Конспект онлайн-уроку з геометрії "Площа трапеції" 8 клас

Про матеріал
Конспект онлайн-уроку з геометрії у 8 класі "Площа трапеції" з тестовими завданнями і прикладними задачами
Перегляд файлу

Геометрія. 8 клас

Тема. Площа трапеції 

Розділ 4. Многокутники. Площі многокутників

Мета:

 • сформувати вміння застосовувати формулу для обчислення площі трапеції;  розв’язувати задачі різних типів, застосовуючи набуті вміння; 
 • формувати навички та уміння самостійно аналізувати ситуацію, вміння раціонально використовувати час, практичного  використання набутих теоретичних знань; розвивати геомет­ричну уяву, інтерес до геометрії, творче мислення учнів;
 • виховувати розуміння значимості геометрії як науки серед інших наук, культури запису, мовлення.

 

Форма проведення: дистанційна (онлайн-платформа Zoom)

 

Основні поняття: трапеція, середня лінія трапеції, площа многокутника.

 

Компетентності, що формуються: математична (уміння розпізнавати види чотирикутників, розв’язувати задачі на знаходження площ многокутників); ключові – інформаційно-цифрова (уміння діяти за алгоритмом, складати алгоритм, визначати достатність даних для розв’язування задачі); уміння вчитися впродовж життя (вміння відбирати і застосовувати потрібні знання та способи діяльності для досягнення мети, організовувати та планувати свою навчальну діяльність, коригувати та оцінювати результати своєї навчальної діяльності); ініціативність і підприємливість (уміння вирішувати життєві проблеми, шукати оптимальний спосіб розв’язання життєвого завдання); соціальна і громадянська (умінні висловлювати власну думку, слухати і чути інших); спілкування державною мовою (уміння ставити запитання, міркувати, робити висновки на основі інформації, поданої в різних формах, розуміти, пояснювати і перетворювати тексти математичних задач; доречно та коректно вживати в мовленні математичну термінологію).

 

Тип уроку: засвоєння нових знань, формування вмінь.

 

Обладнання: ноутбук, підручник «Геометрія. 8 клас» (автор Істер О.С.)

 

ЕОР: презентація, Google-карта, LearningApps, Google-тест , G Suite for Education

 

 

Випереджальне завдання:

Учні

Учитель

-          знаходять трапеції в оточуючому середовищі (вдома, дорогою до школи), роблять фото і надсилають вчителю;

 

 

-          оформлює надіслані учнями фото у презентацію

Хід уроку

І. Організаційний момент

Вітаю вас, любі мої восьмикласники! Рада бачити ваші оченята! Як ваш настрій? Як ви себе почуваєте? Розкажіть або напишіть в коментарях.

Коментар. На цьому етапі уроку діти включаються  в діалог з вчителем,  розказують або пишуть в коментарях про своє самопочуття та настрій.

Вашу реакцію почули і побачили! Ви готові до роботи!  Тоді починаємо!

ІІ. Постановка проблема

Славиться наш Запорізький край своїми родючими землями. Останнім часом багато людей самі стали обробляти свої наділи. Ось і андріївський господар вирішив сам обробляти поле. Кордони та деякі розміри цієї ділянки ви бачите на карті.

Яка площа поля? В яких одиницях зручно її вимірювати?

Діти повинні вказати, що поле має форму прямокутної трапеції. Для того, щоб знайти її площу можна розділити її на прямокутник і трикутник та їх площі додати або ж треба знати формулу для обчислення площі трапеції.

Отож, діти, тема нашого уроку «Площа трапеції».

Запишіть в зошитах:

Одинадцяте січня

Дистанційна робота

Площа трапеції

А доки пишете - подумайте, що ви очікуєте від уроку, які завдання ставить кожен з вас перед собою.

Діти відповідають, що треба згадати одиниці вимірювання площ, види,  властивості трапецій, вивчені на попередніх уроках.

Актуалізація

Діти! Не тільки наш андріївський господар зустрівся із полем у вигляді трапеції, а й нас усіх оточує велика кількість предметів такої форми. І ви в цьому переконались, виконуючи домашнє завдання – зробили фото трапецій, які ви зустрічаєте вдома чи дорогою до школи. Я отримала від вас чимало фото і побачила, яка ж популярна ця геометрична фігура. Погляньте, яких різних розмірів, в різних місцях зустрічаємо ми трапеції.

Світ, в якому ми живемо, наповнений геометрією будинків та вулиць, творіннями природи та людини. Ваші фото доводять, що трапеції не тільки «живуть» на сторінках підручника, а тісно ввійшли в наше життя, оточуючий нас світ.

«Я вважаю, що ніколи до цього ми не жили в такий геометричний період. Все навколо геометрія». Ці слова належать видатному французькому архітектору Ле Корбюзі  і дуже точно характеризують сьогодення.

 

Ну, а вимірювання площ - одна з перших прикладних задач, які ставить перед людством життя. Способи обчислення площ були відомі ще у Стародавньому Єгипті. Відомості про це підтверджує зображення на папірусах Рінда. Геометричні розрахунки велися і у Стародавньому Вавилоні, про що свідчать глиняні таблички. Багато цікавого та корисного  про многокутники, їх властивості,площі ми вже дізналися на уроках.  

Онлайн-трибуна

Діти, згадайте, що називається трапецією?

Які види трапецій?

Як знайти середню лінію трапеції?

Назвіть формулу для обчислення площі прямокутника.

Як знайти площу квадрата?

Яка формула площі паралелограма?

Назвіть формулу для обчислення площі трикутника?

Вилучіть зайве: 6 см2, 3 мм2, 5 а, 7 км2, 8 км, 11 га.

Чи можуть площі рівних фігур виражатися числами 4 і 400? Наведіть приклад.

Діти по черзі дають відповіді на запитання. 

Молодці!

 

А тепер давайте перевіримо домашнє завдання, як ви повторили формули для обчислення площ многокутників, систематизуємо їх  і поповнимо новими відомостями.

Вправа «Склади ланцюжок»

Фігура – формула – числове значення площі

Молодці! Ви добре справилися із завданням. Але у нас залишилася одна формула. Це і є формула для обчислення площі трапеції.

Отож, щоб знайти площу трапеції треба помножити  півсуму її основ на висоту.

Частина формули… - це є формула для обчислення середньої лінії трапеції.

 

Отож, озброївшись формулою площі трапеції повернемося до задачі про поле андріївського господаря.

За малюнком знайдіть площу поля та визначте, скільки треба палива, щоб його зорати, якщо на 1 га витрачається 20 л.

Діти аналізують умову, складають математичну модель, розв’язують задачу, коментують і пояснюють рішення.

Молодці! Настав час трішки відпочити і зробити гімнастику для ваших оченят. Слідкуйте за екраном.

А тепер відведіть очі від моніторів, поводіть ними вліво-вправо декілька разів. Закрийте очі, повільно порахуйте до 5. Відкривайте. Перевірте, чи рівненько ви сидите і працюємо далі.

Старожили розповідають, що в давнину наші пращури землю міряли десятинами. Батьки синам наділяли землю та й донькам як придане давали кілька десятин землі.

Порахуйте, скільки десятин землі отримають діти нашого господаря, якщо він шосту частину засадить садом, а все інше розділить  порівну між собою та трьома дітьми.

Нагадую, що розмір десятини становить 10 925 м², тобто 1,0925 га

Діти озвучують алгоритм розв’язування, розв’язують і пояснюють кожну виконану дію. 

Молодці! А тепер підведемо підсумки. 

Рефлексія. Підсумок уроку

Як ви думаєте , чи необхідний вивчений матеріал в повсякденному житті? Де саме він може знадобиться?

А зараз я б хотіла дізнатися, чи справдилися ваші очікування від уроку? Чи досягли ви мети, яку ставили на початку уроку кожен перед собою?

Для цього в коментарях поставте знаки:

+ + очікування виправдалися, все зрозуміло;        

+ ? очікування виправдалися, але є запитання;

-  ? не все зміг згадати, є запитання;              

 

Метод «Похвали себе»

Похвали себе одним реченням.

 

Метод «Чотири Що?»

Учні відповідають на запитання:

    Що нового дізнався на уроці?

    Що сподобалося найбільше?

    Що було найскладнішим при виконанні завдань?

    Що треба ще зробити для досягнення кращих результатів?

Діти! Всі, хто активно працював під час дистанційного уроку, зможуть подивитися свої оцінки в гуглкласі.

А зараз уважно послухайте, що і як ви будете робити самостійно.

Всі завдання з посиланнями розміщені у гуглкласі.

Інструкція* учням до самостійної роботи

з опрацювання теоретичного матеріалу та виконання завдань

(*інструкція розташована в Google Classroom «Геометрія.8клас»)

 1. Прочитайте параграф 26 у підручнику «Геометрія. 8 клас». Вивчіть теорему про площу трапеції та наслідок з неї.
 2. Виконайте тренувальні вправи для закріплення знань, вмінь на сайті LearningApps. Для цього перейдіть за посиланням:

https://learningapps.org/view5119426

https://learningapps.org/view13913752

https://learningapps.org/view2129463

 1. Виконайте усно вправи №942, №944 у підручнику.

 

В зошиті чи google-документі оформіть  завдання  на вибір та надішліть мені в Google Classroom до 18-00 13 січня.

 1. Тест (4 бали)

 1. Задача 1 «Шкільний ганок» (максимум 4 бали). Уважно  прочитайте умову задачі, надайте повне розв’язання. 

Ганок біля школи має форму трапеції з основами 12м і 10м та висотою 4 м. Знайдіть кількість тротуарних плиток, якими треба вкрити ганок, якщо на 1 м2 припадає 16 штук.

Задача 2 «Клумби біля школи» (максимум 8 балів). Уважно прочитайте умову задачі, розгляньте план клумби, запишіть повне розв’язування.

Територію біля школи, яка знаходиться за парканом і має форму прямокутника розміром 5м×15м, учні-активісти вирішили окультурити і зробити клумби і доріжки.

Перший етап – креслення плану, за яким клумби мають форму двох однакових прямокутних і однієї  рівносторонньої трапеції, другий – огородження клумб бордюрами, третій – наповнення їх чорноземом (на 1 м2 клумби треба 0,3м3 чорнозему).  Допоможіть порахувати, скільки треба бордюр і чорнозему для втілення ідеї активістів.

     3м         1м                                         1м        3м

 

 

 

 

1м       3м       1м   

Максимальна кількість балів – 8

 

Діти, всі свої запитання ви можете писати в гуглкласі.

Будьте старанними та уважними під час самостійної роботи.

Успіхів вам!

До побачення!

 

 

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Васильєва Альона
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
Пов’язані теми
Геометрія, Розробки уроків
Додано
10 лютого
Переглядів
124
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку