13 серпня о 18:00Вебінар: Готуємось до навчального року з онлайн-тестами «На Урок»: плануємо наперед

Контрольна робота "Дієприслівник" 7 клас

Про матеріал

Котрольна робота для організації та проведення тематичного зрізу знань на уроках української мови при вивченні теми "Дієприслівник".

Різнорівневі завдання допоможуть учителю-словеснику об'єктивно оцінити рівень знань, умінь та навичок учнів.

Перегляд файлу

Контрольна робота

«Дієприслівник»

1 варіант

 

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

 

 1. Дієприслівник має ознаки таких частин мови

А) дієслова і прийменника;

Б) дієприкметника і прислівника;

В) дієслова і прислівника;

Г) дієслова і прикметника.

 1. Дієприслівники вжито у реченні:

А) Попрацюй влітку, відпочинеш взимку.

Б) Хто в полі лінивий, у того хліб ледачий.

В) Під лежачий камінь вода не тече.

Г) Ївши гріється, а робивши мерзне.

 1. Усі дієприслівники пишуться з не окремо

А) (не) вивчивши, (не) хтуючи;

Б) (не) думаючи, (не) встигаючи;

В) (не) до оцінюючи, (не) волячи;

Г) (не) навидячи, (не) зрозумівши.

 1. Дієприслівники доконаного виду утворюються за допомогою суфіксів:

А) –учи (-ючи), -ачи, (-ячи).

Б) –вши, -ши

В) –анн(ий), -янн(ий)

Г) –н, -ен, -т.

 1. Усі дієприслівники мають форму доконаного виду у рядку:

А) розуміючи, сміючись, розгорнувши;

Б) повертаючись, змагаючись, зустрівши;

В) доповнивши, зберігши, зупинившись;

Г) чекаючи, даруючи, сумуючи.

 

Завдання на встановлення відповідності

 1. З’ясуйте вид дієприслівників та дієприкметників, поданих у прикладах:

1) дієприслівники недоконаного виду;

2) дієприслівники доконаного виду;

3) дієприкметники недоконаного виду;

4) дієприкметники доконаного виду.

 

 

А) зміцнівши, прив’язавши;

Б) сяючий згасаючий;

В) укриваючи, засіваючи;

Г) промоклий, зміцнівш.

Д) потемнілий, зів’ялий.

 


 1. Вкажіть речення з дієприслівниковим зворотами та одиничними дієприслівниками у поданих прикладах.

1) речення з одним дієприслівниковим зворотом;

2) речення з одиничним дієприслівником, який не виділяється комами;

3) речення з одиничним дієприслівником, який виділяється комами;

4) речення з двома дієприслівниковими зворотами.

А) Маючи вроджений нахил до спостережень, виростаючи серед природи, він мав у тім велику втіху.

Б) Знаючи хижацький звичай татар, козаки пильно стерегли степ.

В) І я, танцюючи, про радість заспіваю.

Г) Співають ідучи дівчата.

Д) Згасаюче багаття ледь жевріло

 


 

 

 

 

Робота з текстом

 

 1. Прочитайте текст. Запишіть, розставляючи розділові знаки. Дієприслівникові звороти підкресліть.

 

… Багато уваги віддавали козаки сторожовим службам. На високому кургані у степу стояли на чатах пильно вдивляючись у далину молоді вартові. Побачивши десь ворога вони швидко запалювали в котлі смолу. Стовп чорного диму здіймався в небо. Помітивши його запалювала смолу сторожі з іншого кургану.

Козаки були готові до відсічі ворога (Із часопису).

 

 1. Зробіть морфологічний розбір дієприслівника побачивши з поданого тексту.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольна робота

«Дієприслівник»

2 варіант

 

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

 

 1. Правильним є твердження:

А) дієприслівниковий зворот – це дієприслівник разом із дієсловом-присудком, з яким він пов’язаний за змістом;

Б) дієприслівник разом із залежними від нього словами утворює дієприслівниковий зворот;

В) дієприслівник має граматичне значення виду та відмінка;

Г) одиничні дієприслівники не відокремлюються.

 1. Усі дієприслівники доконаного виду подано у рядку:

А) придбавши, падаючи, танцюючи;

Б) намалювавши, вмовляючи, назбиравши;

В) знайшовши, поважаючи, володіючи;

Г) відгукнувшись, порадившись, склавши.

 1. Не з дієприслівником пишемо разом у словосполученні:

А) (не) дочитавши книги;

Б) (не) зробивши уроків;

В) (не) хтуючи обов’язками;

Г) (не) володіючи інформацією.

 1. Дієприслівники недоконаного виду утворюються за допомогою суфіксів:

А) –учи (-ючи), -ачи (-ячи);

Б) –вши, -ши;

В) –анн(ий), -янн(ий);

Г) –н, -ен, -т.

 1. Одиничний дієприслівник потрібно відокремити комою у реченні (розділові знаки пропущено):

А) Гуркіт кононади гудів не перестаючи.

Б) Бійці сиділи деякий час задумавшись.

В) Пряме дерево і вмирає стоячи.

Г) Людина! Це ж як слово! Його треба говорити стоячи.

Д) Похитуючись Соломія підійшла до столу.

 

Завдання на встановлення відповідності

 1. Вкажіть, до яких частин мови належать слова, подані у прикладах:

1) дієслова;

2) дієприкметники;

3) дієприслівники;

4) дієслівні форми на –но, -то.

 

А) зібрано, забуто;

Б) весело, прописано;

В) розуміючи, дивлячись;

Г) зарослий, прив’язаний;

Д) сидіти, розмовляти.


 1. З’ясуйте, де стоїть дієприслівниковий зворот у поданих реченнях, а яке речення має лише одиничний дієприслівник:

1) речення з дієприслівниковим зворотом на початку речення;

2) речення з дієприслівником у кінці речення;

3) речення з дієприслівниковим зворотом у середині речення;

4) речення з одиничним дієприслівником.

 

 

А) Вирвавшись з міста, козаки рушили в степи.

Б) Вітер, повіявши, підняв куряву.

В) Київ, залитий білим цвітом каштанів, п’янив своїм ароматом туристів.

Г) Клопочуться хазяйки невсипущі, стрічаючи отару та черідку.

Д) Квіти, стуливши барвисті пелюстки, заснули.

 


 

 

 

 

Робота з текстом

 

 1. Прочитайте та запишіть текст. Розставте розділові знаки при дієприслівникових зворотах. Дієприслівникові звороти підкресліть.

 

Збагнувши людську нерівність Микола Джеря замислюється над несправедливістю в житті… Микола з товаришами втік від пана і готуючись у далеку путь спав у лозах. Кавун лежав на голому полу прикрившись свитою і стогнав. Микола сидів коло нього й думав думу похиливши на груди голову. Місцеві пани охоче приймали на роботу українських втікачів не допитуючись звідки вони і хто (І. Нечуй-Левицький «Микола Джеря»)

 

 1. Зробіть морфологічний розбір дієприслівника готуючись з поданого тексту.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

docx
Додано
22 жовтня 2018
Переглядів
2972
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку