19 серпня о 18:00Вебінар: Ментальна арифметика: розвиваємо обидві півкулі головного мозку

Контрольна робота з української мови по темі "Просте речення. Двоскладне речення"

Про матеріал

Завдання контрольної роботи розроблено у чотирьох варіантах різного характеру (тестові завдання, завдання на відповідність, завдання до тексту та синтаксичний розбір речення).

Перегляд файлу

КОНТРОЛЬНА РОБОТА З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

«ПРОСТЕ РЕЧЕННЯ. ДВОСКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ»

ВАРІАНТ 1

І рівень (3б)

1. Укажіть правильне твердження. Двоскладними реченнями називаються речення:

А у яких наявні обидва головні члени — підмет і присудок;

Б з одним головним членом;

В у яких головний член означає дію, що стосується певної особи;

Г у яких дійова особа мислиться неозначено.

2. Граматично незалежний член двоскладного речення, що означає предмет, про який говориться в реченні, називається:


А додатком;

Б обставиною;

В підметом;

Г присудком.


3. Укажіть речення, у якому підмет виражений словосполученням.

А Дідусь із Васильком пішов косити.

Б Сто зозуль кувало щовесни.

В Машина спускалася в байрак.

Г Мені осіння ніч короткою здається.

4. Укажіть речення зі складним іменним присудком.

А Мені і в непроглядній пітьмі днів твоя лунала б мова солов’їна.

Б Як романтично він умів оповідати про норов лебедів і звичаї гусей.

В Мамина ласка тепла як сонце.

Г Поля й толока лежали покриті грубою верствою снігу.

5. Укажіть речення, у якому прикладка з означуваним словом пишеться через дефіс (дефіс пропущено).

А Не той тепер Миргород, Хорол річка не та.

Б За яскраве забарвлення дали омелюхам ще одну назву красавки.

В Дрозди чикотні з діловитим азартом дзьобали ягоди.

Г Князь Кий скликав усіх мужів на раду.

6. Укажіть речення, у якому вжито прямий додаток.

А Дуб із дубом стали рядом, гомоніли древнім ладом.

Б Виходить дівчина із хати води в криниці набирати.

В Темна хмара озвалася громом гучним, освітилась вогнем блискавиці...

Г У батька — шитий пояс шовку червоного.

ІІ рівень (3б)

7. Установіть відповідність між реченням і другорядним членом у ньому.

1 обставини

А

Усе тіло зробилося легким, пружним, нестримним …

2 означення

Б

Тиша і холод обіймають його.

3 додаток

В

Теплохід пішов по Дніпру вниз.

 

 

 

 

Г

Розквітає гарна калина і стає червоною.

8. Установіть відповідність між реченням і способом вираження присудка в ньому.

1

Простий дієслівний

А

За рідний край віддать готові вони свою гарячу кров.

2

Складений дієслівний

Б

Ти вічно цвіти, Батьківщино.

      3

Складений іменний

В

Вечір був чарівний, зоряний, пісенний.

 

 

Г

Шум акацій... Посьолок і гони.

ІІІ рівень (2б)

Прочитайте текст. Виконайте завдання №10-11 до нього
(1) Зовнішній вигляд міфологічних богів та духів був у прямій залежності від їх здібностей та якостей. (2) Святовид бог війни та перемоги у західних слов’ян. (3) Він зображується чотириголовим. (4) Ріг сідло меч символи цього бога. (5) Ночами він їздить на білому коні й змагається з нечистою силою.(З кн. «Персонажі слов’янської міфології»)

10. Позначте речення, у яких між підметом і присудком необхідно поставити тире.

11. Позначте речення, які містять однорідні головні члени речення.

ІV рівень(4б)

Виконайте письмово синтаксичний розбір речення.

А листя ніжно падало в траву, шукало там і затишку, й спочинку.

КОНТРОЛЬНА РОБОТА З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

«ПРОСТЕ РЕЧЕННЯ. ДВОСКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ»

ВАРІАНТ 1І

І рівень (3б)

1. Укажіть правильне твердження. Просте речення — це:

А речення з кількома граматичними основами;

Б речення, у якому кілька граматичних основ поєднуються сурядними сполучниками;

В граматично організована одиниця мови, яка має одну граматичну основу;

Г речення, у якому кілька граматичних основ поєднуються підрядним зв’язком.

2. Порядок слів у реченні може бути:


А прямим і зворотним;

Б головним і другорядним;

В слабким і сильним;

Г закінченим і незакінченим.


3. Укажіть речення зі складним дієслівним присудком.


А Снаряди почали вже падати в річку.

Б Осінь стояла червоно-багряна, палаюча, суха.

В І нехай наше життя буде чудесною піснею.

Г Тече вода в синє море, та не витікає.


4. Укажіть речення, у якому вжито непрямий додаток.


А Жінка стала одбирати книжки.

Б Всіх владарка-ніч покорила.

В Більш за все чомусь любив я моркву.

Г Вкрилась темна земля зіллям-рястом дрібним...


5. Укажіть речення, у якому ставиться тире між підметом і присудком (окремі розділові знаки пропущено).

А Поезія це завжди неповторність, якийсь безсмертний дотик до душі.

Б Життя стає радістю і святом для кожного в рідному краю.

В У Києві є чарівні своєю красою й привабливістю місця.

Г Будівля була відкрита всім чотирьом вітрам.

6. Укажіть речення, у якому вжито неузгоджене означення.

А Накрапає теплий, справді-таки дрібен-дрібен дощик.

Б Ще треті півні не співали, ніхто ніде не гомонів.

В Шопена вальс...

Г Гола земля, бита крилами вітру, безнадійно сіріла над олов’яним небом.

ІІ рівень (3б)

7. Установіть відповідність між реченням і другорядним членом у ньому.

1

додаток

А

Український степ чарівний і величний.

2

означення

Б

Ми готувалися переходити річку.

3

обставина

В

Синіли плавні за Дніпром.

 

 

Г

Андрійко був повновидий, ясноокий, кучерявий.

8. Установіть відповідність між реченням і способом вираження присудка в ньому.

1

Простий дієслівний

А

Місто стало невпізнанним.

2

складений дієслівний

Б

На погребні любив спати дід.

2

складений іменний

В

Довга зимова ніч. Довга.

 

 

Г

Літературний гурток вивчатиме твори сучасних письменників.

 

 

ІІІ рівень (2б)

Прочитайте текст. Виконайте завдання 10-11 до нього
(1) Міфологія це фантастичне уявлення про світ це приклади про богів духів героїв. (2) Міфологічні уявлення первісної людини були основним способом приймання нею життя. (3) Міфи найперший пласт культурного існування людства що став джерелом релігії науки мистецтва. (4) Зовнішній вигляд богів та духів був у прямій залежності від їх здібностей та якостей.

10. Позначте речення, у яких необхідно поставити тире між підметом і присудком .

11. Позначте речення, ускладнені однорідними означеннями.

ІV рівень(4б)

Виконайте письмово синтаксичний розбір речення.

При березі тихім вода пробігала, у діток про літо купальне питала. 

КОНТРОЛЬНА РОБОТА З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

«ПРОСТЕ РЕЧЕННЯ. ДВОСКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ»

ВАРІАНТ 1ІІ

І рівень (3б)

1. Означення може бути:


А прямим і зворотним;

Б головним і другорядним;

В узгодженим і неузгодженим;

Г закінченим і незакінченим.

2. Простий підмет ужито в реченні.
А Три тополі в орнім полі посадили школярі (А.Малишко).
Б У травах коник, як зелений гном, на скрипку грає (М.Рильський ).
В Летить до вирію, до теплої мети гусей згуртованих черга широкрила (М.Рильський ).
Г Ми з тобою йдемо стежкою в саду (М.Рильський).

3. Складений дієслівний присудок ужито в реченні.
А Осінь сідає від спраги великої коси змочити та випити кухоль води (А.Малишко).
Б Мати їм дає вечеряти борщ і кашу в казані (А.Малишко).
В Всяк свого б берега й держався (Л.Глібов).
Г Епоху ... з нас кожен має право обирати (М.Рильський).

4. Вкажіть речення, у якому підмет виражений субстантивованим іменником.
А В саду на алеї ішла кароока, ішла чорнобрива (А.Малишко).
Б У цій любові щось було священне (Л.Костенко).
В Нарешті провезли пальне (О.Гончар).
Г Сьогодні я такий щасливий (О.Гончар).

5. Вкажіть речення з узгодженим означенням.
А Дороги розмиті, і чується крик журавлів (Л.Костенко).
Б Я, зима, не сива, я, зима, красива (В.Василашко).
В Тихі, ніжні зорі спадали з неба (Леся Українка).
Г Тривога прадіда мені заснути не дає (Л.Талалай).

6. Окремо пишуться всі прикладки в рядку:
A) козак/нетяга, мати/героїня, риба/щука;
Б) пісня/дума, співець/Перебендя, озеро/Байкал;
B) сердега/Ярема, гори/Карпати, птах/орел;
Г) дівчина/красуня, місто/Тбілісі, дуб/велетень.

ІІ рівень (3б)

7.Установіть відповідність між реченням і другорядним членом у ньому.

1

додаток

А

Почав накрапати теплий дощ.

2

означення

Б

Сонце почало сипати промінням.

3

обставина

В

Повітря було сухе наскрізь.

 

 

Г

Злодії накивали п’ятами.

8. Установіть відповідність між реченням і способом вираження присудка в ньому.

1

Простий дієслівний

А

Учні почали майструвати шпаківні.

2

складений дієслівний

Б

Дощова мряка була рідка й прозора.

2

складений іменний

В

Довга зимова ніч. Довга.

 

 

Г

Гори здавалися забутими степовими могилами.

ІІІ рівень (2б)

Прочитайте текст. Виконайте завдання 10-11 до нього

(1)Нинішній освічений і всезнаючий аматор мандрівок добре знає цей острів. (2)Будучи найбільшим і наймальовничішим на Дніпрі, він перетворився останнім часом на справжню «Мек­ку» туризму.(3) Кожен, хто подорожує Дніпром-Славутою, кон­че ступає на цю предковічну землю. (4)Острів справжнє буйство ландшафту.

10. Позначте речення, у яких необхідно поставити тире між підметом і присудком .

11. Позначте речення, ускладнені однорідними означеннями.

ІV рівень(4б)

Виконайте письмово синтаксичний розбір речення.

Хмари на небі ставали схожими на червоні паруси.

КОНТРОЛЬНА РОБОТА З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

«ПРОСТЕ РЕЧЕННЯ. ДВОСКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ»

ВАРІАНТ ІV

І рівень (3б)

1. Складений підмет вжито в реченні:
A) Хто топиться, той за соломину вхопиться (Народна творчість).
Б) Народилися мої дід та баба ще кріпаками, побралися уже вільними (М. Стельмах).
B) Маланка з Гафійкою теж заробляли (М. Коцюбинський).
Г) І захлиналась наша переправа шаленим шквалом полум’я й води (Л. Костенко).

2. Складений присудок вжито в реченні:
A) А вже на відпочилім небокраї прекрасний розгоряється пожар (М. Стельмах).
Б) Семена викликали до князя в палац і наказали зачекати в челядницькій (П.Панч).
B) Ні, любий тату, я буду слухатись (Леся Українка).
Г) Тече вода в синє море, та й не витікає (Т. Шевченко).

3. Тире між підметом і присудком не ставиться в реченні:
A) Рідний батько це найвища святиня у світі (Панас Мирний).
Б) Ти пісня моя лебедина (Л. Костенко).
B) Бути чабаном це не прогулюватись з ґирлиґою по степу та їсти кашу чабанську (О. Гончар).
Г) Гармонійне злиття ідеї з художньою формою ось формула ідеального твору мистецтва (В. Дрозд).

4. Речення, у якому наявні другорядні члени речення називається


А) Поширеним і непоширеним. 

Б) Повним і неповним.

В) Односкладним і двоскладним.

Г)Простим і складним.


5. Неузгоджене означення є в реченні


А)Піаніст дістав зошит для нот.

Б)Почав накрапати теплий дощ.

В)Повітря було наскрізь сухе.

Г)Осіннє сонце сипало промінням.


 6. Через дефіс пишуться всі прикладки в рядку:
A) озеро/Світязь, гора/Говерла, народи/брати;
Б) сон/трава, Москва/ріка, поет/романтик;
B) сніжинки/пушинки, трава/деревій, фільм/»Земля»;
Г) жук короїд, твір опис, собака вівчарка.

ІІ рівень (3б)

Установіть відповідність між реченням і другорядним членом у ньому.

1

додаток

А

У руках у дівчини була гілочка.

2

означення

Б

Молодиці місили коровай.

3

обставина

В

Екскурсія була пізнавальною

 

 

Г

Чистий ставок почав заростати.

8. Установіть відповідність між реченням і способом вираження присудка в ньому.

1

Простий дієслівний

А

Густа блакить на східній стороні почала рідшати.

2

складений дієслівний

Б

І раптом вони заскакали скрізь.

2

складений іменний

В

Довга весняна ніч. Довга.

 

 

Г

Безлисті чорні дуби та граби в лісі рельєфно чіткі.

ІІІ рівень (2б)

Прочитайте текст. Виконайте завдання 10-11 до нього

Хортиця  свідок подій сивої давнини. На крутих берегах острова зупинялися воїни київських князів Олега, Ігоря, Святослава, Володимира. Пізніше тут таборилася Запорозька Січ, майоріли козацькі корогви. Переказують, що тут запорозькі козаки ховали військову казну.

10. Позначте речення, у яких необхідно поставити тире між підметом і присудком .

11. Позначте речення з неузгодженим означенням.

ІV рівень(4б)

Виконайте письмово синтаксичний розбір речення.

Люди з давніх-давен вміли виробляти тканини з льону.

 

docx
Додано
7 грудня 2018
Переглядів
662
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку