11 серпня о 18:00Вебінар: Зберегти креативність: корисні вправи для вчителів та учнів

Презентація "Інтерактивність в освітньому процесі"

Про матеріал
Даний матеріал «Інтерактивність в освітньому процесі» є оглядом і короткою характеристикою інтерактивних методів навчання. Розрахований на вчителів та керівників шкільних методо’єднань. Буде корисним при оперативній підготовці до уроків інтерактивного спрямування та підвищення рівня самоосвіти учасників освітнього процесу.
Зміст слайдів
Номер слайду 1

Інтерактивність в освітньому процесіСкиба Ольга Іванівна вчитель математики та інформатики Драбово-Пристанційної загальноосвітноьї школи І-ІІІ ступенів Драбівського району Черкаської області

Номер слайду 2

Мета сучасної освіти. Розвиток та соціалізація особистості учнів. Формування:національної свідомості;загальної культури;світоглядних орієнтирів;екологічного стилю мислення і поведінки;творчих здібностей;дослідницьких навичок;навичок життєзабезпечення;здатності до саморозвитку та самонавчання.

Номер слайду 3

Актуальність питання. Сучасний світ глобальних змін і викликів вимагає від освіти мобільності, вміння відповідати запитам суспільства, ринку праці. Головним завданням освіти нині є підготовка випускників, адаптованих до умов інформаційного суспільства. У розв’язанні поставлених завдань відіграє значну роль інтерактивне навчання, Особливо актуальним нині є здійснення інтерактивного навчання на основі використання інформаційно-комунікаційних технологій.

Номер слайду 4

Можливості комп'ютерних технологій. Нові технології навчання на основі інформаційних і комунікаційних технологій дозволяють: інтенсифікувати освітній процес; збільшити швидкість сприйняття, розуміння та глибину засвоєння величезних масивів знань. Сучасні комп’ютерні технології дозволяють учням і вчителю отримувати задоволення від процесу пізнання. Такі заняття викликають в дітей емоційний підйом. Навіть учні, які мають невисокий рівень знань, охоче працюють із комп’ютером.

Номер слайду 5

Що таке інтерактивне навчання?Інтерактивні методи навчання – методи спілкування на основі діалогу. У перекладі з англійської "inter" - взаємний, act – дія. Сутність інтерактивного навчання полягає в тому, що навчання відбувається за умови постійної активної взаємодії всіх учасників. Це колективне, групове навчання в співпраці, де учень і вчитель є рівноправними, рівнозначними суб’єктами освітнього процесу.

Номер слайду 6

Проблеми інтерактивного навчання. Проблеми, з якими вчитель може зіткнутися на уроці: Невміння учня працювати самостійно;Боязнь учня висловити свою думку, відкрито проявити себе;Вміння учнів об'єктивно оцінювати себе та інших;Пасивність слабких учнів;Невміння учнів слухати інших;Невміння швидко переключатися на інший вид роботи;Проблема дисципліни та інші.

Номер слайду 7

Позитивні риси інтерактивних методів Основні позитивні риси інтерактивних методів такі:створюють комфортні умови для навчання;віра всіх учасників у свої сили;індивідуальний внесок учасника у загальну справу;рівність усіх учасників навчального процесу;кожен має змогу розвивати свої індивідуальні здібності;формуються навички кооперації та співробітництва, відчуття роботи в команді. Слабкі учні почуваються більш комфортно;існує можливість обмінюватися знаннями, ідеями, способами діяльності;сприяють розвитку критичного мислення;використання ІКТ уможливлює фахове вдосконалення, спрямовує учителя на навчання, сприяє зростанню професійної майстерності вчителя.

Номер слайду 8

Негативні риси інтерактивних методів Щоб подолати складнощі в застосуванні інтерактивних методів необхідно їх знати:інтерактивні технології потребують значної кількості часу для підготовки учнів та вчителів; за великий проміжок часу розглядається невеликий обсяг інформації; при використанні ІКТ контроль учителя над глибиною вивчення матеріалу зменшується; проблемою може бути дисципліна на уроці.

Номер слайду 9

Інтерактивні вправи. До інтерактивних вправ відносяться: Метод «Прес»Рольова гра. Аналіз ситуацій. Дискусія. Ток-шоу. Ажурна пилка. Коло ідей. Пущений по колу лист паперу. Акваріум«Снігова куля»Інтелектуальні фізкультхвилинки. Метод проектів Вправа «ПРАВИЛА»Вправа «ЗНАЙОМСТВО»Робота в групах«Мета план» (план обміну думками)Робота в парах. Пошук інформації«Мозковий штурм»Метод «Займи позицію»«Шкала думок»Навчаючи – учуся. Мікрофон. Не закінчених речень

Номер слайду 10

Особливість інтерактивних вправ. Особливість виконання вправ за інтерактивними технологіями полягає в тому, що будь-яка вправа або завдання складається з трьох елементів:інструкція;дія;рефлексія (осмислення). Тобто спочатку йде пояснення, як роботи, далі учні виконують завдання, а в процесі рефлексії пояснюють, чому саме такий варіант, спосіб, або дію обрали.

Номер слайду 11

Вправа «ПРАВИЛА»Необхідною умовою вправи є послідовне подання правил з їхніми роз'ясненнями та їх позитивне спрямування. Перші правила пропонує вчитель, а інші - учні. Приклади ПРАВИЛ:приходити вчасно; бути позитивними; говорити від себе; говорити по черзі; дотримуватись добровільності; бути конфіденційним і т. д.

Номер слайду 12

Вправа «Знайомство»"Послідовність проведення ВАРІАНТ - ІПопросіть учнів назвати своє ім'я та розповісти свою історію;назвати рису власного характеру, що починається з лі­тер, які є в імені;вказати, за що його (її) поважають інші люди. Для проведення вправи скористайтеся методом незакінченого речення та уявного мікрофона. ВАРІАНТ - ІІПоділіть аудиторію на пари й попросіть протягом 2 хв. роз­повісти один одному про себе. Представлення кожного учня у великому колі робить його партнер. Обмежте час для представлення (до 1 хв.)Питання для обговорення вправи: Навіщо ми робили цю вправу?Які почуття вона у Вас викликала?Чому Ви особисто навчилися?Які труднощі можуть виникнути при проведенні цієї впра­ви?

Номер слайду 13

Робота в групах. Учні об’єднуються у групи по 4-6 осіб і отримують завдання у вчите­ля. Встановлюється певний час для виконання цього завдання. Учням слід швидко розподілити ролі у групі. Спікер (керівник групи);зачитує завдання групи;організовує порядок;пропонує учасникам групи висловитися по черзі;заохочує групу до роботи;підводить підсумки роботи;за згодою групи визначає доповідача. Секретар:веде коротко і розбірливо записи результатів роботи своєї групи;Посередник:слідкує за часом;заохочує групу до роботи. Доповідач:чітко висловлює спільну думку, до якої дійшла група;доповідає про результати роботи групи.

Номер слайду 14

Ефективні рекомендаціїПа­м'ятайте: учнів не розподіляють на групи, а учні об’єднуються! Не слід казати їм, що це „правильна чи неправильна відповідь”, варто лише допомогти опанувати інфор­мацію і прийняти власні рішен­ня. Стежте, щоб ніхто з учнів не залишався поза обговоренням. Рішення учнів треба сприймати серйозно. Такий підхід нала­годить процес навчання взаємодії й розвитку навичок критичного мислення.

Номер слайду 15

«Мета план»Це план обміну думками. Цей метод обміну думками особливий у тому, що учасники не можуть спорити між собою. Робота виконується на невеликих листках паперу із чітким викладом думок. Цей метод використовується для проведення аналізу ситуації, якою у даний момент займається група. Завдання виконується на плакаті за схемою (всі чотири поля заповнює кожна група):

Номер слайду 16

Робота в парах. Робота учнів організовується з інструктажу вчителя: Разом прочитайте надане завдання та інформацію до його виконання. Визначте, хто говоритиме першим. Висловіть свої думки, погляди на проблему по черзі. Прийдіть до спільного рішення. Визначте, хто представлятиме результати роботи класу та підготуйтеся до представлення.

Номер слайду 17

«Пошук інформації»Різновидом роботи в малих групах є командний по­шук інформації. Використовують з метою по­жвавлення уроку. Учнів об'єднують у групи. Для груп розробляють запитання, відповіді на які можна знайти в різних джерелах інформації:роздатковому матеріалі; документах;підручниках;довідкових виданнях;доступній інформації на комп'ю­тері;артефактах (пам'ятки матеріальної культури);приладах.

Номер слайду 18

«Мозковий штурм» Це – ефективний метод заохочення творчої активності швид­кого генерування великої кількості ідей.. Порядок проведення: Запропонуйте учням сісти так, щоб вони почувалися зручно і невимушено. Повідомте їм проблему, яку треба вирішити. Запропонуйте учасникам висловити свої ідеї. Записуйте їх в порядку надходження. Не вносьте в ідеї жодних коректив!Спонукайте учасників до висування нових ідей. Додаючи при цьому свої власні. Намагайтеся уникати глузування, коментарів або висміювання будь-яких ідей. Продовжуйте доти, доки надходитимуть нові ідеї. Наостанку обговоріть та оцініть запропоновані ідеї.

Номер слайду 19

Правила проведення «мозкового штурму» Рекомендації учням: Почніть висувати ідеї щодо розв'язання проблеми. Ідеї мо­жуть бути будь-якими, навіть фантастичними. Один з вас записуватиме їх на дошці. Коли кожен і кожна вважатимуть кількість поданих ідей дос­татньою, їх висування припиняється. Після того як ідеї зібрано, вони групуються, аналізуються, розвиваються всім класом. Відбираються ті ідеї, що, на думку класу, допоможуть вирішенню поставленої проблеми.

Номер слайду 20

Займи позицію. Цей метод допоможе вам провести обговорення чи дискусію зі спірного питання. Слід використовувати дві протилежні думки. Порядок проведення: Після того як учитель назве тему учні стають біля відповідного плакату, залежно від їхньої думки та обґрунтовують свою позицію.

Номер слайду 21

Шкала думок. Різновидом методу "займи позицію" є метод "шкала думок". Вказівки учням: Підготувавши аргументи щодо проблеми, яка обговорюється, роз­ташуйтеся однією лінією у будь-якому вільному місці класу. Визначити вам ваше місце допоможуть пла­кати, що розміщуватимуться на початку, посередині та у кінці шкали ("згодна, згоден на 100%", "згодна, згоден на 50%", "згод­на, згоден на 0%"). Після аргументації всіма, хто вишикувався по шкалі, ви можете змінити свою позицію, пояснивши, які саме аргу­менти вплинули на ваше рішення.

Номер слайду 22

Навчаючи — вчуся. Порядок організації роботи: Після того як учитель роздасть учням картки із завданням, слід ознайомитися з інформацією, що міститься на них. Якщо учневі щось незрозуміле, слід запитати про це в учителя, перевіривши, чи правильно він розуміє інформацію. Учень ознайомлює зі своєю інформацією у доступній формі інших однокласників. Слід говорити тільки з однією особою. Переказавши їй свою інформацію, та уважно вислухавши інформацію від неї;Коли час виконання вправи сплине, учні розказують у класі, про що вони дізналися від інших.

Номер слайду 23

Мікрофон. Метод "мікрофон" надасть можливість кожному й кожній сказати щось швидко, по черзі, відповідаючи на запитання або висловлюючи свою думку чи позицію. Правила проведення: Вчитель учням: „уявіть, що у вас в руках мікрофон і вам потрібно висловити думку”. Говорить тільки той або та, у кого "уявний" мікрофон;Подані відповіді не коментуються і не оцінюються.

Номер слайду 24

Незакінчені речення. Цей прийом часто поєднують із „мікрофоном". Робота за такою методикою дає присутнім можливість долати стереотипи, вільніше висловлюватися стосовно запропонованих тем, відпрацьовувати вміння говорити стисло, але по суті й переконливо. Як організувати роботу. Учитель фор­мулює незакінчене речення і пропонує учням закінчувати його. Наприклад: „на сьогоднішньому уроці для мене найважливішим відкрит­тям було..."; або: „ця інформація дає нам підстави для висновку, що..."; або: „це рішення було прийнято, бо..."тощо.

Номер слайду 25

Метод «прес»Метод "прес" використовується у випадках, коли виникають суперечливі питання і вам потрібно зайняти й аргументувати чітко визначену позицію. Метод "прес" має чотири етапи. Учням роздаються матеріали методу: ПОЗИЦІЯ Я вважаю, що ... (висловіть свою думку, поясніть, у чому полягає ваш погляд)ОБГРУНТУВАННЯ ...тому, що... (наведіть причину появи цієї думки, тобто на чому ґрунтуються докази на підтримку вашої позиції)ПРИКЛАД ... наприклад... (наведіть факти, які демонструють ваші докази, вони підсилять вашу позицію)ВИСНОВКИ Отже ( тому}, я вважаю... (узагальніть свою думку, зробіть висновок про те, що необхідно робити; тобто, це е заклик прийняти вашу позицію) Захищаючи свою позицію, намагайтесь дотримуватися струк­тури методу "прес".

Номер слайду 26

Рольова гра. Рольова гра — це невеличка п'єса, яку можна поставити на уроці. Учні інсценують запропоновані вчителем ситуації. Метою розігрування конкретної життєвої ситуації за ролями є: визначення учнями власного ставлення до неї; набуття ними досвіду шляхом гри; подальший розвиток уяви й навичок критичного мислення; сприяння висловленню суджень та думок; виховання здатності находити і розглядати альтернативні можливості дій; співчування іншим. Після завершення вправи учасники та „спостерігачі” ретельно і поглиблено аналізують набутий досвід, власні думки і почуття. Пам’ятайте! Кожен (кожна) мають відповісти на запитання: Як ви почувалися в тій чи іншій ролі?Що подобалося під час гри, а що - ні ?Яким чином цей досвід може вплинути на ваше подальше життя?

Номер слайду 27

Аналіз ситуаціїУчні можуть аналізувати:нормативно-правові акти (закони, постанови ...),статті із періодики (газет, журналів......),статистичні данні,історичні джерела,художню літературу, тощо..... Цей метод є надзвичайно ефективним. У процесі його використання учні здійснюють: самостійний пошук і добір інформації; критично її аналізують, оцінюють достовірність; аналізують специфіку конкретної доби, ситуації за якої був створений певний текст, а також погляди його автора.

Номер слайду 28

Дискусія. Дискусія — форма колективного обговорення, мета якої — виявити істину. Обговорення в ході дискусії навчить учнів слухати свого співрозмовника та подавати пере­конливі аргументи. Для того щоб вона була відвертою, необхідно створити в класі атмосферу довіри та взаємоповаги.

Номер слайду 29

Основні правила ведення дискусії: Говорити по черзі, а не всі одночасно. Не перебивати того, хто говорить. Критикувати ідею, а не особу, яка її висловила. Поважати всі висловлені думки (позиції). Не сміятися, коли хтось говорить, за винятком хіба що жарту. Не змінювати тему дискусії. Намагатися заохочувати до участі в дискусії інших.

Номер слайду 30

Рекомендації активного слухання. Під час активного слухання не слід:давати поради;змінювати тему розмови;давати оцінки людині, яка говорить;перебивати;розповідати про власний досвід.вислухайте аргументи й ідеї інших.якщо вас запитають, будьте готові сказати, які аргументи або ідеї вам сподобалися найбільше.

Номер слайду 31

Ток-шоу. Метою "ток-шоу" є набуття навичок публічного виступу та дискутування. Учитель на такому уроці є ведучим на "ток-шоу". Робота організується таким чином: Оголошується тема дискусії. Запрошуються "гості" висловитися із запропонованої теми. Слово надається глядачам, які можуть висловити свою думку або поставити запитання "запрошеним" за одну хвилину."Запрошені" мають відповідати якомога коротше і конк­ретніше. Ведучий може ставити своє запитання або переривати промовця через ліміт часу. Ця форма роботи допоможе учням навчитися брати участь у загальних дискусіях, висловлювати й захищати власну позицію.

Номер слайду 32

Ажурна пилка. Метод дозволяє учням працювати разом, щоби вивчити значну кількість інформації за короткий відтинок часу. Спершу кожен учень працюватимете в "домашній" групі і засвоює матеріал на такому рівні, щоб чітко і зрозуміло виклас­ти його з метою навчання інших учнів. Потім в іншій групі, яка називається експертною, такі учні виступатимуть в ролі "експертів" із питання, над яким вони працювали в до­машній групі, вчитимуть цій інформації інших та відповідатимуть на їхні питання. В експертній групі учні також повинні отримати інформацію від представників інших груп. Завдання експертної групи — здійснити обмін інформацією. В останній частиш уроку учні знову повертаються до своєї "до­машньої" групи, щоби поділитися тією новою інформацією, яку їм надали учасники та учасниці інших груп. Їхнім зав­данням тепер буде знов обмінятись інформацією, узагальнити її та виробити спільні рішення разом з учасниками домашньої групи.

Номер слайду 33

Коло ідей. Цей метод є ефективним щодо вирішення гострих суперечливих питань і корисним для створення списку ідей. Метою методу є залучення всіх до обговорення поставленого питання. Попросіть кожного подавати по одній ідеї по черзі. Попросіть учнів написати свою думку або ідею на аркуші паперу без імені. Вчитель збирає усі відповіді і складає список зазначених у них ідей на дошці або починає дискусію, користуючись інформацією з карток.

Номер слайду 34

Пущений по колу лист паперу. Цю техніку слід використовувати для збору максимальної кількості інформації. Організація роботи: Клас ділиться на групи. Кожна група отримує окреме завдання, наприклад, визначити фактори, причини, наслідки тощо. Всі групи сидять у формі кола. Кожна група (одночасно працюють всі групи) визначає у своєму колі одну причину ( наслідок, фактор, тощо), записуючи її на листку. Цей листок вона передає наступній груп, і таким чином, листок ходить по колу до тих пір, поки дана тема не буде вичерпаною. Слід звернути увагу на те щоб учасники заняття не дублювали вже записаних думок.

Номер слайду 35

Акваріум. Цей метод є ефективним для розвитку вмінь дискутування в малих групах. Після того як учитель об'єднав учнів у три-чотири групи (4-6 учнів) і надав кожній із них завдання та необхідну інформацію, одна з груп сідає в центр кола (класу), утворивши внутрішнє коло. Поки група займає місце в центрі, вчитель знайомить клас із цим завданням і нагадує правила дискусії у малих групах.

Номер слайду 36

Метод «Снігова куля» Використовується, коли необхідно, щоб учасники обговорили якесь питання спершу в парах, потім у квартетах, пізніше в октетах тощо. Пам'ятайте! Його використання (багаторазове повторення) буде ефективним тоді, коли проблема цього варта. Організація роботи: Задайте учням питання для обговорення, дискусії тощо. Об'єднайте учнів у пари і дайте час для обговорення завдання і прийняття узгодженого рішення. Попередьте, що пари обов'язково мають досягти згоди (консенсусу) щодо відповіді або рішення. Об'єднайте пари в четвірки і обговоріть попередньо досягненні рішення щодо поставленої проблеми. Прийняття спільного рішення є обов'язковим. Об'єднайте четвірки в більші групи і дайте час на обговорення питання, узгодження позицій і вироблення спільного рішення.

Номер слайду 37

Метод проектів. Цей метод є чудовим дидактичним засобом активізації пізнавальної діяльності, розвитку креативності і одночасно формування певних рис особистості. Тема проекту завжди є чимось більшим ніж навчальні завдання. Методика виконання проектів передбачає: Вибір теми або проблеми. Теми може запропонувати вчитель або ж їх вибирає клас безпосередньо із тих пропозицій, які були запропоновані під час „мозкової атаки". Планування проекту. Процес дослідження, дії. Результати, висновки. Представлення результату роботи. Оцінка результатів і процесу. На всіх етапах проекту необхідно наголошувати, що відповідальність учнів за їхнє навчання лежить на них самих.

Номер слайду 38

Інтелектуальні фізкультхвилинки. Фізкультхвилинки проводяться для зняття втоми, покращення самопочуття, відновлення працездатності та підвищення емоційного стану. Під час інтелектуальних фізкультхвилинок, учні поєднують рух із відповіддю на запитання. Наприклад: запропонувати учням, що якщо ви згідні з тим, що квадрат гіпотенузи = сумі квадратів катетів, то покрутіть головою (поплескайте в долоні, пострибайте, помахайте руками, тупніть ногою і таке інше).

Номер слайду 39

Висновок. Якщо проаналізувати відому всім піраміду навчання, то зрозуміло що кращі результати навчання дають саме інтерактивні методи. Тож інтерактивні методи навчання мають суттєві переваги і певною мірою сприяють формуванню ключових компетентностей.

Номер слайду 40

Використані джерелаhttp://osvita.ua/school/lessons_summary/edu_technology/34765/http://helpinformatik.com/?id=257http://osvita.ua/school/method/technol/334/http://pidruchniki.com/12811121/menedzhment/diskusiya. Програми для загальноосвітніх навчальних закладів України. Київ. Видавничий дім «Освіта». 2017. О. І. Пометун. Енциклопедія інтерактивного навчання. Київ. 2017.

pptx
Додано
4 листопада 2019
Переглядів
443
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку