5 березня о 18:00Вебінар: Дизайн продуктивного уроку біології

Контрольна робота "Дієприслівник" 7 клас

Про матеріал

Котрольна робота для організації та проведення тематичного зрізу знань на уроках української мови при вивченні теми "Дієприслівник".

Різнорівневі завдання допоможуть учителю-словеснику об'єктивно оцінити рівень знань, умінь та навичок учнів.

Перегляд файлу

Контрольна робота

«Дієприслівник»

1 варіант

 

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

 

 1. Дієприслівник має ознаки таких частин мови

А) дієслова і прийменника;

Б) дієприкметника і прислівника;

В) дієслова і прислівника;

Г) дієслова і прикметника.

 1. Дієприслівники вжито у реченні:

А) Попрацюй влітку, відпочинеш взимку.

Б) Хто в полі лінивий, у того хліб ледачий.

В) Під лежачий камінь вода не тече.

Г) Ївши гріється, а робивши мерзне.

 1. Усі дієприслівники пишуться з не окремо

А) (не) вивчивши, (не) хтуючи;

Б) (не) думаючи, (не) встигаючи;

В) (не) до оцінюючи, (не) волячи;

Г) (не) навидячи, (не) зрозумівши.

 1. Дієприслівники доконаного виду утворюються за допомогою суфіксів:

А) –учи (-ючи), -ачи, (-ячи).

Б) –вши, -ши

В) –анн(ий), -янн(ий)

Г) –н, -ен, -т.

 1. Усі дієприслівники мають форму доконаного виду у рядку:

А) розуміючи, сміючись, розгорнувши;

Б) повертаючись, змагаючись, зустрівши;

В) доповнивши, зберігши, зупинившись;

Г) чекаючи, даруючи, сумуючи.

 

Завдання на встановлення відповідності

 1. З’ясуйте вид дієприслівників та дієприкметників, поданих у прикладах:

1) дієприслівники недоконаного виду;

2) дієприслівники доконаного виду;

3) дієприкметники недоконаного виду;

4) дієприкметники доконаного виду.

 

 

А) зміцнівши, прив’язавши;

Б) сяючий згасаючий;

В) укриваючи, засіваючи;

Г) промоклий, зміцнівш.

Д) потемнілий, зів’ялий.

 


 1. Вкажіть речення з дієприслівниковим зворотами та одиничними дієприслівниками у поданих прикладах.

1) речення з одним дієприслівниковим зворотом;

2) речення з одиничним дієприслівником, який не виділяється комами;

3) речення з одиничним дієприслівником, який виділяється комами;

4) речення з двома дієприслівниковими зворотами.

А) Маючи вроджений нахил до спостережень, виростаючи серед природи, він мав у тім велику втіху.

Б) Знаючи хижацький звичай татар, козаки пильно стерегли степ.

В) І я, танцюючи, про радість заспіваю.

Г) Співають ідучи дівчата.

Д) Згасаюче багаття ледь жевріло

 


 

 

 

 

Робота з текстом

 

 1. Прочитайте текст. Запишіть, розставляючи розділові знаки. Дієприслівникові звороти підкресліть.

 

… Багато уваги віддавали козаки сторожовим службам. На високому кургані у степу стояли на чатах пильно вдивляючись у далину молоді вартові. Побачивши десь ворога вони швидко запалювали в котлі смолу. Стовп чорного диму здіймався в небо. Помітивши його запалювала смолу сторожі з іншого кургану.

Козаки були готові до відсічі ворога (Із часопису).

 

 1. Зробіть морфологічний розбір дієприслівника побачивши з поданого тексту.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольна робота

«Дієприслівник»

2 варіант

 

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

 

 1. Правильним є твердження:

А) дієприслівниковий зворот – це дієприслівник разом із дієсловом-присудком, з яким він пов’язаний за змістом;

Б) дієприслівник разом із залежними від нього словами утворює дієприслівниковий зворот;

В) дієприслівник має граматичне значення виду та відмінка;

Г) одиничні дієприслівники не відокремлюються.

 1. Усі дієприслівники доконаного виду подано у рядку:

А) придбавши, падаючи, танцюючи;

Б) намалювавши, вмовляючи, назбиравши;

В) знайшовши, поважаючи, володіючи;

Г) відгукнувшись, порадившись, склавши.

 1. Не з дієприслівником пишемо разом у словосполученні:

А) (не) дочитавши книги;

Б) (не) зробивши уроків;

В) (не) хтуючи обов’язками;

Г) (не) володіючи інформацією.

 1. Дієприслівники недоконаного виду утворюються за допомогою суфіксів:

А) –учи (-ючи), -ачи (-ячи);

Б) –вши, -ши;

В) –анн(ий), -янн(ий);

Г) –н, -ен, -т.

 1. Одиничний дієприслівник потрібно відокремити комою у реченні (розділові знаки пропущено):

А) Гуркіт кононади гудів не перестаючи.

Б) Бійці сиділи деякий час задумавшись.

В) Пряме дерево і вмирає стоячи.

Г) Людина! Це ж як слово! Його треба говорити стоячи.

Д) Похитуючись Соломія підійшла до столу.

 

Завдання на встановлення відповідності

 1. Вкажіть, до яких частин мови належать слова, подані у прикладах:

1) дієслова;

2) дієприкметники;

3) дієприслівники;

4) дієслівні форми на –но, -то.

 

А) зібрано, забуто;

Б) весело, прописано;

В) розуміючи, дивлячись;

Г) зарослий, прив’язаний;

Д) сидіти, розмовляти.


 1. З’ясуйте, де стоїть дієприслівниковий зворот у поданих реченнях, а яке речення має лише одиничний дієприслівник:

1) речення з дієприслівниковим зворотом на початку речення;

2) речення з дієприслівником у кінці речення;

3) речення з дієприслівниковим зворотом у середині речення;

4) речення з одиничним дієприслівником.

 

 

А) Вирвавшись з міста, козаки рушили в степи.

Б) Вітер, повіявши, підняв куряву.

В) Київ, залитий білим цвітом каштанів, п’янив своїм ароматом туристів.

Г) Клопочуться хазяйки невсипущі, стрічаючи отару та черідку.

Д) Квіти, стуливши барвисті пелюстки, заснули.

 


 

 

 

 

Робота з текстом

 

 1. Прочитайте та запишіть текст. Розставте розділові знаки при дієприслівникових зворотах. Дієприслівникові звороти підкресліть.

 

Збагнувши людську нерівність Микола Джеря замислюється над несправедливістю в житті… Микола з товаришами втік від пана і готуючись у далеку путь спав у лозах. Кавун лежав на голому полу прикрившись свитою і стогнав. Микола сидів коло нього й думав думу похиливши на груди голову. Місцеві пани охоче приймали на роботу українських втікачів не допитуючись звідки вони і хто (І. Нечуй-Левицький «Микола Джеря»)

 

 1. Зробіть морфологічний розбір дієприслівника готуючись з поданого тексту.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
1.0
Оригінальність викладу
1.0
Відповідність темі
1.0
Загальна:
1.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Заволока Саша
  Загальна:
  1.0
  Структурованість
  1.0
  Оригінальність викладу
  1.0
  Відповідність темі
  1.0
docx
Додано
22 жовтня 2018
Переглядів
8309
Оцінка розробки
1.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку