2, p. 74

Ex. 3,4, pp.75

 

Ex.2,3, p. 75

p. 75, ex. 3. Portfolio Work: Draw what you do in the afternoon or in the evening

 

 

Фрукти та овочі

 

Enjoy your meal. Pass me the salt

 

vegetables, fruit, carrot, cabbage, cucumber, onion, tomato, apple, banana, lemon, orange

Articles

Ex.1, p. 76

Ex. 2,3,4, pp. 70-71

 

Ex. 2,4, pp. 76-77

p. 76, ex. 2; p. 77, ex. 4

 

 

Обідаймо!

 

Pass me the salt. Here you are

 

pass, some, enjoy, meal

Some

Ex.1, p. 78

Ex. 3,4,5, pp. 78-79

Ex. 2,5, pp. 78-79

Ex. 1,2,5, p. 72

p. 78, ex. 1. Portfolio Work: describe your favourite fruit and vegetables

 

 

Повсякденні справи

 

He is busy

 

go to bed, make the bed, always, alone

 

Ex.1, p. 80

Ex. 1,2,3, pp. 80-81

 

Ex. 1,2,4, p. 74

p. 80, ex. 2

 

 

У час дозвілля

 

Do you go to school on Mondays?

 

always, never, sometimes

Always

usually

Ex.1, p. 82

Ex. 2,3, p. 82

Ex. 2, p. 83

Ex. 1,3, pp.82-83

p. 83, ex. 3. Portfolio Work: Describe your Sunday

 

 

Узагальнення вивченого матеріалу з теми

 

 

 

 

 

 

 

Ex. 2, 3, 5, 6, pp. 68-59

Ex. 4, p. 69

Ex. 1, p. 68

Ex. 6, p. 69

ТЕМА 5. «Я, моя сім’я і друзі. Людина. Відпочинок та дозвілля»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Як ти провів

зимові

канікули?

 

Уміти: про-сити повто-рити інфор-мацію; ви-слов­лювати схвальну, несхвальну оцінку предме­там, діям, ситу-аціям тощо; висловлю-вати про-хання та реагувати на нього. Називати

співрозмов­ників, тре-тіх осіб; за­прошувати інформацію про співроз­мовника, третю особу; описувати когось, щось; запи­тувати про відчуття, самопочут­тя та відпо­відати на .запитання; повідомля-ти про сма-ки, уподо-бання; ви-ражати своє

ставлення до когось, чогось

 

 

Where were you on your winter holidays?

Знання культурних реалій спільноти, мова якої вивчається, пов’язаних з повсякденним життям;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вживання та вибір привітань;

 

 

Вживання та вибір форм звертання

Розрізняти і продукувати незнайомі звуки;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уважно стежити за презентованою інформацією

Усвідомлювати мету поставленого завдання

 

 

 

 

 

 

was, were, last, comfortable

Was were

Ex.1, p. 86

Ex. 1,3,4, pp. 86-87

Ex. 3, pp.87

Ex. 1,2, p. 86

p. 86, ex.1

 

 

День за днем

 

He was at home. Was he at home?

 

was, wasn't; were, weren't

Wasn’t weren’t

 

Ex. 2,3, pp.89

Ex. 2, p. 89

Ex. 1,3, pp. 88-89

p. 88, ex. 1

 

 

Де ти був вчора?

 

Were you at home yesterday?

 

yesterday

Was…?

Were…?

Ex.1, p. 90

Ex. 3,4, p. 91

Ex. 4, p. 91

Ex.1, 2,5, pp. 90-91

p. 91, ex.5

 

 

Як ти провів минулі вихідні?

 

Where were you last weekend?

 

garage, stadium

Past Simple

Regular Verbs

Ex.1, p. 92

Ex.2,3,4, p. 93

Ex.1, p. 92

Ex. 1,2, p. 93

p. 92, ex. 1,2. Portfolio Work: Describe your weekend

 

 

Чим ми займа­лися вчора

 

I played in the yard yesterday.

 

did, did not

Negatives in the Past

 

Ex. 2,3,4, pp. 92-93

Ex. 2, p. 94

Ex. 3,4, p. 95

p. 95, ex. 4. Portfolio Work: Describe your Sunday or any other day last week

 

 

Робота й до­звілля

 

Did you help yesterday? Yes, I did. No, I didn't

 

Questions in the Past

 

Ex.1, p. 96

Ex. 4, p. 97

Ex. 2,3, p. 97

p. 97, ex. 3

 

 

Чим ти за­ймався вчора?

 

I went. I didn't go. Did I go?

 

see-saw, come-came, learn-learnt, do-did, have-had

Irregular verbs

Ex. 2, p. 99

Ex. 1,3, pp. 98-99

 

Ex. 1,2,3,4, pp. 98-100

p. 98, ex. 1, p. 100, ex. 4. Portfolio Work: Describe your weekend

 

 

Чим ти за­ймався на вихідних?

 

I went. I didn't go. Did I go?

 

write-wrote blow-blew, bring-brought, buy-bought, take-took, make-made

Irregular Verbs

 

Ex. 2,3, pp. 102

 

Ex.1, p. 101

p. 101, ex. 1, p.102, ex. 3.

 

 

Чим ми вчора займалися

 

Wh-questions

 

 

Special Questions

 

Ex.3, p. 103

Ex. 5, p. 103

Ex. 4,6, p. 103

p.101,ex.1,p.102,ex.3.

 

 

Як ти провів

вчорашній

день?

 

Wh-questions

 

Irregular verbs

Irregular Verbs

 

Ex.2,3,4, p. 104-105

Ex. 5, p. 105

Ex. 1,3, p. 104-105

p. 101, ex.1, p. 102, ex. 2

 

 

Узагальнення вивченого матеріалу з теми

 

 

 

 

 

 

Ex. 2, 3, p. 106-107

Ex. 4, p. 107

Ex. 1, 2, p. 106

Portfolio Work: «My Last Weekend»

ТЕМА 6. «Природа й навколишнє середовище. Свята та традиції»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Яка сьогодні погода?

 

Уміти: за-питувати про відчут-тя, самопо-

чуття та відпо­відати на запитан-ня; повідо-

мляти про

смаки, упо-добання;

виражати

своє став-лення до когось, чогось; за­прошувати

на свято, у гості тощо; повідомля-ти про когось,

щось; на­зивати дії; описувати погоду;

розпо­відати про пори року; запитувати про по­году; давати ха-рактеристи-ку порам року, пого-дним явищам

What is the weather like today?

Знання культурних реалій спільноти, мова якої вивчається, пов’язаних з повсякденним життям;

 

 

 

 

 

Вживання та вибір привітань;

 

 

Вживання та вибір форм звертання

Розрізняти і продукувати незнайомі звуки;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уважно стежити за презентованою інформацією

Усвідомлювати мету поставленого завдання

 

 

 

 

 

 

weather, shine, stay

Numerals

Ex.1,4, p. 108-109

Ex. 1,2,3, pp. 108-109

Ex.3, p.109

Ex. 1,4, pp. 108-109

p. 108, ex.1, p. 109, ex.4

 

 

Пори року

 

What is your favourite season?

 

Seasons, months

To be

Ex.1, p. 110

Ex. 2,3,4, pp. 110-111

 

Ex. 1,3, pp. 110-111

p.111,ex.3

 

 

Календар

 

How many days are there in a week?

 

Seasons, months

How many…?

 

Ex. 1,2,3, p. 112-113

Ex. 3, p. 113

Ex. 5, p. 113

p. 113, ex. 4,5

 

 

У нас неза­баром свято!

 

I shall go to the party tomorrow

 

I shall go. I shall not go. Shall I go? You will go. Will you go? You will not go

Future Simple

Ex.1, p. 114

Ex.2,3,4, pp. 114-115

Ex.1, p. 114

Ex.3, p. 115

p. 115, ex.3

 

 

Наші мрії

 

He will be a doctor

 

Professions

 

 

Ex. 1,3,4,5, pp. 116-117

Ex. 5, p. 117

Ex. 2, p. 117

p. 116, ex. 2,3.

 

 

Свята. Велик­день

 

 

 

Christ, church, Easter, hot cross bun, people, Easter Bunny

 

Ex. 1,8, pp.118, 120

Ex.5,p.119

Ex. 3,4,6,7, pp. 119-120

Ex. 2, p. 118

p. 118, ex. 1,2, p. 119, ex. 4.

 

 

Незабаром літо!

 

I shall travel. He will go to the seaside

 

seaside, river, holidays, travel, visit

Tenses

Ex. 1,7, pp.121, 123

Ex. 3,4,5, pp. 121-123

Ex.3, p. 121

Ex. 2,4, pp. 121-122

p. 121, ex. 2, p. 122, ex. 4, p. 123, ex. 7

 

 

Скоро канікули!

 

 

 

 

Question words

 

Ex.1,,2,3,4, pp. 121-122

Ex.5, p. 125

Portfolio

Work: "My

Summer

Holiday

Plans"

 

Portfolio Work: "My Summer Holiday Plans"

 

 

Узагальнення вивченого матеріалу з теми

 

 

Контроль письма.

 

 

Контроль аудіювання.

 

 

Контроль читання.

 

 

Контроль говоріння.

 

 

Підсумковий урок

 

 

doc
До підручника
Англійська мова для загальноосвітніх навчальних закладів 3 клас (Карпюк О. Д.)
Додано
30 вересня
Переглядів
512
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку