Контрольна робота з теми "Збереження та реалізація спадкової інформації" 9 клас

Про матеріал
Контрольна робота з теми "Збереження і реалізація спадкової інформації" 9 клас, підручник "Біологія" В.І. Соболь Кам'янець-Подільський "Абетка" 2017
Перегляд файлу

Контрольна робота

з теми “ Збереження та реалізація спадкової інформації”

9 клас

ВАРІАНТ — І

Початковий рівень 1 — 3 бали (правильна відповідь 0,5 бала)

Із запропонованих варіантів оберіть правильний:

1. Термін “ген” запропонував

а) Г. Мендель (1865 )    б) Дж. Уотсон (1953)    в) В. Йогансен (1909)   г) Х.Г. Корана (1970)

2. Один ген може впливати на розвиток декількох ознак — це ...

а) специфічність   б) полімерна дія генів   в) множинна дія генів   г) стабільність

3. Ділянки, що кодують спадкову інформацію у гені еукаріотів

а) оперони    б) екзони   в) інтрони    г) регуляторні гени

4. Як називаються хромосоми, що у диплоїдному наборі мають пару?

а) гомологічні   б) статеві    в) аутосоми   г) однохроматидні

5. Органели на яких відбувається синтез білків

а) мітохондрії   б) ядро   в) рибосоми    г) клітинний центр

6. Поділ, який забезпечує утворення соматичних клітин

а) інтерфаза   б) мітоз    в) мейоз     г) бінарний поділ

Середній рівень 4 — 6 балів ( правильна відповідь о,5 бала)

Вставте пропущений термін:

7. Період онтогенезу, що триває від народження до загибелі....

8. Клітини з гаплоїдним набором хромосом для передачі спадкової інформації під час статевого розмноження...

9. Перерозподіл генетичної інформації ДНК, що призводить до виникнення нових комбінацій генів...

10. Сукупність процесів,  завдяки якти спадкова інформація клітини передається наступному поколінню клітин ...

11. Збереження спадкової інформації про амінокислоти білків у молекулах ДНК у вигляді послідовностей нуклеотидів...

12. Структури клітин еукаріотів, що забезпечують збереження, розподіл та передачу спадкової інформації...

Достатній рівень 7 — 9 балів (правильна відповідь 3 бали)

13. Опишіть процес мітозу. У чому полягає його відмінність від мейозу?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Високий рівень 10 — 12 балів (правильний розв’язок 3 бали)

Розв’яжіть задачу:

14. Фрагмент першого ланцюга ДНК має таку нуклеотидну послідовність: ТАЦ — АГА-ТГГ-АГТ-ЦГЦ. Визначте послідовність мономерів білка, закодованого фрагментом другого ланцюга ДНК.

 

 

Контрольна робота

з теми “ Збереження та реалізація спадкової інформації”

9 клас

ВАРІАНТ — ІІ

Початковий рівень 1 — 3 бали (правильна відповідь 0,5 бала)

Із запропонованих варіантів оберіть правильний:

1. У 1865 році довів існування спадкових “задатків”

а) Г. Мендель (1865 )    б) Дж. Уотсон (1953)    в) В. Йогансен (1909)   г) Х.Г. Корана (1970)

2. Декілька генів можуть впливати на формування однієї ознаки

а) специфічність   б) стабільність   в) лабільність  г) полімерна дія генів

3. Ділянки, що не кодують інформацію у гені еукаріотів

а) оперони    б) екзони   в) інтрони    г) регуляторні гени

4. Як називаються пара хромосом, що у чоловічої і жіночої статі мають відмінності?

а) гомологічні   б) статеві    в) аутосоми   г) однохроматидні

5. Основа росту і розвитку клітин та їхньої адаптації до умов навколишнього середовища

а) біосинтез білка   б) експресія генів   в) реплікація   г) рекомбінація

6. Поділ, який забезпечує утворення статевих клітин

а) інтерфаза   б) мітоз    в) мейоз     г) бінарний поділ

Середній рівень 4 — 6 балів ( правильна відповідь о,5 бала)

Вставте пропущений термін:

7. Період онтогенезу від зиготи до народження ...

8. Процес злиття чоловічої та жіночої статевих клітин з утворенням зиготи, яка дає початок новому організму ...

9. Період існування клітини від одного поділу до іншого або до загибелі клітини...

 

10. Сукупність процесів, за допомогою яких клітина знаходить і виправляє пошкодження молекул ДНК...

11. Самоподвоєння ДНК, що забезпечує точне копіювання спадкової інформації і передачу її з покоління в покоління...

12. Сукупність процесів, що здійснюють перетворення спадкової інформації іРНК у білок первинної структури...

Достатній рівень 7 — 9 балів (правильна відповідь 3 бали)

13. Опишіть процес мейозу. У чому полягає його відмінність від мітозу?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Високий рівень 10 — 12 балів (правильний розв’язок 3 бали)

Розв’яжіть задачу:

14. Некодуючий фрагмент молекули ДНК має таку будову: ГАГ — АГГ-ЦГТ-АГА-ЦГГ. Визначте будову відповідного фрагмента молекули білка, синтезованої за участі кодуючого ланцюга ДНК.

doc
До підручника
Біологія 9 клас (Соболь В. І.)
Додано
28 січня
Переглядів
427
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку