Конкурс розробок «Вчительська десятка»
Розробки додавай – подарунки вигравай!

Контрольна робота: "Закономірності успадкування ознак" Варіант 1, 9 клас

Про матеріал

Контрольна робота містить різнорівневі тестові завдання для вчителів біології з метою використання їх для підсумкового контролю знань після вивчення теми, а також для підготовки учнів до незалежного зовнішнього оцінювання.Тестові завдання складено згідно вимог чинної програми з біології та методичних рекомендацій щодо критеріїв оцінювання, визначених Міністерством освіти і науки України.

Перегляд файлу

Контрольна робота 5    Варіант 1     Дата                              Оцінка

 

Закономірності успадкування ознак

Початковий рівень (3 бали)

Виберіть одну правильну відповідь

1.      До медико-генетичної консультації звернулося подружжя, чоловік якого здоровий, а жінка народилась із захворюванням на гемофілію. Позначте, який прогноз народження дітей з такою хворобою у цього подружжя:

        50 % дітей будуть хворими;              

        усі діти будуть здоровими;  

        усі діти будуть здорові фенотипово та гетерозиготні за гемофілією;

         хворими будуть тільки дівчата.

2.      Домінантними називають ті гени, які:

       не транскрибуються;                   не проявляються у гетерозиготному стані;                         

       не підлягають дії мутагенів;       проявляють свою дію у гетерозиготному стан.

3.      Моногібридне схрещування – це:

         закон, коли проявляється в першому поколінні лише одна з батьківських ознак;                       

         закон домінування;

         закон одноманітності гібридів першого покоління за фено та гено- типами при схрещуванні чистих ліній;                      

         закон одноманітності першого покоління.

4.   Назвіть прізвище вченого, який запропонував назву «генетика»:

         Г. де Фріз;                     У. Бетсон;

         Г. Мендель;                   Т. Х. Морган.

5.       При перенесенні пилку з рослини, що має зелене листя, на рослину, що має мозаїчне біло-зелене листя, усі нащадки мають мозаїчне листя. При перенесенні пилку з мозаїчних на зелені рослини — усі нащадки матимуть зелене листя. Таке успадкування:

         відповідає законам Менделя;

         не відповідає законам Менделя; 

         відповідає розщепленню 3 : 1;   

         відповідає розщепленню 1 : 1;

            відповідає тільки першому закону Менделя.

6.       Зазначте, як називають межі модифікаційної мінливості ознаки:

        варіаційний ряд;         

        варіаційна крива; 

        середнє значення;

        норма реакції.

Середній рівень (3 бали)

Виберіть декілька правильних відповідей

7.       Вкажіть усі типи взаємодії неалельних генів:


        комплементарна взаємодія;

        кодомінування;

        повне домінування;

        епістаз;

        неповне домінування;

        полімерія;

        наддомінування.


Установіть відповідність

8.    Установіть відповідність між типами успадкування та локалізацією генів, які за це відповідають:


 

А

Б

В

Г

Д

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

1 ядерне успадкування

2 цитоплазматичне успадкування

3 аутосомне успадкування

4 зчеплене успадкування

5 зчеплене зі статтю успадкування

А  успадкування ознак, гени яких розташовані в структурах цитоплазми (мітохондрій, пластид, плазмід)

Б  успадкування, що здійснюється за участі генів, розташованих в одній хромосомі

В  успадкування участі генів статевих хромосом

Г  успадкування за участі генів аутосом

Д  успадкування за участі генів, розташованих у хромосомах ядра

 еукаріотів чи нуклеоїда прокаріотів


9. Установіть відповідність між назвою синдрома та його характеристикою:

 

А

Б

В

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

1   хвороба Дауна

2   Синдром Тернера

3   Синдром Кляйнфельтера

А   виявляється у жінок з генотипом 45,Х (Х0). Характерні стерильність, недорозвинені яєчники і специфічні морфологічні ознаки

Б спадкове захворювання, обумовлене нерозходженням 21-ї пари хромосом (у клітині виявляються 3 хромосоми замість двох) і пов'язане зі складними порушеннями розумового й фізичного розвитку

В  генетична хвороба, обумовлена наявністю в каріотипі чоловіків додаткової Х-хромосоми (ХХY). Основні ознаки захворювання: збільшені молочні залози, маленькі сім’яники, стерильність, помірна розумова відсталість

10. Дайте визначення термінам:

Взаємодія генів – це _________________________________________________ .

Плейотропія – це ___________________________________________________ . Кросинговер – це ___________________________________________________ .

Достатній  рівень (3 бали)

Установіть відповідність

11.  Установіть відповідність між науковців та з визначними подіями в розвитку генетики:


 

А

Б

В

Г

Д

Е

Є

Ж

З

И

І

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1  Г. Мендель (1865)

2  Г. Харді, В. Вайнберг (1908)

3  М. І. Вавилов (1921)

4   В. Л. Йогансен (1909)

5   У. Бетсон (1906)

6   В. Арбер, Д. Натанс, Г. Сміт (НП, 1978)

7  Ф. Крік, Дж. Уотсон та ін. (НП, 1962)

8    Ф. Крік, Л. Барнет, С. Бреннер (НП, 1961)

9    Г. Меллер (Нобелівська премія, 1946)

10  Т. Морган (Нобелівська премія, 1933)

11  Х. де Фріз, К. Корренс, Е. Чермак (1900)

А   відкриття мутацій під дією рентген-променів

Б   основні закономірності спадковості

В   передвідкриті закони спадковості Г. Менделя

Г   закон гомологічних рядів спадковості

Д   структура ДНК та її значення в спадковості

Е   введення терміну «генетика»

Є   закон генетичної рівноваги популяцій

Ж  визначення природи генетичного коду

З  хромосомна теорія спадковості

И введення термінів «ген», «генотип», «фенотип»

І  відкриття рестриктаз та їх застосування

12. Назвіть положення законів спадковості, встановлених Г. Менделем.

Виберіть по одному правильному варіанту відповідей із кожного стовпчика

А  Закон одноманітності гібридів першого покоління

 

Б  Закон розщеплення

 

В    Закон незалежного комбінування ознак

1 алельні гени займають ідентичне положення в гомологічних хромосома

1 зчеплене успадкування порушується внаслідок процесу кросинговеру

1 гени, розташовані в одній хромосомі, утво-рюють групу зчеплення

2  гамети диплоїдних осо-бин несуть лише один з двох алельних генів

2 кількість груп зчеп-лення дорівнює кількості хромосом у гаплоїдному наборі

2  гени розташовані у хромосомі в лінійному порядку

3  у фенотипі гібридів пер-шого покоління проявля-ється лише один з двох варіантів ознаки, а саме – домінантний

3 при схрещуванні гібридів першого покоління між собою серед їхніх нащадків спостерігають: у фенотипі 1/4 гібридів другого покоління проявляється рецесивний, а 3/4 – домінантний варіанти ознак

3 при ди- або полігіб-ридному схрещуванні розщеплення за кожною ознакою відбувається незалежно від інших

 

А

Б

В

 

Високий рівень (3 бали)

13. Довгошерстого чорного самця морської свинки схрестили з чорною короткошерстою самкою. Отримано 15 свинок з короткою чорною шерстю, 13 – з довгою чорною, 4 – з короткою білою, 5 – з довгою білою. Визначте генотипи батьків, якщо довга (А) і чорна (В) шерсть є домінуючими проявами ознак. ____________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ .

Дайте відповідь на одне із запропонованих запитань

14. На конкретному прикладі охарактеризуйте успадкування, зчеплене зі статтю. ____________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ .

15. Чому схрещування з рецесивною гомозиготою називають аналізувальним схрещуванням? Які результати варто очікувати від аналізувального схрещування різновидів гороху, отриманих Менделем? ________________________________    ____________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ .

 

Залишити відгук до розробки

Щоб залишити свій відгук, необхідно зареєструватись.

Середня оцінка розробки
Структурованість
4.9
Оригінальність викладу
4.9
Відповідність темі
4.9
Загальна:
4.9
Всього відгуків: 47
Оцінки та відгуки
 1. Уманець Світлана Володимирівна
  Забагато використано питань про вчених. А так робота просто чудова!:)
  Загальна:
  4.0
  Структурованість
  4.0
  Оригінальність викладу
  4.0
  Відповідність темі
  4.0
 2. Кмітлий Назар
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 3. Козак Віра
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 4. Ковзун Аміна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 5. Бойко Валерія
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 6. Ревізор Ірина
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 7. Огороднік Катерина
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 8. Садова Каріна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 9. Гребенюк Тетяна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 10. Гурман Ірина
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 11. Гевко Антоніна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 12. Руда Марта
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 13. Куйбіда Галя
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 14. Біла Ганна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 15. Гук Діана
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 16. Козира Марина
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 17. Задорожна Анна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 18. Куцик Анастасія
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 19. Кушнір Тетяна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 20. Сніжко Інеса
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 21. Назарук Емілія
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 22. Руденко Анастасія
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 23. Лагойда Мирослава
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 24. Оксамит Віра
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 25. Фурман Леся
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 26. Малина Руслана
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 27. Татарук Наталія
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 28. Палихата Ірина
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 29. Боднар Ірина
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 30. Бабій Світлана
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 31. Боїло Леся
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 32. Файфер Катерина
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 33. Палихата Ірина
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 34. Бородай Ганна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 35. Бондар Марія
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 36. Попович Юлія
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 37. Гречка Анастасія
  Загальна:
  4.3
  Структурованість
  4.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  4.0
 38. Миронець Наталія
  Загальна:
  4.7
  Структурованість
  4.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 39. Кисіль Марія
  Загальна:
  4.7
  Структурованість
  4.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 40. Дарморіз Ірина
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 41. Богуш Наталія
  Загальна:
  4.7
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  4.0
  Відповідність темі
  5.0
 42. Куфтяк Тетяна
  Загальна:
  4.7
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  4.0
 43. Яєчник Олена
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 44. Калина Неля
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 45. Бойко Валентина
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 46. Nikifforov Valera
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 47. Більченко Олена
  Загальна:
  4.3
  Структурованість
  4.0
  Оригінальність викладу
  4.0
  Відповідність темі
  5.0
Показати ще 44 відгука
Дякуємо! Ми будемо тримати Вас в курсі!
docx
До підручника
Біологія 9 клас (Соболь В. І.)
Додано
13 лютого 2018
Переглядів
8877
Оцінка розробки
4.9 (47 відгуків)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку