Контрольна робота за темою: «Українська революція (1917 – 1918 рр.)»

Про матеріал
Тестові завдання для перевірки знань за темою: «Українська революція (1917 – 1918 рр.)»
Перегляд файлу

       Контрольна робота за темою: «Українська революція (1917 – 1918 рр.)»

1. Проголошення Українською Центральною Радою Першого Універсалу спричинено
А)  відмовою Тимчасового уряду визнати право України на автономію
Б)  формуванням Рад робітничих, солдатських і селянських депутатів
В)  відправленням українізованих військових частин на фронт
Г)  збройним виступом самостійників у Києві 

 

2. Про якого діяча йдеться в уривку з історичного джерела?
«Він  залишався  романтиком,  навіть  очолюючи  перший  український  уряд – Генеральний  секретаріат,  він  жив  більше  емоціями  та  образами,  ніж  реаліями  повсякденного  життя.  Риторикою, пафосом, його революційним ідеалізмом були просякнуті навіть акти державної  ваги – Універсали Центральної Ради, до творення яких він мав безпосереднє відношення»
А)  М. Грушевського                             Б)  В. Винниченка 
В)  Д. Дорошенка                                   Г)  С. Петлюру 

 

3. Збройний виступ самостійників у Києві спричинено
А)  проголошенням радянської влади в Україні
Б)  оприлюдненням Українською Центральною Радою Другого Універсалу
В)  висуванням російським Раднаркомом ультиматуму Українській Центральній Раді
Г)  наданням Тимчасовим урядом Тимчасової інструкції для Генерального секретаріату

 

4. До якого періоду Української революції належать цитовані документи?
1.  «Однині  Україна  стає  Українською  Народною  Республікою.  Не  відділяючись  від  республіки  Російської  і  зберігаючи  єдність  її,  ми  твердо  станемо  на  нашій  землі,  щоб  силами  нашими  помогти, щоб уся Республіка Російська стала федерацією рівних і вільних народів»
2.   «Влада  на  території  Української  республіки  віднині  належить  виключно  радам  робітничих,  солдатських  і  селянських  депутатів; …в  центрі – Всеукраїнському  з’їздові  рад…,  його  Центральному виконавчому комітетові… Україна проголошується республікою рад»
А)  вересень – жовтень 1917 р.             Б)  жовтень – листопад 1917 р.

В)  листопад – грудень 1917 р.             Г)  грудень 1917 р. – січень 1918 р.

 

5. У Третьому Універсалі Української Центральної Ради було проголошено
1.  прагнення розпочати й самостійно провести переговори з Німеччиною та її союзниками
2.  8-годинний робочий день, державний контроль за продукцією, виготовленою в Україні
3.  скасування приватної власності на землю поміщиків та інших нетрудових господарств
А)  1, 2   Б)  1, 3   В)  2, 3   Г)  1, 2, 3 

 

6. Падіння Української Центральної Ради (УЦР) спричинено
А)  завершенням УЦР аграрної реформи та переданням землі селянам
Б)  відкритою підтримкою УЦР селянських виступів і робітничих страйків
В)  відмовою УЦР від виконання умов Брест-Литовського мирного договору
Г)  загостренням відносин УЦР із німецьким та австро-угорським командуванням 

 

7. Що з указаного нижче було складовою політики більшовиків в Україні наприкінці  1917 – лютому1918 р.?
1.  Ліквідація приватної власності
2.  Введення на підприємствах відрядної оплати
3.  Проведення суцільної колективізації
4.  Створення сільськогосподарських комун
5.  Націоналізація промислових підприємств
6.  Проведення форсованої індустріалізації
А) 1, 2, 4   Б)  3, 5, 6    В)  1, 4, 5    Г)  2, 3, 6 

 

8.Установіть відповідність між подіями та їхніми наслідками.

1.  Укладення Брест-Литовського мирного  договору 

А) Війна радянської Росії проти УНР

2.  Оприлюднення Українською ЦР ІІ Універсалу

Б)  Вихід України з Першої світової війни

3.  Перемога збройного повстання  більшовиків у Петрограді

В)  Урядова криза та утворення нового  коаліційного Тимчасового уряду

4.  Ультиматум РНК РСФРР  Українській  ЦР

Г)  Корніловський заколот у Росії

 

9.Установіть відповідність між назвами документів УЦР та  уривками з них.

1.  І Універсал 

А)  «Однині Україна стає Українською Народною Республікою. Не  відділяючись від республіки Російської… ми твердо станемо на нашій  землі…» 

2.  ІІ Універсал

Б)  «…не розриваючи з державою Російською, хай народ український  на своїй землі має право сам порядкувати своїм життям. Хай  порядок і лад на Вкраїні дають вибрані… Всенародні Українські  3бори (Сойм)…»

3.  ІІІ Універсал 

В)  «…ми рішуче ставимось проти замірів самовільного здійснення  автономії України до Всеросійського Учредительного Зібрання…» 

4.  IV Універсал 

Г)  «Неможливо одночасно визнавати право на самовизначення і  водночас робити грубий замах на це право… як це робить Рада  Народних Комісарів Великоросії щодо Народної Української  Республіки…» 

 

Д)  «Однині Українська Народна Республіка стає самостійною…  суверенною державою українського народу…» 


10.Розташуйте події у хронологічній послідовності:
А) повстання самостійників
Б) проголошення І Універсалу
В) харківський з’їзд Рад
Г) Всеукраїнський національний конгрес 

 

11.Назвіть основні тези партії більшовиків навесні 1917 р.:
1. жодної підтримки Тимчасовому уряду
2. вся влада Радам
3. розвиток приватної власності
4. підтримка українського національного руху
5. ідея світової революції
6 війна до переможного кінця 

 

12.Визначте основні положення ІІ Універсалу:
1. делегування до Центральної Ради представників національних меншин
2. встановлення 8-годинного робочого дня
3. проголошення курсу на соціалізацію землі
4. визнання Тимчасовим урядом Генерального секретаріату
5. відкладення проголошення автономії України до Установчих зборів
6. проголошення незалежності УНР

 

doc
До підручника
Історія України (рівень стандарту, академічний) 10 клас (Кульчицький С.В., Лебедєва Ю.Г.)
Додано
19 березня
Переглядів
285
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку