22 січня о 18:00Вебінар: Лайфхаки зі створення ефективного плану-проєкту уроку

конспект уроку "Позиційні чергування у-в, і-й"

Про матеріал

конспект уроку "Чергування у-в, і-й" ( 5 КЛАС) З ВИКОРИСТАННЯМ СМАРТ-ТЕХНОЛОГІЙ

Перегляд файлу

Тема: Основні випадки чергування у – в, і – й

Мета: навчальна: пояснити учням основні закономірності чергування у – в, і –й як одну з умов милозвучності української мови, навчити правильно  писати слова із зазначеною орфограмою, формувати вміння знаходити подану орфограму в текстах; розвивальна: розвивати творчі вміння використання слів з поданими чергуваннями при побудові власних висловлювань в усній і писемній формах мовлення; логічне мислення, навички колективної та самостійної роботи; виховна: виховувати любов до мови, до надбань українського народу, його духовної спадщини.

Формування компетентностей:

Навчальної – формувати вміння здобувати інформацію з підручника, виділяти головне;

Мовної – розуміти поняття милозвучності мови, чергування;

Комунікативної (мовленнєва) – використання основних закономірностей чергування у-в, і-й як одну з умов милозвучності української мови, правильно писати слова із зазначеною орфограмою, будувати власні висловлювання, володіння лексичним запасом, уступати в спілкування, підтримувати його;

Соціальної – уміння адаптуватись і визначати особисті цілі та виконувати різні ролі в колективі.

 

Очікувані результати: учні усвідомлюють особливості чергування у-в, і-й; знаходять і виправляють подану орфограму в текстах.

Обладнання: підручник, дидактичний матеріал, SMART-дошка, інтерактивні вправи.

Тип уроку: урок осмислення нових знань, формування практичних умінь і навичок на основі набутих знань.

Хід уроку

І. Організаційний момент

Учитель: Пролунав уже дзвінок,

                   Розпочнемо наш урок.

                   Нумо дружно працювати

                   І знання гарні здобувати.

ІІ. Актуалізація опорних знань учнів

Учитель: Отож, розпочинаймо. На попередніх уроках ми вивчали найпоширеніші випадки чергування голосних і приголосних звуків. Давайте перевіримо, як ви засвоїли пройдений матеріал.

  1. Перевірка домашнього завдання (впр. 350,351)
  2. Троє учнів працюють біля дошки ( 1 – виконує завдання(https://learningapps.org/view6405504) на  SMART- дошці (Слайд № 1); 2 – працюють з індивідуальними картками)

Картка № 1

До поданих слів дібрати форми або споріднені слова, у яких чергуються приголосні звуки. Підкреслити звуки, які чергуються.

Зразок: Смак - смачний

Молоко, горох, друг, ходити, сніг, дорога, рух, просити, рука, птах.

Картка № 2

Змініть подані слова або доберіть до них споріднені, щоб відбулося чергування голосних у коренях. Підкреслити звуки, які чергуються.

Зразок: Пекти – піч

Перемога, школа, вечір, родина, береза, слово, сім, сльоза, шість, ломити.

  1. Усі учні виконують вправу 355.

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності

  1. Слово вчителя

Приблизно 70% населення України розмовляє українською мовою, яка була визнана однією з наймилозвучніших мов світу. Саме такими були підсумки Всесвітніх конкурсів мов, які відбувалися в Парижі. У 1934р. українська мова отримала 2 місце після італійської за свою мелодійність.

  1. «Мозковий штурм».

Чому, на вашу думку, нашу мову вважають мелодійною? (Відповіді учнів)

  1. Робота зі SMART- дошкою (Слайд № 2)

Прочитайте подані у двох стовпчиках словосполучення

Голуб і голубка                                         Голуб й голубка

Почав іти                                                    Почав йти

Працюють у нас                                       Працюють в нас

Побачив усіх                                             Побачив всіх

  • Які з них легше вимовляти? (Учні відповідають)

ІV. Оголошення теми і мети уроку

1. Слово вчителя

Сьогодні ми ще раз переконаємося в милозвучності нашої мови, побачимо, як задля легкості у вимові одні звуки чергуються з іншими, ви дізнаєтеся про те, коли треба вживати прийменник у, а коли – в, коли сполучник і, а коли – й, а також про початкову букву у-в, і-й. ( Учні записують тему уроку в зошити) (слайд № 3)

2.Робота з таблицею «Основні випадки чергування  у — в» (слайд № 4)

Основні випадки чергування  у — в

 

У   вживається

 

 

В   уживається

 

У — В  не чергуються

Між приголосними: навчаюсь у гімназії

Між голосними:

 була в Одесі

У словах, що вживаються тільки з в або тільки з у:

воротар,  усмішка.

На початку речення перед приголосним: У зошиті немає помилок.

На початку речення перед голосними:     В оранжереї красиві квіти.

У власних іменах:

Ужгород, Угорщина,

але Україна – Вкраїна (у поезії)

 

Незалежно від закінчення попереднього слова перед наступними в, ф, а також перед сполученнями літер -льв-, -св-, -тв-, -хв-, -зв-:

великий філософ-львів'янин, звичайно, хвалить свій твір

Я  у Львові.

Після голосного перед більшістю приголосних (крім в, ф, -льв-, -св-, -хв-, тв.- зв-  і под.)

 

Моя вдача. 

 

 

3. Робота з підручником( с.145, параграф 35)

1)Виконання вправи 356(усно, ланцюжком)

2)Виконати вправу 359 (письмово)

4. Робота з «Основні випадки чергування сполучників і — й» (слайд № 5)

 

 

 

Завжди і

 

 

Завжди й

Після будь-якого розділового знака:

Вітер війнув, і  облетіло листя.

 

Між приголосними  звуками:

Ось  і  прийшла  весна.

 

Між голосними звуками:

срібло  й  олово.

 

Початок речення.

І летіли знов іскри ясні (О. Олесь).

 

Після голосного звука перед приголосним:

розуміє  й  пояснює.

Зіставлення понять: зима і літо.

 

 

Перед  звуком [й]  та буквами я, ю, є, ї:

Воля і яснії сни.

 

 

5. Лінгвістична гра «Редактор» (Робота з картками і зі SMART-дошкою)

Заповніть пропуски прийменниками чи сполучниками відповідно до вивчених правил. Поясніть свій вибір. (слайд № 6)

Один учень працює на SMART-дошці, решта учнів – у зошитах із картками.

1. Найкращий… найповніший скарб – праця.

2. …пісні наша доля.

3. Хліб … сіль найцінніше у світі.

4. Пісня … праця – великі дві сили.

5. … всякої троянди свої колючки.

6. Ударив … дзвін, як треба … макогін.

7. … удень з каганцем його не знайдеш.

8. … своїй хаті … стіни помагають.

Перевірка робіт з коментарями.

6. Слово вчителя.

Отже, робимо висновок: звуки в словах та реченнях організовуються так, щоб їх було легко вимовляти і щоб вони були розбірливі для того, хто їх слухає. Це одна з умов милозвучності мови.

V. Закріплення знань, умінь і навичок

1. Творча робота ( Двоє учнів біля SMART- дошки, решта – у зошитах)

(слайд № 7)

З поданих груп слів утворити словосполучення з у – в, і – й.

Зразок: Парубок ... шапка - парубок у шапці

І варіант   1. Хлопець ... шаровари              2. Парубок ... дівчина

3. Молодиця ... хустина                                  4. Прийшов ... запитав

5. Вовк ... ягня                                                    6. Живу ... Фастів

ІІ варіант   1. Наука ... освіта                           2. Дівчина ... вінок

3. Дерева ... кущі                          4. Навчався ... Львів

5. Учителі ... учні                          6. Побувати ... Одеса

2. Розподільний диктант (Один учень біля SMART- дошки, решта – у зошитах) (слайд № 8)

Запишіть в одну колонку слова, у яких може відбуватися чергування у-в, а в іншу – ті, у яких такого чергування не буває.

Влітку, указ, Угорщина, вручення, урожай, увечері, уряд, Ужгород, взимку, умитий, вчитель, Україна, всіх, враження, удвох, ввічливий, вчасно, удача, вправа, влада.

VІ. Підсумок уроку

Вправа «Мікрофон»

  • На уроці я навчився(навчилася)…

VІІ. Оцінювання

VІІІ. Домашнє завдання, інструктаж щодо його виконання (слайд № 9)

1. Вивчити правила на с. 145, 148 ( параграф 35).

2. Виконати вправу 364 ( 1, 2 завдання)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додатки до уроку

Картка № 1

До поданих слів дібрати форми або споріднені слова, у яких чергуються приголосні звуки. Підкреслити звуки, які чергуються.

Зразок: Смак - смачний

Молоко, горох, друг, ходити, робити, дорога, рух, просити, рука, птах.

Картка № 2

Змініть подані слова або доберіть до них споріднені, щоб відбулося чергування голосних у коренях. Підкреслити звуки, які чергуються.

Зразок: Пекти – піч

Перемога, школа, вечір, родина, береза, слово, сім, сльоза, шість, ломити.

Лінгвістична гра «Редактор»

Заповніть пропуски прийменниками чи сполучниками відповідно до вивчених правил. Поясніть свій вибір.

1. Найкращий… найповніший скарб – праця.

2. …пісні наша доля.

3. Хліб … сіль найцінніше у світі.

4. Пісня … праця – великі дві сили.

5. … всякої троянди свої колючки.

6. Ударив … дзвін, як треба … макогін.

7. … удень з каганцем його не знайдеш.

8. … своїй хаті … стіни помагають.

Творча робота

З поданих груп слів утворити словосполучення з у – в, і – й.

З поданих груп слів утворити словосполучення з у - в, і - й.

Зразок: Парубок ... шапка - парубок у шапці

І варіант   1. Хлопець ... шаровари              2. Парубок ... дівчина

3. Молодиця ... хустина                                  4. Прийшов ... запитав

5. Вовк ... ягня                                                    6. Живу ... Фастів

ІІ варіант   1. Наука ... освіта                           2. Дівчина ... вінок

3. Дерева ... кущі                          4. Навчався ... Львів

5. Учителі ... учні                          6. Побувати ... Одеса

2. Розподільний диктант

Запишіть в одну колонку слова, у яких може відбуватися чергування у-в, а в іншу – ті, у яких такого чергування не буває.

Влітку, указ, Угорщина, вручення, урожай, увечері, уряд, Ужгород, взимку, умитий, вчитель, Україна, всіх, враження, удвох, ввічливий, вчасно, удача, вправа, влада.

 

1

 

docx
Додано
20 лютого 2019
Переглядів
821
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку