Конспект уроку "Тема жіночої долі у творчості Т. Шевченка. Захоплення поета красою жінки, мрія бачити жінку щасливою. Романтичний тип втілення жіночої долі в поемі «Катерина»

Про матеріал
Конспект уроку "Тема жіночої долі у творчості Т. Шевченка. Захоплення поета красою жінки, мрія бачити жінку щасливою. Романтичний тип втілення жіночої долі в поемі "Катерина" (9 клас)
Перегляд файлу

Урок №                                            Клас: 9                Панченко Т.М

Тема: Тема жіночої долі у творчості Т. Шевченка. Захоплення поета красою жінки, мрія бачити жінку щасливою. Романтичний тип втілення жіночої долі в поемі «Катерина»

Мета: продовжувати знайомити учнів із творчістю Т.Г. Шевченка, висвітлити проблеми соціальної нерівності й тяжкої долі жінки в кріпацькій Україні часів поета; засобами виразного читання викликати співчуття до трагедії Катерини та осуд безчесної поведінки офіцера; показати трагізм долі дівчини-селянки; розкрити образи Катерини, її батьків, панича; розвивати вдумливе сприйняття художнього тексту; виховувати шанобливе ставлення до жінки в усіх її іпостасях(жінки-матері, жінки-коханої).

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

Обладнання: підручник, мультимедійні засоби навчання та їх програмне забезпечення(власна розробка, учнівська презентація), репродукція картини Рафаеля де Санті "Сікстинська Мадонна", Т. Г. Шевченка "Катерина", аркуші білого паперу, плакати: "Так", "Ні", "Не знаю", метод ПРЕС, дидактичний матеріал , портрет письменника, поема "Катерина", тести, картки, індивідуальні завдання.

Формування компетентностей: продуктивної творчої праці, самоосвіти, саморозвитку, пізнавальної та інформаційної компетентності.

Методи й прийоми: методи спостереження над художнім текстом та проблемно-пошукові, проблемне питання, робота в групах, вправа "Займи позицію",  метод ПРЕС, бесіда , робота з підручником, використання мультимедійної презентації, самостійна та індивідуальна робота.

Міжпредметні зв’язки: образотворче мистецтво, зарубіжна література, внутрішньо-предметні, інформаційно-комунікаційні технології. 

Технологія: інтерактивне навчання, випереджаюче навчання.

Перебіг уроку

Епіграф

У нашім раї на землі
Нічого кращого немає,
Як тая мати молодая
З своїм дитяточком малим.

Т.Г.Шевченко

І. Організаційний момент

Емоційне налаштування .

Учитель учням показує білий аркуш паперу із чорною плямою.

Запитання:

- Діти, що ви бачите?

(Відповіді учнів)

-А чи бачите ви чистий білий аркуш паперу?

Отже, намагайтеся помічати в людях, у житті не лише щось чорне, негативне, а більше нехай буде чистого, світлого, позитивного, що стане початком нового, успішного, щасливого. Адже крім проблем у нашому житті, так багато яскравих миттєвостей, і саме вони допомагають іти впевнено по життю і мати успіх.

ІІ. Мотивація навчальної діяльності

Пропонується учня дібрати прикметники до слова "УСПІХ"

Унікальний

Самостійний

Позитивний

Інтелектуальний

Хороший

ІІІ. Перевірка домашнього завдання

Учні зачитують дібрані художні засоби із вивчених поезій (вибірково).

Виконання різнорівневих завдань на картках

Тести (по 0, 5 б.)

1. Поезія "На пам'ять Котляревському" починається описом:

А. краси природи рідного краю;

Б. святкування Великодня;

В. портрета І. Котляревського;

Г. петербурзького ранку.

2. До ліричних творів належать усі названі жанри, КРІМ

А елегії

Б романсу

В балади

Г думка

3. Прочитайте рядки з послання «До Основ’яненка»

Чайка скиглить літаючи,

Мов за дітьми плаче;

Сонце гріє, вітер віє

На степу козачім.

В уривку наявні художні засоби, КРІМ

 А порівняння Б епітета В гіперболи Г персоніфікації

4. Ватагою пройдисвітів («На вічну пам’ять Котляревському») Тарас Григорович називає…

А Рутульців.

Б Богів.

В Троянців.

Г Карфагенців.

 

 Установіть відповідність (1 б.)

Назва твору

Уривок

 

1 «На вічну пам’ять Котляревському»

А. Нащо мені чорні брови, нащо карі очі…

2 «До Основ’яненка»

Б. Праведная душе, прийми мою мову, Не мудру та щиру, прийми, привітай

3 «Думка»

В. На тім степу скрізь могили // Стоять та сумують

 

Г. Я виросла, викохалась // У білих палатах

"Карта пам'яті" (5 по 0,20 б.)

У рік смерті ____________ (1838) Т. Шевченко написав ___________«На вічну пам’ять Котляревському», у якій окреслив його визначальну роль у створенні нової української літератури, назвав "________", засвідчивши його безсмертя. На тлі прекрасного українського пейзажу із __________ на калині та його співом, що зачаровує всіх, Шевченко в образній формі змальовує заслуги І. Котляревського в українській історії. Поштовхом до написання романтично-величального ________ «До Основ’яненка» (1839) стала публікація в «Отечественных записках» нарис Г. Квітки-Основ'яненка «Головатий (Нарис для історії Малоросії)», який справив на Т. Шевченка сильне враження.

 

"Що? Де? Коли?"(1 б.)

1.Кому належать слова: « Він був сином мужика і став володарем в царстві духа…»? 2.До якої стильової течії відноситься ранній період творчості (1837-1843) Т. Шевченка?

3. З якої поезії рядки «Утни, батьку, орле сизий!», !Утни, батьку, щоб нехотя на ввесь світ почули, Що діялось на Україні…»?

ІV. Актуалізація опорних знань, умінь та навичок.

Бесіда:

1.Які твори називаються ліро-епічними?

(У ліро-епічних творах поєднується епічне й ліричне зображення життя, тобто змальовуються події, вчинки персонажів, їх почуття, настрої, внутрішній світ.)

2. До якого стилю належать твори, які увійшли до першого "Кобзаря"? Назвати їх.

(Романтиз. «Думи мої,..», «Перебендя», «Катерина», «Тополя», «Думка», «ДО Основ’яненка», «Іван Підкова», «Тарасова ніч»)

3. Які твори були присвячені темі жінки, матері?

(«Катерина», «Тополя»)

ІІ. Оголошення теми уроку, з'ясування мети.

Робота з епіграфом

У нашім раї на землі
Нічого кращого немає,
Як тая мати молодая
З своїм дитяточком малим.

Т.Г.Шевченко

-Яка роль матері в житті людини?

-З яким  святим образом асоціюється поняття мати?

V. Сприйняття й засвоєння нового матеріалу.

1.Робота з репродукціями картин "Сікстинська Мадонна" Рафаеля де Санті та "Катерина" Т.Г.Шевченка

Подивіться   уважно   на   цю   репродукцію   картини   Рафаеля   „Сікстинська Мадонна". Ніби щойно відкрилася завіса, і до людей з небес повільно сходить Божа Матір - Мадонна, несучи на руках свого сина. І святий Сікст, і Свята Варвара, що зустрічають Мадонну, захоплені нею.

Мадонна несе свого сина людям. Це доля Матерів - у важких муках народити дитину, вигодовувати, а потім послати в життя, до людей.

 Шевченко мало показував нам щасливих Мадонн. Значно частіше йому доводилося писати про матерів скривджених, ошуканих, глибоко нещасних. Причина - обставини особистого життя: злощасна доля матері-кріпачки, раннє сирітство, нужденні поневіряння самого Тараса, безталанне наймитування рідних сестер. Знедолена жінка стала постійним супутником Шевченкової музи. Цей образ у творчості поета мав свою історію.

2.Читання напам'ять уривка з поеми"Катерина"(випереджаюче завдання)

Учні після прослуховування повинні відповісти на  проблемне питання:

- Що хотів донести поет до читачів у цих рядках?

(Застереження від необдуманих крокі)в

3. Робота в групах

Інструктаж щодо правил роботи в групах

1. Працювати треба злагоджено.

2. Не викрикувати з місця.

3. Якщо тобі щось не подобається - виражай своє незадоволення спокійно і тихо.

4. Працюють обидва.

5. Коли один говорить, то другий не перебиває, слухає.

6. Зауваження робити ввічливо.

7. Якщо ти чогось не зрозумів - перепитай.

Девіз: "Хто говорить -  той сіє, хто слухає – той збирає".

Протягом уроку учні роблять записи в зошитах та заповнюють картки самооцінювання.

Завдання для груп:

І група "Успішні дослідники"

1. Кому присвятив Т.Г.Шевченко поему "Катерина"?

«Василю Жуковському на пам’ять 22 апреля 1838 року»

2.Чи можемо вважати цей твір автобіографічним? Підтвердити цитатами.

Отаке-то на сім світі

Роблять людям люде!

Того в'яжуть, того ріжуть,

Той сам себе губить...

А за віщо? Святий знає.

Світ, бачся, широкий,

Та нема де прихилитись

В світі одиноким.

Тому доля запродала

Од краю до краю,

А другому оставила

Те, де заховають.

Де ж ті люде, де ж ті добрі,

Що серце збиралось

З ними жити, їх любити?

Пропали, пропали!

 

Єсть на світі доля,

А хто її знає?

Єсть на світі воля,

А хто її має?

Єсть люде на світі —

Сріблом-злотом сяють,

Здається, панують,

А долі не знають, —

Ні долі, ні волі!

З нудьгою та з горем

Жупан надівають,

А плакати — сором.

Возьміть срібло-злото

Та будьте багаті,

А я візьму сльози —

Лихо виливати;

Затоплю недолю

Дрібними сльозами,

Затопчу неволю

Босими ногами!

Тоді я веселий,

Тоді я багатий,

Як буде серденько

По волі гуляти!

3. З'ясувати сюжет поеми, сприраючись на цитати.

4. Як ставилися до жінки в кріпацькій Україні?

ІІ група "Самостійні конструктори"

1. Назвати образи поеми, охарактеризувати їх(скласти ейдосконспект)

2. Чи пов'язані проблеми соціальної ерівності та доля жінки?

ІІІ група "Позитивні літературознавці"

Зробити аналіз поеми "Катерина"

ІV. група "Хороші експерти"

1. З яким образом із світової літератури перегукується образ Катерини Т.Г.Шевченка?

2. Поема "Катерина" – це твір реалістичний чи романтичний?

3. Які проблеми порушує поет у творі?

VІ. Закріплення вивченого

"Займи позицію"

Чи засуджуєте ви Катерину?

Так                 Ні            Не визначився

Метод ПРЕС

Я вважаю….

Тому що….

Отже,    

 

VІІ. Підбиття підсумків уроку, оцінювання учнів (підрахунок балів у картках самооцінювання)

VІІІ. Рефлексія

-Чи досягли ми успіху?

- Чи відчули ви себе успішними?

Робота з епіграфом

Домашнє завдання

повторити поняття"балада" з теорії літератури, опрацювати за підручником С.240-241, прочитати "Причинна", "Лілея";  * скласти твір-роздум " Над чим мене примусила задуматися поема "Катерина".

 

 

Картка самооцінювання

Вид роботи

Максимальна к-сть балів

Набрана к-сть балів

Тести

2б.

 

Установіть відповідність

1б.

 

 "Карта пам'яті"

1б.

 

"Що? Де? Коли?"

1б.

 

Робота в парах

5б.

 

Активна робота протягом уроку

1б.

 

Творчі завдання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

docx
Додано
1 квітня 2020
Переглядів
357
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку