5 березня о 18:00Вебінар: Дизайн продуктивного уроку біології

Математична гра "Гімнастика для розуму"

Про матеріал

У цікавій ігровій формі поглибити знання з математики, сприяти розвитку винахідливості, кмітливості, швидкості реакції сприяти прояву індивідуальних здібностей учнів та активізації їх пізнавальної діяльності;розвивати пізнавальні здібності учнів, інтерес до математики як до науки, творчу активність, вміння швидко та раціонально приймати рішення, логічно мислити, працювати в команді.

Перегляд файлу

Математична гра для учнів 10-11 класів

«Гімнастика для розуму»

Картинки по запросу картинки з математикиНавчальні: у цікавій ігровій формі поглибити знання з математики, сприяти розвитку винахідливості, кмітливості, швидкості реакції сприяти прояву індивідуальних здібностей учнів та активізації їх пізнавальної діяльності;  розвивати пізнавальні здібності учнів, інтерес до математики як до науки, творчу активність, вміння швидко та раціонально приймати рішення, логічно мислити, працювати в команді.

 

Розвиваючі: розвивати інтуїцію, ерудицію, розширити кругозір учнів, інтерес до математики .

Виховні: виховувати культуру спілкування, культуру математичного мислення, колективізму та духу змагання.

Заповіді конкурсу:

• Не віддавайте суперникам нічого, крім данини захоплення.

• Програли - не турбуйтеся: наступного разу виграєте.

• Виграли - не спокушайтеся: наступного разу можете програти.

• Із себе не виходьте, інакше нічого потрібного з вас не вийде .

• Вірте у справедливість журі і пам'ятайте: члени журі не сапери і можуть помилятися багато разів.

 

Журі - це вищий виконавчий орган конкурсу. Всі члени журі - міцні здорові люди, і тому не мають права хворіти ні за одну команду.

Наш конкурс судять...

Заповіді журі:

• Заходьте в становище команди.

• Пам'ятайте, що в суперечках народжується істина.

• Не робіть прогнозів щодо переможців.

• Не зловживайте правами.

 

 

Обладнання:  презентація Microsoft PowerPoint,  роздатковий матеріал, навушники, обладнані столи для роботи в групі: папір, олівці, табличка з назвою команди.

 

Хід заходу:

(Розмова про початок гри починається ще до початку уроку: при вході в кабінет відбувається жеребкування. Кожна дитина витягує із мішечка аркуш кольорового паперу і сідає за відповідний ігровий стіл.)             

 У грі беруть участь дві команди. Кількість учас­ників кожної команди визначає викладач на власний розсуд. Члени команди обирають капітана. Гра скла­дається з  7 раундів.  Після кожного раунду журі під­биває підсумки.

Викладач повідомляє назву і правила гри та спілкування  в групі.

 

Викладач

–Дорогі друзі, ми розпочинаємо гру «Гімнастика для розуму».

У грі беруть участь дві команди: команда «АЛЬФА» та команда «БЕТА». Пропонуємо капітанам представити членів своїх команд.

Викладач:  Я оголошую початок гри.

 

І раунд: «ЩО МИ ПАМ’ЯТАЄМО, ЩО МИ ЗНАЄМО…»

Ведучий ставить запитання, а учасники гри по черзі на них відповідають. Відповідями на запитання можуть бути тільки слова «Так» або «Ні». За правильну відповідь на кожне за­питання команда отримує 1 бал.

 

Запитання для команди «АЛЬФА»

1. 1% від 1 тис.грн. (10грн);

2. Одиниця вимірювання швидкості на морі.   (Вузол)

3. Чи являються діагоналі прямокутника взаємно перпендикулярними?     (Ні)

4. Чому дорівнює сума чисел від –200 до 200?    (Нулю)

5. Хто автор першого підручника арифметики?     (Магницький)

6. Чому дорівнює один пуд?     (16 кг)

7. Назвати найбільше відємне ціле число.    (-1)

8. Площа квадрата 49 см2..Чому дорівнює його периметр?     (28см)

 

9. Наука, що вивчає властивості фігур на площині.      (Планіметрія)

10. Як називається перша координата точки?      (Абсциса)

11. Що більше: 5 чи ?         (<)

12. Поділити 100 на половину.     (100:0,5=200)

13. Розв’язати  рівняння =  - 1.     (Розв’язків немає)

14. Обчислити .     (-4)

15. До однозначного числа, яке більше нуля, дописали таку саму цифру. У скільки разів збільшилося число?        (У 11 разів)

 

Запитання для команди «БЕТА»

1.   Як називається сота частина числа?     (Процент)

2.   Чи можна при діленні чисел отримати нуль? ( Так )

3.   Назвіть одиницю маси  дорогоцінних каменів?      (Карат)

4.   Чому дорівнює добуток чисел від –200 до 200?       (Нулю)

5.   Жінка математик.      (Ковалевська)

6.  Три у квадраті дорівнює девять, чотири у квадраті дорівнює шістнадцять. А чому дорівнює кут у квадраті?     (90)

7. Як називається твердження , яке приймається без доведення?      (Аксіома)

8. Наука, яка вивчає властивості фігур у просторі.      (Стереометрія)

9. Як називається друга координата точки на площині?      (Ордината)

10. Периметр прямокутника дорівнює 64см. Чому дорівнює сторона квадрата з тим самим периметром?      (16)

11. Розвязати  рівняння х2=-8.        (Розвязків немає)

12. Знайти число, якщо половина – це третина його.     (1,5)

13. Математик, іменем якого названо теорему, яка показує звязок між коефіцієнтами квадратного рівняння.     (Вієт)

14.   Обчислити .     (17)

15.  Чому дорівнює число е ?     2,72)

 

 

ІІ раунд: «ПАЗЛИ»

 Кожна команда отримує конверт з аркуша­ми. На одних аркушах написані формули, що задають функції, а на других зображені графі­ки цих функцій. (Аркушів, на яких написані функції, на 1 більше ніж аркушів, на яких зо­бражені графіки.) Завдання команди – склас­ти з цих аркушів пари «Функція – графік». За кожну правильно складену пару команда отримує 1 бал.

Раунд триває не більше ніж 5 хв.

 

Формули:       

 

 

 

 

 

 

Графіки:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІІ раунд: «РІДНА МОВА МОЯ УКРАЇНСЬКА»

Кожна команда отримує аркуш, на якому написані словосполучення російською  мовою. Завдання команди – пере­класти ці словосполучення українською мовою.

За кожну правильну відповідь команда отримує 1 бал.

Раунд триває не більше ніж 3 хв.

 

Запитання для команди «АЛЬФА»

1. Через прямую и не лежащую на ней точку можно провести плоскость, и   притом только одну.

( Через пряму й точку, що не лежить на ній, можна провести площину, й тільки одну.)

2. Если прямая, не принадлежащая плоскости параллельна какой-нибудь прямой в этой плоскости, то она параллельна и самой плоскости.

(Якщо пряма,що не належить площині, паралельна якій-небудь прямій цієї площини, то вона паралельна і самій площині)

3. Через точку вне данной прямой можно провести прямую,

параллельную этой прямой, и притом только одну.

(Через точку, що не лежить на даній прямій, можна провести пряму паралельну до даної прямої, й ттільки одну)

 4. Если плоскость проходит через прямую, перпендикулярную другой      плоскости, то эти плоскости перпендикулярны.

(Якщо одна з площин проходить через пряму, перпендикулярну до другої, то ці площини перпендикулярні)

 

Запитання для команди «БЕТА»

 

1.В прямоугольном параллелепипеде квадрат любой диагонали равен сумме квадратов трёх его измерений. 

(У прямокутному паралелепіпеді квадрат будь-якої діагоналі сумі квадратів трьох його вимірів)

2.Плоскость, пересекающая пирамиду и параллельная её основанию, отсекает подобную пирамиду.

3.Боковая поверхность правильной пирамиды равна произведению полупериметра основания на апофему.

(Площа бічної поверхні правильної піраміди дорівнює добутку півпериметра основи на апофему)

4. Боковая поверхность прямой призмы равна произведению периметра основания на высоту призмы, то есть на длину бокового ребра.

(Площа бічної поверхні прямої призми дорівнює добутку периметра її основи на висоту призми, тобто на довжину бічного ребра).

ІV раунд: “ПІДКАЗКА”

 

 Наступний  конкурс «Підказка» ‹ведучий називає чотири  підказки за якими необхідно відгадати про що йде мова. На кожну підказку - 3с. Якщо слово вгадане після першої підказки - 4б., після другої - 3б, після третьої - 2б, після четвертої- 1б. Максимальна кількість балів за цей конкурс – 8 балів.

 

Підказки для команди «АЛЬФА»

 

ГОДИННИК

1)Історія цього винаходу нараховує тисячі років. Один із різновидів

називається клепсидрою. 4б.

2)У математиці без цього предмета важко обійтись, особливо в задачах на рух. 3б.

3)Цій речі властиві епітети: сонячний, водяний, механічний,  електронний, протиударний.2б.

4)Цьому предмету присвячена загадка: маю диво на стіні, каже “так”, не каже “ні”. 1б.

Підказки для команди «БЕТА»

 

ЦИРКУЛЬ

1)Винахідник придумав гончарне  коло, першу в світі пилку і цей предмет. 4б.

2)Цей предмет незамінний в архітектурі і будівництві. 3б.

3)Необхідний для перенесення розмірів з одного креслення на інший, для побудови рівних кутів та інших фігур. 2б.

4)Цьому предмету присвячена загадка: “Зговорились дві ноги робити дуги і круги”. 1б.

Підказки для команди «АЛЬФА»

 

ТРИКУТНИК

1)Математики його називають двовимірним семплексом (найпростішим).4б.

2)Вивченню його властивостей присвятили свої дослідження Ейлер, Наполеон і ще багато відомих особистостей.3б.

3)Інженери люблять його за жорсткість його форми.2б.

4)Він буває любовним, бермудським, прямокутним, рівнобедреним.1б

 

Підказки для команди «БЕТА»

 

КВАДРАТ

1)Ця фігура дала назву відомому  танцю кадриль.4б.

2)У 2003 році в наслідок оптичної ілюзії мешканці острова Хоккайдо побачили сонце у формі цієї геометричної фігури. 3б.

3)Він має стільки кутів, сторін і вершин, скільки учасників у квартеті. 2б.

4)Він є одночасно чотирикутником, прямокутником, паралелограмом і ромбом. 1б.

 

V раунд: «ПРОДОВЖТЕ РЕЧЕННЯ»

 Ведучий ставить запитання одразу обом ко­мандам. Відповідає та команда, гравець якої першим підніме руку. У разі правильної відпо­віді команда отримує     1 бал. Якщо відповідь не­правильна, з рахунку команди знімають 1 бал, а право відповіді переходить до другої команди.

 

Запитання для команди «АЛЬФА»

1.   Якщо дві точки прямої належать площині…(…,то вся пряма належить цій площині);

  1. Якщо дві різні площини мають спільну точку,…(…то вони перетинаються по прямій , що  проходить через цю точку);
  1. Площина і пряма, яка не лежить на ній, або…(…перетинаються в одній точці, або не перетинаються);

 

  1. Якщо дві різні прямі мають спільну точку, то через них…(…можна провести площину, і до  того ж тільки одну);

5.   Паралельні прямі, які перетинають сторони кута, відтинають…(…від сторін кута пропорційні відрізки):

6.    Якщо у векторів відповідні координати рівні, то…(…вектори рівні);

7.   …паралельна основам і рівна їх півсумі. (Середня лінія трапеції);

8.    Сума довжин всіх сторін – це…(…периметр);

9.    Що зайве у даному списку: трикутник, ромб, призма?      (Призма);

 

Запитання для команди «БЕТА»

 

1.    Пряма призма  називається правильною…(…якщо  її основи – правильні многокутники);

2.    Якщо пряма, що не лежить на даній площині, паралельна якій-небудь прямій, що лежить у цій…(…площині, то вона паралельна даній площині);

3.   Як називається многогранник, складений з чотирьох трикутників? ( Тетраедр );

4.   Якщо пряма, проведена на площині через основу похилої,  перпендикулярна до її проекції, то...(... вона перпендикулярна до похилої);

5.  Два ненульових вектора називаються колінеарними,…(…якщо вони належать одній прямій, або  паралельним прямим);

6.  Протилежні грані паралелепіпеда паралельні і...( ...рівні);

7.   Діагоналі паралелепіпеда перетинаються…(…в одній точці і точкою перетину діляться пополам);

8.  …паралельна основі і рівна його половині.(Середня  лінія трикутника);

9.   Що зайве у даному списку: циліндр, конус, піраміда, прямокутник ? (Прямокутник).

 

VІ раунд: “ХТО Я?”(конкурс капітанів)

  Наступний  конкурс  називається  "Хто  я?".  Один  з  учасників  не  бачить  картинки,  а  всі  інші  бачать.  Можна  ставити  питання,  але  команда  може  відповідати  "Так"  або  "Ні".  Потрібно  відгадати  в  образі  якого  персонажа  або якого предмету  представлений  вибраний  учасник.

 І команда – транспортир

 ІІ команда –Декарт

 

VII раунд: «КОЛЕСО ФОРТУНИ»

 Колесо фортуни — це диск, поділений на десять секторів, який обертається навколо свого центра, і стрілка, що показує, на якому секторі зупиня­ється колесо фортуни під час обертання. На кож­ному із секторів записані числа. Це кількість балів, які може отримати коман­да за правильну відповідь на запитання. Оберта­ють колесо фортуни по черзі капітани команд.

 

І команда

 

1. Скоротіть дріб                           ( Відповідь:          ) (8)

 

ІІ команда

 

1.Знайдіть різницю арифметичної прогресії: 8; 6; 4; 2; 0; … (Відповідь. –2) (3)

 

І команда

 

2.Чому дорівнює довжина кола, яке обмежує круг площею 25π см2?(10)

 (Відповідь. 10π см)

 

ІІ команда

 

2.Скоротіть дріб                           ( Відповідь:          ) (2)

 

І команда

 

3.Знайдіть знаменник геометричної прогре­сії: 8; 4; 2; 1; … (Відповідь.     ) (7)

 

ІІ команда 

 

3.Яку відстань подолає велосипедист за 15 хв., якщо рухатиметься зі швидкістю 16 км/год.? (Відповідь. 4 км)(20)

 

ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ

Викладач:

  • Підійшов час підбивати підсумки конкурсу. Попросимо журі оголосити результати гри (слово журі).

 

Викладач: Любі учні! Наша гра підійшла до кінця, але насамкінець я хочу до вас звернутись словами великого російського письменника Л. Толстого, який сказав, що людину можна оцінювати дробом, знаменник якого – це все те добре , що він думає про себе сам, а чисельник – це все те добре, що про цю людину думають інші. Чим більший чисельник, тим більший самий дріб. Бажаємо всім, щоб щастя додавалося, горе віднімалося, щоб достаток примножувався, а кохання
ділилося.

Дякую всім за увагу .

          До побачення, до наступної зустрічі!

 

 

Підготувала заступник директора з НВихР, викладач математики

Фоміна Оксана Борисівна

 

docx
Додано
23 жовтня 2018
Переглядів
429
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку