До розіграшу
залишилось:
13 днів
Конкурс розробок «Вчительська десятка»
Розробки додавай – подарунки вигравай!

"Конспект уроку з української мови для 8 класу на тему "Двоскладне просте речення. Підмет. Способи вираження підмета"

Про матеріал

Мета уроку. Систематизувати знання учнів про двоскладне просте речення, поглибити знання учнів про підмет як головний член речення; сформувати вміння виділяти підмети в двоскладному реченні, визначати способи їх вираження; удосконалити вміння конструювати речення з різними за способом вираження підметами; за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу виховувати почуття патріотизму, самоідентифікацію особистості, громадянську гідність.

Перегляд файлу

                                                                                       Урок                                                                                                                                       Тема. Двоскладне просте речення. Підмет. Способи вираження підмета.

Мета. Систематизувати знання учнів про  двоскладне просте речення, поглибити знання учнів про підмет як головний член речення; сформувати вміння виділяти підмети в двоскладному реченні, визначати способи їх вираження; удосконалити вміння конструювати речення з різними за способом вираження підметами; за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу  виховувати почуття патріотизму, самоідентифікацію особистості, громадянську гідність.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань (формування мовної компетенції).

В дитинстві відкриваєш материк…(односкл)

  А він назветься потім — Батьківщина.(двоскл)

Л. Костенко

Народ мій є! Народ мій завжди буде!(Двоскл)

Ніхто не перекреслить мій народ!(Двоскл)

В. Симоненко

І. Організаційний момент. Налаштування учнів на творчу  продуктивну діяльність.

Доброго дня бажаю усім присутнім, Сьогодні нас чекає багато роботи, тому давайте разом налаштуємось на робочий лад: повторюймо разом: я сильний, я вільний, я розумний, я вмію, я знаю, я зможу. А тепер прошу усіх сідати. Відкриваємо зошити та записуємо число та тему уроку.

ІІ. Ознайомлення з темою, метою й завданнями уроку. Мотивація навчальної діяльності учнів.

 Сьогодні ми з вами продовжимо роботу над вивченням будови простого двоскладного речення, систематизуємо знання про його структурні особливості, розширимо свої знання про підмет як головний член речення, з’ясуємо, у який спосіб він може виражатись у реченні, а також навчимося визначати підмети різних типів контексті.

1 Робота з прислів’ями. – Яке із прислів’їв допоможе вам сьогодні на уроці

 • один розум – добре, а два – краще;
 • свій розум май, а людей питай;
 • берися дружно, не буде сутужно;
 • гуртом і батька легше бити;
 • один у полі не воїн;
 • один за всіх і всі за одного.)

IІІ. Актуалізація мотиваційних резервів восьмикласників

 1.  Мозковий штурм.
 • Яке речення називається простим?
 • Що таке граматична основа речення?
 • Якими бувають речення за складом граматичної основи?
 • Якими бувають речення за метою висловлювання?
 • А за наявністю другорядних членів?
 • Ускладнені речення. Чим вони можуть бути ускладнені?

2. «Розсипане речення». Знайдіть підмет, не складаючи речення. Поясніть хід міркування.

1. Осінь, непомітно, прийшла, до, міста.

2. Сумує, в, нашому, жовтень, саду.

3. Кожен, із, нас, мріяв, героєм, стати.

 

V. Сприймання й усвідомлення учнями нового матеріалу

1. Робота з підручником  (с. 60)  (Двоскладне речення)

2. Робота над вправою  115.(усно)

3. Робота з опорною  схемою. ( Додатки)

Рис

4. Бесіда за питаннями         -  Що означає підмет?

                 - На які питання відповідає?

                                                  -  З яким членом речення пов’язаний підмет?

                  -  Чим може виражатися?

                                                 -  Яка інформація для вас є новою?

     - Сформулюйте повне визначення підмета.     

5.  Робота з опорною  схемою.          Способи вираження підмета     ( Додатки) 

Рис

7. Усний розбір вправи підручника (вправа 117)

8. Робота з опорною  схемою.      ( Додатки)   

 

 

Укр.мова 8 клас, малюнок зі ст.34.jpg

VІ.Узагальнення і систематизація  нового матеріалу

1. Творче завдання  по групах ( по двоє речень)   ( Додатки)

1. Як на конях козацтво летіло навперейми своїм ворогам! (А. Василенко). 2. Там родилась, гарцювала козацькая воля (Г. Шевченко). 3. Скрізь потрібна звитяга лицарська (С. Зіпчук). 4. Слава козацька свідомість розбудить (Б. Дегтярьов). 5. Відчиняє Київ Золоті Ворота (О. Кононенка). б. Ніхто не скаже про народження  козацього лицарства (II. Куліш). 7. У прізвищі моєму козацька кров кипить (11. Перебийте). 8. Кожний має свій звичай

2. Мікрофон.  Визначте підмети в поданих реченнях. Поясніть думку.

1. Справа миру - священна. 2. Рівень успішності в класі - високий. 3. Стати переможцем - його мрія.

Міркуйте!
У першому реченні підкреслюється, що священною є не будь-яка справа, а тільки справа миру. Тому підметом є словосполучення справа миру. Основне значення таких підметів зосереджене в залежному слові в словосполученні.

 1. Конкурс «Найкмітливіший». За відведений учителем час складіть речення, у яких би в ролі підмета були слова: військовий;   ого-го-го; визволені; хтось; всі семеро; любити.
 2. Дослідження-характеристика.

Прочитати вислови вголос. Визначити їх тематику. Які з них можна вважати повчальними

 1.                 Душу й тіло ми положим за нашу свободу і покажем, що ми, браття, козацького роду! (П. Чубинський). 2. Наша дума, наша пісня не вмре, не загине (Т. Шевченко). 3. Держава не твориться в будущині, держава будується нині (О. Стефанович). 4. Жити — вітчизні служити (Нар. творчість). 5. Кожний має свій звичай (Нар. творчість). 6. Учений іде, а неук слідом спотикається (Нар. творчість). 7. Грамотний — видющий і на все тямущий (Нар. творчість). 8. Вітальне «Доброго ранку!» первинно пов’язане з побажальною формою (С. Богдан). 9. Вітати означає звертатися до кого-небудь під час зустрічі з привітом, виявляючи доброзичливість (С. Богдан). 10. Для кожної стандартної етикетної ситуації існує впорядкована сукупність знаків (Я. Радевич-Винницький).

 

 1. Творче конструювання (робота в парах)  Заповніть пропуски у картках так, щоб утворився зв’язний текст, підкресліть підмети, визначте їх тип.

Ми з друзями_ любимо подорожувати рідним краєм.  Адже_наш край_ має так багато прекрасних місць. _Ми_ були на екскурсіях у багатьох місцях України. І кожного разу________ відкриваємо для себе щось нове.

 1. Колективна робота (учні заповнюють таблицю, по черзі виходячи до дошки)

Завдання:

 • визначити граматичну основу поданих речень (простих і кожної частини складного);
 • вказати, чим виражений підмет;
 • заповнити таблицю за зразком;

Приклад

Чим виражений

1. Комета

2. ….

Іменник

….

 

 

 

 


Летить комета. Бавиться дитя.

 Цвітуть обличчя, острахом не стерті.

Не знає вже казок Шахерезада.

 Над Рейном не співає Лореляй.

Світали ночі, вечоріли дні.

 Не раз хитнула доля терезами.

 Слова, як сонце, сходили в мені.

 Несказане лишилось несказанним.

Я вранці голос горлиці люблю.

Там три принцеси зачакловані

У сивих зморщених бабусь.

  (З поезії Ліни Костенко)

6. Жити – Вітчизні служити (прислів’я).


 1. Пояснювальний диктант.

 1. Творче конструювання (робота в парах)

► Увести подані словосполучення в речення так, щоб виділені слова виступали в ролі підмета. З’ясувати, чи можна вважати побудовані речення граматичними синонімами.

Зразок. Уміти спілкуватися високо цінується в усьому світі. — Уміння спілкуватися високо цінується в усьому світі.

Відчувати співрозмовника — відчуття співрозмовника; сприймати виступ — сприйняття виступу

 1. Мовознавчий двобій. (Один одному запитання щодо вивченого матеріалу)
 2.  Творче завдання.  У кожному реченні визначте граматичну основу.

1. Не зміліє в отецьких криницях вода (ß. Олійник). 2. Європейцем я живу в краю Шевченка і Богдана (II. Мах). 3. «Наталка Полтавка» засвітилася від української пісні . 4. Голова Верховної Ради України здійснює повноваженні, передбачені Конституцією (3 Конституції України).

VІІ. Рефлексивно-оцінювальний етап.  Самооцінювання.

VІІІ. Підсумок уроку. Домашнє завдання.

 • Що ви робили на уроці?
 • Навіщо ви виконували ці завдання?
 • Які труднощі виникали?
 • Чи досягнули ви цілей уроку? (Звернутися до цілей, зазначених у технологічній картці уроку)
 • Яким балом ти оцінюєш свої знання з теми «Підмет як головний член речення. Способи його вираження»?
 • Словесне оцінювання учителем навчальної діяльності учнів.

-  Дякую всім учням за роботу на уроці.

- На мою думку, блискуче працювали …

- Я задоволена роботою …

 

.

 

.

 

Станьте першим, хто оцінить розробку

Щоб залишити свій відгук, необхідно зареєструватись.

Дякуємо! Ми будемо тримати Вас в курсі!
docx
До підручника
Українська мова 8 клас (Ющук І.П.)
Додано
13 лютого 2018
Переглядів
649
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку