16 червня о 18:00Вебінар: Збереження здоров’я дітей з особливими освітніми потребами

Математика (4 години на тиждень) 1семестр – 64 уроки

Про матеріал
Тема уроку Тема 1. Повторення вивченого у 1 класі (10 годин) Вступ. Лічба в межах 100. Знаходження значень виразів. Складання і розв'язування задач. Додавання і віднімання чисел частинами. Порівняння чисел. Розв'язування задач. Закріплення випадків додавання і віднімання, пов'язаних із нумерацією чисел. Творча робота над задачею. Рік, місяць, доба Контрольна робота. Аналіз контрольної роботи. Виконання додаткових вправ Тема 2. Таблиці додавання і віднімання чисел. Задачі на дві дії. Вирази з дужками (23 годин) Додавання і віднімання числа 2 з переходом через розряд. Креслення відрізків. Розв'язування задач Додавання і віднімання числа 3 з переходом через розряд. Знаходження значень виразів на дві дії. Ламана лінія. Додавання і віднімання числа 4 з переходом через розряд. Складання виразів. Прості задачі різних видів. Довжина ламаної лінії Додавання і віднімання чисел 3 і 4 з переходом через розряд. Вирази зі змінною. Позначення змінної буквою. Додавання і віднімання числа 5 із переходом через розряд. Підготовка до ознайомлення зі складеною задачею.
Перегляд файлу

Математика

(4 години на тиждень)

1семестр – 64 уроки

 

№ з/р

Тема  уроку

Дата проведення

Тема 1. Повторення вивченого у 1 класі (10 годин)

1.

Вступ. Лічба в межах 100. Знаходження значень виразів.
Складання і розв'язування задач.

 

2.

Додавання і віднімання чисел частинами. Порівняння
чисел. Розв'язування задач.

 

3.

Назви компонентів дій додавання та віднімання. Запис виразів та їх обчислення. Креслення і порівняння відрізків.

 

4.

Переставна властивість дії додавання. Розв'язування та порівняння задач

 

5.

Зв'язок дій додавання і віднімання. Складання рівностей
на віднімання з рівностей на додавання. Задачі на знаходження невідомого доданка

 

6.

Запис виразів та знаходження їх значення. Трикутники,
чотирикутники. Складання і розв'язування задач за поданим запитанням.

 

7.

Запис чисел у вигляді суми розрядних доданків. Різні способи додавання і віднімання двоцифрових чисел без пере
ходу через розряд

 

8.

Закріплення випадків додавання і віднімання, пов'язаних
із нумерацією чисел. Творча робота над задачею. Рік, місяць, доба

 

9.

Контрольна робота.

 

10.

Аналіз контрольної роботи. Виконання додаткових вправ

 

Тема 2. Таблиці додавання і віднімання чисел. Задачі на дві дії. Вирази з дужками (23 годин)

11.

Додавання і віднімання числа 2 з переходом через розряд.
Креслення відрізків. Розв'язування задач

 

12.

Додавання і віднімання числа 3 з переходом через розряд. Знаходження значень виразів на дві дії. Ламана лінія.

 

13.

Додавання і віднімання числа 4 з переходом через розряд.
Складання виразів. Прості задачі різних видів. Довжина ламаної лінії

 

14.

Додавання і віднімання чисел 3 і 4 з переходом через розряд. Вирази зі змінною. Позначення змінної буквою.

 

15.

Додавання і віднімання числа 5 із переходом через розряд. Підготовка до ознайомлення зі складеною задачею.

 

16.

Додавання та віднімання числа 5 із переходом через розряд. Доповнення умови задачі запитанням. Розпізнавання геометричних фігур. Тематичний бал.

 

17.

Додавання і віднімання числа 6 із переходом через розряд. Застосування переставної властивості при додаванні виду 5 + 6. Обчислення виразів зі змінною.

 

18.

Додавання і віднімання числа 7 із переходом через розряд.
Застосування переставної властивості дії додавання. Складання і розв'язування задач за схематичними записами їх умов.

 

19.

Розв'язування і порівняння задач. Повторення табличних випадків додавання і віднімання чисел з переходом через розряд

 

20.

Додавання і віднімання чисел із переходом через розряд.
Задачі на знаходження невідомого зменшуваного. Складання обернених задач до поданої

 

21.

Додавання і віднімання числа 8 із переходом через розряд. Розв'язування задач

 

22.

Задачі на дві дії (ознайомлення). Знаходження значень виразів із буквеними даними.

 

23.

Додавання і віднімання числа 9 із переходом через розряд. Периметр многокутника. Пояснення і порівняння розв'язання задач

 

24.

Узагальнена таблиця додавання одноцифрових чисел. Закріплення додавання і віднімання з переходом через розряд. Задачі на дві дії.

 

25.

Розв'язування складених задач двома способами (ознайомлення).

 

26.

Застосування дужок для запису виразів. Порядок виконання дій у виразах, що містять дужки. Розв'язування складених задач

 

27.

Знаходження значень виразів, що містять дужки. Читання
виразів по-різному. Розв'язування задачі на дві дії за складеним планом.

 

28.

Контрольна робота

 

29.

Аналіз контрольної роботи.

 

30.

Випадки додавання і віднімання, пов'язані з нумерацією чисел. Знаходження значень виразів, що містять дужки. Кути многокутника.

 

31.

Прямокутник. Задачі на знаходження третього доданка. Знаходження числових значень буквених виразів. Календар.

 

32.

Сторони прямокутника. Побудова прямокутника, знаходження його периметра. Розв'язування задачі складанням виразу

 

33.

Квадрат. Периметр квадрата. Складання і розв'язування задачі за малюнком

 

34.

Закріплення вивченого матеріалу (виконання додаткових вправ на с. 46). Самостійна робота.  Тематичний бал.

 

Тема 3. Усне додавання і віднімання двоцифрових чисел із переходом через розряд (годин)

35.

Додавання двоцифрових чисел із переходом через розряд (загальний випадок)

 

36.

Застосування прийомів усного додавання двоцифрових чисел у процесі розв'язування виразів і задач

 

37.

Додавання виду 38 + 4. Розв'язування задач двома способами

 

38.

Додавання виду 76 + 4. Розв'язування задач на дві дії

 

39.

Додавання виду 38 + 52. Задачі на зустрічний рух

 

40.

Додавання суми до числа. Знаходження значень виразів різними способами.

 

41.

Віднімання числа від суми. Розв'язування задачі трьома способами

 

42.

Усне віднімання виду 40 — 8. Задачі з подвійним відношенням «на ... менше».

 

43.

Закріплення обчислень виду 40 — 8. Порівняння виразу і числа. Складання задачі за виразом

 

44.

Віднімання виду 53 — 8. Творча робота над задачею.

 

45.

Загальний випадок віднімання двоцифрових чисел із переходом через розряд. Розв'язування задач

 

46.

Закріплення прийому загального випадку віднімання двоцифрових чисел. Творча робота над задачею

 

47.

Віднімання виду 50 — 34. Розв'язування складених задач

 

48.

Усне додавання та віднімання двоцифрових чисел (закріплення)

 

49.

Закріплення додавання і віднімання двоцифрових чисел.

 

50.

Віднімання суми від числа. Обчислення виразів різними
способами

 

51.

Контрольна робота.

 

52.

Аналіз контрольної роботи. Робота над додатковими вправами. Тематичний бал.

 

Тема 4. Арифметичні дії. Множення та ділення

53.

Ознайомлення з дією множення. Знак множення

 

54.

Читання виразів на множення. Назви чисел при множенні. Задачі на множення

 

55.

Складання таблиці множення числа 2. Задачі на множення

 

56.

Порівняння виразів, які містять табличні випадки множення числа 2. Розв'язування задач на множення

 

57.

Знаходження значень виразів на дії різного ступеня. Задачі на множення

 

58.

Порівняння виразів. Знаходження значень виразів. Задачі на дві дії різного ступеня

 

59.

Вправи і задачі на дві дії різного ступеня. Самостійна робота

 

60.

Ознайомлення з дією ділення. Знак ділення

 

61.

Зв'язок дій множення і ділення. Складання виразів на ділення з виразів на множення

 

62.

Складання таблиці ділення на 2. Задачі на ділення.

 

63.

Застосування таблиці ділення на 2 для розв'язування задач на ділення на рівні частини та ділення на вміщення

 

64.

Назви чисел при діленні. Складання і розв'язування задач на ділення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Математика

(4 години на тиждень)

2семестр –  76 уроків

 

№ з/р

Тема  уроку

Дата проведення

65.

Повторення таблиць множення числа 2 і ділення на 2. Розв'язування задач. Порівняння виразів

 

66.

Знаходження значень виразів на дії різного ступеня. Складання та розв'язування задач

 

67.

Контрольна робота.

 

68.

Аналіз контрольної роботи.

 

69.

Складання таблиці множення числа 3. Знаходження значень виразів на дії різного ступеня

 

70.

Вправи та задачі на застосування таблиці множення числа 3

 

71.

Коло і круг. Розв'язування задач на вивчені випадки арифметичних дій

 

72.

Вирази з дужками на дії різного ступеня. Розв'язування задач за планом. Пояснення розв'язання задачі.

 

73.

Складання виразів з дужками. Взаємозв'язок дій множення та ділення (повторення). Знаходження довжини ламаної лінії

 

74.

Знаходження значень виразів з дужками. Творча робота над задачею

 

75.

Складання таблиці ділення на 3. Розв'язування задач.
 

 

76.

Розв'язування виразів і задач на застосування таблиці ділення на 3

 

77.

Розв'язування задач на вивчені випадки арифметичних дій. Знаходження значень на дві та три дії. Знаходження значень буквених виразів

 

78.

Складання і розв'язування задач на дві дії різного ступеня.

 

79.

Повторення таблиць множення чисел 2 і 3. Складання і розв'язування задач на дві дії. Знаходження значень виразів

 

80.

Контрольна робота

 

81.

Аналіз контрольної роботи.

 

82.

Складання таблиці множення числа 4. Застосування таблиці для розв'язування задач та знаходження значень виразів

 

83.

Застосування таблиці множення числа 4 для розв'язування задач. Складання простих і складених задач за малюнками.

 

84.

Знаходження значень виразів на дві дії різного ступеня. Задачі на дві дії, які включають знаходження зменшуваного

 

85.

Складання таблиці ділення на 4. Застосування таблиці для знаходження значень виразів і розв'язування задач.

 

86.

Засвоєння таблиці ділення на 4. Складання задачі за її розв'язанням

 

87.

Поділ на рівні частини. Половина, третина, чверть числа. Дії з іменованими числами (величинами). Складання задач на дві дії різних ступенів за схемою виразу

 

88.

Складання таблиці множення числа 5. Застосування таблиці для знаходження значень виразів і розв'язування задач. Знаходження значень виразів, в яких одна й та сама буква повторюється двічі

 

89.

Вправи та задачі на збільшення або зменшення числа в кілька разів

 

90.

Вправи на закріплення таблиці множення числа 5. Розв'язування простих задач на збільшення або зменшення числа в кілька разів

 

91.

Таблиця ділення на 5. Прості і складені задачі, які включають ділення на 5. Задачі на дві дії, які включають збільшення або зменшення числа в кілька разів. Взаємообернені задачі

 

92.

Знаходження значень виразів, які включають ділення на 5. Складені задачі, які включають збільшення або зменшення суми в кілька разів

 

93.

Порядок виконання дій одного ступеня і різних ступенів. Творча робота над задачею

 

94.

Застосування порядку виконання арифметичних дій. Задачі на дві дії, які вміщують збільшення (зменшення) числа у кілька разів

 

95.

Повторення і закріплення вивченого. Розв'язування задач на знаходження зменшуваного

 

96.

Контрольна робота.

 

97.

Аналіз контрольної роботи.

 

98.

Складання таблиці множення числа 6. Знаходження значень виразів з буквою, що повторюється

 

99.

Доба. Година. Хвилина. Секунда. Визначення часу за годинником. Задачі, які включають дворазове збільшення (зменшення) числа у кілька разів

 

100.

Визначення часу за годинником. Задачі на дворазове застосування збільшення (зменшення) числа на кілька одиниць чи в кілька разів. Дії з іменованими числами

 

101.

Визначення часу за годинником. Знаходження значень виразів. Розв'язування задач. Дії з іменованими числами

 

102.

Таблиця ділення на 6. Розв'язування задач, які включають ділення на 6. Творча робота над задачами

 

103.

Вправи на засвоєння таблиці ділення на 6. Задачі на спосіб зведення до одиниці. Знаходження довжини ламаної

 

104.

Складання та обчислення виразів. Розв'язування задач. Знаходження значень виразів з буквеними даними

 

105.

Кратне порівняння чисел. Знаходження значень виразів та розв'язування задач на дві дії

 

106.

Розв'язування простих задач на порівняння. Задачі на зведення до одиниці. Дії над величинами

 

107.

Складання таблиці множення числа 7. Задачі на зведення до одиниці

 

108.

Обчислення виразів і розв'язування задач, які містять множення числа 7

 

109.

Знаходження значень виразів з буквеними даними. Кратне порівняння величин. Знаходження невідомого від'ємника

 

110.

Таблиця ділення на 7. Задачі на порівняння даного числа з результатом першої дії

 

111.

Вправи на засвоєння таблиці ділення на 7. Складання правильних рівностей. Розв'язування задач. Творча робота над задачею

 

112.

Знаходження невідомого множника. Розв'язування задач. Складання обернених задач

 

113.

Складання виразів за таблицею. Задачі на знаходження третього доданка. Творча робота над задачами

 

114.

Контрольна робота

 

115.

Аналіз контрольної роботи.

 

116.

Складання таблиці множення числа 8. Розв'язування задач на дві і три дії

 

117.

Вправи і задачі на засвоєння таблиці множення числа 8.
Складання задач на знаходження суми двох добутків

 

118.

Знаходження значень виразів. Розв'язування задач на зведення до одиниці. Творча робота над задачею

 

119.

Вправи на засвоєння табличного множення і ділення. Знаходження значень буквених виразів. Розпізнавання геометричних фігур. Творча робота над задачею

 

120.

Таблиця ділення на 8. Знаходження частини числа. Складена задача, яка включає знаходження частини числа

 

121.

Вправи і задачі на засвоєння таблиці ділення на 8. Задачі на різницеве порівняння двох добутків і двох часток

 

122.

Знаходження невідомого діленого. Розв'язування за даним планом задачі на кратне порівняння двох часток

 

123.

Вправи і задачі на засвоєння таблиці ділення на 8. Задачі на порівняння двох часток

 

124.

Таблиця множення числа 9. Розв'язування задач двома способами

 

125.

Вправи і задачі на засвоєння таблиці множення числа 9. Складені задачі, які включають знаходження частини числа

 

126.

Таблиця ділення на 9. Вправи і задачі на застосування таблиці ділення на 9

 

127.

Вправи і задачі на засвоєння таблиці ділення на 9. Розв'язування задач двома способами. Креслення відрізків

 

128.

Знаходження значень виразів. Складання задачі за поданим виразом. Розв'язування задачі за планом

 

129.

Переставна властивість дії множення. Розв'язування нерівностей. Розв'язування складених задач, які включають знаходження невідомого компонента

 

130.

Контрольна робота

 

131.

Аналіз контрольної роботи.

 

132.

Множення чисел 1 і 0. Множення на 1 і 0. Розв'язування задач

 

133.

Ділення на 1. Розв'язування задач на різницеве порівняння двох часток

 

134.

Ділення нуля. Неможливість ділення на нуль. Складання виразів та знаходження їх значення. Розв'язування задач, що включають знаходження невідомого компонента

 

135.

Множення числа 10. Складання і розв'язування задачі за даними таблиці та планом. Знаходження значень виразів з буквеними даними

 

136.

Множення і ділення числа на 10. Розв'язування задач на зведення до одиниці. Складання обернених задач

 

137.

Розв'язування задач. Складання виразів за блок-схемами.
Знаходження частини числа

 

138.

Повторення вивченого матеріалу

 

139.

Повторення вивченого матеріалу

 

140.

Підсумковий урок за рік

 

 

docx
Пов’язані теми
Математика, Розробки уроків
Додано
31 жовтня 2019
Переглядів
262
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку