5 жовтня о 18:00Вебінар: Використання дитячого фольклору на уроках іноземної мови

Матеріали до уроків української мови в 9 класі

Про матеріал
Компетентісно зорієнтовані завдання мають навчальний характер. Це дасть змогу учням удосконалити уміння розрізняти типи складних речень, види підрядних у складнопідрядному, визначати вид підрядності у складнопідрядному з кількома підрядними, пунктуаційні навички та повторити раніше вивчені орфограми і пунктограми.
Перегляд файлу

Компетентісно зорієнтовані завдання мають навчальний характер. Це дасть змогу учням удосконалити  уміння  розрізняти типи  складних речень, види підрядних у складнопідрядному, визначати вид підрядності у складнопідрядному з кількома підрядними, пунктуаційні навички та повторити раніше вивчені орфограми і пунктограми.

 

 1. Спишіть речення, визначте головне і підрядне,  вид підрядного,     побудуйте їх структурні схеми.  В останньому реченні назвіть однорідні члени речення та відокремлену прикладку.

8 б.

 1.             Валка котить торговим шляхом, який перетинає Чернігівську губернію з півдня аж до північного заходу.
 2.             За Черніговом Тараса,  як і його земляків, вразило те, що все менше і менше біленьких хат зустрічалося тут.
 3.             В Лоєві, який запам’ятався Шевченкові, починалася білоруська земля.
 4.             З липня 1836 року, коли Сошенко, близький земляк Шевченка з Богуслава, побачив його роботи, помітив художницький хист кріпака, у Тараса почалося нове життя.  

 

 1.               Спишіть речення, назвіть головне і підрядне, визначте вид підрядного.     З’ясуйте, як вони з’єднані (підрядним сполучником чи сполучним  словом). Поясніть вживання великої літери у словах.

                         7б.

 1.             Іван Максимович знайомить хлопця з Євгеном Гребінкою, широко відомим тоді письменником і громадським діячем, який створив у Петербурзі гурток української інтелігенції.
 2.             Зберігся рисунок Тараса Григоровича «На лекції з анатомії», де зображено Іллю Васильовича під час викладання остеології.
 3.             Звідси, очевидно, Шевченко їздив до Іржавця, щоб побачити уславлену і легендарну козацьку «чудотворну» ікону іржавецької богоматері.
 4.             Коли родичка Лизогубів В. М. Рєпніна через Глафіру Псьол повідомила Андрієві Івановичу про задум Шевченка випускати «Живописную Украину», він беззастережно підтримав цю ідею.

 

 

 

 1. Спишіть речення, розставте розділові знаки, визначте вид підрядного.

Підкресліть дієприслівникові звороти.

6б.

 1.             Невдовзі Штернберг запросив Шевченка в гості до Тарновського який завжди зимував у Петербурзі познайомив його з господарем та господинею оточенням поміщика.
 2.             Шевченко милувався і захоплювався талановитими роботами юної художниці Глафіри Псьол яка вийшовши заміж за поміщика Петра Дуніна-Борковського жила і працювала певний час у селі Борківці на Менщині.
 3.             Готель «Царград» де оселилися подорожні був найкращим готелем губернського центру.
 4.             Старожили присеймських сіл розповідають  що після побачення з Кобзарем Прокопович завів новий вулик  давши йому ймення Шевченка.

 

 

 

 

 1. Установіть відповідність між різновидами підрядних обставинних речень  та  їх прикладами. Запишіть утворені речення. Виділені слова розберіть за будовою.

4б.

1 означальне

 

А Власне, складалося так, що Тарас Григорович через людей прилучався до придеснянського краю, полюбив його.

 

2 мети

 

Б У Яготині Тарас Григорович неодноразово вів розмови з Віталієм Івановичем  Лизогубом, братом відомих седнівських Лизогубів – Іллі та Андрія, що стануть згодом його близькими і щирими друзями.

 

3 з’ясувальне

 

В У повісті «Музикант» Шевченко пише, що поїздка до Дігтярів відбувалася з пригодами.

 

4 способу дії

 

Г Господар квартири запропонував Шевченкові поїхати на свято в Дігтярі, щоб зайнятися популяризацією «Живописної України».

 

 1. Установіть відповідність між різновидами підрядних обставинних речень  та  їх прикладами. Підкресліть складні слова та поясніть їх написання.

3б.

1 мети

А  Брати Лизогуби  читали майбутній «Кобзар» і  вмовляли  Тараса не брати рукопису до Києва, бо звідти долітали чутки про посилення пильності жандармів, про їх наступ на вільнолюбство.

 

2 з’ясувальне 

Б   Хоч нагальні справи обсіли Тараса Григоровича з усіх боків, не поїхати до Седнева він не міг.

 

3 допустове

В Думається, мешканцям Срібнянщини буде приємно знати, що Шевченко був зачарований природою їхнього краю. 

 

4 причини

Г  26 лютого Шевченко подався до Троїцького монастиря, щоб одержати в єпископа дозвіл на змалювання давніх церковних речей. 

 

 

 1. Установіть відповідність між частинами   речень. Визначте вид утворених речень. Запишіть їх, розставляючи розділові знаки. Виконайте фонетичний розбір слова «прем’єрі».

                                                                                            8б.

А Василь Васильович Тарновський (молодший) зібрав унікальні матеріали про життєвий і творчий шлях Шевченка

1 щоб зробити останній крок назустріч в’язниці і засланню.

 

Б Закінчивши роботу в Бігачі Тарас Григорович повернувся до Седнева

2 на  основі  яких було створено музей української  старовини в Чернігові.

 

В  Перегодом Тарас Григорович побував на премєрі опери М. Глінки «Руслан і Людмила» і з захопленням відгукнувся про неї.

 

3 що Шевченкові необхідно серйозно зайнятися освітою.

 

Г Мокрицький вважав

4 яку композитор розпочав писати на Чернігівщині

 

 

 

 1. Складнопідрядним є речення.

1б.

А Отже, у другій половині лютого Шевченко з Чужбинським виїхали до Ніжина.

Б Бажання опанувати мистецтвом художника посилювалися, Шевченко намагався досягти мети різними шляхами.

В Погляди Якова де Бальмена імпонували Шевченкові, і вони провели разом чимало приємних годин.

Г Колеса карети,  якою добиралися до Чернігова Шевченко з Афанасьєвим-Чужбинським, скреготіли, раз по раз черкаючи вісями гребенів зимової землі.

 1. Складнопідрядним є речення.

                                                1б.

 1.             Переблискувалися банями церков Козелець і  Лемеші, Чернігів зачарував мандрівників.
 2.             Інтереси Шевченка в Чернігові сягали сивої давнини і перекидалися на епоху, в якій він жив і творив.
 3.             Півтори доби з гачечком у кареті дещо відновили їхні сили, і, влаштувавшись у готелі «Царград», умившись, переодягнувшись, пообідавши, Тарас Григорович з Олександром Степановичем рушили до Будинку дворянського зібрання.
 4.              Восени 1992 року в Чернігові відкрито новий пам’ятник великому Кобзареві.
 1.  Складнопідрядним є речення.     

1б.

 

А   Седнівська садиба Лизогубів виглядала досить неординарно, і тому різними людьми зроблено чимало її описів.

БУ цей маєток і прибув восени 1846 року Тарас Шевченко, залишивши в готелі «Царград» свого супутника Афанасьєва- Чужбинського.

ВБудучи знавцем гідравліки, Ілля Іванович створив у маєтку цілу систему фонтанів, якими з повним правом  могли б пишатися уславлені парки.

ГОдним із чудес саду була гігантська липа, стовбур її мав у обхваті сім з половиною аршин.

 1. Визначте різновид підрядного обставинного речення.

1б.

Не збереглися і портрети, які в ці дні зробив Тарас Григорович у Чернігові, зокрема, портрет О. С. Афанасьєва – Чужбинського.


 1.             способу дії
 2.             мети
 3.             означальне
 4.              умови

 1. Визначте різновид підрядного обставинного речення.

1б.

Уклонився Тарас Григорович і прахові Лазаря Барановича, Феодосія Углицького, пам’яті святого Антонія, що вирив при Іллінській церкві печеру, хороброго полковника Полуботка.

 1.             часу
 2.             причини
 3.             міри і ступеня
 4.              означальне
 1. Визначте різновид підрядного обставинного речення.

.

Шевченко приїхав усе  ж на весілля до Куліша, яке мало відбутися через два тижні.

 1.             мети
 2.             означальне
 3.             місця
 4.              порівняльне

 

 

 1.  Спишіть, розставте розділові знаки.  Визначте вид підрядності, накресліть схеми. Виконайте синтаксичний розбір першого багатокомпонентного  речення.

9б.

 1.             І досі в Линовиці пишаються що на камені який лежить у центрі селища любив сидіти Шевченко.
 2.             Ясна річ не могло бути щоб він (Шевченко) не побував у будинку де навчався М. В. Гоголь де читав свої перші твори і грав на сцені.
 3.             Колеса карети якою добиралися до Чернігова Шевченко з Афанасьєвим-Чужбинським скреготіли немовби скаржилися на страшний біль раз по раз черкаючи вісями гребенів зимової землі.
 4.             Другий запис в «Археографічних  нотатках» який стосується Спасо-Преображенського собору показує що Шевченко поринає в глибинні пласти історії нашого міста цікавиться багатьма деталями й фактами які вражають і сьогодні.

 

 

 1.  Спишіть, розставте розділові знаки. Визначте вид підрядності, накресліть  схеми. Зробіть синтаксичний розбір першого речення.

.

 1.             Привернула увагу Кобзаря і розповідь чернігівців про те що при копанні  фундаменту для дзвіниці за кілька кроків від Спаського храму було знайдено два срібних ідоли з яких гетьман Мазепа звелів виготовити царські врата для Борисоглібського собору.
 2.             У Чернігові після розмов з Андрієм Івановичем Тарас Григорович переконався що і йому і братам його українське слово не байдуже що вони вболівають за долю України люблять рідну культуру всіляко підтримують і примножують її.
 3.             Седнівська садиба Лизогубів виглядала досить неординарно і саме тому різними людьми зроблено чимало її  описів кілька з яких дійшли і до наших днів.
 4.             Біля самого підніжжя саду протікає річка Снов береги якої і тепер постають обрамленими здебільшого гіллястими деревами за річкою простягається широкий луг на якому видніються в перспективі церкви окремих поселень.

 

 

 

1

 

docx
Додано
24 лютого
Переглядів
187
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку