Контрольна робота з теми: «Золоті сторінки далеких епох»

Про матеріал
Розроблені контрольні роботи з 4 варіантами кожна. Правильно виконавши завдання одного з варіантів, учень отримає максимальну кількість балів – 12: - 3 бали за шість тестових запитань початкового рівня; - 3 бали за три відповіді середнього рівня; - 3 бали за дві відповіді достатнього рівня; - 3 бали за творче завдання високого рівня.
Перегляд файлу

Варіант 1

Рівень 1

1.                  Зі      скількох    пісень        складається       кожна        частина «Божественної комедії» Данте?

А

Б

В

Г

 

 

 

 

                А)     100;

                Б)     90;

В)

33;

Г)

30.

2.                  Позначте назви частин «Божественної комедії» Данте .

                А)     «На життя мадонни Лаури»;

                А)      «На смерть мадонни Лаури»;

                Б)     «Вступ»;

А

Б

В

Г

Д

Е

 

 

 

 

 

 

                В)     «Пекло»;

                Г)     «Рай»;

                Д)     «Нове чистилище»

                Е)      «Чистилище».

3.                  Де відбувається дія трагедії «Гамлет» В. Шекспіра?

                А)     У Каплоні;

А

Б

В

Г

 

 

 

 

                Б)     В Ельсінорі;

                В)     У Равені;

                Г)      У Копенгагені.

4.                  Як називається п’єса, розіграна мандрівними акторами, за допомогою якої Гамлетові вдалося викрити Клавдія?

                А)     «Пастка»;

А

Б

В

Г

 

 

 

 

Б)      «Король Лір»; В)       «Ромео і Джульєтта»;

                Г)      «Отелло».

 

5.                  Одіссей був царем …

                А)     Спарти;

А

Б

В

Г

 

 

 

 

 

 

 

А

Б

В

Г

 

 

 

 

                Б)     Ітаки;

                В)     Мікен;

                Г)     Трої.

6.                  Поема Гомера «Одіссея»:

                А)     героїчна;

                Б)     побутова;

                В)     пригодницька;

                Г)      пригодницько-побутова.

Рівень 2

7.   Яка доба виплекала в галузі мистецтва та літератури таких видатних митців, як Данте Аліг’єрі, Франсуа Рабле, Вільям Шекспір, Мігель де Сервантес, Леонардо да Вінчі, Тиціан, Мікеланджело, Рафаель?

8.   Після чого Гамлет вирішив помститися дядькові?

9.   Грандіозну будову поеми Данте можна порівняти з … Рівень 3

10.Проаналізуйте композицію трагедії Шекспіра «Гамлет».

11.                        Опишіть міфологічні, пригодницькі та побутові елементи в поемі «Одіссея» Гомера (з використанням цитат). Рівень 4

12.                        Виконайте одне з поданих завдань:

1.                 Напишіть есе на тему: «Образ Пенелопи – неперевершений образ жіночої вірності».

2.                 Напишіть невеликий твір-роздум на тему: «Чи винен Гамлет у загибелі Офелії?»

 

 

 

 

Варіант 2

Рівень 1

1.                  Вергілій    (за     «Божественною         комедією»          Данте) проводить Поета …

                                А)     лісом;

                                Б)      пеклом і чистилищем;

А

Б

В

Г

 

 

 

 

                                В)     чистилищем;

                                Г)      раєм.

2.                  Позначте героїв «Божественної комедії» Данте.

А)

Поет;

Б)

Вергілій;

А

Б

В

Г

Д

Е

Ж

 

 

 

 

 

 

 

                                В)     Дульсінея;

                                Г)     Лаура;

Д)

Паола;

Е)

Овідій;

Ж) Беатріче.

3.                  Про кого Гамлет сказав такі слова: «В усьому і для всіх він був Людина. Вже не побачу рівного йому»?

А

Б

В

Г

 

 

 

 

А) про Фортінбраса; Б) про Полонія;

                                В)     про свого батька;

                                Г)     про Йорика.

4.                  Яку назву мав театр Вільяма Шекспіра?

                                А)     «Глобус»; 

А

Б

В

Г

 

 

 

 

                                Б)     «Геркулес»;

                                В)     «Атлант»;

                                Г)     «Гамлет».

 

5.                  Чиє кохання оспівує Демодок на банкеті в Алкіноя:

                                А)     Арея й Афродіти;

А

Б

В

Г

 

 

 

 

                                Б)     Одіссея                                  й Пенелопи;

                                В)     Алкіноя й Арети;

                                Г)     Гери й Зевса.

6.                  Пенелопа обіцяла вийти заміж за одного з женихів:

А

Б

В

Г

 

 

 

 

                                А)     коли з цим погодиться її син;

                                Б)     коли син одружиться;

                                В)            коли дізнається, що Одіссей вже

повернувся;

                                Г)      коли закінчить ткати полотно.

Рівень 2.

7.                  Чим закінчується трагедія Вільяма Шекспіра «Гамлет»?

8.                  На Сонці, Венері, Сатурні та інших планетах Данте розмістив …

9.                  Тема поеми Гомера «Одіссея».

Рівень 3.

10.Дайте характеристику грішникам (поема Данте).

11.                        Як у трагедії «Гамлет» В. Шекспіра розкривається проблема морального вибору?

Рівень 4.

12.                        Напишіть мінітвір на одну з тем:

1.   «Гомер – великий давньогрецький поет»

2.   «Особливості композиції «Божественної комедії» Данте»

3.   «Народжений великим» (за твором В. Шекспіра)

           

Варіант 3

Рівень 1

1.    Кого зустрів Данте, заблукавши у темному лісі (за «Божественною комедією»)?

А

Б

В

Г

 

 

 

 

                                А)      Франческо та Паоло;  

                                Б)     леопарда, лева та вовчицю;

                                В)     Графа Уголіо;

                                Г)     Беатріче.

2.    Данте:

А

Б

В

Г

Д

Е

Є

 

 

 

 

 

 

 

                                А)     Народився у Флоренції;

                                Б)     Народився у Парижі;

                                В)          Оспівував свою кохану під             вигаданим ім’ям

Ф’яметта;

                                Г)     Належав до партії «білих» гвельфів;

                                Д)     Є автором роману в прозі «Фметта»;

                                Е)     Був членом Ради Ста, одним із семи пріорів;

Є) автором «Божественної комедії».

3.    Як звати матір Гамлета?

А

Б

В

Г

 

 

 

 

                                А)     Офелія;

                                Б)      Гертруда;

                                В)     Гекуба;

                                Г)     Корнелія.

4.    Якому персонажеві трагедії «Гамлет» належать слова:

«В державі данській завелась гнилизна»?

                                А)     Гораціо;

А

Б

В

Г

 

 

 

 

                                Б)     Привидові;

                                В)     Марцеллові;

                                Г)     Клавдієві.

5.    Перед женихами Пенелопи стояла задача:

А

Б

В

Г

 

 

 

 

А)     Зігнути лук Одіссея; Б)      Дістати меч Одіссея;

                                В)     Знайти Одіссея;

                                Г)     Знайти скарб.

6.    Дії поеми «Одіссея» віднесені до: А) 10 року Троянської війни;

А

Б

В

Г

 

 

 

 

Б)      10 року після закінчення Троянської війни;

                                В)     9 року після закінчення Троянської війни;

                                Г)      1 роком перед початком Троянської війни.

Рівень 2

7.   Які три гріхи символізують образи лева, пантери і вовчихи?

8.   За жанром «Гамлет» – це …

9.   Музичний інструмент з яким мандрував Гомер. Рівень 3

10.Чому    трагедія    «Гамлет» В. Шекспіра      називають інтелектуальною трагедією?

11.   Дайте характеристику Одіссею. Рівень 4

12.   Напишіть мінітвір на одну з тем:

1.                 «У чому трагедія Гамлета?»

2.                 «Одіссей як уособлення мужності і відваги, людського розуму».

3.                 «Духовний і моральний сенс подорожі героя в потойбічний світ у «Божественній комедії» Данте».

 

           

Варіант 4

Рівень 1

1.                  Який твір розпочинається такими словами?

«На півшляху свого земного світу

Я трапив у похмурий ліс густий,

Бо стежку втратив, млою оповиту.»

А

Б

В

Г

 

 

 

 

                                А)      «Одіссей»;

                                Б)     «Гамлет»;

                                В)     «Ромео і Джульєтта»;

                                Г)      «Божественна комедія».

2.                  Розташуйте частини «Божественної комедії» Данте у правильній послідовності.

                                А)     «Рай»;

                                Б)     «Пекло»;

А

Б

В

Г

 

 

 

 

                                В)     «Вступ»;

                                Г)      «Чистилище».

3.                  Шекспір починав свою літературну діяльність як:

                                А)     Новеліст;

                                Б)     Поет-лірик;

А

Б

В

Г

 

 

 

 

                                В)     Прозаїк;

                                Г)      Драматург.

4.                  З якої причини загинув Гамлет?

                                А)     від удару отруєною рапірою Лаерта;

А

Б

В

Г

 

 

 

 

Б) від келиха отруєного вина, що йому дав випити Клавдій;

                                В)     утопився, збожеволівши;

                                Г)      йому влили блекоту у вухо.

 

 

5.                  Вкажіть ім’я чарівниці, яка перетворювала людей на свиней (за «Одіссея» Гомера).

                                А)     Каліпсо;

А

Б

В

Г

 

 

 

 

 

 

 

 

А

Б

В

Г

 

 

 

 

                                Б)      Кассандра;

                                В)     Пенелопа;

                                Г)     Кіркея.

6.                  Які риси характеру притаманні Одіссею?

                                А)     Вірність обов’язку;

                                Б)     Сила волі та розум;

                                В)      Здатність палко кохати;

                                Г)      Самовпевненість та марнославство.

Рівень 2

7.               Чистилище – це місце, де душі померлих …

8.               Які проблеми порушив драматург у трагедії «Гамлет»?

9.               У чому полягає своєрідність поеми Гомера «Одіссея»? Рівень 3

10.          Дайте характеристику композиції поеми Гомера

«Одіссея».

11.          Дайте характеристику Беатріче. Рівень 4

12.          Виконайте одне з поданих завдань:

1.                 Доведіть, що Гамлет – «вічний образ» зарубіжної літератури.

2.                 У чому проявляється позиція Данте як гуманіста у творі «Божественна комедія».

3.                 Напишіть мінітвір     на     тему:         «Змалювання    звичаїв стародавніх греків у поемі Гомера «Одіссея».

pdf
Додано
17 січня
Переглядів
77
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку