25 вересня о 19:00Вебінар: Співпраця вчителя та батьків: модернізовані підходи та нетипові форми взаємодії

КОНКУРС ЗНАВЦІВ МАТЕМАТИКИ ДЛЯ І ТА ІІ КУРСУ

Про матеріал
Значення виховання інтересу до математики помітно зросло у зв'язку з високими темпами розвитку науки, техніки, комп'ю¬терних технологій, 3 метою роз¬витку учнів до вивчення математики, підвищення математичної культури, включення в самостійну пізнавальну діяльність потрібно систематично проводити позакласні заходи, які покликані розвивати різнобічні математичні інтереси і здібності учнів, порівняно з уроками дають більше можливостей для урахування їх індивідуальних особливостей.
Перегляд файлу

КОНКУРС ЗНАВЦІВ МАТЕМАТИКИ ДЛЯ І ТА ІІ КУРСІВ

Значення виховання інтересу до математики помітно зросло у зв'язку з високими темпами розвитку науки, техніки, комп'ю­терних технологій, 3 метою роз­витку  учнів до вивчення математики, підвищення математичної культури, включення в самостійну пізнавальну діяльність потрібно систематично проводити позакласні заходи, які покликані розвивати різнобічні математичні інтереси і здібності учнів, порівняно з уроками дають більше можливостей для урахування їх індивідуальних особливостей.

Серед різних форм позакласної роботи з математики особливе місце посідають різноманітні конкурси ерудитів, знавців математики, математичні естафети, які сприяють укріпленню дружби між членами колективу. В училищі народжуються нові художники, поети, стає більше веселих, винахідливих і кмітливих учнів. У деяких учнів з'являється міцне й усвідомлене бажання вивчати математику.

ХІД КОНКУРСУ

Ведучий. Шановні гості, викладачі та учні! Сьогодні ми зібралися в цій залі, щоб помріяти, подумати, відпочити і підтримати учасників Конкурсу знавців математики». У конкурсі беруть участь дві команди учнів І та ІІ курсів.

Команди запрошуються на сцену.

І як водиться, на будь-якому кон­курсі повинно бути присутнім журі. Допомагати нам оцінювати конкурси буде журі у складі 4-х педагогів. (називається прізвище, ім’я, по батькові членів журі)

1-й конкурс. «Презентація команд»

Слово для представлення мають команди.

Оголошуються назви команд:

 • «Корені» (команда учнів І курсу);
 • «Вектори» (команда учнів І курсу).

Команди презентують оформлен­ня столиків, за якими вони будуть працювати; подають для оцінки в журі запасний варіант своїх емблем.

Ведучий (звертається до учасників конкурсу). Дорогі учасники, звертаюсь до вас зі словами натхнення і хочу нагадати вислів великого педагога Костянтина Ушинського: «Розум — це добре організовані знання». Тож нехай підказкою будуть ваш розум, спритність і нехай вас не підво­дить інтуїція. Будьте впевнені у своїх силах.

Увага! Гра розпочинається. 

2-й конкурс. «Привітання команд»

«Математика — це поезія думки», — сказав Микола Іванович Лобачевський. Тож другий наш конкурс поетичний, а назива­ється він «Привітання команд». (Учасники у віршованій формі підготували вітання команд.)

Команда «Корені»

Ми любимо точність в розрахунках:

І поділимо, і помножимо,

І посперечатися ми можемо,

Але завжди при цьому знаємо:

Хороші справи — сміло прибавляємо,

Від поганих же швидко,

Як числа від коренів, звільняємось.

Ми ІІ курс засмутимо,

Переможемо, честь здобудемо!

А зараз у гру вступає команда ІІ курсу.

Команда «Вектори»

Твори себе щодня, будуй себе,

Як вектор, йди напрямлено

До здійснення мети,

Пам'ятаючи завжди, що ти — людина.

Ми розумні і кмітливі,

Добрі, чесні, жартівливі.

Наш девіз: як разом будемо,

Перемогу ми здобудемо.

Ведучий. Що ж, друзі, побажаємо командам «Корені» та «Вектори» йти цілеспрямовано до здійснення своєї мети.

Журі оцінює виступи команд, а ми переходимо до наступного конкурсу.

3-й конкурс. «Розумова розминка команд»

Математика — не тільки поезія думки, вона ще й гімнастика розуму. Тож наступний конкурс «Розумова розминка команд» (кожна з команд має відповісти на 10 запитань, відповідати по­трібно швидко, час для роздуму на кожне запитання 30 с. Скільки правильних відповідей дасть команда, стільки одержує балів).

Першою в гру вступає команда «Вектори».

Запитання команді «Вектори»

 1. Чому дорівнює відношення довжини кола до його діаметра?

 ()

2. Яке з математичних перетворень широко застосовувалось архітекторами і художниками епохи Відродження? (Симетрія)

3. Серце дорослої людини б'ється в середньому зі швидкість 60 ударів за хвилину. Скільки ударів виконує серце за годину? (3600 ударів)

4. Як називався перший обчислювальний прилад? (Абак)

5. Які дроби з'явились раніше: десяткові чи звичайні? (Звичайні)

6. До яких одиниць вимірювання належить старовинна одиниця «лікоть»? (До одиниць довжини)

7. Мабуть, він не любив розв'язувати квадратні рівняння за допомогою дискримінанта. Хто цей відомий математик? (Франсуа Вієт)

8. Скільки граней має новий шестигранний олівець? (8)

9. Яку геометричну фігуру не збільшує лупа? (Кут)

10. Скільки площин можна провести через одну пряму? (Безліч)

Запитання команді І курсу

 1. Як називається напрямлений відрізок? (Вектор)
 2. Які відомі тотожності мно­ження були відомі понад 4 ти­сячі років тому? (Формули ско­роченого множення)
 3. Скільки граней має паралелепіпед?
 4. Кожен квадрат — це ромб і кожен ромб — це паралелограм. Чи правильно, що всі квадрати — паралелограми? (Так)
 5. Чи є тупокутним трикутник, що має сторони 5; 12; 13? (Ні, він прямокутний)
 6. Як у давнину трактувались до­датні і від'ємні числа? (Додатні прибуток, від'ємні — борг)
 7. Чому дорівнює половина в квадраті?
 8. Що більше: 20 % від 40 чи 40 % від 20? (Рівні)
 9. Який  математичний  термін у перекладі з латини означає «промінь від центра»? (Радіус)
 10. Назвіть теорему, що має більш як 150 доведень. (Теорема Піфагора)
 11. Як у народі називають одиницю вимірювання ар? (Сотка)
 12. Що означають у перекладі з давньогрецької мови слова «натянута тетива»? (Гіпотенуза)

Слово надається журі. Журі оголошує, скільки балів одержали команди:

 • за презентацію команди (представлення команди; виготовлення емблеми, оригінальність; оригінальність оформлення назви — за 5-бальною системою);
 • за привітання команд (поетичний конкурс за 5-бальною системою);
 • за розумову розминку команд (за правильну відповідь нараховується один бал).

Оголошується загальна кількість балів.

4-й конкурс. «Кращий капітан»

Лунає мелодія пісні «Капитан, капитан, улыбнитесь!»

Ведучий:

Капітани запрошуються до участі в конкурсі. Вони готували  по два запитання капітану іншої команди. Таким чином, кожний капітан одержує 2 запитання (по 2 бали за кожне). Максимальна кількість балів — 4. На роздуми відводиться 2 хв.

Зразки запитань для капітанів

Капітану команди «Корені»

 1. Яке число при діленні на свою п'яту частину дає в результаті п'ять? (Будь-яке)
 2. Назви такі два числа, сума, добуток і частка яких рівні між собою. (0,5 і —1)

Капітан команди «Вектори»

 1. До однозначного числа, більшого за нуль, приписали таку саму цифру. У скільки разів збільшиться число. (в 11)
 2. Як провести пряму так, щоб вона перетинала всі сторони трикутника? (Через вершину трикутника)

Поки капітани обдумують варіанти відповідей, команди одержують завдання на кмітливість.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-й конкурс. «Дивись, не помились»

Команди мають одне й те саме завдання, яке повинні виконати, доки будуть відповідати капітани,— потрібно за малюнком розв'язати задачу.

Скільки котів важить стільки, скільки важить хлопчик? Перемагає та команда, яка першою знайде правильну відповідь. (Відповідь. 6 котів)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Команди виконують завдання, а в цей час змагаються капітани.

Журі підраховує бали й оголошує результати:

 • за конкурс «Кращий капітан» (за 4-бальною системою) називає кращого капітана;
 • за виконання командами завдання «Дивись, не помились» (за 5-бальною системою);
 • оголошує загальну кількість балів.

6-й конкурс. «Домашнє завдання»

Напередодні конкурсу команди одержали домашнє завдання.

Команда «Корені»

Пройти із нижнього лівого кута (кружок 1) в нижній правий кут (кружок 3) таким маршрутом, щоб сума чисел по лінії маршруту дорівнювала 45. (Відповідь. Маршрут проходить через числа 1; 9; 1; 7; 2; 6; 2; 3; 7; 4; 3.)

 

 

 

 

 

Команда «Вектори»

Повернути 4 кільця, зображені на рисунку, так, щоб сума будь-яких 4-х чисел, розташованих на одному радіусі, дорівнювала одному й тому самому числу. Яке це число?

 

 

 

 

 

 

 

Журі оцінює виконання завдань за 5 бальною системою

7-й конкурс. «Найуважніший»

До двох мольбертів одночасно запрошуються по одному учаснику від кожної команди. Учасникам дають малюнок, який вони розглядають протягом декількох хвилин і мають одним розчерком руки зобразити фігури, не відриваючи марекера від паперу і не проводячи двічі по одній і тій самій лінії

 

 

 

 

 

880FBEDГолуб з кільцями

 

 

 

 

 

Комбінація з 6 зірок

880FBED

 

Ведучий. Хто швидше і якісніше це зробить, одержує 5 балів. Вважаємо, що він володіє приємними якостями уваги, спостережливості, можливості утримувати в пам’яті і зберігати побачене. Якості ці потрібні всім.

Конкурс розпочинається. Команди, журі і вболівальники стежать за правильністю і якістю виконання малюнків.

8-й конкурс. «Інтелектуальний»

Для команд настає вирішальний «Інтелектуальний» конкурс. Кожна команда повинна відповісти на два запитання, які підготували їм суперники. Команди обмінюються запитаннями і мають 5 хв. на роздуми. Максимальна кількість балів у цьому конкурсі – 4 бали (по два бали за кожне запитання).

Зразки запитань командам:

Команда «Корені»

 1.  Від сувою тканини80м., щодня відрізали 101м. Якого дня відрізали останній шматок тканини? (сьомого дня)
 1. Підрахуйте кількість трикутників на цьому малюнку. (28)

21AC8836

 

 

 

 

 

 

Команда «Вектори»

 1.               Серед 3-х монет, які ззовні не відрізняються одна від одної, є одна фальшива (легша за інші). Як визначити її тільки одним зважування на терезах без гирок? (Покласти на шальки терезів по одній монеті)
 2.               Довжина однієї сторони трикутника в сантиметрах виражається натуральним числом. Одна зі сторін дорівнює 12 см., а друга, 5 см. Обчислити периметр трикутника. (30 см. Третю сторону знайти за правилом додавання векторів.)

9-й конкурс. «Математичні терміни»

Ведучий. Команди виконують завдання, журі підраховують бали, а ми з вами (звертається до уболівальників) у цей час проводимо атракціон «Математичні терміни».

Суть його в тому, що я називаю, наприклад, букву «А», а ви – математичні терміни, які їй відповідають. (Алгебра, арифметика, аксіома, арксинус.).

Уболівальник якої команди назвуть більше математичних термінів, що розпочинаються з пропонованої букви, додадуть до балів своєї команди 1 бал.

Конкур атракціон розпочинається.

 1. Буква «М». (Математика, многочлен, множина, мінус, медіана, многокутник, міра, метр, міліметр, мільйон, мільярд…).
 2. Буква «К». (Квадрат, куб, корінь, конус, коло, круг, косинус, котангенс, куля, кут, кілометр, квадрильйон…).
 3. Буква «П». (Прямокутник, паралелограм, піраміда, парабола, паралелепіпед, площа, половина, процент, планіметрія, півсотня, пряма, промінь, перпендикуляр, паралельність, півстоліття, підмножина, плюс..)

Визначається хто найбільше назвав термінів і якій з команд додається 1 бал.

Ведучий. Нарешті ми повертаємось до останнього, вирішального, «Інтелектуального конкурсу».

Слово надається командам «Корені» та «Вектори». Учасник команд по черзі зачитують запитання і дають відповіді на них.

Слово надається журі. Оголошуються результати:

 • Конкурсу «домашнє завдання»;
 • «Інтелектуального конкурсу»;
 • загальна кількість балів.

Переможці нагороджуються призами.

Ведучий. Шановні учасники конкурсу, всі щиро вдячні вам за участь у грі, бо головне не перемога, а участь. Хто не виграв сьогодні, обов’язково виграє наступного разу.

А щоб це стало можливим, пам’ятайте, що ніяка інша сила не робить людину великою і мудрою, як це робить сила праці. Тож працюйте, прагніть до знань, творіть – і ви завжди будете в житті успішною людиною.

На цьому наш конкурс закінчено. До наступної зустрічі в цій залі.

 

docx
Пов’язані теми
Математика, 11 клас, Сценарії
Додано
26 травня
Переглядів
163
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку