29 квітня о 18:00Вебінар: Використання технології «перевернутий клас» на уроках хімії

Математична вікторина для учнів 7 - 8 класів

Про матеріал
Мета: підвищувати інтерес до вивчення математики, навчити використовувати отримані на уроках знання у звичайній обстановці, розвивати пам’ять, мову, мислення.
Перегляд файлу

 

 

 

 

 

 

 

Математична вікторина

для учнів 7 – 8 класів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мета:

підвищувати інтерес до вивчення математики, навчити  використовувати отримані на уроках знання  у звичайній обстановці, розвивати пам’ять, мову, мислення.

 

І тур «Далі-далі»

Правила

Кожна команда отримує  протягом 2 хв 10 запитань. Відповісти слід негайно, або  пропустити – казати «Далі». За правильну відповідь 1 бал.

1-ша команда

 1. Операція, обернена до операції множення (Ділення)
 2. Числа, які використовують для лічби (Натуральні)
 3. Число, що дорівнює відношенню довжини кола (Пі)
 4. Чому дорівнює 1 пуд. (16 кг)
 5. Рівняння, що мають одну і ту саму  множину розв’язків (Рівносильні)
 6. Наука про числа, їх властивості та дії над ними (Арифметика)
 7. Одне яйце вариться 4 хв. Скільки потрібно варити 6 яєць (4 хв)
 8. Скільки кілограмів в одному центнері? (100 кг)
 9. Скільки нулів у числі Мільйон (6)
 10.  Сота частина числа (Відсоток)
 11.  Найбільша хорда у колі (Діаметр)
 12. Яке натуральне число дорівнює кількості букв у його назві (Три)
 13. Скільки разів на рік встає сонце (365)
 14.  Твердження, що приймають без доведення (Аксіома)

2-га команда

 1. Інша назва абсолютної  величини числа (Модуль)
 2. Прилад для вимірювання маси тіла (Терези)
 3. Де записують  знаменник: над рискою чи під нею (Під нею)
 4. Як називається  шлях, пройденої тілом за одиницю часу (Швидкість)
 5. Сума довільної кількості одночленів (Многочлен)
 6. Одиниця маси коштовних каменів (Карат)
 7. Пристрій для вимірювання кутів ( Транспортир)
 8. Кілька з’єднаних між собою комп’ютерів (Мережа)
 9. Найбільше від’ємне число (-1)
 10. Рівність двох відношень (Пропорція)
 11. Чому дорівнює сума  чисел -5 до 5 ? ( 0)
 12. Чому дорівнює чверть години? (15 хв)
 13. Результат множення (Добуток)
 14. У батька п’ять дочок, і кожна  дочка має брата. Скільки дітей у батька? (6)

3-тя команда

 

 1. Дія, обернена до дії додавання ( Віднімання)
 2. Дійсні числа, які не є раціональними (Ірраціональні)
 3. Дріб, у якого чисельник менший за знаменник (Правильний)
 4. Хто ввів прямокутну систему  координат (Декарт)
 5. Два дійсні числа, сума яких дорівнює нулю (Протилежні числа)
 6. Найпростіший пристрій для виконання арифметичних  обчислень? (Рахівниця)
 7. Скільки кішок у кімнаті,  якщо у кожному кутку по кішці і напроти кожної кішки по 3 кішки?  (4)
 8. Пристрій для введення в комп’ютер  графічної та текстової інформації (Сканер)
 9. Чи є діагональ  паралелограма взаємно перпендикулярними? (Ні)
 10.  Послідовність чітко визначених правил для  розв’язування  задачі за визначену кількість кроків (Алгоритм)
 11. Третій місяць шкільних літніх канікул (Серпень)
 12. Частина прямої, обмежена з одного боку (Промінь)
 13. Чотирикутник, у якого дві сторони паралельні, а дві інші – ні (Трапеція)
 14.  Розшифруйте  скорочення НСД (Найбільший спільний дільник)

4-та  команда

 1. Сторони, які утворюють прямий кут у трикутнику (Катети)
 2. Дріб, у якого чисельник більших від знаменника (Неправильний)
 3. Математичний знак, що позначає операцію додавання кореня (Радикал)
 4. 1 % від 1000 гривень (10)
 5. Чому дорівнює добуток всіх чисел від -5 до 5 (Нуль)
 6. Сучасні знаки для позначення чисел (Цифри)
 7. Одиниця вимірювання швидкості корабля (Вузол)
 8. Який пристрій для ведення інформації в комп’ютер є стандартним (Клавіатура)
 9. Частина кола (Дуга)
 10. Паралелограм, у якого вся кути прямі (Прямокутник)
 11. Найменша одиниця вимірювання об’єму інформації (Біт)
 12. Скільки кінців у трьох з половиною палок (8)
 13. Складовою якої науки була інформатика (Математика)
 14. Чому дорівнює сума суміжних кутів (180 ◦)

 

ІІ тур « Підказки»

Правила

Команди по черзі отримують по 5 запитань. Ведучий називає по 3 підказки, за якими слід відгадати, про що йдеться. Після першої підказки – 3 с на відповідь потім дається друга підказка і знову 3 с. Після третьої  підказки – 5 с на остаточку відповідь. Якщо слово відгадано після першої підказки – 3 бали, якщо після другої – 2, після 3 – 1 бал.

Помилки

 1. За це знижують оцінки
 2. Відмінники їх роблять рідко.
 3. На них вчаться

Площа

 

 1. Звичайно знаходиться в центрі міста
 2. Вимірюється в квадратних одиницях
 3. У прямокутника – це добуток довжини на ширину

 

Геометрія

 1. У ній теорем штук 100
 2. Буває Евкліда, а буває Лобачевского
 3. З Грецького перекладається як землемірство.

 

Координати

 

 1. Їх не вистачило дітям капітана Гранта.
 2. Військові їх не розголошують
 3. Бувають у вектора і у точки на площині

 

Вінчестер

 1. Є така гвинтівка
 2. Важлива частина комп’ютера
 3. На нього записують фільми та ігри

Мишка

 1. Буває біла буває і сіра
 2. Пристрій для введення інформації в комп’ютер
 3. Тварина з отруду гризунів.

Логіка

 1. Вона потрібна щоб не говорити дурниць
 2. Коли одне випливає з іншого
 3. Буває математична, а буває жіноча

Формули

 1. Запам’ятати їх не можливо
 2. За ними обчислюють
 3. Їх повно у довіднику

Діагональ

 1. У колі їх немає
 2. Проходить із кута в кут.
 3. У ромбі вони перетинаються під прямим кутом

Трапеція

 1. На ній виступають акробати
 2. Буває в пташиній клітці.
 3. Один з видів чотирикутників.

Множення

 1. З багатством це може статися.
 2. Арифметична дія.
 3. Є така таблиця

Екзамен

 1. Ним закінчується навчання
 2. Якби його не було, ніхто б нічого не вчив.
 3. Буває  вступний, а буває випускний

Кут

 1. У  класі їх чотири
 2. Вимірюється транспортиром
 3. Малюків туди ставлять.

Теореми

 1. Їх формулюють математики
 2. Є про трикутники є про кути.
 3. Їх треба доводити

Точки

 1. Архімед це просив, а йому не дали.
 2. Буває…..зору
 3. Основна геометрична фігура

Драйвери

 1. Без них не будуть працювати ні сканер, ні принтер.
 2. Комп'ютерщики їх називають «дрова».
 3. Програми, необхідні для роботи пристроїв комп’ютерів

Висота

 1. Її люблять льотчики.
 2. Відрізок у трикутнику
 3. Буває над рівнем моря.

Дзвоник

 1. Найприємніше на уроці
 2. Найнеприємніше на перерві
 3. Буває ще й останній

Циліндр

 1. Їх у двигуні кілька
 2. Є такий капелюх
 3. Схожий на каструлю

 

Пі

 1. Це постійно роблять немовлята
 2. Знамените чисто
 3. Відношення довжини кола до його діаметра.

 

ІІІ тур «Продовжити ряд»

Правила

Цей тур письмовий. Кожна команда отримує 10 завдань на аркуші. До кожної з наведених  послідовностей слід необхідно дописати ще одне, яке підходить за змістом. Увага! Це слово  не завжди однозначне. Час на виконання 2 хв. За кожну правильну  відповідь – 1 бал.

 1. Алгол, Фортран, Бейсік,…..
 2. Біт, байт, кілобайт,…
 3. Клавіатура, мікрофон, миша,…
 4. Монітор, звукові колонки, плоттер,..
 5. Перфокарта, стример, магнітний диск,…
 6. Видалити, вставити, вирізати,….
 7. Арифметика, інформатика, алгебра,..
 8. Доба, хвилина, година,…
 9. Квадрат, трапеція, прямокутник,…
 10. 25,36, 49…..
 11. Раціональні, дійсні, цілі,…
 12.  Тонна, кілограм, грам,…
 13.  Гострий, тупий, прямий,…
 14. Лінійка, косинець, циркуль,…
 15. Фут, миля, аршин….
 16. Діаметр, радіус, дотична,…
 17. Фунт, унція, карат,…

ІV тур  «Анаграми»

Правила

Учасникам пропонуються аркуші паперу, на яких записано деякі слова або послідовність букв.. Необхідно переставити букви так, щоб отримати слово пов’язане з інформатикою і комп’ютерами або з математикою. Відповідь дає команда яка першою підіймає сигнальну картку.

 1. Велікд –(Евклід)
 2. Грампора – (ПРОГРАМА)
 3. Корсет – (сектор)
 4. Кресна – (сканер)
 5. Ортонін – (Монітор)
 6. Форігап – (Піфагор)
 7. Рипрент – (принтер)
 8. Ретамід – (Діаметр)
 9. Ренітент – (Інтернет)

V тур «Тест»

Правила

Учасникам ставиться запитання і пропонується три картки з відповідями. На обдумування 10 с. Учасник піднімає картку з тим варіантом відповіді, яку вважає правильно.

 1. Що грецькою мовою означає слово «математика»

1.* Наука       2. Розум                       3.Цариця

     2. Хто з перерахованих осіб був одночасно математиком і  поетом?

          1.* Ломоносов         2. Лермонтов             3. Лейбніц

     3. Діячі  якої науки не нагороджуються Нобелівською премією?

          1.*Математики              2.Хімії                    3. Фізики

     4. Який математик жив у бочці?

          1. Діофен                  2. Декарт                     3.*Діоген

     5. Чому дорівнює 11 в квадраті?

          1. 22            2.* 121                  3. 111

6. Ці природні кристали мають форму куба і є в кожному домі

     1.Цукор       2. Перець                      3.* Сіль

7. Звідки до прийшли знаки + та –

     1.* Арабського сходу               2. Греції           3. Росії

8. Цю фігуру зображено на банкноті в 1 долар?

     1.Куб           2.*Піраміда                  3.Конкурс

9. «Математику вже тому вчити потрібно, що вона розум до ладу приводить». Хто це сказав?

     1.*Ломоносов     2. Лобачевский       3. Суворов

10. Хто з цих математиків був автором  книги з математики?

     1.*Лев Толстой   2. Тарас Шевченко   3. Іван Франко

11. Який з цих математиків був переможцем Олімпійських ігор?

     1. Лобачевский             2. Ньютон           3.* Піфагор

12. математик, учення якого використовуються для нумерації стільців у кінотеатрах

     1. Ейлер        2. Ньютон      3.*Декарт

13. Годинник б’є кожної години і відбиває стільки ударів, скільки показує годинникова  стрілка. Скільки ударів відбиває годинник протягом 12 годин?

      1.12              2.36                        3.*78

14. Найбільша одиниця вимірювання  площі поля

      1. 1м2          2. 1дм2      3. 1 га

15.У людей, які засвоїли великі принципи математики, одним органом чуття більше. Хто це сказав?

     1.Пушкін       2.*Дарвін   3. Лейбніц

 

Підведення підсумків вікторини

За результатами етапів вікторини журі обрало найкращу команду учнів

1

 

doc
Додано
18 січня 2020
Переглядів
1825
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку