Контрольна робота з теми "Безсполучникове складне речення"

Про матеріал
Контрольна робота з теми "Безсполучникове складне речення" за підручником В. В. Заболотного, О. В. Заболотного.
Перегляд файлу

Безсполучникове складне речення

Варіант 1

Початковий рівень (0,5+0,5+0,5... б.)

Завдання 1-6 мають по чотири варіанти відповідей, серед яких лише ОДНА правильна.

Оберіть правильну відповідь.

 1.                Безсполучниковим складним є речення:

А) Як немає сили, то й світ немилий (Нар. Творчість).

Б) Усяк правду знає, та не всяк про неї дбає (Нар. Творчість).

В) Закон життя один: вірно служити своїй державі (М. Стельмах).

Г) А кожен з нас і плаче, і сміється в обіймах днів (О. Довгоп’ят).

 1.                Безсполучникове складне речення утвориться, якщо до частини Вітер подужчав… додати фрагмент

А) і підняв до неба осіннє листя.

Б) піднявши до неба осіннє листя.

В) і піднялось до неба осіннє листя.

Г) піднялось до неба осіннє листя.

 1.                Двокрапку треба поставити між частинами речення (розділові знаки пропущено):

А) Битим шляхом стелиться туман з півночі холодний вітер мчить (С. Вакарчук)

Б) Протягом усієї минулої зими я відчував щось має статися в цьому світі (Є. Гуцало).

В) Натягне дощ свої осінні струни торкне ті струни пальчиком верба (Л.Костенко)

Г) Раніше встанеш більше діла зробиш (Нар. Творчість)

 1.                Пунктуаційну помилку допущено у реченні:

А) На очах посивіли кульбаби — б’ють зозулі у дзвони весни (Д. Іванов).

Б) Не козак вклонявся королеві — король схиляв голову перед козаком! (П. Загребельний)  

В) А серце чуло: біда близько (В. Сичевський).

Г) Нас кличе у мандри дорога, нам грає чарівна струна (С. Фоменко).

 1.                Правильно поставлено розділові знаки у реченні:

А) Ми просто йшли — у нас нема зерна неправди за собою (Т. Шевченко).

Б) Сад вишневий на порі: повернулись журавлі (Б. Олійник).

В) Думає осінь кленовим золотом, думають верби вербовим пухом (М. Руденко).

Г) Черемха пахне: під вікном сад казку гомонить (Б. Лепкий).

 1.                У реченні У товаристві лад … усяк тому радіє (Л. Глібов) пропущено розділовий знак

А) кома

Б) крапка з комою

В) тире

Г) двокрапка

Середній рівень (1+1+1 б.)

Завдання 7-9 мають на меті встановлення відповідності між рядками.

До кожного рядка, позначеного цифрою, доберіть відповідник, позначений буквою.

 1.                Доберіть приклад до кожного виду смислових відношень між частинами безсполучникового складного речення.

Смислові відношення 

1 одночасності подій   

2 наслідку

3 протиставлення 

4 пояснення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приклад

А Не русалонька блукає — то дівчина ходить (Т. Шевченко).

Б Пахнуть росою гаї попелясті, легко шипшина достигла тремтить (Д. Лазар).

В На поле набігла тінь — ділянка темніє (В. Бабляк).

Г Закон життя один: вічно служити своїй державі (М. Стельмах).

Д Гаї шумлять — я слухаю  (П. Тичина).


 1.                Доберіть приклад до кожного виду використання тире.

Випадок використання тире

1 між підметом і присудком

2 на місці пропущеного члена речення

3 між частинами складносурядного речення

4 між частинами безсполучникового речення

 

 

 

 

 

 

 

 Приклад

А Книги — морська глибина (І. Франко).

Б Захочеш пити — підеш до струмка (Нар. Творчість).

В Людина створила культуру, а культура — людину. (О. Довженко)

Г Дощ пройшов — і Київ зеленіє (М. Рильський).

Д  На пустирях, на рівчаках та неглибоких балках — скрізь росте ця невибаглива ростина.


 1.                Установіть відповідність між реченнями і розділовими знаками, пропущеними в них.

1 тире

2 кома

3 двокрапка

4 крапка з комою

 

 

 

 

 

 

А Світило сонце … парувала земля (Петро Панч).

Б Пора до двору … сходять місяць і зоря (Нар. Творчість).

В Ніч прозора, безшумна, тепла … ніби оксамитом, огортає людину м’яке оксамитове повітря (Олесь Гончар).

Г Люблю … чернігівську дорогу весною, влітку, восени (Л. Костенко).

Д  Прийде година  … достигне і калина (Нар. Творчість).


Достатній рівень (1,5+1,5 б.)

Прочитайте текст (окремі розділові знаки пропущено). Виконайте завдання 10-11 до нього.

(1) Стояла тиха травнева ніч у буянні зела й кипінні садів. (2) Шаленіли в лузі солов’ї, кумкали жаби, кричали горлиці. (3) І носила в ту не/ймовірну весняну молоду ніч із срібної криниці срібним цеберцем срібну воду зозуля … і розливала її по землі. (4) Вилила добрий ківш і на Андрія. (5) Від/того прокинувся … та побрів під розчахнуту липу. (6) На душі було срібно й високо. 

 1.            Зробити орфографічно-пунктуаційне оформлення тексту. 
 2.            Указати номер безсполучникового складного речення, накреслити його схему.

Високий рівень (3б.)

Самостійно сформулюйте відповідь на завдання 12.

 1.               Складіть невеликий роздум (8-10 речень) на тему: «Як стати щасливим», використовуючи безсполучникові складні речення в тексті.

 

Безсполучникове складне речення

Варіант 2

Початковий рівень (0,5+0,5+0,5... б.)

Завдання 1-6 мають по чотири варіанти відповідей, серед яких лише ОДНА правильна.

Оберіть правильну відповідь.

 1. Безсполучниковим складним є речення:

А) Нехай же всі про те почують, що розповів Дніпро мені (П. Ребро).

Б) Відчинили двері — вітер як дмухне, аж засвистів (Марко Вовчок).

В) Ще мить — і сад загубить пишну вроду (Д. Луценко).

Г) Притрушені інеєм лози твої замітають сліди (А. М’ястківський).

 1.                Безсполучникове складне речення утвориться, якщо до частини Вийшло сонце… додати фрагмент

А) і зігріло все навколо.

Б) зігріло все навколо.

В) зігріваючи все навколо.

Г) зігрілось все навколо.

 1.                Тире треба поставити між частинами речення (розділові знаки пропущено):

А) Землі кланяйся низько до хліба будеш близько (Нар. Творчість)

Б) Воду для пиття наш куточок носить аж із лісу там вона набагато смачніша (А. Дімаров).

В) Малі озерця блискають незлісно колише хмара втомлені громи (Л. Костенко)

Г) Сумує Корсунь староденний нема журбу з ким поділить (Т. Шевченко)

 1.                Пунктуаційну помилку допущено у реченні:

А) Пахнуть росою гаї попелясті, легко шипшина достигла тремтить (Д. Лазар).

Б) І маленькі діти знають, черепахи не літають (Г. Чубач)  

В) Йти йому з лісу не хочеться: звик тут за літо (Гр. Тютюнник).

Г) Хтось по-молодецькому гасав кімнатами — тільки дверима хряскало! (М. Павленко).

 1.                Правильно поставлено розділові знаки у реченні:

А) Хай лине пісня в ранішні тумани; хай з нею день римує біг життя (Ю. Вавринюк).

Б) Я тягнусь догори і сам собі не вірю: від зарічки знову над нашою хатою пролітають лебеді! (М. Стельмах).

В) Чудовий краєвид послався над ним — стави, лисніючи у сяєві нічнім, один до одного горнулися пестливо (А. Міцкевич).

Г) Людство не усвідомить себе як єдине ціле: не буде йому добра (Олесь Гончар).

 1.                У реченні Ігор полки завертає … жаль-бо йому милого брата Всеволода («Слово о полку Ігоревім») пропущено розділовий знак

А) кома

Б) крапка з комою

В) тире

Г) двокрапка

Середній рівень (1+1+1 б.)

Завдання 7-9 мають на меті встановлення відповідності між рядками.

До кожного рядка, позначеного цифрою, доберіть відповідник, позначений буквою.

 1. Доберіть приклад до кожного виду смислових відношень між частинами безсполучникового складного речення.

Смислові відношення

1 одночасності подій   

2 причини

3 протиставлення 

Приклад

А Місяць на небі, зіроньки сяють, тихо по морю човен пливе (Нар. Творчість).

 

 

 

 

4 доповнення

 

 

 

 

 

Б Вірю: розум темне зло поборе (М. Руденко).

В Зрубав дерево — посади два (Нар. Творчість).

Г І не треба долі дорікати: всіх не зможе обігріть вона (В. Симоненко).

Д Думав, доля зустрінеться — спіткалося горе (Т. Шевченко).

 


 1. Доберіть приклад до кожного виду використання тире.

Випадок використання тире

1 між підметом і присудком

2 на місці пропущеного члена речення

3 між частинами складносурядного речення

4 між частинами безсполучникового речення

 

 

Приклад

А Минулася буря — і сонце засяяло (М. Рильський).

Б Родинне свято — краще з свят (О. Довгоп’ят).

В Птахи з-за моря вертають — плуги з полем розмовляють (Нар. Творчість).

Г Зі святом вас березового соку — днем пробудження солодкої землі! (А. Таран).

Д А в небі — райдуга-веселиця (М. Ткач).


 

 1. Установіть відповідність між реченнями і розділовими знаками, пропущеними в них.

1 тире

2 кома

3 двокрапка

4 крапка з комою

 

 

 

 

А Хлопчик поминув сосняк, пішов дубиною … в дубині вечеряли дятли, наїдаючись, видно, на зиму (М. Вінграновський).

Б Ненагріте залізо … не зігнеш (Нар. Творчість).

В Дивується дід … зроду таких квітів не бачив (Є. Шморгун).

Г Прийшло літо … не ходи по калину (Нар. Творчість).

Д Нас кличе у мандри дорога … нам грає чарівна струна (С. Фоменко).              


 

Достатній рівень (1,5+1,5 б.)

Прочитайте текст (окремі розділові знаки пропущено). Виконайте завдання 10-11 до нього.

(1) На невеличкій прогалині тут, посеред гори, розкинулася пасіка. (2) Високі дерева … підіймаючи на/зустріч сонцю своє густе гілля, оточують її з усіх боків. (3) У/середині росте трава, з квітками рясно помішана … та стоїть із десяток вуликів. (4) Сонце кидає з/верху хвилі тепла … і золоті бджоли бринять у повітрі. (5) Ось щось торкнулося моєї руки … це одна з бджілок неспішно поповзла по/моєму ліктю.

 1. Зробити орфографічно-пунктуаційне оформлення тексту.
 2. Указати номер безсполучникового складного речення, накреслити його схему. 

Високий рівень (3б.)

Самостійно сформулюйте відповідь на завдання 12.

 1.         Складіть невеликий роздум (8-10 речень) на тему: «Найцінніша річ у житті», використовуючи безсполучникові складні речення в тексті.

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
4.3
Оригінальність викладу
4.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
4.4
Всього відгуків: 4
Оцінки та відгуки
 1. Тарасенко Анна
  Загальна:
  2.7
  Структурованість
  2.0
  Оригінальність викладу
  1.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Губар Алла Анатоліївна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 3. Іваницька Оксана
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 4. Panskiy Roma
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
Показати ще 1 відгук
docx
Додано
29 лютого
Переглядів
12011
Оцінка розробки
4.4 (4 відгука)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку