22 серпня о 18:00Вебінар: Як зробити урок цікавим: перевірені лайфхаки

КТП II семестр з української мови. 5 клас. За підручником Заболотний

Про матеріал

КТП з української мови. 5 клас. За підручником Заболотний О.В, Заболотний В.В

Перегляд файлу

з/п

Дата

Зміст уроку

Повторення

65

15.01

Правопис префіксів з-(зі-), с-, роз- (розі-)

п.1

66

16.01

Основні правила переносу

п.2

67

17.01

Позначення м'якості приголосних на письмі буквами ь,і,я,ю,є. Сполучення йо,ьо

п.3

68

18.01

Правила вживання знака м'якшення

п.4

69

22.01

РМ. Усний твір-есе про красу й милозвучність української мови

п.5

70

23.01

Правила вживання апострофа

п.6

71

24.01

Подвоєння букв та позначення м'яких приголосних та збігу однакових приголосних

п.7

72

25.01

Написання слів іншомовного походження. Словник іншомовних слів

п.8

73

29.01

Букви і, и. Правопис знака м'якшення та апострофа в словах іншомовного походження

п.9

74

30.01

Подвоєння букв у загальних та власних назвах. Виразне читання вголос

п.10

75

31.01

Контрольна робота

п.11

76

01.02

Аналіз контрольної роботи. Тренувальні вправи

п.12

 

 

Тема. Відомості з синтаксису та пунктуації

 

77

05.02

Словосполучення. Відмінність словосполучення від слова, його форми та речення. Головне й залежне слово в словосполученні

п.13

78

06.02

07.02

Культура мовлення. Засвоєння словосполучень, у яких трапляються помилки у формі залежного слова.

Культура мовлення. Синонімічність словосполучень різної будови.

п.14

п.15

79

08.02

РМ. Розігрування діалогів відповідно до запропонованої ситуації спілкування. Діалог-розпитування «Домашня тварина», «Твоє улюблене заняття»

п.16

80

12.02

Речення, його граматична основа (підмет і присудок). Речення з одним головним членом (загальне ознайомлення)

п.17

81

13.02

Види речень за метою висловлювання: розповідні, питальні, спонукальні

п.18

82

14.02

Окличні речення. Розділові знаки в кінці речення

п.19

83

15.02

Пунктуаційна помилка та її умовне позначення. Культура мовлення. Інтонування розповідних, питальних, спонукальних, а також окличних речень

п.20

84

19.02

РМ. Складання висловлення з використанням опорних словосполучень. «Мої улюблені квіти», «Шкільний сад»

п.21

85

20.02

РМ. Усна і письмові форми тексту. Простий план готового тексту. Усний вибірковий переказ художнього тексту, що містить опис предмета, за колективно складеним планом

п.22

86

21.02

Другорядні члени речення: додаток, означення, обставина

п.23

87

22.02

Другорядні члени речення: додаток, означення, обставина. Культура мовлення. Засвоєння складних випадків слововживання

п.24

88

26.02

Головні і другорядні члени речення. Текст. Удосконалення вмінь поширювати думку за допомогою другорядних членів речення, давати поширені визначення понять

п.25

89-

90

27.02

28.02

РМ. Письмовий твір-роздум за колективно складеним планом у художньому стилі на теми: «Чому необхідно знати історію свого народу?»; «Чого не можна купити за гроші?»; «Чому потрібно берегти природу?»

c.7-9

c.12-14

91

01.03

РМ. Аналіз твору. Типи мовлення (різновиди текстів): розповідь, опис, роздум, оцінка предмета

с.21-22

92

05.03

Контрольна робота

с.24-26

93

06.03

Речення з однорідними членами (без сполучників і зі сполучниками а, але, і)

п.26

94

07.03

Правопис. Кома між однорідними членами

с.27-28

95

12.03

РМ. Складання тексту вітальної листівки до Дня матері

п.27

96-

97

13.03

14.03

Речення з однорідними членами. Узагальнювальне слово при однорідних членах речення

с.31-33

с.34-35

98

15.03

Правопис. Двокрапка і тире при узагальнювальних словах

п.28

99

19.03

Тренувальні вправи з теми: «Речення з однорідними членами». Культура мовлення. Правильне інтонування речень з однорідними членами

с.35-37

100

20.02

Звертання. Поширені і непоширені. Роль звертань у реченні (практично)

п.29

101

21.02

Правопис. Розділові знаки при звертанні. Культура мовлення. Правильне інтонування речень зі звертаннями

с.39-49

102

22.03

Ознайомлення з найбільш уживаними вставними словами (практично)

п.30

103

02.04

Правопис. Виділення вставних слів на письмі комами. Культура мовлення. Правильне інтонування речень зі вставними словами

с.42-44

104

03.04

Складні речення зі сполучниковим і безсполучниковим зв'язком

с.46-48

105

04.04

Правопис. Кома у складному реченні. Читання мовчки текстів різних стилів

с.50-52

106

05.04

Контрольна робота

с.54-55

107

10.04

Аналіз контрольної роботи. Культура мовлення. Синонімічність складних речень

п.31

108

11.04

РМ. Письмовий контрольний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами роздуму, що містить однорідні члени речення

с.60-62

109

12.04

РМ. Письмовий контрольний переказ художнього тексту розповідного характеру з  елементами роздуму, що містить однорідні члени речення

с.62-64

110

16.04

РМ. Складання інформації до шкільного веб-сайта про цікавий випадок із життя класу

с.66-67

111

17.04

Пряма мова. Розділові знаки при прямій мові

п.32

112

18.04

Пряма мова. Розділові знаки при діалозі

с.68-70

113

19.04

Діалог. Тире при діалозі

с.72-73

114

23.04

Правопис. Розділові знаки при прямій мові. Виразне читання вголос

п.33

115

24.04

РМ. Аналіз контрольного переказу. Помилки в змісті й побудові висловлювання (практично)

с.74-76

116

25.04

РМ. Складання листа до рідної людини

с.80-82

117

26.04

РМ. Ділові папери. Оформлення конверта, адреси

с.83-84

118

30.04

РМ. Складання розповіді. Інсценування байки, текст якої містить діалог

с.86-87

 

 

Тема. Повторення й узагальнення вивченого в кінці року

 

119

02.05

Лексикологія

с.88-90

120

03.05

Лексикологія

с.92-94

121

07.05

Будова слова й орфографія

с.95-96

122

08.05

Будова слова й орфографія

с.98-99

123

10.05

Контрольний диктант

с.100-103

124-

125

14.05

15.05

Фонетика й графіка

Фонетика й графіка

с.104-105

126-

127

16.05

17.05

Орфоепія й орфографія

Орфоепія й орфографія

с.107-108

128

21.05

Контрольна робота

с.110-112

129

22.05

Синтаксис і пунктуація

с.113-115

130

23.05

Синтаксис і пунктуація

с.117-120

131

24.05

Узагальнення вивченого матеріалу за рік

 

 

doc
Додано
7 березня
Переглядів
350
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку