Зберігаємо спокій. Віримо в ЗСУ. Разом до перемоги! 🇺🇦

Контрольна робота №5 з теми «Фонетика. Орфоепія. Орфографія»

Про матеріал

Контрольна робота №5 з теми «Фонетика. Орфоепія. Орфографія». Два варіанти завдань для учнів 5 класу. Завдання різного характеру: тестові, творчі.Робота покликана перевірити практичні навички учнів

Перегляд файлу

 

(5 клас)          Контрольна робота №5 з теми «Фонетика. Орфоепія. Орфографія»

Варіант І

 

1. У якому рядку в усіх словах не відбувається спрощення?(1б)

А Шіс..надцять, хвас..ливий, балас..ний, кіс..лявий;

Б випус..ний, хворос..няк, щас..ливий, абонент..ський;

В влас..ний, парламент..ський, учас..ник, шіс..сот.

 

2. У якому рядку всі слова записано правильно? (1б)

А Розхвилювався, безчестний, відкриття, передчасний;

Б безкорисливий, зкривдити, роспитати, стурбований;

В сфотографувати, зрозуміти, безпричинний, тижневий.

 

3. Поділіть слова на дві групи (відповідно до того, відбувається спрощення чи ні). Де потрібно, вставте пропущені букви. (2б)

Тиж..невий, шіс..надцять, шіс..десят, п’я..десят, сер..це, сон..це, аген..ство, гіган..ський, пес..ливий, студен..ський, блис..нути, випус..ний, прекрас..ний, чес..ний, влас..ний, корис..ний, улес..ливий, зап’яс..ний, хворос..няк.

4. Замініть виділені слова одним словом. Чи у всіх словах відбулося спрощення? (2б)

  •     Графік, що складений на тиждень.
  •     Перемога, що принесла радість.
  •     Робота, що дає користь.
  •     Нарада, що пов’язана з виїздом.
  •     Зустріч, що принесла щастя.
  •     Обличчя, що світилося радістю.
  •     Змагання, які відбулися в області.
  •   Випадок, що трапляється рідко.

5. Запишіть слова, вставляючи потрібні букви, доберіть до них перевірочні (2б)

Ле(г )ко, ні(г )ті, моло( т,д)ьба , дьо(г)тю, боро(т,д)ьба, лісовий гри (б,п).

6. До поданих слів доберіть спільнокореневі або форми слів, щоб відбувалося чергування(2б) :

 

о, е з і: воля

е з о: нести  

е з и: беру  

е з і: летіти

о з а: гонити

і з а: лізти.

7. Поділіть слова для переносу(2б):

Галицький, бібліотека, блакить, морква, ґудзик, зайвий, алея.

8. У вказаних рядках знайдіть слова, у яких є помилки при переносі, підкресліть їх, виправте помилки. (2б)

А) Віт-чиз-на, бу-зок, прис-туп, про-мовець, сце-на-рист.

     Б) Ле-ва-да, за-квіт-ча-ли, зем-ля, зе-мля, на-ро-доз-нав-ство.

В) Со-няч-ний, при-спі-вує, у-день, але-я, чор-ноб-ри-вий.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5 клас)          Контрольна робота №5 з теми «Фонетика. Орфоепія. Орфографія»

II варіант

1. У якому рядку в усіх словах відбувається спрощення приголос­них при зміні слова? (1б)

А Виск, випуск, пропуск, хворост;

Б контраст, компост, студент, пестощі;

В бризкати, блиск, тиск, тріск.

2. У якому рядку допущено орфографічну помилку? (1б)

А Схопити, зпрощувати, стискати, зробити;

Б здійснити, зміцнити, сфальсифікувати, змурувати;

В сходити, спилювати, зчистити, зцілити.

3. З наведених словосполучень утворіть такі, щоб в одному зі слів словосполучення відбулося спрощення приголосних(2б)

Зразок: нарада в області- обласна нарада

Коні для виїзду, радість відкриття, праця для користі, дорога щастя, честь учня, лестощі подруги, квиток для проїзду, плата за тиждень.

4.Запишіть прислів’я, запам’ятайте їх. Підкресліть слова, у яких відбувається спрощення. (2б)

Дай сер..цю волю, заведе в неволю. Хто на поріг, тому пиріг, хто від порога, тому щас..лива дорога. Нехай бідний, але чес..ний. Зробити добре діло ніколи не піз..но. Чес..на праця прикрашає людину. Хвас..ливий хлопець ніколи не стане гарним парубком.

5. Запишіть слова, вставляючи потрібні букви, доберіть до них перевірочні (2б)

Хо( т,д) ьба,  гря( т,д) ка; кі(г )ті , про(з,с)ьба, ка(с,з)ка, ло (ж,ш)ка

6. До поданих слів доберіть спільнокореневі або форми слів, щоб відбувалося чергування (2б):

 

о, е з і:  вечір

е з о: женити

е з и: стелити

е з і: мести

о з а: котити

і з а: сісти

7. Поділіть слова для переносу(2б):

Миколаївський, видавництво , підзеленити, земля, обмийте, підживляти,око.

8. У вказаних рядках знайдіть слова, у яких є помилки при переносі, підкресліть їх, виправте помилки. (2б)

     а) від-звук, по-дзво-ни, га-йок, об-біг, при-ка-зка

б) По-до-рож, гі-сть, ек-ран, дз-він, кі-нь.

в) До-лень-ка, пі-ра-мі-да, спи-нись, бла-ки-ть, при-сліп-ку-ва-тий.

 

 

 

docx
Додано
13 лютого 2018
Переглядів
7281
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку